GOPASS

Zásady ochrany soukromí a zpracování osobních údajů

VYHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Stáhněte si kompletní znění ve formátu PDF

 

VYHLÁŠENÍ O ZPRACOVNÍ ÚDAJŮ Z WEBOVÉHO PROSTŘEDÍ A COOKIES

Stáhněte si kompletní znění ve formátu PDF

 

Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím naší Odpovědné osoby za dohled nad ochranou osobních údajů (DPO), a to e-mailem zaslaným na adresu privacy@tmr.sk.


 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROGRAMU GOPASS

 

CHYTRÁ SEZÓNKA - ZIMNÍ LYŽAŘSKÁ SEZÓNA 2018/2019

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A STORNO PODMÍNKY PRO SLUŽBY NABÍZENÉ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

 

 

 

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROGRAMU GOPASS

Demänovská Dolina dne 15.12.2017

1. Preambule

1.1. Všeobecné obchodní podmínky programu GOPASS vydává v souladu s právními předpisy platnými na území Slovenské republiky společnost Tatry mountain resorts, a.s., se sídlem Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Žilina, oddíl: Sa, vložka č. 62 / L (dále jen "TMR, a.s.").

1.2. Všeobecné obchodní podmínky programu GOPASS (dále jen "VOP") podrobně upravují vzájemná práva a povinnosti mezi zákazníkem a TMR, a.s. v rámci programu GOPASS, zejména podmínky při vydávání karet GOPASS, jejich používání, podmínky nákupu zboží
a služeb v internetovém obchodě programu GOPASS, způsob získávání věrnostních bodů
a způsob jejich následného využití pro různé výhody v rámci internetového obchodu programu GOPASS a v provozech a zařízeních provozovaných TMR , a.s. a obchodními partnery TMR, a.s., jak je uvedeno dále v odst. 1.10 těchto VOP.

1.3. Všeobecné obchodní podmínky programu GOPASS upravují také vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy uzavřené na dálku v případě internetového obchodu na www.gopass.sk mezi TMR, a.s. jako prodávajícím a členem programu jako kupujícím, v případě internetového obchodu na www.gopass.cz mezi MELIDA, a.s. jako prodávajícím a členem programu jako kupujícím a v případě internetového obchodu na www.gopass.pl mezi SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKA S.A. jako prodávajícím a členem programu jako kupujícím.

1.4. Cílem programu GOPASS je poskytování nadstandardních výhod pro stálé zákazníky provozů a zařízení provozovaných TMR, a.s., kteří je budou moci využívat podle vlastního uvážení v internetovém obchodě programu GOPASS, v provozech TMR, a.s. jakož
i u Obchodních partnerů TMR, a.s.

1.5. Program GOPASS je založen na principu sbírání věrnostních bodů za nákup zboží nebo služeb. Věrnostní body může člen programu následně využívat podle vlastního uvážení
v souladu s VOP. Technickým nosičem a plnohodnotným autorizačním prvkem, jehož prostřednictvím člen programu sbírá věrnostní body a uplatňuje slevy a věrnostní body ve vybraných a označených provozech a zařízeních TMR, a.s. a v provozech a zařízeních Obchodních partnerů TMR, a.s. je Karta GOPASS.

1.6. Obchodní akceptační místa, ve kterých členové programu mohou uplatnit, resp. využít výhody, slevy a služby získané členstvím v programu GOPASS jakož i získat věrnostní body jsou označeny symbolem GOPASS, případně jinými symboly. Seznam akceptačních míst zveřejňuje TMR, a.s. na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl.

1.7. Seznam aktuálních slev, výhod a služeb včetně podmínek jejich použití je k dispozici na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl. V případě jakýchkoliv pochybností se má za to, že platí výlučně nabídka slev a výhod zveřejněna na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl.

1.8. Nákup zboží a služeb v internetovém obchodě programu GOPASS včetně nákupu vybraného zboží a služeb prostřednictvím zakoupeného kreditu (přes kredit pouze na www.gopass.sk a www.gopass.cz) může využívat výlučně řádný člen programu.
Čerpat slevy, výhody a služby zveřejněné na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl a uplatňovat věrnostní body v rámci provozů a zařízení TMR, a.s. a v provozech a zařízeních obchodních partnerů TMR, a.s. je oprávněn člen programu GOPASS (řádný / částečný), který je držitel Karty GOPASS.

1.9. Obchodním partnerem TMR, a.s. pro účely VOP je právnická osoba nebo fyzická osoba, která je ve zvláštním smluvním vztahu s TMR, a.s. jako provozovatelem programu GOPASS a která je způsobilá v souladu s příslušnými právními předpisy dodávat členům programu výrobky nebo služby a poskytovat slevy (dále jen "Obchodní partner TMR, a.s.").

1.10. Obchodními partnery TMR,a.s. jsou: MELIDA, a.s., se sídlem Špindlerův Mlýn 238, 543 51 Špindlerův Mlýn, Česká republika, IČ: 24166511, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou u B 3175, EUROCOM Investment, s.r.o., se sídlem 034 83 Bešeňová 136, Slovenská republika, IČO: 35 756 985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresným súdom Žilina, oddíl: Sro, vložka č. 14558/L, Snowparadise a.s., se sídlem Zahrady I 13A, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 760 048, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  Okresným súdom Bratislava I, oddíl: Sa, vložka č. 5676/B, Hurricane Factory Tatralandia s.r.o., se sídlem Zahrady I 13A, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 942 498, zapsaná v obchodním rejstříku vedenémOkresným súdom Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 69599 / B,  SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI S.A, se sídlem: Narciarska 10, 43-370 SZCZYRK, Poľsko, IČO/Regon: 072818322, zapsaná v Krajowy register sadowy, Sad Rejonowy Bielsku-Białej, Číslo KRS: 0000140818 (dále jen „SON“) a SLASKIE WESOŁE MIASTECZKO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, se sídlem ul. PLAC ATRAKCJI, nr 1, lok. ---, CHORZÓW, 41-501, Poľsko, IČO/Regon:243516267, zapsaná v SAD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO, číslo KRS :0000499958 (dále jen „SWM“).            

1.11. Všeobecné obchodní podmínky programu GOPASS se v celém rozsahu vztahují na Obchodní partnery TMR, a.s.

2. Členství v programu GOPASS, Karta GOPASS a internetový obchod GOPASS

2.1. Členem programu GOPASS se může stát fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům, která splňuje dále uvedené podmínky pro členství v programu GOPASS. Každé fyzické osobě může vzniknout pouze jedno členství v programu GOPASS. Členem programu GOPASS se nemůže stát právnická osoba (např. obchodní společnost) ani fyzická osoba podnikatel.

2.2. Podmínkou vzniku členství v programu GOPASS je způsobilost k právním úkonům zákazníka.

2.3. Členství v programu GOPASS může být částečné nebo řádně.

2.4. Částečné členství v programu GOPASS vzniká:

2.4.1 vyplněním a podepsáním formuláře na členství v programu GOPASS:

a. v zařízení TMR, a.s.;

b. v zařízení, které je ve smluvním vztahu s TMR, a.s., s REGIONOM LIPTOV, oblastná organizácia cestovného ruchu a s Klastrom Liptov;

c. v infocentrech TMR, a.s. a Obchodních partnerů TMR, a.s.;

d. v síti obchodů TATRY MOTION provozovaných TMR, a.s. a v síti obchodů ŠPINDL MOTION provozovaných MELIDA, a.s.;

e. v pokladnách provozovaných TMR, a.s. a v pokladnách Obchodních partnera TMR, a.s. (MELIDA, a.s. EUROCOM Investment, s.r.o., SON a SWM).

2.4.2 zasláním registrační textové zprávy (SMS) obsahující číslo neregistrované karty GOPASS.

2.5 Řádné členství v programu GOPASS vzniká:

2.5.1 vyplněním registračního formuláře zveřejněného na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl a zároveň vyjádřením souhlasu s VOP, se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních nabídek TMR, a.s. a Obchodních partnerů TMR, a.s. nebo

2.5.2 dokončením registrace na www.gopass.sk/gopass.cz/www.gopass.pl po obdržení tzv. zvacího emailu, v případě registrace podle bodu 2.4.1 a 2.4.2 VOP a zároveň vyjádřením souhlasu s VOP, se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních nabídek TMR, a.s. a Obchodních partnerů TMR, a.s. nebo

2.5.3 dokončením registrace na www.gopass.sk/gopass.cz/www.gopass.pl při prvním nákupu zboží nebo služby v rámci internetového obchodu programu GOPASS na www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl bez zakoupení karty GOOPASS a zároveň vyjádřením souhlasu s VOP, se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních nabídek TMR, a.s. a Obchodních partnerů TMR, a.s.

2.6 Člen programu, jehož členství je částečné, je oprávněn čerpat slevy, výhody, služby
a uplatňovat věrnostní body programu GOPASS, není však oprávněn využívat internetový obchod programu GOPASS.

2.7 Řádný člen programu GOPASS je oprávněn čerpat slevy, výhody, služby a uplatňovat věrnostní body programu GOPASS a využívat internetový obchod programu GOPASS, výlučně prostřednictvím platné karty GOPASS, která se vydává pro každého člena programu GOPASS s jedinečným číslem a je nepřenosná. Kartu GOPASS je oprávněn využívat výlučně člen programu, na jméno, kterého byla karta vydána.

2.8 Karta GOPASS se vydává v následujících typech:

2.8.1 Karta GOPASS – Skid, AXESS bez registrace je kartou, kterou zákazník získává s koupí lyžařského lístku v pokladnách v lyžařských střediscích provozovaných TMR, a.s.
a v lyžařském středisku Špindlerův Mlýn v podobě bezkontaktní čipové karty. Zákazník hradí za tento typ karty zálohu ve výši 50 Kč. Na základě této karty se zákazník nestává ještě členem programu GOPASS avšak již může sbírat věrnostní body. Podmínkou zachování nasbíraných věrnostních bodů je registrace zákazníka v programu GOPASS a to do 04.00 hod. ranní dne následujícího po dni zakoupení lyžařského lístku, který je nahrán do čipu na Kartě GOPASS. V případě, že zákazník do časového limitu neprovede registraci v programu GOPASS, nasbírané věrnostní body se ruší.

2.8.2 Karta GOPASS – Skid se jménem zákazníka se vydává řádným členům programu GOPASS, kteří se zaregistrovali na www.gopass.sk/www.gopass.pl a je identifikační kartou programu GOPASS obsahující bezkontaktní čip s možností nahrání skipasu platného ve všech lyžařských střediscích provozovaných TMR, as, v lyžařském středisku Skiareál Špindlerův Mlýn a lyžařském středisku Velká Rača Oščadnica přímo do čipu. V případě vybraných vícedenních skipasů/aquapasu je na kontě GOPASS zobrazena i fotografie zákazníka. Karta se vydává v podobě bezkontaktní čipové karty. Karta vždy obsahuje identifikační číslo zákazníka do programu GOPASS a čárový kód. Karta je určena pro autorizaci členy programu. Kartu GOPASS si může zákazník zakoupit výhradně v internetovém obchodě programu GOPASS prostřednictvím internetové stránky www.gopass.sk/www.gopass.pl. Zákazník hradí za kartu GOPASS zálohu ve výši uvedené internetovém obchodě na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.pl.

2.8.3 Karta GOPASS – Skid bez jména zákazníka je identifikační kartou programu GOPASS, kterou zákazník obdržíte při registraci částečného členství podle bodu 2.4.1 VOP. Karta vždy obsahuje identifikační číslo zákazníka do programu GOPASS a čárový kód. Karta se vydává
v podobě bezkontaktní čipové karty. V případě, že zákazník zrealizuje registraci na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.pl a stane se řádným členem programu GOPASS všechny nasbírané a nevyužité body z karty GOPASS bez jména zůstávají zákazníkovi po registraci na www.gopass.sk/ www.gopass.pl automaticky zachovány.

2.8.4 SMS karta GOPASS je identifikační kartou programu GOPASS, kterou zákazník obdrží při registraci částečného členství podle bodu 2.4.2 VOP. SMS karta GOPASS vždy obsahuje jedinečné identifikační číslo zákazníka do programu GOPASS a čárový kód a vydává se
v papírové podobě. SMS karta je určena pro autorizaci člena programu. V případě, že zákazník zrealizuje registraci na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.pl a stane se řádným členem programu GOPASS, všechny nasbírané a nevyužité body z SMS karty GOPASS zůstávají zákazníkovi po registraci na www.gopass.sk/www.gopass.pl automaticky zachovány.

2.8.5 Karta GOPASS bez jména zákazníka je identifikační kartou programu GOPASS, kterou zákazník obdrží při registraci částečného členství podle bodu 2.4.1, písm. e) VOP. Karta vždy obsahuje identifikační číslo zákazníka do programu GOPASS a čárový kód. Karta se vydává
v podobě bezkontaktní čipové karty. V případě, že zákazník zrealizuje registraci na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl a stane se řádným členem programu GOPASS, všechny nasbírané a nevyužité body z karty GOPASS bez jména zůstávají zákazníkovi po registraci na www.gopass.sk / www.gopass.cz/ www.gopass.pl automaticky zachovány.

2.8.6 Karta GOPASS – AXESS se jménem zákazníka se vydává řádným členům programu GOPASS, kteří se zaregistrovali na www.gopass.cz a je identifikační kartou programu GOPASS obsahující bezkontaktní čip s možností nahrání skipasu platného ve všech lyžařských střediscích provozovaných TMR, a.s., v lyžařském středisku Špindlerův Mlýn a v lyžařském středisku Velká Rača Oščadnica do čipu a aquapasu. V případě vybraných vícedenních skipasů / aquapassu a skipasu je na kontě GOPASS zobrazena i fotografie zákazníka. Karta se vydává v podobě bezkontaktní čipové karty. Karta vždy obsahuje identifikační číslo zákazníka do programu GOPASS a čárový kód. Karta je určena pro autorizaci člena programu. Kartu GOPASS si může zákazník zakoupit výhradně v internetovém obchodě programu GOPASS prostřednictvím internetové stránky www.gopass.cz. Zákazník hradí za kartu GOPASS zálohu ve výši uvedené v internetovém obchodě na internetové stránce www.gopass.cz.

2.8.7 Karta GOPASS – AXESS bez jména zákazníka je identifikační kartou programu GOPASS, kterou zákazník obdrží při registraci částečného členství podle bodu 2.4.1, písm. e) VOP. Karta vždy obsahuje identifikační číslo zákazníka do programu GOPASS a čárový kód. Karta se vydává v podobě bezkontaktní čipové karty. V případě, že zákazník zrealizuje registraci na internetové stránce www.gopass.cz a stane se řádným členem programu GOPASS, všechny nevyužité body z karty GOPASS bez jména zůstávají zákazníkovi po registraci na www.gopass.cz automaticky zachovány.

2.9 Člen programu GOPASS, který provedl registraci na www.gopass.sk/www.gopass.cz
a zrealizoval první nákup podle bodu 2.5.3 obdrží na e-mailovou adresu zadanou při registraci tzv. boarding pass s jedinečným čárovým kódem, jehož prostřednictvím může člen programu GOPASS sbírat věrnostní body a uplatňovat věrnostní body v rámci provozů a zařízení TMR, a.s. a v provozech a zařízeních Obchodních partnerů TMR, a.s., s výjimkou vybraných produktů.

3. Internetový obchod programu GOPASS

3.1 Objednání zboží / služby: Nákup všech služeb / zboží nabízených v internetovém obchodě programu GOPASS se realizuje prostřednictvím objednávky s povinností zaplatit cenu. Objednávky se považují za závazné okamžikem jejich potvrzení ze strany TMR, a.s./MELIDA, a.s./SON, formou zaslání potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou na adresu člen programu zadanou při registraci.

3.2 Zaplacení kupní ceny objednané služby / zboží řádný člen programu GOPASS realizuje:

3.2.1 na www.gopass.sk finančními prostředky, a to pomocí služeb TrustPay, CardPay / ComfortPay, kliknutím na tlačítko "ZAPLATIT PŘES INTERNET BANKING", nebo "ZAPLATIT KARTOU", platba bude odečtena z bankovního účtu držitele bankovní karty (podle podmínek mezibankovního převodu peněz jednotlivých bank) a v případě nákupu "Oblečení a doplňků" i platbou na dobírku.

3.2.2 na www.gopass.cz finančními prostředky ze zakoupeného kreditu podle článku 6 VOP, kliknutím na tlačítko "ZAPLATIT kredity", člen programu má možnost volby zaplacení celé kupní ceny z kreditu nebo jen částečné zaplacení kupní ceny z kreditu, zvolená výška kupní ceny bude odečtena z kreditu. Člen programu může využívat tento způsob úhrady jen do výše aktuálního zůstatku svého kreditu. Pokud se kredit nabije na gopass.cz - může se použít pouze na e-shopu gopass.cz.

3.2.3 na www.gopass.cz prostřednictvím věrnostních bodů programu GOPASS, u vybraných produktů / služeb, kliknutím na tlačítko "ZAPLATIT BODY", věrnostní body z konta programu GOPASS budou odečteny v okamžiku platby.

3.2.4 na www.gopass.cz finančními prostředky, a to pomocí služeb PayU, kliknutím na tlačítko "ZAPLATIT PŘES INTERNET BANKING" nebo "ZAPLATIT KARTOU", platba bude odečtena z bankovního účtu držitele bankovní karty (dle podmínek mezibankovního, popř. vnitrobankovního převodu peněz jednotlivých bank) a bude poukázána ve prospěch bankovního účtu Obchodního partnera TMR, a.s., tj. společnosti MELIDA, a.s., Špindlerův Mlýn, 281, PSČ 543 51, IČ: 241 66 511. Po dobití čipové karty GOPASS přijde zákazníkovi potvrzení o platbě od MELIDA a.s. Nabití čipové karty GOPASS je garantováno do 30 minut od potvrzení o úspěšné platbě.

3.2.5 na www.gopass.cz prostřednictvím věrnostních bodů programu GOPASS, u vybraných produktů / služeb, kliknutím na tlačítko "ZAPLATIT BODY", věrnostní body z konta programu GOPASS budou odečteny v okamžiku platby.

3.2.6 na www.gopass.pl finančními prostředky, a to pomocí služeb PayU, kliknutím na tlačítko "ZAPLATIT PŘES INTERNET BANKING" nebo "ZAPLATIT KARTOU", platba bude odečtena
z bankovního účtu držitele bankovní karty (dle podmínek mezibankovního, popř. vnitrobankovního převodu peněz jednotlivých bank) a bude poukázána ve prospěch bankovního účtu Obchodního partnera TMR, a.s., tj. společnosti SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI S.A, se sídlem: Narciarska 10, 43-370 SZCZYRK, Poľsko.

3.2.7 na www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl věrnostními body programu GOPASS,
u vybraných produktů/služeb, kliknutím na tlačítko "AKTIVOVAT A ZAPLATIT BODY", věrnostní body budou odečteny z konta člena programu GOPASS v okamžiku platby.

3.2.8 na www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl kombinací prostředků a věrnostních bodů programu GOPASS, u vybraných produktů / službách, kliknutím na tlačítko "ZAPLATIT PŘES INTERNET BANKING", nebo "ZAPLATIT KARTOU ", platba bude odečtena z bankovního účtu držitele bankovní karty (dle podmínek mezibankovního, popř. vnitrobankovního převodu peněz jednotlivých bank)
a věrnostní body z konta člena programu GOPASS budou odečteny v okamžiku platby.

3.2.9 na www.gopass.sk/www.gopass.cz věrnostními body programu MAGNUS, u vybraných produktů / služeb, kliknutím na tlačítko "ZAPLATIT MAGNUS BODY" a věrnostní body z konta programu MAGNUS budou odečteny v okamžiku platby.

3.3 Po zrealizování úhrady některým ze způsobů podle bodu 3.1. VOP člen programu GOPASS následně obdrží na emailovou na adresu zadanou při registraci potvrzení o přijetí a zaplacení objednávky
s uvedením druhu a charakteru objednané služby/zboží, doby dodání nebo poskytnutí služby, délky trvání smlouvy a daňový doklad.

3.4 V případě platby na dobírku hradí kupní cenu člen programu GOPASS v hotovosti při převzetí zboží.

3.5 Dodání zboží / služby, v případě nákupu na www.gopass.sk:

3.5.1 Platba předem: Zboží se zasílá členovi programu GOPASS prostřednictvím Slovenské pošty, a.s. formou dopisu / balíku, případně kurýrem za příplatek. Osobní vyzvednutí zboží není možné. Přepravu prostřednictvím Slovenské pošty, a.s. i kurýrem hradí člen programu. Balné
a přepravné je v částce 4,- EUR. Při koupi Karty GOPASS hradí náklady na její dodání členu programu GOPASS TMR, a.s. V případě koupě skipasů nebo vstupů do zařízení TMR, a.s. a zařízení Obchodních partnerů TMR, a.s. jsou tyto vloženy řádnému členovi programu GOPASS na jeho Účet GOPASS a řádný člen programu GOPASS je může čerpat výhradně prostřednictvím Karty GOPASS vydané v podobě bezkontaktní čipové karty. TMR, a.s. neodpovídá za poškození zásilky zaviněné doručovatelem.

3.5.2 Platba na dobírku: Zboží se zasílá členovi programu GOPASS na dodací adresu uvedenou v objednávce prostřednictvím Slovenské pošty, a.s. formou listové / balíkové dobírky. Přepravné prostřednictvím Slovenské pošty, a.s. hradí člen programu GOPASS. Balné
a přepravné je v částce 4,- EUR. TMR, a.s. neodpovídá za poškození zásilky zaviněné doručovatelem.

3.6 Dodací lhůty v případě nákupu na www.gopass.sk: Standardní dodací lhůta zboží je do 15 dnů od potvrzení objednávky. V případě zakoupení skipasů nebo vstupů do zařízení TMR, a.s. a zařízení Obchodních partnerů TMR, a.s., jsou tyto vloženy členovi programu GOPASS v den provedení platby na jeho Účet GOPASS a člen programu GOPASS je může čerpat v den provedení platby, a to výhradně s platnou Kartou GOPASS. TMR, a.s. nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží zaviněné Slovensku poštou, a.s. a za členem programu GOPASS nesprávně uvedenou doručovací adresu. TMR, a.s. doručí spolu se zbožím členu programu GOPASS daňový doklad (fakturu), která je současně dodacím listem a potvrzením objednávky zboží. Dodací lhůty zboží v případě nákupu na www.gopass.cz/www.gopass.pl se řídí podmínkami uvedenými na těchto webových stranách.

3.7 Cena zboží / služby v případě nákupu na www.gopass.sk: Všechny služby a zboží nabízené
v internetovém obchodě programu GOPASS mají uvedenou aktuální kupní cenu, která je platná
v okamžiku zaslání objednávky členem programu GOPASS. Všechny kupní ceny jsou včetně DPH. U vybraných produktů nebo služeb jsou zveřejněné kupní ceny omezené časově (délka trvání nabídek). Jakékoliv slevy poskytované členům programu GOPASS nelze navzájem kombinovat. V kupní ceně nejsou zahrnuty náklady na dodání a dopravu objednaného zboží. kupní ceně budou přičteny náklady na balné a přepravní v částce 4,- EUR. Cena zboží/služby v případě nákupu na www.gopass.cz/www.gopass.pl se řídí podmínkami uvedenými na těchto webových stranách.

3.8 Odstoupení od smlouvy v případě nákupu na www.gopass.sk:

3.8.1 Vstup do aquaparku:

a)             v případě zakoupení jakéhokoli z nabízených vstupů do aquaparku Tatralandia, Liptovský Mikuláš a/anebo do aquaparku GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ, Bešeňová v internetovém obchodu programu GOPASS na www.gopass.sk  je vyloučená aplikace ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve znění následujících předpisů o odstoupení od smlouvy.

b)             v případě nákupu jiného než vícedenního  vstupu a/nebo permanentky je člen programu GOPASS oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy podle tohoto bodu
(s výjimkou vícedenního vstupu a/nebo permanentky) je možné od okamžiku uzavření smlouvy do 23:55 hod. dne předcházejícího dni, ve kterém měly být zakoupené vstupy poskytnuty. Odstoupení od smlouvy se provede kliknutím na tlačítko „STORNO ZA KREDIT“. V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto bodu, bude kupní cena za vstup zaplacená členem programu GOPASS ponížená o administrativní poplatek ve výši 1,- EUR a následně přeúčtovaná na KREDIT na kontu člena programu GOPASS, prostřednictvím kterého může realizovat úhradu nákupu zboží a služeb v internetovém obchodě programu GOPASS na stránce www.gopass.cz a/nebo úhradu zboží a služeb ve vybraných provozovnách a zařízeních provozovaných TMR, a.s.

 

c)             V případě, že člen programu GOPASS nevyužije z důvodu na své straně zakoupený vstup do aquaparku GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ, Bešeňová, a/nebo aquaparku Tatralandia, TMR, a.s. neposkytuje z tohoto důvodu členovi programu GOPASS žádnou finanční náhradu ani náhradní plnění.

3.8.2 Lanovky/ skipas/Lomnický štít:

a)             V případě nákupu jakéhokoli z nabízených skipasů/vstupenek na lanové dráhy do kteréhokoli z nabízených středisek v internetovém obchodě programu GOPASS na www. Gopass.sk se za uzavřenou smlouvu nevztahuje zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ve znění pozdějších předpisů.

 

b)             V případě zakoupení jiného než vícedenního skipasu/vstupenky na lanové dráhy a /nebo permanentky a/nebo fresth track je člen programu GOPASS oprávněný odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy podle tohto bodu (s výjimkou vícedenních skipasů/vstupenek na lanové dráhy a/nebo permanentky a/nebo fresh track) je možné od okamžiku uzavření smlouvy do 23:55 hod. dne předcházejícího dni, ve kerém měly být služby zakoupené na základě skipasu/vstupenky na lanové dráhy poskytnuté. Odstoupení od smlouvy se vykoná kliknutím na tlačítko „STORNO ZA KREDIT“. V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto bodu, bude kupní cena za skipas/vstupenku na lanovou dráhu ponížena o administrativní poplatek ve výši 25 Kč a následně přeúčtována na KREDIT člena programu, prostřednictvím kterého může realizovat úhradu nákupu zboží a služeb v internetovém obchodě programu GOPASS na stránce www.gopass.cz a/nebo úhradu zboží a služeb ve vybraných provozovnách a zařízeních provozovaných MELIDA, a.s.

c)             V případě, že člen programu GOPASS nevyužije z důvodu na své straně zakoupený skipas/vstupenku na lanovou dráh, MELIDA, a.s. neposkytne z tohto důvodu členovi programu GOPASS žádnou finanční náhradu ani náhradní plnění.

3.8.3 Akce/zážitky:

a)             V případě zakoupení jakékoli z nabízených vstupenek na akci/zážitek v internetovém obchodě programu GOPASS na www.gopass.cz je vyloučena aplikace ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov ve znění pozdějších předpisů o odstoupení od smlouvy.

 

b)             Člen programu GOPASS je oprávněný odstoupit od smlouvy od okamžiku uzavření smlouvy do 23:55 hod. dne předcházejícího dni, ve kterém měla být akce a/nebo zážitek poskytnutý. Odstoupení od smlouvy se vykoná kliknutím na tlačítko „STORNO ZA KREDIT“. V případě odstoupení od smlouvy podle tohto bodu, bude kupní cena za vstupenku zaplacená členem programu GOPASS ponížená o administrativní poplatek ve výši 25 Kč a následně přeúčtována na KREDIT člena programu, prostřednictvím kterého může realizovat úhradu nákupů zboží a služeb v internetovém obchodě programu GOPASS na stránce www.gopass.cz a/nebo úhradu zboží a služeb ve vybraných provozovnách a zařízeních provozovaných MELIDA, a.s.

 

c)             V případě, že člen programu nevyužije z důvodu na své straně zakoupenou vstupenku na akci/zážitek, MELIDA, a.s. neposkytuje z tohoto důvodu členovi programu GOPASS žádnou finanční náhradu ani náhradní plnění. V případě zrušení akce bude člen programu GOPASS o této skutečnosti informovaný prostřednictvím internetové stránky www.gopass.cz, spolu s postupem vrácení zaplaceného vstupeného.

3.8.4 Hurricane factory: člen programu GOPASS, který si zakoupil v internetovém obchodě programu GOPASS na www.gopass.sk jakýkoliv z nabízených vstupů do HurricaneFactory, Liptovský Mikuláš je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb i bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, pokud již nenastalo plnění ze smluvního vztahu.

3.8.5 Ubytování: člen programu GOPASS, který si zakoupil v internetovém obchodě programu GOPASS na www.gopass.sk ubytovací služby v nabízených hotelech není okamžikem uzavření smlouvy na dálku o poskytnutí služeb oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb ve smyslu § 7 odst. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že člen programu GOPASS nevyužije z důvodu na své straně zakoupené ubytovací služby, TMR, a.s. neposkytuje z tohoto důvodu členovi programu GOPASS žádnou finanční náhradu ani náhradní plnění.

3.8.6 Oblečení a doplňky, čipová karta GOPASS: člen programu, který si zakoupil
v internetovém obchodě programu GOPASS na www.gopass.sk (pouze Karta GOPASS) jakýkoliv z nabízených produktů z aktuálního katalogu nebo čipovou kartu GOPASS je oprávněn odstoupit od smlouvy o dodání zboží ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve znění pozdějších předpisů predpisůi bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží členem programu GOPASS nebo jím určené třetí osoby, s výjimkou dopravce, nebo se zboží objednané v jedné objednávce dodává odděleně, když člen programu GOPASS nebo jím určená třetí osoba, s výjimkou dopravce převezme zboží, který byl dodán jako poslední. Člen programu GOPASS může odstoupit od smlouvy i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

3.8.7 Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy podle bodu 3.8.6 VOP člen programu GOPASS/spotřebitel informuje TMR, a.s. o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy jednoznačným prohlášením na adresu: Tatry mountain resorts, a.s., Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš. Pro tento účel je možné použít vzorový formulář pro  odstoupení od smlouvy. Formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy je možné zaslat i elektronicky na emailovou adresu: reklamcia@gopass.sk. Pokud člen programu GOPASS využijete tuto možnost, přijetí odstoupení TMR, a.s. neprodleně potvrdí na trvalém nosiči (e-mailem). Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno TMR, a.s. nejpozději v poslední den lhůty. Důkazní břemeno o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nese člen programu GOPASS.

3.8.8 Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. TMR, a.s. bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátí všechny platby, které přijala od člena programu GOPASS na základě smlouvy a v souvislosti s ní (včetně nákladů na dopravu). Platby budou vráceny členovi programu stejným způsobem, který byl použitý při úhradě kupní ceny. Člen programu GOPASS je povinen vrátit, resp. zaslat zboží zpět TMR, a.s. nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží odeslán TMR, a.s. nejpozději v poslední den lhůty. Při odstoupení od smlouvy člen programu GOPASS nese náklady na vrácení zboží. Zboží je člen programu GOPASS povinen vrátit nepoškozené a neopotřebované a v nepoškozeném obalu.

Odstoupení od Smlouvy se v případě nákupu zboží / služby na www.gopass.cz/www.gopass.pl řídí podmínkami uvedenými na těchto webových stránkách.

3.9 Storno:

3.9.1 Ubytování: člen programu GOPASS je oprávněn zrušit potvrzenou rezervaci objednaných ubytovacích služeb nejpozději do dne předcházejícího dni nastoupení na rezervovaný pobyt. V případě zrušení rezervace vzniká TMR, a.s. právo a členovi programu GOPASS povinnost uhradit storno poplatky následovně

Storno poplatky platné pro všechny pobyty ve všech nabízených hotelích s výjimkou termínu Silvestr:

stornovací poplatek:

10 % z ceny objednaných a potvrzených služeb, minimálně 35, - € ode dne potvrzení objednávky do 29 dnů před dnem nástupu na pobyt

30 % z ceny objednaných a potvrzených služeb 28 až 21 dní před dnem nástupu na pobyt

50 % z ceny objednaných a potvrzených služeb 20 až 14 dní před dnem nástupu na pobyt

80 % z ceny objednaných a potvrzených služeb 13 až 8 dní před dnem nástupu na pobyt

100 % z ceny objednaných a potvrzených služeb 7 a méně dní před dnem nástupu na pobyt

 Storno poplatky platné pro pobyty ve všech nabízených hotelích v termínu Silvestr 27.12.-06.01.

 

 

Stornovací poplatek pro Silvestrovský termín:

10% z ceny objednaných a potvrzených služeb, minimálně 35, - € ode dne potvrzení objednávky do 46 dnů před dnem nástupu na pobyt

30% z ceny objednaných a potvrzených služeb 45 až 40 dnů před dnem nástupu na pobyt

50% z ceny objednaných a potvrzených služeb 39 až 30 dnů před dnem nástupu na pobyt

80% z ceny objednaných a potvrzených služeb 29 až 20 dnů před dnem nástupu na pobyt

100% z ceny objednaných a potvrzených služeb 19 a méně dní před dnem nástupu na pobyt

V případě nenastoupení člena programu GOPASS na objednaný a rezervovaný pobyt vzniká TMR, a.s. nárok na celou cenu za objednaný a rezervovaný pobyt.

3.9.2 V případě zrušení rezervace pobytu nebo nenastoupení člena programu GOPASS na zakoupený pobyt v mimořádných případech (nemoc, úmrtí, postižení živelnou pohromou apod.) je TMR, a.s. oprávněna vzdát se nároku na úhradu storno poplatku na základě předložení důvěryhodného důkazu o vážné příčině zrušení rezervace nebo nenastoupení člena programu GOPASS na zakoupený pobyt.

3.9.3 V případě zrušení rezervace nebo nenastoupení člena programu GOPASS pobytu zašle TMR, a.s. členovi programu GOPASS písemně nebo e-mailem oznámení o uplatnění nároku TMR, a.s. na storno poplatek a jeho výši ve smyslu bodu 3.9.1 VOP do 14 dnů ode dne zrušení rezervace nebo ode dne začátku pobytu v případě nenastoupení člena programu GOPASS na pobyt.

3.9.4 Člen programu GOPASS uhrazením ceny za pobyt a vyjádřením souhlasu s VOP programu GOPASS souhlasí a bere na vědomí, že TMR, a.s. je oprávněna v případě zrušení rezervace nebo nenastoupení k pobytu jednostranně započíst pohledávku člena programu GOPASS na vrácení členům programu GOPASS uhrazené ceny pobytu v rámci internetového nákupu v internetovém obchodě programu GOPASS vůči pohledávce TMR, a.s. na úhradu storno poplatku ve výši uvedené v těchto storno podmínkách ve výšce, v níž se tyto pohledávky kryjí, přičemž částku přesahující vzájemné pohledávky člen programu GOPASS a TMR, a.s. ve prospěch člena programu GOPASS uhradí TMR, a.s. členovi programu GOPASS bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet člen programu GOPASS, ze kterého byla realizována úhrada ceny pobytu v rámci internetového nákupu v internetovém obchodě programu GOPASS, a to do 30 pracovních dnů ode dne následujícího po dni zrušení rezervace nebo nenastoupení na pobyt. Bankovní poplatky spojené s vrácením ceny pobytu členem programu GOPASS snáší člen programu GOPASS.

3.9.5 HurricaneFactory: člen programu GOPASS je oprávnený zrušit potvrzenou rezervaci objednaných služeb při současné úhradě storno poplatku, jehož výše je zveřejněna na  www.hurricanefactory.com/data/files/Tatralandia/SF_VOP_2015.pdf.

3.10  Reklamační řád v případě nákupu na www.gopass.sk: TMR, a.s. poskytuje na prodávané zboží (Karta GOPAS, Oblečení a doplňky) záruční dobu 24 měsíců, která začíná běžet ode dne převzetí zboží členem programu GOPASS. Po uplynutí záruční doby zaniká právo reklamovat vady (chyby) zboží. TMR, a.s. odpovídá za vady zboží/služeb ve smyslu platných právních předpisů, zejména § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ve znění pozdějších předpisů. Záruka se nevztahuje na vady a poškození vzniklá v souvislosti s opotřebením zboží, jeho běžným používáním, neodborným nebo nešetrným zacházením, nadměrnou zátěží, mechanickým poškozením nebo použitím zboží v rozporu s jeho návodem nebo účelem použití, zanedbáním pravidel údržby. V případě, že zakoupené zboží/služba vykazuje vady, je člen programu GOPASS povinen uplatnit nároky z vad (reklamaci) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí důvody pro uplatnění reklamace, tj. v den kdy nebyla služba/zboží poskytnuta/dodána v dohodnutém nebo běžném rozsahu, kvalitě, množství a termínu, jinak právo na reklamaci zaniká, a to osobně v závislosti na reklamované služby v infocentrech v lyžařských střediscích, v infocentru AquaparkuTatralandia, na provozech TATRY MOTION nebo na recepci příslušného hotelu nebo zasláním e-mailové zprávy na reklamacia@gopass.sk nebo písemnou reklamací formou poštovní zásilky na adresu Tatry mountain resorts, a.s., Ráztocká 21, Liptovský Mikuláš 03105, nebo telefonicky v pracovní dny na tel. čísle 0850 122 155. Dodatečně zjištěné vady nebudou akceptovány. TMR, a.s. po přezkoumání uplatněné reklamace rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Člen programu GOPASS je povinen při vyřizování reklamace poskytnout TMR, a.s. potřebnou součinnost vyžadovanou TMR, a.s. Ve lhůtě k vyřízení reklamace zašle TMR, a.s. členovi programu GOPASS formou e-mailu nebo prostřednictvím poštovní zásilky vyjádření k reklamaci a způsobu odstranění vad reklamovaného zboží / služby. Reklamační řád v případě nákupu zboží/služby na www.gopass.cz/www.gopass.pl se řídí podmínkami uvedenými na těchto webových stránkách.

3.11  V případě, že člen programu GOPASS – spotřebitel fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání, není spokojen se způsobem kterým TMR, a.s. jako prodávající vyřídila jeho reklamaci nebo se domnívá, že TMR, a.s. porušila jeho práva, má člen programu GOPASS právo obrátit se na TMR, a.s. jako prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud TMR, a.s. na žádost člena programu GOPASS podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání členem programu GOPASS, má člen programu GOPASS právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu u subjektu alternativního řešení sporu podle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Příslušnými subjekty pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s TMR, a.s. jako prodávajícím je a) Slovenská obchodná inšpekcia, kterou je možné za uvedeným účelem kontaktovat na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava nebo elektronicky na ars@soi.sk nebo adr@soi.sk nebo b) jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (seznam oprávněných subjektů je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych- sporů/146987s), přičemž člen programu GOPASS má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Člen programu GOPASS může k podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro alternativní řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Více informací o alternativním řešení spotřebitelských sporů je možno nalézt na internetové stránce Slovenskej obchodnej inšpekcie: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

 

 

4. Konto GOPASS

4.1. Každému samostatně registrovanému členovi programu GOPASS staršímu 15 let je v rámci programu GOPASS zřízeno jeho osobní konto GOPASS (dále jen "Účet GOPASS").

4.2. Člen programu GOPASS má přístup ke svému Kontu GOPASS na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl po uvedení správného přihlašovacího e-mailu a hesla.

4.3. Přihlašovací e-mail a heslo si zadává každý člen programu GOPASS a je platné po dobu platnosti příslušné Karty GOPASS. Člen programu GOPASS je oprávněn kdykoliv změnit přihlašovací heslo. Pokud si bude klient přát změnit i přihlašovací e-mail, je nutné kontaktovat infolinku: info@gopass.cz..

4.4. Účet GOPASS umožňuje členům programu GOPASS provádět správu bodů GOPASS, správu získaných voucherů GOPASS a správu vydaných karet k danému účtu v programu GOPASS. Změnu vybraných osobních údajů v aplikaci GOPASS může provést výlučně TMR, a.s. na základě oznámení člena programu GOPASS o změně osobních údajů.

4.5. Věkové hranice v programu GOPASS:

4.5.1 0-14 let (počítá se do posledního dne čtrnáctého roku života včetně). Člen programu v této věkové hranici může mít svou kartu přiřazenou k účtu svého zákonného zástupce.

4.5.2 15 a více let (počítá se od prvního dne patnáctého roku života). Člen programu v této věkové hranici může mít své samostatné konto GOPASS nebo může mít podřízenou kartu přiřazenou ke hlavnímu účtu.

4.6 Každý registrovaný člen programu GOPASS může na svém kontě GOPASS na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl zaregistrovat a přidružit ke svému Kontu GOPASS max. dalších deset (10) osob, kterým je vydána tzv. podřízená karta GOPASS.

4.7 Podřízená karta GOPASS nemá samostatné konto v programu GOPASS. Bodové transakce za nákup zboží a služeb v provozech TMR, a.s. a v provozech Obchodních partnerů TMR, a.s. prostřednictvím podřízené karty jsou evidovány a body jsou připisovány automaticky na bodové konto člena, který kartu zaregistroval. Prostřednictvím podřízené karty lze uplatnit slevy za nasbírané body na kontě GOPASS, ale není možné realizovat nákup na www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl.

5. Nakládání s Kartou GOPASS

5.1. Člen programu GOPASS je oprávněn Kartu GOPASS používat v souladu s VOP. Platnost Karty GOPASS zaniká dnem zániku členství v programu GOPASS. Po zániku členství v programu GOPASS bude členovi programu vrácena záloha uhrazena při vydání karty, v případě, že člen programu předá kartu GOPASS v některém z akceptačních míst.

5.2. Po zániku členství v programu GOPASS odpovídá člen programu GOPASS TMR, a.s. za škodu způsobenou v důsledku neoprávněného užívání karty GOPASS a zavazuje se ji v celém rozsahu nahradit TMR, a.s.

5.3. Karta GOPASS je nepřenosná a je platná jen s průkazem totožnosti člena programu GOPASS, na jehož jméno byla vydána. Kartu GOPASS je oprávněn používat výlučně člen programu, na jehož jméno byla karta vydána. Za účelem výkonu kontroly se člen programu zavazuje poskytovat TMR, a.s. a Obchodním partnerům TMR, a.s. součinnost, a to zejména předložit identifikační doklad (občanský průkaz, cestovní pas) příslušnému zaměstnanci TMR, a.s. nebo zaměstnanci Obchodního partnera TMR, a.s. za účelem ověření identity člena programu. Totožnost dítěte do 15. roku života se prokazuje zdravotním průkazem nebo cestovním pasem.

5.4. K akceptaci karty GOPASS v programu GOPASS dochází v označených akceptačních obchodních místech GOPASS po předložení platné karty GOPASS. Aktuální seznam akceptačních obchodních míst GOPASS je k dispozici na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl.

5.5. Prostřednictvím karty GOPASS jsou výlučně řádní členové programu oprávněni využívat internetový obchod programu GOPASS. Členové programu (řádně / částečné členství) jsou oprávněni sbírat věrnostní body do programu GOPASS, uplatňovat nasbírané věrnostní body v podobě slev nebo odměn a realizovat nákupy za zvýhodněné ceny služeb a produktů dle aktuální nabídky zveřejněné na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz/ www.gopass.pl.

5.6. V případě, že člen programu GOPASS nemá ve své osobní dispozic kartu GOPASS, není oprávněn uplatňovat si slevy, výhody, služby, ani požadovat přičítání bodů z titulu členství v programu GOPASS, a to ani dodatečně.

5.7. Pověření zaměstnanci TMR, a.s. a / nebo pověření zaměstnanci Obchodního partnera TMR, a.s. jsou oprávněni odebrat kartu GOPASS osobě, která kartu GOPASS využívá neoprávněně, tj. osobě, která není uvedena jako držitel a člen programu odebrané karty GOPASS. TMR, a.s. si pro tento případ vyhrazuje právo rozhodnout o dalším postupu.

 6. Poskytování zvýhodněných cen a dalších výhod pro členy programu GOPASS

6.1 Nákup za zvýhodněné ceny realizuje člen programu GOPASS prostřednictvím platné Karty GOPASS v síti akceptačních míst GOPASS a / nebo v případě řádného člena i v internetovém obchodě programu GOPASS na stránce www.gopass.sk/ www.gopass.cz/www.gopass.pl za ceny stanovené TMR, a.s. nebo Obchodními partnery TMR, a.s., které jsou platné v době nákupu v měně EURO při nákupu na www.gopass.sk, v měně CZK při nákupu na www.gopass.cz a v měně PLN při nákupu na www.gopass.pl.

6.2 Řádný člen programu GOPASS má možnost zakoupit si "kredit" v podobě finančních prostředků (dále jen "Kredit"), výhradně na www.gopass.cz, jehož prostřednictvím může realizovat úhradu nákupu zboží a služeb v internetovém obchodě programu GOPASS na stránce www. gopass.cz a / nebo úhradu zboží a služeb ve vybraných provozech a zařízeních provozovaných MELIDA, a.s.

6.3 Kredit je možné zakoupit v internetovém obchodě programu GOPASS výlučně na www.gopass.cz 
v měně Kč. Výše Kreditu není omezena, musí být však vyjádřena celým kladným číslem. Člen programu je oprávněn kdykoliv doplňovat výši Kreditu.

6.4 Kredit je člen programu oprávněn používat na nákup vybraného zboží a služeb po celou dobu členství v programu GOPASS. V případě zániku členství v programu GOPASS z jakéhokoliv důvodu, bude členovi programu vrácen Kredit ve výši zůstatku ke dni zániku členství, a to ve lhůtě 30 pracovních dnů ode dne zániku členství.

6.5 Kredit je možné zakoupit na www.gopass.cz finančními prostředky, a to pomocí služeb TrustPay, CardPay / ComfortPay, kliknutím na tlačítko "ZAPLATIT PŘES INTERNET BANKING", nebo "ZAPLATIT KARTOU", platba bude odečtena z bankovního účtu držitele bankovní karty (dle podmínek mezibankovního, popř. vnitrobankovního převodu peněz jednotlivých bank).

6.6 Člen programu má možnost zakoupit Kredit i pro vybranou podřízenou osobu svého konta, která je držitelem tzv. podřízené karty a také jako dárkovou poukázku pro kteréhokoliv řádného člena programu GOPASS.

6.7 Platbu Kreditem lze uplatňovat výhradně v internetovém obchodu programu GOPASS, kde si jej majitel nabil. Pokud si majitel nabije kredit na účet gopass.cz, může jej užívat pouze na českém e-shopu.

6.8 MELIDA, a.s. neodpovídá za využití Kreditu neoprávněnou osobou, tj. osobou, která není držitelem karty GOPASS, na kterou je zakoupen Kredit např. v případě ztráty nebo odcizení Karty GOPASS.

6.9 Aktuální přehled všech výhod pro členy programu GOPASS je k dispozici vždy na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl.

6.10 Člen programu GOPASS bere na vědomí, že přehled výhod i samotné poskytování výhod a slev pro členy programu GOPASS se mění. TMR, a.s. a Obchodní partneři TMR, a.s. pravidelně aktualizují nabídku všech výhod a slev na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl.

6.11 Držitelé ISIC, ITIC, EURO26, GO26. karty si její číslo musí vložit do svého účtu na www.gopass.sk jako první v pořadí (ještě před vložením čísla regionálního nebo jiného slevového kódu), jelikož ISIC, ITIC, EURO26, GO26 karta není jednorázová slevová karta, ale platná ISIC, ITIC, EURO26, GO26 karta mění status jejího držitele na studentský status i tehdy, když se už podle věku jedná o dospělou osobu. Držitelé ISIC, ITIC, EURO26, GO26 karty mohou uplatňovat výhody spojené držitelem ISIC, ITIC, EURO26, GO26 karty výlučně na www.gopass.sk.

 

7. Body v programu GOPASS

7.1. Člen programu GOPASS (řádně / částečné členství) je oprávněn v akceptačních místech GOPASS sbírat věrnostní body do programu GOPASS za zrealizované nákupy zboží, služeb
a produktů jako i uplatňovat věrnostní body na slevy, výhody při nákupu zboží, služeb
a produktů. Řádný člen programu GOPASS je oprávněn sbírat věrnostní body do programu GOPASS za zrealizované nákupy zboží, služeb a produktů v internetovém obchodě programu GOPASS jakož i uplatňovat věrnostní body na slevy, výhody při nákupu zboží, služeb
a produktů v internetovém obchodě.

7.2. TMR, a.s. si vyhrazuje právo nepřisuzovat členům programu GOPASS (řádně / částečné členství) věrnostní body do programu GOPASS za nákup zboží v síti obchodů TATRY MOTION a ŠPINDL MOTION během akce "AMERICAN SALE".

7.3. Za nákup, při kterém je předložena platná Karta GOPASS získává člen programu GOPASS automaticky věrnostní body, s výjimkou bodu 7.2 VOP. V případě nákupu v internetovém obchodě programu GOPASS se věrnostní body připočítávají členovi programu GOPASS na jeho bodové konto bezprostředně nejpozději do 24 hodin po uskutečnění nákupu. V případě nákupu v akceptačním místě GOPASS je člen programu GOPASS oprávněn před platbou za zboží / službu nebo produkt a po předložení platné Karty GOPASS požádat obsluhu pokladny o připsání věrnostních bodů GOPASS za zaplacené zboží / službu nebo produkt. Věrnostní body jsou připisovány členovi programu GOPASS na jeho bodové konto automaticky nejpozději však do 24 hodin po uskutečnění nákupu.

7.4. Člen programu GOPASS získá za každé jedno EURO zaplacené při nákupu uskutečněném po předložení platné karty GOPASS v akceptačním místě ve Slovenské republice a/nebo za nákup
v internetovém obchodě programu GOPASS na www.gopass.sk jeden (1) věrnostní bod. Člen programu GOPASS získá za každých 25 CZK zaplacených při nákupu uskutečněném po předložení platné karty GOPASS v akceptačním místě v České republice a/nebo za nákup
v internetovém obchodě programu GOPASS na www.gopass.cz jeden (1) věrnostní bod. Člen programu GOPASS získá za každé 4 PLN zaplacené při nákupu uskutečněném po předložení platné karty GOPASS v akceptačním místě v Polské republice a/nebo za nákup v internetovém obchodě programu GOPASS na www.gopass.pl jeden (1) věrnostní bod.

7.5. TMR, a.s. si vyhrazuje právo změnit hodnotu věrnostního bodu. V případě změny hodnoty věrnostního bodu oznamuje TMR, a.s. novou hodnotu věrnostního bodu na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl. Účinnost nové hodnoty věrnostního bodu nastává okamžikem jejího zveřejnění na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl.

7.6. Člen programu GOPASS má k dispozici aktuální stav svého bodového konta na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl po přihlášení prostřednictvím svého
e-mailu a hesla.

7.7. Při zrealizování nákupu v akceptačním místě a zároveň při předložení platné Karty GOPASS je zaměstnanec akceptačního místa povinen vydat ke každému nákupu členovi programu GOPASS pokladní doklad, na jehož základě je možné provést následnou kontrolu získaných věrnostních bodů GOPASS. V případě, že hodnota získaných věrnostních bodů neodpovídá hodnotě uskutečněného nákupu nebo nebyla vůbec připsána na konto GOPASS, má člen programu GOPASS právo nárokovat si dodatečné připsání správné hodnoty bodů GOPASS, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne zrealizování nákupu. Podmínkou dodatečného připsání bodů je zaslání naskenovaného pokladního dokladu na adresu TMR, a.s.:
reklamace@ gopass.sk / reklamace @ gopass.cz / reklamacje@gopass.pl

7.8. Při zrealizování nákupu v internetovém obchodě programu GOPASS na stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl bude řádnému členovi programu GOPASS zaslán daňový doklad na jeho emailovou adresu s uvedením počtu získaných věrnostních bodů. V případě, že hodnota získaných věrnostních bodů neodpovídá hodnotě uskutečněného nákupu nebo nebyla vůbec připsána na konto GOPASS má řádný člen programu právo nárokovat si dodatečné připsání správné hodnoty bodů GOPASS, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne zrealizování nákupu. Podmínkou dodatečného připsání bodů je zaslání daňového dokladu na adresu TMR, a.s.: reklamacia@gopass.sk / reklamace@gopass.cz / reklamacje@gopass.pl

7.9. TMR, a.s. si vyhrazuje právo na posouzení a nepřipsání bodů členovi programu GOPASS, pokud je přípis bodů nárokovaný za podmínek, které nejsou uvedeny v článku 7 VOP.
V případě, že TMR, a.s. zjistí, že členovi programu GOPASS byly připsány věrnostní body GOPASS
v rozporu s VOP, má TMR, a.s. právo vymazat neoprávněně připsány věrnostní body z konta příslušného člena programu GOPASS, o této skutečnosti TMR, a.s. vyrozumí člena programu GOPASS.

7.10. Platnost věrnostních bodů GOPASS je časově ohraničená následovně:

7.10.1 Platnost věrnostních bodů GOPASS expiruje dnem 30.04. (24:00 hod.) Každého kalendářního roku v případě, že člen programu GOPASS neuplatnil žádné věrnostní body na slevy, výhody při nákupu zboží, služeb a produktů a / nebo nezískal věrnostní body GOPASS za zrealizované nákupy zboží, služeb a produktů v akceptačních místech nebo v internetovém obchodě programu GOPASS v období 2 (dvou) let ke dni expirace bodů včetně dne expirace bodů v příslušném kalendářním roce (dále jen "Sledované období I"), v takovém případě zaniká platnost věrnostních bodů GOPASS nasbíraných k prvnímu dni sledovaného období I
a to bez jakékoliv náhrady

7.10.2 Platnost věrnostních bodů GOPASS expiruje dnem 31.10. (24:00 hod.) Každého kalendářního roku v případě, že člen programu GOPASS neuplatnil žádné věrnostní body na slevy, výhody při nákupu zboží, služeb a produktů a / nebo nezískal věrnostní body GOPASS za zrealizované nákupy zboží, služeb a produktů v akceptačních místech nebo v internetovém obchodě programu GOPASS v období 2 (dvou) let ke dni expirace bodů včetně dne expirace bodů v příslušném kalendářním roce (dále jen "Sledované období II"), v takovém případě zaniká platnost věrnostních bodů GOPASS nasbíraných k prvnímu dni sledovaného období II a to bez jakékoliv náhrady

Příklad:

Pokud člen programu GOPASS, který v období od 31.10.2014 do 31.10.2016 včetně neuplatnil žádné věrnostní body na slevy, výhody při nákupu zboží, služeb a produktů a / nebo nezískal věrnostní body GOPASS za zrealizované nákupy zboží, služeb a produktů v akceptačních místech nebo v internetovém obchodě programu GOPASS, dnem 31.10.2016 (24:00) končí platnost jeho věrnostních bodů programu GOPASS nasbíraných do 31.10.2014 včetně, a to bez jakékoliv náhrady.

8. Odměny v programu GOPASS

8.1 Člen programu GOPASS je oprávněn uplatnit nasbírané věrnostní body za odměny, slevy
a výhody, jejichž aktuální seznam je dostupný na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl nebo akceptačních místech. Člen programu GOPASS je oprávněn uplatnit věrnostní body za odměnu, slevy a výhody za podmínek stanovených při každé a jedné odměně, slevě a výhodě. Uplatnění věrnostních bodů je možné pouze v případě členství v programu GOPASS a autorizuje se předložením platné Karty GOPASS člena programu.

9. Ztráta, odcizení a poškození Karty GOPASS a vydání náhradní karty

9.1 Karta GOPASS se vydává členovi programu GOPASS na jeho žádost s platností na dobu neurčitou.

9.2 Člen programu GOPASS je povinen chránit Kartu GOPASS před jejím ztrátou, poškozením nebo zničením. Je povinen zajistit, aby se Karta GOPASS nedostala do rukou neoprávněné osoby.

9.3 V případě, že má člen programu zakoupen Kredit na Kartě GOPASS, MELIDA, a.s. neodpovídá za využití Kreditu neoprávněnou osobou, tj osobou, která není držitelem karty GOPASS, na kterou je zakoupen Kredit např. v případě ztráty nebo odcizení Karty GOPASS.

9.4 Člen programu GOPASS (nebo zákonný zástupce) je povinen ztrátu, odcizení nebo poškození Karty GOPASS bez zbytečného odkladu nahlásit v informačních centrech TMR, a.s. nebo telefonicky na GOPASS lince: 0850 122 155 (číslo pro mezinárodní hovory: +421 220 510 448) nebo ji sám zablokovat po přihlášení do svého účtu GOPASS na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl. Po obdržení oznámení TMR, a.s. Kartu GOPASS ihned zablokuje.

9.5 Člen programu GOPASS může požádat TMR, a.s. v případě ztráty, odcizení nebo poškození Karty GOPASS o vydání nové Karty GOPASS na svém kontě na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl. TMR, a.s. po ověření totožnosti člena programu GOPASS v systému GOPASS a blokací původní karty vydá členovi programu GOPASS novou náhradní Kartu GOPASS. Náhradní Karta GOPASS se objednává výhradně v internetovém obchodě programu GOPASS prostřednictvím internetové stránky www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl. Výše manipulačního poplatku za vydání náhradní Karty GOPASS včetně nákladů na poštové za její doručení činí 50,- Kč.

9.6 V případě ztráty nebo odcizení Karty GOPASS, na níž má člen programu zakoupen Kredit, člen programu obdrží novou kartu jen s výší Kreditu zjištěné ke dni zablokování karty podle bodu 9.4. tohoto článku VOP.

9.7 Vydáním náhradní Karty GOPASS zůstávají všechny evidované záznamy a nastavení na kontě člena programu GOPASS v platnosti a nová karta je přiřazena k účtu GOPASS jako aktuální jediná platná.

9.8 V případě, že Karta GOPASS obsahovala bezkontaktní čip s nahraným skipasem, člen programu GOPASS obdrží novou kartu pouze s příslušným počtem neproježděných dní, ke dni zablokování karty.

9.9 Člen programu nemá nárok na vrácení zaplacené částky nebo poměrné částky ceny skipasu, případně na jinou formu odškodnění za dny vyjeté v důsledku opožděného nahlášení ztráty nebo odcizení Karty GOPASS. Člen programu nemá nárok na jakoukoliv finanční nebo nefinanční náhradu za Kredit čerpán neoprávněnou osobou ke dni zablokování karty GOPASS.

 

 

10. Zablokování konta GOPASS a zánik členství v programu GOPASS

10.1. V případě, že člen programu GOPASS (řádné / částečné členství) poruší VOP, je TMR, a.s. oprávněna zablokovat konto člena programu GOPASS, a to i bez předchozího upozornění
a rozhodnout o okamžitém zániku členství. Za porušení VOP se považuje zejména používání Karty GOPASS v rozporu s VOP nebo používání Karty GOPASS osobou, která není uvedena jako oprávněná osoba, na kterou byla karta zaregistrována.

10.2. Členství v programu GOPASS zaniká:

10.2.1 Okamžitým zánikem členství v programu GOPASS z důvodů uvedených v bodě 10.3 VOP;

10.2.2 Vypovězením členství v programu GOPASS podle bodu 10.4 VOP;

10.2.3 Ukončením činnosti programu GOPASS na základě rozhodnutí TMR, a.s.

10.3 Členství v programu GOPASS zaniká okamžitě, a to dnem zjištění, že člen programu GOPASS zneužil výhody poskytované programem GOPASS nebo jiným způsobem porušil tyto VOP nebo porušil Obchodní podmínky jakéhokoliv produktu či služby společnosti TMR, a.s. nebo Obchodních partnerů TMR, a.s. zakoupené nebo využívané prostřednictvím programu GOPASS nebo poskytl nepravdivé údaje v žádosti o registraci.

10.4 Člen programu GOPASS je oprávněn vypovědět členství v programu GOPASS, a to na základě písemné výpovědi členství. V případě výpovědi členství, členství v programu GOPASS zaniká vždy k poslednímu dni v měsíci, v němž byla výpověď členství doručena TMR, a.s.

10.5 Ukončením členství v programu GOPASS z jakéhokoliv důvodu a jakýmkoliv způsobem ztrácí člen programu GOPASS všechna práva a nároky, které souvisely s členstvím v programu GOPASS, zejména nároky na všechny věrnostní body připsané na kontě GOPASS a slevy
a výhody vyplývající z členství v programu GOPASS.

10.6 Vrácení Karty GOPASS neznamená zánik členství v programu GOPASS pro člena programu GOPASS, který je držitelem vrácené Karty GOPASS.

10.7 V případě ukončení členství v programu GOPASS z jakéhokoliv důvodu a jakýmkoliv způsobem bude členovi programu vrácen Kredit ve výši zůstatku ke dni zániku členství, a to ve lhůtě 30 pracovních dnů ode dne zániku členství.

11. GOPASS Aplikace

11.1 Programu GOPASS je možné využívat i prostřednictvím aplikace pro mobilní telefony
s operačním systémem Apple iOS a Google Android.

11.2 Aplikace umožňuje prodej vybraných výrobků / služeb internetového obchodu www.gopass.sk ze středisek Jasná Nízké Tatry, Vysoké Tatry, aquapark Tatralandia, aquapark GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ, soutěžit v online soutěži SkiChallenge a získávat střediskové informace ze středisek Jasná Nízké Tatry, Vysoké Tatry, aquapark Tatralandia, aquapark GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ.

11.3 Objednání zboží/služeb: Nákup všech výrobků/služeb nabízených v GOPASS Aplikaci se realizuje prostřednictvím objednávky s povinností zaplatit cenu. Objednávky se považují za závazné okamžikem jejich potvrzení ze strany TMR, a.s., formou zaslání potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou na adresu člena programu zadanou při registraci.

11.3.1 finančními prostředky, a to pomocí služeb CardPay/Comfortpay, kliknutím na tlačítko ZAPLATIT. Platba bude odečtena z bankovního účtu držitele bankovní karty (dle podmínek mezibankovního, popř. vnitrobankovního převodu peněz jednotlivých bank).

11.3.2 věrnostními body programu GOPASS, u vybraných produktů/služeb, kliknutím na tlačítko ZAPLATIT BODY, věrnostní body z konta člena programu budou odečteny
v okamžiku platby.

11.3.3 kombinací prostředků a věrnostních bodů programu GOPASS, u vybraných produktů/služeb kliknutím na tlačítko ZAPLATIT, platba bude stažena z bankovního účtu držitele bankovní karty (dle podmínek mezibankovního, popř. vnitrobankovního převodu peněz jednotlivých bank) a věrnostní body z konta člena programu budou odečteny v okamžiku platby.

11.4 Po zrealizování úhrady některým ze způsobů podle bodu 11.3. obdrží člen programu GOPASS na emailovou na adresu zadanou při registraci potvrzení o přijetí a zaplacení objednávky s uvedením druhu a charakteru objednané služby/zboží, doby dodání nebo poskytnutí služby, doby trvání smlouvy a daňový doklad.

11.5 Storno: Storno podmínky pro zboží/služby nabízené v GOPASS Aplikaci se řídí příslušnými ustanovení článku 3 VOP – Internetový obchodem GOPASS.

 12. Zásady zpracování osobních údajů

Informace týkající se ochrany osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany soukromí a zpracování osobních údajů TMR Group a jsou zveřejněny na internetové stránce www.tmr.sk/o-nas/gdpr/.

 

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Všeobecné obchodní podmínky programu GOPASS nabývají platnosti dnem zveřejnění na internetové stránce www.gopass.cz. a účinnosti dnem 25.05.2018. Tyto VOP ode dne nabytí účinnosti nahrazují Všeobecné obchodní podmínky programu GOPASS platné do 24.05.2018

13.2. Zvýhodněné ceny, slevy, body, odměny a všechny další výhody pro členy programu GOPASS nejsou právně vymahatelné.

13.3. TMR, a.s. je oprávněna Všeobecné obchodní podmínky měnit z důvodu (i) změny politiky TMR, a.s. v oblasti poskytování výhod zákazníkům TMR, a.s. v rámci programu GOPASS, (ii) změny finanční, hospodářské nebo sociální situace na území Slovenské republiky, (iii) změny příslušných právních předpisů nebo (iv) z jiného, ​​blíže nespecifikovaného, ​​závažného důvodu.

13.4. Změna VOP je účinná dnem zveřejnění na internetové stránce www.gopass.sk/ www.gopass.cz/www.gopass.pl.

13.5. Všechny vztahy neupravené těmito VOP se řídí obecně závaznými právními předpisy platnými na území Slovenské republiky a zvláštními obchodními podmínky vztahujícími se na poskytování jednotlivých služeb nebo produktů.

 

14. Kontaktní adresa programu GOPASS

Tatry mountainresorts, a.s.

GOPASS

Demänovská Dolina 72

031 01 Liptovský Mikuláš 1

SLOVAKIA

 

GOPASS Infolinka: 0850 122 155

International helpline: +421 220 510 448

GOPASS Infolinka Špindlerův Mlýn: +420 499 467 101

GOPASS Infolinka Polsko: +48 602 53 43 63

Email: info@gopass.sk, reklamacia@gopass.sk, reklamace@gopass.cz, info@gopass.cz, info@gopass.pl, reklamacje@gopass.pl

 

orgán dozoru

 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, Bratislava

Inšpektorát SOI se sídlem v Žilině pro Žilinský kraj, Predmestská 71, 011 79 Žilina

 

 

 

 

 Odstoupení od smlouvy a storno podmínky pro služby nabízené v internetovém obchodě

 

„Lístek na lanovku“

Člen programu GOPASS, který si zakoupil v internetovém obchodě programu GOPASS na www.gopass.cz/www.gopass.sk jakýkoliv z nabízených druhů lístků na lanovku, není okamžikem uzavření smlouvy uzavřené na dálku o poskytnutí služeb oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb ve smyslu § 1 odst. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, je-li daná smlouva uzavírána s TMR, a.s. nebo slovenským Obchodním partnerem TMR, a.s.. Člen programu GOPASS , není okamžikem uzavření smlouvy oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb  ve smyslu §1837 bodu j) zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, který je transpozicí čl. 16 písm. l) směrnice č. 2011/83/EU, jelikož nákup „lístku na lanovku“ je smlouvou o využití volného času (dle přesného znění směrnice smlouvou o službě související s rekreační činností) s určením přesného data či časového úseku plnění.

V případě, že člen programu GOPASS nevyužije z důvodů na straně člena programu zakoupený lístek na lanovku, TMR ani jiný Obchodní partner TMR, a.s. neposkytuje členovi programu žádnou finanční náhradu ani náhradní plnění.

 

 Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy


„Čipová karta GOPASS“

Právo na odstoupení od smlouvy 

Člen programu má právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku, jejímž předmětem je dodání zboží - Karta GOPASS bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14. dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží - čipová karta GOPASS.

 

Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (např. Dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) na adresu Tatry Mountain Resorts, as , Ráztocká 21, Liptovský Mikuláš 03105, reklamacia@gopass.sk. Pro tento účel můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Pokud máte zájem, můžete vyplnit a zaslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy i elektronicky prostřednictvím naší internetové stránky www.gopass.sk Pokud využijete tuto možnost, přijetí odstoupení od smlouvy Vám neprodleně potvrdíme na trvanlivém nosiči (e-mailem) .

 

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zašlete sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

 

Důsledky odstoupení od smlouvy

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme veškeré platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu. Uvedené se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

 

Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve. Kartu GOPASS zašlete nám zpět nebo jej přineste na naši adresu nebo odevzdejte na adrese Tatry mountain resorts, as , Ráztocká 21, Liptovský Mikuláš 03105 nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14 denní lhůty.

 

Náklady na vrácení zboží hradíte VY.

 

----------------

Chytrá sezónka

Zimní lyžařská sezóna 2018/2019

 

1. Tyto obchodní podmínky pro zimní lyžařskou sezónu 2018/2019 vydané společností MELIDA, a.s., se sídlem Špindlerův Mlýn 281, 543 51 Špindlerův Mlýn, Česká republika, IČO: 241 66 511, zapsaná v Obchodním registru vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl: B, vložka č.: 3175 (dále jen „provozovatel“ nebo také „MELIDA“), upravují poskytovaní služeb – přepravu lanovými dráhami a lyžařskými vleky a využívání lyžařských tratí - v jednotlivých lyžařských střediscích provozovaných společností MELIDA a.s. a úpravu práv a povinností s tím souvisejících na základě Chytré sezónky.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné v lyžařském středisku Skiareál Špindlerův Mlýn.

 

V případě Chytré sezónky Špindlerův Mlýn + příplatek Tatry upravují tyto obchodní podmínky poskytovaní služeb v lyžařském středisku Špindlerův Mlýn, kde provozovatelem je společnost MELIDA a v lyžařských střediscích společností Tatry mountain resorts, a.s., se sídlem Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, Slovenská republika, zapsanou v Obchodním registru Okresního soudu Žilina, oddíl: Sa, vložka č.: 62/L – střediska Vysoké Tatry, Nízké Tatry a Jasná (dále jen „společnost TMR“ nebo jen „TMR“) a v lyžařském středisku Štrbské Pleso, jehož provozovatelem je společnost 1. Tatranská, akciová spoločnosť, se sídlem K vodopádom 4051, 059 85 Štrbské Pleso, IČO: 31 395 783, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl: Sa, vložka č.: 10427/P (dále jen „1.Tatranská“).

 

V případě Chytré sezónky Špindlerův Mlýn + příplatek Szczyrk upravují tyto obchodní podmínky poskytovaní služeb v lyžařském středisku Špindlerův Mlýn, kde provozovatelem je společnost MELIDA a v lyžařských střediscích společnosti Szczyrkowski Ośrodek Narciarski SPÓŁKA AKCYJNA, se sídlem Narciarska 10, 43-370  Szczyrk, zapsaný v Krajowy register sadowy, Sad Rejonowy v Bielsku-Białej pod č. KRS 0000140818, IČO/REGON 072818322 (dále jen „společnost SON S.A.“ nebo jen „SON S.A.“) a smluvních partnerů SON S.A., tj. Ośrodek Przygotowań Olimpijskich v Szczyrku, ul. Plażowa 8, 43-370 Szczyrk – instytucja gospodarki budżetowej, zapsaná v registru Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000374033, IČO/REGON 142733356-00050 ve středisku Centralny Ośrodek Sportu a PBC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, se sídlem ul. Rolna 12, 40-555 Katowice, IČ/REGON:  241645322, zapsaný do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy  KATOWICE_WSCHÓD KRS:  0000359808 ve středisku Beskid Sporta Arena(dále jen „smluvní partneři SON.S.A.“).

 

V případě Chytré sezónky Špindlerův Mlýn + příplatek aquapass upravují tyto obchodní podmínky poskytovaní služeb v lyžařském středisku Špindlerův Mlýn, kde provozovatelem je společnost MELIDA a v aquaparku Tatralandia provozovaném společností Tatry mountain resorts, a.s., se sídlem Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, IČO: 31 560 636, zapsanou v Obchodním registru Okresního soudu Žilina, oddíl: Sa, vložka č.: 62/L (dále jen „společnost TMR“ nebo jen „TMR“) a aquaparku Bešeňová provozovaném společností EUROCOM Investment, s.r.o., se sídlem Bešeňová 136, 034 83 Bešeňová, IČO: 35 756 985, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl: Sro, vložka č.: 14588/L (dále jen „EUROCOM“).

 

2. Zákazník má možnost si pro zimní lyžařskou sezónu 2018/2019 zakoupit sezónní lyžařský lístek Chytrá sezónka (dále jen „Chytrá sezónka“) ve smyslu zvláštní nabídky provozovatele pro Chytrou sezónku na zimní lyžařskou sezónu 2018/2019. Chytrá sezónka je platná v termínu od zahájení zimní lyžařské sezóny 2018/2019 do ukončení zimní lyžařské sezóny 2018/2019 a v termínu od 19. 3. 2018 nebo ode dne zakoupení Chytré sezónky, podle toho, který den nastane později, do konce zimní lyžařské sezóny 2017/2018. Na internetových stránkách gopass.cz je uvedeno, kde je možné využít Chytrou sezónku nebo služby poskytované v lyžařském středisku Skiareál Špindlerův Mlýn. Držitelům Chytré sezónky provozovatel poskytuje zvýhodněné ceny v gastro zařízeních dle aktuální nabídky provozovatele.       

 

3. Chytrou sezónku vydává společnost MELIDA ve formě bezkontaktní čipové karty – GOPASS s uvedením identifikačních údajů držitele Chytré sezónky. Bezkontaktní čipová karta – GOPASS – opravňuje držitele (osobu, s jejímiž identifikačními údaji je Chytrá sezónka vystavena) na využívání služeb poskytovaných v jednotlivých lyžařských střediscích provozovaných společnosti MELIDA, v lyžařském středisku Skiareál Špindlerův Mlýn v rozsahu služeb uvedených na internetové stránce www.gopass.cz.


4.
Zákazník má možnost si předplatit Chytrou sezónku v období od 19.3. 2018 do 30. 4. 2018 výlučně online prostřednictvím internetové stránky gopass.cz. Při uzavření smlouvy o předplatném Chytré sezónky je zákazník povinný uhradit částku uvedenou níže v odst. 4.1. Zákazník má možnost doplatek za Chytrou sezónku uhradit v období od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2018 tak, jak uvedeno níže v odst. 4.2. a v období od 1. 09. 2018 do 31. 10. 2018 může navíc využít možnost příplatkem k doplacené Chytré sezónce dokoupit služby obchodních partnerů MELIDA.

 

4.1. Chytrá sezónka – Předplatné Špindl opravňuje jejího držitele na využívání služeb lyžařských středisek provázaných společností MELIDA, a. s. během denního (tzn. 8:30 -16:00 hod) provozu dopravních zařízení v období od 19.3.2018 do konce zimní lyžařské sezóny 2017/2018 anebo ode dne zakoupení Chytré sezónky podle toho, který den nastane později, do konce zimní lyžařské sezóny 2017/2018. Předplatné se platí v e-shopu gopass.cz v částce 990,- Kč – Dospělý, Junior/Senior – 990,- Kč, Dítě - 990,- Kč.

 

V případě, že zákazník v období od 19.3.2018 nebo ode dne zakoupení Chytré sezónky, podle toho, který den nastane později, do 30. 4. 2018, využije jakékoli služby, na využití, které ho opravňuje Chytrá sezónka, nebo z důvodu na straně zákazníka nebo na základě rozhodnutí zákazníka anebo právní skutečnosti jiné, než neprovozování střediska ve Špindlerově Mlýně naopak tyto služby nevyužije, zákazník nemá právo na vrácení zaplacené časti kupní ceny ani její poměrné časti.

 

 

Druh doplatku/příplatku podle bodu 4.2. níže těchto obchodních podmínek si zákazník určuje při úhradě doplatku/příplatku podle bodu 4.2. níže těchto obchodních podmínek. Po úhradě zákazníkem zvoleného doplatku/příplatku není možné výše doplatku/příplatku a z toho vyplývající typ a druh Chytré sezónky ze strany zákazníka měnit!

 

4.2 Chytrá sezónka – DOPLATEK Špindl opravňuje jejího držitele na využívání služeb lyžařských středisek provázaných společností MELIDA, a.s. během denního (tzn. 8:30 -16:00 hod) provozu dopravních zařízení v období od začátku zimní lyžařské sezóny 2018/2019 do konce zimní lyžařské sezóny 2018/2019 anebo již dříve v období od 19.3. 2018 nebo ode dne zakoupení Chytré sezónky podle toho, který den nastane později, do konce zimní lyžařské sezóny 2017/2018. Doplatek se platí v e-shopu gopass.cz v částce 4000,- Kč –Dospělý, Junior/Senior – 3.000,- Kč, Dítě – 2.500,- Kč (celková kupní cena za Dospělého je 4.990,- Kč, celková kupní cena za Junior/senior – 3.990,- Kč, celková kupní cena za Dítě –3.490,- Kč).

 

V případě, že zákazník doplatek kupní ceny v termínu do 31. 10. 2018 neuhradí, smlouva zaniká dne 31. 10. 2018 o 24.00 hod. (tj. bezkontaktní čipová karta – GOPASS přestane být způsobilá k použití jako sezónní lyžařský lístek nebo k jiným službám dle podmínek zde uvedených).

 

 

Po doplacení CHYTRÉ SEZÓNKY Špindl se otevřou následující možnosti rozšíření do ostatních lyžařských středisek Tatry a Szczyrk a do aquaparků Tatralandia a Bešeňová:

 

4.2.1 Chytrá sezónka – příplatek Tatry 2018/2019 opravňuje jejího držitele k využívání služeb v lyžařském středisku Skiareál Špindlerův Mlýn a v lyžařských střediscích provozovaných společností TMR (Vysoké, Nízké Tatry a Jasná) a společností 1.Tatranská (Štrbské Pleso), po dobu denního (tzn. 8:30 -16:00 hod) provozu dopravních zařízení. Příplatek se platí v e-shopu gopass.cz v. Ceny příplatku o rozšíření o slovenská střediska TMR a 1.Tatranské budou v částce 4.000,- Kč –Dospělý, Junior/Senior – 4.000,- Kč, Dítě – 4.000,- Kč. Celková kupní cena i s předplatným za kategorii Dospělý je 8990,- Kč, Junior/Senior je 7.990,- Kč a kategorie Dítě je 7.490,- Kč.

 

4.2.2 Chytrá sezónka – příplatek Szczyrk 2018/2019 opravňuje jejího držitele k využívání služeb v lyžařském středisku Skiareál Špindlerův Mlýn a v lyžařských střediscích provozovaných společností společnost SON S.A. a smluvních partnerů SON.S.A. (Szczyrkowski Ośrodek Narciarski, Centralny Osrodek Sportu a Beskid Sporta Arena) po dobu denního (tzn. 8:30 -16:00 hod) provozu dopravních zařízení. Doplatek se platí v e-shopu gopass.cz. Ceny příplatků o rozšíření o polské středisko Szczyrkbudou v částce 1.300,- Kč – Dospělý, Junior/Senior – 1.300,- Kč, Dítě – 1.300,- Kč. Celková kupní cena i s předplatným za kategorii Dospělý je 6.290,- Kč, Junior/Senior je 5.290,- Kč a kategorie Dítě je 4.790,- Kč.

 

4.2.3 Chytrá sezónka aquapass - po uhrazení části ceny 990,- Kč za Chytrou sezónku má zákazník možnost si k Chytré sezónce připlatit Chytrou sezónku aquapass2018/2019, která opravňuje jejího držitele k využívání služeb v lyžařském středisku Skiareál Špindlerův Mlýn a v aquaparku Tatralandia provozovaném společností TMR a v aquaparku Bešeňová, provozovaném společností EUROCOM po dobu denního provozu aquaparků v termínu od 1.12.2018 resp. ode dne začátku zimní  sezóny 2018/2019 v závislosti na rozhodnutí  provozovatelů, pokud tento den nastane později než den 1.12.2018, do 30.04.2019, resp. do dne ukončení zimní sezóny 2018/2019 v závislosti na rozhodnutí provozovatelů aquaparků, pokud tento den nastane dříve než den 30.04.2019. Příplatek se platí v e-shopu gopass.sk. Ceny příplatků o rozšíření o aquaparky Tatranadia a Bešeňová budou v částce 49,- € – Dospělý, Junior/Senior – 49,- €, Dítě – 49,- €.  V případě nákupu na gopass.sk se zákazník řídí všeobecnými obchodními podmínkami zveřejněnými na gopass.sk. Zákazník je oprávněn využívat služeb v aquaparku Tatralandia, a to celodenní vstup typu "Tropical / Fun Packet" (bez vstupu do Keltského saunového světa) a aquaparku Bešeňová, a to celodenní vstup typu "Relax / Sunny Packet" (bez vstupu do Harmonie Wellness & Spa) v období od 19.03.2018 do 29.06.2019; a v případě, že v období od 01.09.2018 do 31.10.2018 uhradí zákazník doplatek ceny Aquapass Chytrá sezónka v částce 30 EUR, je oprávněn na využívání služeb v aquaparku Tatralandia, a to celodenní vstup typu "Tropical Packet" (bez vstupu do Keltského saunového světa) av aquaparku Bešeňová, a to celodenní vstup typu "Relax Packet" (bez vstupu do Harmonie Wellness & Spa) i v období od 01.12.2018 resp. ode dne začátku zimní sezóny 2018/2019 v závislosti na povětrnostních a lyžařských podmínek a rozhodnutí provozovatele, pokud tento den nastane později než den 01.12.2018, do 30.04.2019 resp. do dne ukončení zimní sezóny 2018/2019 v závislosti na povětrnostních a lyžařských podmínek a rozhodnutí provozovatele, pokud tento den nastane dříve než den 30.04.2019 (celková cena 79 EUR). Doplatek za vstup do Keltského saunového světa v aquaparku Tatralandia a za vstup do Harmonie Wellness & Spa v aquaparku Bešeňová je pro držitele Aquapass Chytrá sezónka v termínu od 19.03.2018 do 29.06.2018 a v zimní sezóně 2018/2019 v částce 6 EUR / vstup.

 

4.2.4 Chytrá sezónka Aquapass 2 - držitel Chytré sezónky (po uhrazení ceny Chytré sezónky) má možnost v období od 01.09.2018 do 31.10.2018 zakoupit si Aquapass Chytrá sezónka 2 za cenu 89 EUR opravňující jeho držitele k využívání služeb v aquaparku Tatralandia, a to celodenní vstup typu "Tropical Packet" (bez vstupu do Keltského saunového světa) a v aquaparku Bešeňová, a to celodenní vstup typu "Relax Packet" (bez vstupu do Harmonie Wellness & Spa) v období od 01.12.2018 resp. ode dne začátku zimní sezóny 2018/2019 v závislosti na povětrnostních a lyžařských podmínek a rozhodnutí provozovatele, pokud tento den nastane později než den 01.12.2018, do 30.04.2019 resp. do dne ukončení zimní sezóny 2018/2019 v závislosti na povětrnostních a lyžařských podmínek a rozhodnutí provozovatele, pokud tento den nastane dříve než den 30.04.2019. Doplatek za vstup do Keltského saunového světa v aquaparku Tatralandia a za vstup do Harmonie Wellness & Spa v aquaparku Bešeňová je pro držitele Aquapassu v částce 6 EUR / vstup.

 

 

 

Faktura, která bude vystavena za nákup CHYTRÉ SEZÓNKY na www.gopass.cz, bude vystavena na jméno a příjmení kupujícího uvedené při registraci profilu GOPASS. Vystavenou fakturu nelze dodatečně měnit na jiného odběratele (včetně právnické osoby).

 

Po dobití čipové karty GOPASS přijde zákazníkovi potvrzení o platbě od provozovatele. Nabití čipové karty GOPASS je garantováno do 30 minut od potvrzení o úspěšné platbě.

 


5.
Zlevněné Chytré sezónky:

5.1 Nárok na Chytrou sezónku „Senior“ mají osoby ve věku 60 a více let.

5.2 Nárok na Chytrou sezónku „Junior“ mají osoby ve veku 12 až 17 let.

5.3 Nárok na Chytrou sezónku „Děti“ mají děti ve věku 6 až 11 let.

5.4 Pro uplatnění zlevnění Chytré sezónky je rozhodující věk zákazníka v čase nákupu, ne v čase využívaní zakoupené služby.

5.5 Ceny zlevněných Chytrých sezónek jsou uvedené v ceníku společnosti MELIDA, a. s.

5.6 Kombinování slev není možné. Platí nejvýhodnější cena pro zákazníka.


6. Všechny Chytré sezónky jsou nepřenosné.


7.
Provoz a provozní doba:

7.1 V provozu jednotlivých dopravních zařízení (lanových drah a lyžařských vleků)
v jednotlivých lyžařských střediscích je závislá na konkrétních povětrnostních podmínkách v jednotlivých lyžařských střediscích.

7.2 Přepravní doba lanových drah a lyžařských vleků a lyžařských tratí
v jednotlivých lyžařských střediscích je určovaná společností MELIDA, a. s.
a provozovateli lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn a společností TMR.

7.3 využití sezónního skipasu CHYTRÁ SEZÓNKA - ŠPINDL + TATRY + SZCZYRK musí být zákazníkem provedeno ve středisku provozovaném společností MELIDA, a.s.. Využití skipasu ve střediscích TMR (Tatry Mountain Resort) a ve střediscích Szczyrk a v aquaparcích Tatralandia a Bešeňová lze pouze po předchozí aktivaci ve středisku Skiareál Špindlerův Mlýn provozovaného společností MELIDA, a. s., v jiném případě první využití skipasu ve střediscích TMR, SON S.A. a u ostatních provozovatelů středisek a aquaparků není možné. Příplatek k Chytré sezónce aquapark 2018/2019 se realizuje prostřednictvím stránek www.gopass.sk.

7.4 Pokud provozovatelé v jednotlivých lyžařských střediscích neurčí jinak, provozní doba lanových drah a lyžařských vleků a lyžařských tratí v jednotlivých lyžařských střediscích provozovaných společností MELIDA a v lyžařských střediscích provozovaných TMR je v termínu od začátku zimní sezóny 2018/2019 od 8:30 hod. do 16:00 hod. do ukončení zimní sezóny 2018/2019 od 8:30 hod. do 16:00 hodin.

7.5 V termínu od začátku zimní sezóny 2018/2019 do konce zimní lyžařské sezóny 2018/2019 v době od 16:20 do 8:30 jsou sjezdovky UZAVŘENY! Hrozí nebezpečí úrazu kabely sněžných děl a od strojů upravujících tratě, zejména navijákové s rozvinutým lanem! V případě, že je na sjezdovce večerní lyžování, vstup je povolen od 18:00 hod. do 21:30 hod., pokud není společností MELIDA, a.s. – provozovatelem lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn, nebo provozovatelem lyžařského střediska stanoveno jinak.

7.6 Společnost MELIDA, a.s. – provozovatel lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn jsou oprávněni jednostranně změnit provozní dobu dopravních zařízení a lyžařských tratí v jednotlivých lyžařských střediscích. Informace o sněhových podmínkách a provozu lyžařských vleků a lanových drah a lyžařských tratí jsou denně k dispozici v jednotlivých lyžařských střediscích, jakož i na internetových stránkách www.skiareal.cz.

7.7. Provozní doba lanových drah, lyžařských vleků a lyžařských tratí v jednotlivých lyžařských střediscích je vždy určována příslušným provozovatelem jednotlivého lyžařského střediska v závislosti na povětrnostních a provozních podmínkách.

 


8.
Ztráta, odcizení a poškození Chytré sezónky:

8.1 Ztráta a odcizení Chytré sezónky:

8.1.1 Při ztrátě nebo odcizení Chytré sezónky je držitel Chytré sezónky povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost v informačním centru společnosti MELIDA, a.s.. Držitel Chytré sezónky je v tomto případě povinen předložit průkaz totožnosti osoby, na jejíž jméno byla Chytrá sezónka vydána (případně jeho zákonného zástupce). Teprve po nahlášení ztráty nebo odcizení a předložení požadovaných dokladů je možné Chytrou sezónku zablokovat a ověřit potřebné údaje. Držitel Chytré sezónky obdrží náhradní Chytrou sezónku. Poplatek za vystavení náhradní Chytré sezónky je 2000,- Kč a záloha za bezkontaktní čipovou kartu je 50,- Kč. Držitel Chytré sezónky nemá nárok na vrácení zaplacené částky nebo poměrné částky případně na jinou formu odškodnění za dny vyjeté v důsledku opožděného nahlášení ztráty nebo odcizení Chytré sezónky a její zablokování.

8.2 Poškození Chytré sezónky:

8.2.1 V případě poškození chytré sezónky držitel chytré sezónky neprodleně oznámí tuto skutečnost v informačním centru společnosti MELIDA, a.s.. Držitel Chytré sezónky je povinen předložit spolu s poškozenou Chytrou sezónkou průkaz totožnosti osoby, na jejíž jméno byla Chytrá sezónka vydána (případně jeho zákonného zástupce). V případě, že nebude možné poškozenou Chytrou sezónku znovu nakódovat, držitel Chytré sezónky obdrží náhradní Chytrou sezónku.


V případě mechanického poškození Chytré sezónky je držitel Chytré sezónky povinen zaplatit za vystavení náhradní Chytré sezónky zálohu za bezkontaktní čipovou kartu 50,- Kč.

8.3 V případě ztráty, odcizení nebo poškození Chytré sezónky v lyžařských střediscích TMR, střediscích SON S.A. a jejich obchodních partnerů, či provozovatelů aquaparků, se náhradní Chytrá sezónka, ani jiná finanční či nefinanční náhrada držiteli Chytré sezónky neposkytuje, ani není možné vystavit náhradní Chytrou sezónku ani poškozenou Chytrou sezónku znovu na kódovat.


9.
Reklamace a náhrada jízdného:

9.1 Poskytování služeb společností MELIDA, provozovatelem lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a zákona České národní rady č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č.101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
a ostatních obecně závazných právních předpisů platný na území České republiky, v případě poskytování služeb v lyžařském středisku Skiareál Špindlerův Mlýn platnými obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky.

9.2 Zákazník má právo na poskytnutí služeb přepravy lanovými drahami nebo lyžařskými vleky nebo poskytnutí služeb v dohodnutém nebo běžném rozsahu, kvalitě, množství a termínu.

9.3 Zákazník je povinen uplatnit nároky z vad služeb (reklamaci) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí důvody pro uplatnění reklamace (vadu nebo vady přepravních služeb – neuskutečnění přepravy nebo neposkytnutí služeb), nejpozději však do 2 pracovních dnů po dni, v kterém se přeprava neuskutečnila, jinak právo na reklamaci zaniká.

9.4 Zákazník je povinen při uplatnění reklamace předložit průkaz totožnosti. Provozovatel po přezkoumání uplatněné reklamace rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Lhůta na vyřízení reklamace nepřesáhne 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Pro účely vyřízení reklamace je zákazník povinen sdělit kontaktní údaje, jejichž prostřednictvím bude zákazník vyrozuměn o způsobu vyřízení reklamace v případě, že není možné vyřídit reklamaci ihned po jejím uplatnění. Zákazník je povinen při vyřizování reklamace poskytnout provozovateli potřebnou součinnost vyžadovanou provozovatelem.

9.5 Držitel Chytré sezónky může ve výjimečných případech požádat provozovatele

o změnu držitele zakoupené Chytré sezónky, a to v případě předložení lékařskou zprávu z důvodu dlouhodobé nemoci, úrazu nebo jiné závažné okolnosti. Držitel Chytré sezónky je povinen předložit lékařskou zprávu o úrazu nejpozději do 10 dnů od úrazu, nebo od chvíle zjištění dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo od zjištění jiné závažné skutečnosti odůvodňující změny držitele zakoupené Chytré sezónky, včetně průkazu totožnosti osoby (případně jejího zákonného zástupce). Provozovatelé si vyhrazují právo individuálně posoudit každý takový případ a určit oprávněnost požadavku na změnu držitele Chytré sezónky. V případě vzniku závažné okolnosti bránící držiteli zakoupené Chytré sezónky (dlouhodobá nemoc, úraz apod.) využívat služby, ke kterým ho Chytrá sezónka opravňuje, je možný jen a pouze postup podle tohoto bodu a držitel Chytré sezónky nemá právo na jakoukoli finanční či nefinanční náhradu.

Při změně držitele musí nový držitel splňovat stejné podmínky pro příslušnou kategorii Chytré sezónky jako držitel původní, tj. má-li například dojít ke změně držitele Chytré sezónky –kategorie Dospělý, musí být novým držitelem Chytré sezónky pouze osoba splňující podmínky pro vydání Chytré sezónky – kategorie Dospělý. Totéž platí pro kategorie ostatní – Junior/Senior/Dítě.

9.6 Provozovatel si vyhrazuje právo na individuální posouzení každého případu reklamace služeb a posouzení oprávněnosti reklamace a požadavků zákazníka a poskytnutí náhrady jízdného a jeho způsobu nebo výšky.


10. Zásady zpracování osobních údajů

Informace týkající se ochrany osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany soukromí a zpracování osobních údajů TMR Group a jsou zveřejněny na internetové stránce www.tmr.sk/o-nas/gdpr/.


11. Zakoupením Chytré sezónky a využíváním služeb v jednotlivých lyžařských střediscích provozovaných společností MELIDA, a.s., provozovatelem lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn, jakož i dalších provozoven provozovaných společností TMR, společností SON S.A., smluvních partnerů SON S.A., společností 1. Tatranská, akciová společností, a společností EUROCOM Investment, s.r.o., se zákazník zavazuje dodržovat pokyny pověřeného zaměstnance provozovatele, přepravní podmínky, tyto obchodní podmínky, všeobecné obchodní podmínky, jednotlivé provozní řády, návštěvní řády a Bílý kodex, který je zveřejněn na webové stránce společnosti MELIDA, a.s., www.skiareal.cz a webové stránce společnosti TMR www.jasna.sk, www.vt.sk a webové stránce společnosti SON S.A. na www.gopass.pl dostupný ve všech pokladnách a informačních centrech v jednotlivých lyžařských střediscích provozovaných společností MELIDA provozovatelem lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn.
Společnost MELIDA, společnost TMR a společnost SON S.A. je oprávněna Chytrou sezónku znehodnotit (zablokovat) a znemožnit tak zákazníkovi využívání služeb v lyžařských střediscích provozovaných společností TMR, lyžařského střediska Štrbské Pleso a lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn, jakož i dalších provozoven provozovaných společností MELIDA a TMR a SON S.A., společností 1. Tatranská, akciová společností, společností MELIDA, a.s. a společností EUROCOM Investment, s.r.o., v případě zjištění, že Chytrou sezónku na využívání služeb lyžařského střediska používá osoba, která není oprávněna ji používat, a to osoba, která není uvedena jako držitel Chytré sezónky. Chytré sezónky jsou platné pouze s průkazem totožnosti, u dětí do 15 let s průkazem pojištěnce, při zlevněných Chytrých sezónkách s průkazem prokazujícím nárok na vydání zlevněné Chytré sezónky. V případě znehodnocení Chytré sezónky z důvodu porušení těchto obchodních podmínek nebo všeobecných obchodních podmínek (V případě zneužití Chytré sezónky a z toho vyplývajícího neoprávněného využívání služeb poskytovaných provozovatelem v jednotlivých lyžařských střediscích provozovaných společností MELIDA a.s. a lyžařských střediscích TMR a SON S.A. nebo smluvních partnerů SON S.A. nebo v případě porušení bodu 12 nebo 13 těchto obchodních podmínek) nemá zákazník nárok na jakoukoliv finanční nebo nefinanční náhradu za nemožnost využití služeb poskytovaných společností MELIDA a.s. a společností TMR nebo SON S.A. nebo jejich smluvních partnerů, nebo EUROCOM, v jednotlivých lyžařských střediscích a/nebo aquaparcích, ani nárok na vrácení zákazníkem zaplacené ceny nebo její poměrné části.

12. Chytrá sezónka neopravňuje jeho držitele k vykonávání jakékoliv podnikatelské či jiné výdělečné činnosti (včetně činnosti lyžařských škol) na lyžařských tratích a dojezdových lyžařských plochách bez souhlasu provozovatele a příslušných povolení ve smyslu obecně závazných právních předpisů. Bez souhlasu provozovatele platí zákaz využívání lyžařských tratí a dojezdových lyžařských ploch pro reklamní účely (např. Umísťování prodejních stánků, reklamních zařízení a jiné)

13. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 19.3. 2018. Tyto obchodní podmínky se vztahují na poskytování služeb - využívání lyžařských vleků a lanových drah a lyžařských tratí - v lyžařských střediscích provozovaných společností MELIDA, a. s., a ve střediscích TMR a SON S.A. a smluvních partnerů SON S.A.. V případě, že ustanovení těchto obchodních podmínek obsahují odlišnou úpravu než všeobecné obchodní podmínky vztahující se na poskytování služeb – využívání lyžařských vleků a lanových drah a lyžařských tratí v jednotlivých lyžařských střediscích provozovaných společností MELIDA, a. s. nebo ve střediscích TMR nebo ve střediscích SON S.A. a smluvních partnerů SON S.A. (dále jen "všeobecné obchodní podmínky") -přednost mají ustanovení těchto obchodních podmínek. V rozsahu, v jakém se ustanovení těchto obchodních podmínek liší od ustanovení všeobecných obchodních podmínek, jsou rozhodující ustanovení těchto obchodních podmínek.
 
 

 ----------------

Orgán dozoru

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, Bratislava

Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, 011 79 Žilina