Vyberte zemi, ve které chcete nakupovat

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROGRAMU GOPASS

CHYTRÁ SEZÓNKA - ZIMNÍ LYŽAŘSKÁ SEZÓNA 2016/2017

CHYTRÁ SEZÓNKA - ZIMNÍ LYŽAŘSKÁ SEZÓNA 2017/2018

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A STORNO PODMÍNKY PRO SLUŽBY NABÍZENÉ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MELIDA, a. s. PRO ONLINE OBJEDNÁVKY SLUŽEB LYŽAŘSKÉ ŠKOLY A PŮJČOVNY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - "Soutěž GOPASS dotazník" 

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROGRAMU GOPASS

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvní stranou kupní smlouvy, kdy na jedné straně je v případě e-shopu GOPASS.sk společnost Tatry Mountain Resorts, as, se sídlem Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČ: 31 560 636, zapsáná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Žilině, oddíl Sa, vložka č. 62/L. dále jen jako prodávající (Dále jen "TMR"), v případě e-shopu GOPASS.cz je na straně Prodávajícího společnost MELIDA, a.s. Špindlerův Mlýn č.p. 281, 54351 Špindlerův Mlýn zapsáná u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou u B / 3175
a na straně druhé je kupující (Dále jen "Zákazník").

Tyto obchodní podmínky se vztahují i na Obchodní partnery TMR a.s.., které jsou pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek právnické osoby nebe fyzické osoby, které jsou ve smluvních vztazích s TMR, a.s. jako provozovatelem programu GOPASS a která je způsobilá v souladu s příslušnými právními předpisy dodávat členům programu výrobky nebo služby a poskytovat slevy (dále jen "Obchodní partner TMR, a.s.")

Jedním z Obchodních partnerů TMR, a.s. je i společnost MELIDA, a.s. Špindlerův Mlýn č.p. 281, 543 51 Špindlerův Mlýn, jejíž kontakty pro případ potřeby jsou uvedeny níže v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

Jak uvedeno níže v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, portál www.GOPASS.cz  prodává výhradně služby společnosti MELIDA, a.s. (čl. 3 níže).

1. Preambule

1.1.Všeobecné obchodní podmínky programu GOPASS vydává v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky společnost Tatry Mountain Resorts, a.s. , se sídlem Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČ: 31 560 636, zapsaná u Okresního soudu v Žilině, oddíl Sa, vložka č. 62/L., (dále jen "TMR, a.s.").


1.2. Všeobecné obchodní podmínky programu GOPASS (dále jen "VOP") podrobně upravují vzájemná práva a povinnosti mezi zákazníkem a TMR, a.s. v rámci programu GOPASS, zejména podmínky při vydávání karet GOPASS, jejich používání, podmínky nákupu zboží a služeb v internetovém obchodě programu GOPASS.sk a GOPASS.cz, způsob získávání věrnostních bodů a způsob jejich následného využití na různé výhody v rámci internetového obchodu programu GOPASS a provozů a zařízení provozovaných TMR, a.s. a Obchodních partnerů TMR, a.s..

1.3. Všeobecné obchodní podmínky programu GOPASS upravují také vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy uzavřené na dálku v případě internetového obchodu na www.gopass.sk mezi TMR, as jako prodávajícím a členem programu jako kupujícím a v případě internetového obchodu na www.gopass.cz mezi Obchodním partnerem TMR, as jako prodávajícím a členem programu jako kupujícím.


1.4. Cílem programu GOPASS je poskytování nadstandardních výhod pro stálé zákazníky provozů a zařízení provozovaných TMR, a.s., kteří je budou moci využívat podle vlastního uvážení v internetovém obchodě programu GOPASS, v provozech TMR, a.s. jako i u obchodních partnerů TMR, a.s..


1.5. Program GOPASS je založen na principu sbírání věrnostních bodů za nákup zboží nebo služeb. Věrnostní body může člen programu následně využívat podle vlastního uvážení v souladu s VOP. Technickým nosičem a plnohodnotným autorizačním prvkem, jehož prostřednictvím člen programu sbírá věrnostní body a uplatňuje slevy a věrnostní body ve vybraných a označených provozech a zařízeních TMR, a.s. a v provozech a zařízeních obchodních partnerů TMR, a.s. je karta GOPASS.


1.6. Obchodní akceptační místa, ve kterých si členové programu mohou uplatnit, resp. využít výhody, slevy a služby získané členstvím v programu GOPASS jsou označeny symbolem GOPASS, případně jinými symboly. Seznam akceptačních míst zveřejňuje TMR, a.s. na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz.

1.7. Seznam aktuálních slev, výhod a služeb, včetně podmínek jejich použití je k dispozici na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz. V případě jakýchkoliv pochybností se má za to, že platí výlučně nabídka slev a výhod zveřejněna na internetové stránce www.gopass.sk//www.gopass.cz.


1.8. Nákup zboží a služeb v internetovém obchodě programu GOPASS může využívat výlučně řádný člen programu. Čerpat slevy, výhody a služby zveřejněny na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz a uplatňovat věrnostní body v rámci provozoven a zařízení TMR, a.s. a provozů a zařízení obchodních partnerů TMR, a.s je oprávněn člen programu GOPASS (řádný / částečný), který je držitel karty GOPASS.


1.9. Obchodním partnerům TMR, a.s. pro účely VOP je právnická nebo fyzická osoba, která je ve zvláštním smluvním vztahu s TMR, a.s. jako provozovatelem programu GOPASS a která je způsobilá v souladu s příslušnými právními předpisy dodávat členům programu výrobky nebo služby a poskytovat slevy (dále jen "Obchodní partner TMR, a.s.").

1.10. Obchodní partner TMR, a.s.: MELIDA, a.s. se sídlem Špindlerův Mlýn 238, 543 51 Špindlerův Mlýn, Česká republika, IČ: 24166511, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou u B 3175.

1.11. Všeobecné obchodní podmínky programu GOPASS se v plném rozsahu vztahují na Obchodních partnerů TMR, a.s.


2. Členství v programu GOPASS, karta GOPASS a internetový obchod GOPASS


2.1.
Členem programu GOPASS se může stát fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům, která splňuje dále uvedené podmínky pro členství v programu GOPASS. Každé fyzické osobě může vzniknout pouze jedno členství v programu GOPASS. Členem programu GOPASS se nemůže stát právnická osoba (např. Obchodní společnost) ani fyzická osoba podnikatel.


2.2. Podmínkou vzniku členství v programu GOPASS je způsobilost k právním úkonům zákazníka.


2.3. Členství v programu GOPASS může být částečné nebo řádně.


2.4. Částečné členství v programu GOPASS vzniká:
2.4.1 vyplněním a podepsáním formuláře na členství v programu GOPASS:
a. v zařízení TMR,a.s.
b. v zařízení, které je ve smluvním vztahu s TMR, a.s., REGION LIPTOV, oblastní organizace cestovního ruchu, Klastr Liptov;
c. v infocentrech TMR, a.s.
d. v síti obchodů Tatry Motion provozovaných TMR, a.s.;
e. v pokladnách lanových drah zimních středisek provozovaných TMR, a.s. a obchodního partnera TMR, a.s.
2.4.2 zasláním registrační textové zprávy (SMS) obsahující číslo neregistrované karty GOPASS.

2.5 Řádné členství v programu GOPASS vzniká:
2.5.1 vyplněním registračního formuláře zveřejněného na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz  a zároveň vyjádřením souhlasu s VOP, se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních nabídek TMR, a.s. a obchodních partnerů TMR, a.s. nebo
2.5.2 dokončením registrace na www.gopass.sk/ www.gopass.cz po obdržení tzv. zvacího emailu v případě registrace podle bodu 2.4.1 a 2.4.2 VOP a zároveň vyjádřením souhlasu s VOP, se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních nabídek TMR, a.s. a obchodních partnerů TMR, a.s. nebo
2.5.3 dokončením registrace na www.gopass.sk/ www.gopass.cz při prvním nákupu zboží nebo služby v rámci internetového obchodu programu GOPASS na www.gopass.sk/www.gopass.cz  bez zakoupení karty GOOPASS a zároveň vyjádřením souhlasu s VOP, se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních nabídek TMR, a.s. a obchodních partnerů TMR, a.s..


2.6 Člen programu, jehož členství je částečné je oprávněn čerpat slevy, výhody, služby a uplatňovat věrnostní body programu GOPASS, není však oprávněn využívat internetový obchod programu GOPASS.

 

2.7 Řádný člen programu GOPASS je oprávněn čerpat slevy, výhody, služby a uplatňovat věrnostní body programu GOPASS a využívat internetový obchod programu GOPASS výlučně prostřednictvím platné karty GOPASS, která se vydává pro každého člena programu GOPASS s jedinečným číslem a je nepřenosná. Kartu GOPASS je oprávněn využívat výlučně člen programu, na jehož jméno byla karta vydána.

 

2.8 Karta GOPASS se vydává v následujících typech:
2.8.1 Karta GOPASS - Skid se jménem zákazníka, vydává se řádným členům programu GOPASS, kteří se zaregistrovali na www.gopass.sk a je identifikační kartou programu GOPASS obsahující bezkontaktní čip s možností nahrání skipasu platného ve všech lyžařských střediscích provozovaných TMR, a.s. a v lyžařském středisku Špindlerův Mlýn přímo do čipu včetně skipasu Slovakia Super Skipass. V případě vybraných vícedenních skipasů / aquapassu a skipasu Super Skipas je na kontě GOPASS zobrazena i fotografie zákazníka. Karta se vydává v podobě bezkontaktní čipové karty Key Card. Karta vždy obsahuje identifikační číslo zákazníka do programu GOPASS a čárový kód. Karta je určena pro autorizaci členů programu. Kartu GOPASS si může zákazník zakoupit výhradně v internetovém obchodě programu GOPASS prostřednictvím internetové stránky www.gopass.sk. Zákazník hradí za kartu GOPASS zálohu ve výši uvedené v internetovém obchodě na adrese www.gopass.sk.
2.8.2 Karta GOPASS - Skid bez jména zákazníka je identifikační kartou programu GOPASS, kterou zákazník obdrží při registraci částečného členství dle bodu 2.4.1 VOP. Karta vždy obsahuje identifikační číslo zákazníka do programu GOPASS a čárový kód. Karta se vydává v podobě bezkontaktní čipové karty Key Card. V případě, že zákazník zrealizuje registrace na internetové stránce www.gopass.sk a stane se řádným členem programu GOPASS všechny nevyužité body z karty GOPASS bez jména zůstávají zákazníkovi po registraci na www.gopass.sk automaticky zachovány.
2.8.3 SMS karta GOPASS je identifikační kartou programu GOPASS, kterou zákazník obdrží při registraci částečného členství dle bodu 2.4.2 VOP. SMS karta GOPASS vždy obsahuje jedinečné identifikační číslo zákazníka do programu GOPASS a čárový kód a vydává se v papírové podobě. SMS karta je určena pro autorizaci členů programu. V případě, že zákazník zrealizuje registrace na internetové stránce www.gopass.sk a stane se řádným členem programu GOPASS, všechny nevyužité body z SMS karty GOPASS zůstávají zákazníkovi po registraci na www.gopass.sk automaticky zachovány.
2.8.4 Karta GOPASS bez jména zákazníka je identifikační kartou programu GOPASS, kterou zákazník obdrží při registraci částečného členství podle bodu 2.4.1, písm. e) VOP. Karta vždy obsahuje identifikační číslo zákazníka do programu GOPASS a čárový kód. Karta se vydává v podobě bezkontaktní čipové karty Key Card. V případě, že zákazník zrealizuje registrace na internetové stránce www.gopass.sk a stane se řádným členem programu GOPASS všechny nevyužité body z karty GOPASS bez jména zůstávají zákazníkovi po registraci na www.gopass.sk automaticky zachovány.
2.8.5 Karta GOPASS - AXESS se jménem zákazníka, vydává se řádným členům programu GOPASS, kteří se zaregistrovali na www.gopass.cz a je identifikační kartou programu GOPASS obsahující bezkontaktní čip s možností nahrání skipasu platného ve všech lyžařských střediscích provozovaných TMR a v lyžařském středisku Špindlerův Mlýn do čipu a AQUAPOL. V případě vybraných vícedenních skipasů / aquapasu a skipasu  Super Skipas je na kontě GOPASS zobrazena i fotografie zákazníka. Karta se vydává v podobě bezkontaktní čipové karty. Karta vždy obsahuje identifikační číslo zákazníka do programu GOPASS a čárový kód. Karta je určena pro autorizaci členů programu. Kartu GOPASS si může zákazník zakoupit výhradně v internetovém obchodě programu GOPASS prostřednictvím internetové stránky www.gopass.cz. Zákazník hradí za kartu GOPASS zálohu ve výši uvedené v  internetovém obchodě na adrese www.gopass.cz.
2.8.6 Karta GOPASS - AXESS bez jména zákazníka je identifikační kartou programu GOPASS, kterou zákazník obdrží při registraci částečného členství podle bodu 2.4.1, písm. e) VOP. Karta vždy obsahuje identifikační číslo zákazníka do programu GOPASS a čárový kód. Karta se vydává v podobě bezkontaktní čipové karty. V případě, že zákazník zrealizuje registrace na internetové stránce www.gopass.cz a stane se řádným členem programu GOPASS všechny nevyužité body z karty GOPASS bez jména zůstávají zákazníkovi po registraci na www.gopass.cz automaticky zachovány.
2.8.7 Karta GOPASS bez jména zákazníka je identifikační kartou programu GOPASS, kterou zákazník obdrží při registraci částečného členství podle bodu 2.4.1, písm. e) VOP. Karta vždy obsahuje identifikační číslo zákazníka do programu GOPASS a čárový kód. Karta se vydává v podobě bezkontaktní čipové karty. V případě, že zákazník zrealizuje registrace na internetové stránce www.gopass.cz a stane se řádným členem programu GOPASS všechny nevyužité body z karty GOPASS bez jména zůstávají zákazníkovi po registraci na www.gopass.cz automaticky zachovány.

 

2.9 Člen programu GOPASS, který provedl registraci na www.gopass.sk/www.gopass.cz a zrealizoval první nákup podle bodu 2.5.3 obdrží na e-mailovou adresu zadanou při registraci tzv. boarding pass s jedinečným čárovým kódem, jehož prostřednictvím může člen programu sbírat věrnostní body a uplatňovat věrnostní body v rámci zimních provozoven a zařízení TMR, a.s. a provozů a zařízení obchodních partnerů TMR, a.s. s výjimkou vybraných produktů.


3. Internetový obchod programu GOPASS


3.1. Objednání zboží / služby: Nákup všech služeb / zboží nabízených v internetovém obchodě programu GOPASS se realizuje prostřednictvím objednávky s povinností zaplatit cenu. Objednávky se považují za závazné okamžikem zaplacení kupní ceny objednané služby / zboží. Zaplacení kupní ceny objednané služby / zboží řádný člen programu realizuje:
3.1.1 na www.gopass.sk finančními prostředky a to pomocí služeb TrustPay, CardPay, kliknutím na tlačítko "ZAPLATIT PŘES INTERNET BANKING", nebo "ZAPLATIT KARTOU", platba bude stažena z bankovního účtu držitele bankovní karty (dle podmínek mezibankovního resp. mezibankovním převodu peněz jednotlivých bank)
3.1.2 na www.gopass.cz finančními prostředky a to pomocí služeb PayU, kliknutím na tlačítko "zaplatit přes INTERNET BANKING", nebo "zaplatit KARTOU", platba bude stažena z bankovního účtu držitele bankovní karty (dle podmínek mezibankovního resp. Mezibankovním převodem peněz jednotlivých bank) a poukázána ve prospěch bankovního účtu Obchodního partnera TMR, a.s., tj společnosti Melida, a.s., Špindlerův Mlýn, 281, PSČ 543 51, ​​IČ: 241 66 511
3.1.3 na www.gopass.sk/www.gopass.cz věrnostními body programu GOPASS, u vybraných produktů / službách, kliknutím na tlačítko,, AKTIVOVAT ZAPLATIT BODEM ", věrnostní body z konta člena programu budou odečteny v okamžiku platby.
3.1.4 na www.gopass.sk/www.gopass.cz  kombinací finančních prostředků a věrnostních bodů programu GOPASS, u vybraných produktů / službách, kliknutím na tlačítko "ZAPLATIT PŘES INTERNET BANKING", nebo "ZAPLATIT KARTOU", platba bude stažena z bankovního účtu držitele bankovní karty (dle podmínek mezibankovního resp. mezibankovním převodem peněz jednotlivých bank) a věrnostní body z konta člena programu budou odečteny v okamžiku platby.  

 

3.2 Zrealizováním úhrady některým ze způsobem podle bodu 3.1. se objednávka považuje za podanou a zároveň za závaznou, člen programu následně obdrží na e-mailovou adresu zadanou při registraci potvrzení o přijetí a zaplacení objednávky s uvedením druhu a charakteru objednané služby / zboží, doby dodání nebo poskytnutí služby, délka smlouvy a daňový doklad/.

 

3.3 Dodání zboží / služby: Zboží se zasílá členovi programu prostřednictvím České pošty, a.s. formou dopisu / balíku  / balíkové dobírky, případně kurýrem za příplatek. Osobní vyzvednutí zboží není možné. Přepravné prostřednictvím České pošty, a.s. hradí MELIDA, a.s. V případě koupě skipasů nebo vstupů do zimních zařízení TMR, a.s. a MELIDA, a.s. jsou tyto uloženy řádnému členovi programu na jeho Účet GOPASS a řádný člen programu je může čerpat výhradně prostřednictvím karty GOPASS vydané v podobě bezkontaktní čipové karty Axess. MELIDA, a.s. neodpovídá za poškození zásilky zaviněné doručovatelem.

 

3.4 Dodací lhůty: Standardnídodací lhůta zboží je do 15 dnů od potvrzení objednávky. V případě zakoupení skipasů nebo vstupů do zimních zařízení TMR, a.s., tyto jsou uloženy členovi programu v den provedení platby na jeho Účet GOPASS a člen programu je může čerpat v den provedení platby a to výhradně s platnou kartou GOPASS. MELIDA, a.s. nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží zaviněné poštou, resp. doručovací společností a za členem programu nesprávně uvedenou doručovací adresu.


3.5 Cena zboží / služby: Všechny služby a zboží nabízené v internetovém obchodě programu GOPASS mají uvedenou aktuální cenu, která je platná v okamžiku závazného potvrzení objednávky zákazníkem. Všechny ceny  jsou včetně DPH. U vybraných produktů nebo služeb jsou zveřejněné ceny omezeny časově (délka trvání nabídek). Jakékoliv slevy poskytované  programem není možné navzájem kombinovat.


3.6 Storno: Storno podmínky pro zboží a jednotlivé služby nabízené v internetovém obchodě včetně informací a poučení o možnosti / nemožnosti odstoupit od smlouvy jsou zveřejněny u jednotlivých typů služeb a zboží na www.gopass.sk/www.gopass.cz 

 

3.7 Možnost změny platnosti skipasu. V případě chybně zadaného data platnosti skipasu přiobjednávce, má zákazník možnost toto datum upravit a to nejpozději do půlnoci dne předcházejícího před začátkem platnosti skipasu. Za změnu skipasu Vám bude účtován jednorázový poplatek 30 Kč. Změnu je možné provést po přihlášení do Vašeho gopass konta v sekci OBJEDNÁVKY - detail objednávky - změnit termín. Pro takto změněný skipas Vám bude vygenerována nová dočasná karta, která je odeslána zákazníkovi na danou emailovou adresu, která se zobrazí v sekci objednávky. Stará dočasná karta je po změně termínu skipasu neplatná.

 
3.8 Reklamační řád: TMR,a.s. poskytuje na prodávané zboží (karta GOPAS) záruční dobu 24 měsíců ode dne převzetí zboží. V případě, že zakoupené zboží / služba obsahuje vady (tj. neobsahuje objednané služby, je vystaven na jiné jméno člena programu, resp. Člena podřízeného účtu, je poškozena apod.), Je člen programu povinen uplatnit nároky z vad (reklamaci) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí důvody pro uplatnění reklamace, tj dnem v němž nebyla služba / zboží poskytnuta v dohodnutém nebo běžném rozsahu, kvalitě, množství a termínu, jinak právo na reklamaci zaniká, a to osobně v závislosti na reklamované službě v infocentrech  lyžařských středisek, v infocentru Aquaparku Tatralandia, na provozech TATRY MOTION nebo na recepci příslušného hotelu nebo zasláním e-mailové zprávy na reklamacia@gopass.sk / reklamace@gopass.cz nebo písemnou reklamací formou poštovní zásilky na adresu TMR a.s., Ráztocká 21, Liptovský Mikuláš 03105, nebo telefonicky v pracovní dny na tel. čísle 0850 122 155. Dodatečně zjištěné vady nebudou akceptovány. TMR, a.s. po přezkoumání uplatněné reklamace rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Člen programu GOPASS je povinen při vyřizování reklamace poskytnout TMR, a.s. potřebnou součinnost vyžadovanou TMR, a.s.. Ve lhůtě pro vyřízení reklamace zašle TMR, a.s. členovi programu formou e-mailu nebo prostřednictvím poštovní zásilky vyjádření k reklamaci a o způsobu odstranění vad reklamovaného zboží / služby. TMR, a.s. vyřizuje  také případné reklamace zákazníků týkající se poskytnutí zboží a služeb zakoupených pomocí služeb TrustPay, CardPay. MELIDA, a.s. vyřizuje také případné reklamace zákazníků týkající se  poskytnutí zboží a služeb zakoupených pomocí služby PayU Czech Republic, a to do 30 dnů od jejich uplatnění.

 


4. Konto GOPASS


4.1. Každému samostatně registrovanému členovi programu GOPASS staršímu než 15 let je v rámci programu GOPASS zřízeno jeho osobní konto GOPASS (dále jen "Účet GOPASS").


4.2. Člen programu má přístup ke svému Kontu GOPASS na internetové stránce www.gopass.sk/gopass.cz po uvedení správného přihlašovacího e-mailu a hesla.


4.3. Přihlašovací e-mail a heslo si zadává každý člen programu a je platné po dobu platnosti příslušné Karty GOPASS. Člen programu je oprávněn kdykoliv změnit přihlašovací e-mail a heslo.


4.4. Konto GOPASS umožňuje členům programu provádět správu bodů GOPASS, správu získaných voucherů GOPASS a správu vydaných karet k danému účtu v programu GOPASS. Změnu osobních údajů v aplikaci GOPASS může provést výlučně TMR, a.s. na základě oznámení člena o změně osobních údajů po přihlášení na svém kontě GOPASS.


4.5. Věkové hranice v programu GOPASS:
4.5.1  10-14 let (počítá se do posledního dne čtrnáctého roku života včetně). Člen programu v této věkové hranici může mít svou kartu přiřazenou k účtu svého zákonného zástupce.
4.5.2  15 a více let (počítá se od prvního dne patnáctého roku života). Člen programu v této věkové hranici může mít své samostatné konto GOPASS nebo může mít podřízenou kartu přiřazenou ke hlavnímu účtu.


4.6 Každý registrovaný člen programu GOPASS může na svém kontě GOPASS na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz zaregistrovat a přidružit ke svému kontu GOPASS max. dalších deset (10) osob, jimž je vydána tzv. podřízená karta GOPASS.


4.7 Podřízená karta GOPASS nemá samostatné konto v programu GOPASS. Bodové transakce za nákup zboží a služeb v zimních provozech TMR, a.s. jsou evidovány a body jsou připisovány automaticky na bodové konto člena, který kartu zaregistroval. Prostřednictvím podřízené karty nelze uplatňovat slevy za nasbírané body GOPASS.


5. Nakládání s kartou GOPASS


5.1. Člen programu GOPASS je oprávněn kartu GOPASS používat v souladu s VOP. Platnost Karty GOPASS zaniká dnem zániku členství v programu GOPASS. Po zániku členství v programu GOPASS bude členovi programu vrácena záloha uhrazena při vydání karty, v případě, že člen programu odevzdá kartu GOPASS v některém z akceptačních míst.


5.2. Po zániku členství v programu GOPASS odpovídá člen programu GOPASS TMR, a.s. za jakoukoli škodu způsobenou v důsledku neoprávněného užívání karty GOPASS a zavazuje se ji v celém rozsahu nahradit TMR, a.s..

 
5.3. Karta GOPASS je nepřenosná a je platná pouze s průkazem totožnosti člena programu GOPASS, na jehož jméno byla vydána. Kartu GOPASS je oprávněn používat výlučně člen programu, na jehož jméno byla karta vydána. Za účelem výkonu kontroly se člen programu zavazuje poskytovat TMR, a.s. a Obchodním partnerem TMR, a.s. součinnost a to zejména předložením identifikačního dokladu (občanský průkaz, cestovní pas) příslušnému zaměstnanci TMR, a.s. nebo zaměstnanci Obchodního partnera TMR, a.s. pro ověření identity člena programu. Totožnost dítěte do 15 roku života se prokazuje zdravotním průkazem nebo cestovním pasem.


5.4. K akceptaci karty GOPASS v programu GOPASS dochází v označených akceptačních obchodních místech GOPASS po předložení platné karty GOPASS. Aktuální seznam akceptačních obchodních míst GOPASS je k dispozici na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz.

 
5.5. Prostřednictvím karty GOPASS jsou výlučně řádní členové programu oprávněni využívat internetový obchod programu GOPASS. Členové programu (řádné / částečné členství) jsou oprávněni sbírat věrnostní body do programu GOPASS, uplatnit nasbírané věrnostní body v podobě slev nebo odměn a realizovat nákupy za zvýhodněné ceny služeb a produktů dle aktuální nabídky zveřejněné na internetové stránce www.gopass.sk/www. gopass.cz

 
5.6. V případě, že člen programu GOPASS nemá ve své osobní dispozici kartu GOPASS, není oprávněn uplatňovat slevy, výhody, služby ani požadovat přičítání bodů z titulu členství v programu GOPASS a to ani dodatečně.

 
5.7. Pověření zaměstnanci TMR, a.s. a / nebo pověření zaměstnanci Obchodního partnera TMR, a.s. jsou oprávněni odebrat kartu GOPASS osobě, která kartu GOPASS využívá neoprávněně, tj osobě, která není uvedena jako držitel a člen programu odebrané karty GOPASS. TMR, a.s. si pro tento případ vyhrazuje právo rozhodnout o dalším postupu.


6. Poskytování zvýhodněných cen a dalších výhod pro členy programu GOPASS


6.1 Nákup za zvýhodněné ceny realizuje člen programu GOPASS prostřednictvím platné karty GOPASS v síti akceptačních míst GOPASS a  nebo v případě řádného člena i internetovém obchodě programu GOPASS na stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz

 za ceny stanovené TMR, a.s. neboť Obchodními partnery platné v okamžiku nákupu a v měně EURO při nákupu na www.gopass.sk a jménem CZK při nákupu na www.gopass.cz

6.2 Aktuální přehled všech výhod pro členy programu je k dispozici vždy na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz.

 
6.3 Člen programu bere na vědomí, že přehled výhod i samotné poskytování výhod a slev pro členy programu GOPASS se mění. TMR, a.s. pravidelně aktualizuje nabídku všech výhod a slev na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz.

 
6.4 Držitelé karet ZTP a ZTP-S mají nárok na zvýhodněnou cenu produktů rovnající se ceně produktu senior. Uplatnění takové slevy je možné jedině na pokladnách přímo ve středisku po předložení karty ZTP nebo ZTP-S, a průkazu totožnosti.


6.5 Držitelé ISIC karty si její číslo musí vložit do svého účtu na www.gopass.sk/www.gopass.cz jako první v pořadí (ještě před vložením čísla regionálního nebo jiného slevového kódu), jelikož ISIC karta není jednorázová slevová karta, ale platná ISIC karta mění status jejího držitele na studentský status i tehdy, když se už podle věku jedná o dospělou osobu. Držitelé ISIC karty mohou uplatňovat výhody spojené držitelem ISIC karty výlučně na www.gopass.sk.


7. Body v programu GOPASS


7.1
. Člen programu (řádné / částečné členství) je oprávněn v akceptačních místech GOPASS sbírat věrnostní body do programu GOPASS za zrealizované nákupy zboží, služeb a produktů, jakož i uplatňovat věrnostní body na slevy, výhody při nákupu zboží, služeb a produktů. Řádný člen programu je oprávněn sbírat věrnostní body do programu GOPASS za zrealizované nákupy zboží, služeb a produktů i v internetovém obchodě programu GOPASS jakož i uplatňovat věrnostní body na slevy, výhody při nákupu zboží, služeb a produktů v internetovém obchodě.


7.2. Za nákup, při kterém je předložena platná karta GOPASS získává člen programu automaticky věrnostní body. V případě nákupu v internetovém obchodě programu GOPASS se věrnostní body připočítávají členovi programu na jeho bodové konto nejpozději do 48 hodin po uskutečnění nákupu. V případě nákupu v akceptačním místě GOPASS je člen programu GOPASS oprávněn před platbou za zboží / službu nebo produkt a po předložení platné karty GOPASS požádat obsluhu pokladny o připsání věrnostních bodů GOPASS za zaplacené zboží / službu nebo produkt. Věrnostní body jsou připisovány členovi programu na jeho bodové konto automaticky nejpozději však do 48 hodin po uskutečnění nákupu.


7.3. Člen programu získá za každé jedno EURO zaplaceného nákupu uskutečněného po předložení platné karty GOPASS v akceptačním místě a / nebo za nákup v internetovém obchodě programu GOPASS.sk jeden (1) věrnostní bod. Člen programu získá za každých 25 korun zaplacených nákupu uskutečněného po předložení platné karty GOPASS v akceptačním místě v České republice a / nebo za nákup v internetovém obchodě programu GOPASS.cz jeden (1) věrnostní bod.


7.4. TMR, a.s. si vyhrazuje právo změnit hodnotu věrnostního bodu. V případě změny hodnoty věrnostního bodu oznamuje TMR, a.s. novou hodnotu věrnostního bodu na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz. Účinnost nové hodnoty věrnostního bodu nastává okamžikem jejího zveřejnění na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz.


7.5. Člen programu má k dispozici aktuální stav svého bodového konta na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz po přihlášení prostřednictvím svého e-mailu a hesla.


7.6. Při zrealizování nákupu v akceptačním místě a zároveň při předložení platné karty GOPASS je zaměstnanec akceptačního místa povinen vydat ke každému nákupu členovi programu pokladní doklad, na jehož základě je možné provést následnou kontrolu připsaných věrnostních bodů GOPASS. V případě, že hodnota připsaných věrnostních bodů neodpovídá hodnotě uskutečněného nákupu nebo nebyla vůbec připsána na konto GOPASS má člen programu právo nárokovat si dodatečné připsání správné hodnoty bodů GOPASS a to ve lhůtě 10 dnů ode dne zrealizování nákupu. Podmínkou dodatečného připsání bodů je zaslání naskenovaného pokladního dokladu na adresu TMR, a.s.: reklamacia@gopass.sk /reklamace@gopass.cz.


7.7. Při zrealizování nákupu v internetovém obchodě programu GOPASS na stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz  bude řádnému členovi programu zaslán daňový doklad na jeho emailovou adresu s uvedením počtu připsaných věrnostních bodů. V případě, že hodnota připsaných věrnostních bodů neodpovídá hodnotě uskutečněného nákupu nebo nebyla vůbec připsána na konto GOPASS má řádný člen programu právo nárokovat si dodatečné připsání správné hodnoty bodů GOPASS a to ve lhůtě 10 dnů ode dne zrealizování nákupu. Podmínkou dodatečného připsání bodů je zaslání daňového dokladu na adresu TMR, as: reklamacia@gopass.sk / reklamace@gopass.cz.

 
7.8. TMR, a.s. si vyhrazuje právo na posouzení a nepřipsání bodů členovi programu, pokud je přípis bodů nárokovaný za podmínek, které nejsou uvedeny v článku 7 VOP. V případě, že TMR, a.s. zjistí, že členovi programu byly připsány věrnostní body GOPASS v rozporu s VOP, má TMR, a.s. právo vymazat neoprávněně připsány věrnostní body z konta příslušného člena programu.


8. Automatický převod věrnostních bodů GOPASS mezi účty členů programu GOPASS


8.1 Člen programu je oprávněn na svém kontě na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz  aktivovat tzv. automatický převod věrnostních bodů za své realizované nákupy v akceptačních místech a / nebo v internetovém obchodě programu GOPASS na konto GOPASS jiného člena programu. Okamžikem aktivace automatického převodu věrnostních bodů se na vybrané druhé konto převedou všechny aktuálně dostupné věrnostní body jakož i veškeré věrnostní body, které měly být od okamžiku aktivace připsány členovi programu.


8.2 Člen programu bere na vědomí, že ke všem věrnostním bodům, které byly na základě jím aktivovaného automatického převodu připsány na druhé konto ztrácí jakýkoliv nárok.Po aktivaci automatického převodu věrnostních bodů není možné převedené věrnostní body připsat zpět na odesílající konto.


8.3 Člen programu je oprávněn kdykoliv zrušit automatický převod věrnostních bodů. Zrušení automatického převodu věrnostních bodů je platné do 24 hodin - od času potvrzení o zrušení převodu, tímto okamžikem člen programu nabývá věrnostní body na své konto GOPASS.


9. Odměny v programu GOPASS


9.1 Člen programu GOPASS je oprávněn uplatnit nasbírané věrnostní body za odměny, slevy a výhody, jejichž aktuální seznam je dostupný na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz   nebo na akceptačních místech. Člen programu je oprávněn uplatnit věrnostní body za odměnu, slevy a výhody za podmínek stanovených při každé a jedné odměně, slevě a výhodě. Uplatnění věrnostních bodů je možné pouze v případě členství v programu GOPASS a autorizuje se předložením platné karty GOPASS členem programu.


10. Ztráta, odcizení a poškození karty GOPASS a vydání náhradní karty


10.1.
Karta GOPASS se vydává členovi programu na jeho žádost s platností na dobu neurčitou.


10.2. Člen programu je povinen chránit kartu GOPASS před její ztrátou, poškozením nebo zničením. Je povinen zajistit, aby se karta GOPASS nedostala do rukou neoprávněné osoby.


10.3. Člen programu (nebo zákonný zástupce) je povinen ztrátu, odcizení nebo poškození karty GOPASS bez zbytečného odkladu nahlásit v informačních centrech TMR, a.s. nebo telefonicky na GOPASS lince: 0850 122 155 (číslo pro mezinárodní hovory: +421 220 510 448) nebo ji sám zablokovat po přihlášení do svého účtu GOPASS na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz . Po obdržení oznámení TMR, a.s. kartu GOPASS ihned zablokuje.


10.4. Člen programu může požádat TMR, a.s. v případě ztráty, odcizení nebo poškození karty o vydání nové karty GOPASS na svém kontě na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz  TMR, a.s. po ověření totožnosti člena programu v systému GOPASS a blokací původní karty vydá členovi programu novou náhradní kartu GOPASS. Náhradní karta GOPASS se objednává výhradně v internetovém obchodě programu GOPASS prostřednictvím internetové stránky www.gopass.skwww.gopass.cz .

Výše manipulačního poplatku za vydání náhradní karty GOPASS je uvedena v internetovém obchodě na internetové stránce www.gopass.skwww.gopass.cz .


10.5. Vydáním náhradní karty GOPASS zůstávají všechny evidované záznamy a nastavení na kontě člena programu v platnosti a nová karta je přiřazena k účtu GOPASS jako aktuálně jediná platná.


10.6. V případě, že karta GOPASS obsahovala bezkontaktní čip s nahraným skipasem,

člen programu obdrží novou kartu jen s příslušným počtem neproježděných dnů, ke dni zablokování karty. Člen programu nemá nárok na vrácení zaplacené částky nebo alikvotní částky ceny skipasu, případně na jinou formu odškodnění za prošlé dny v důsledku opožděného nahlášení ztráty nebo odcizení karty GOPASS.


11. Zablokování konta GOPASS a zánik členství v programu GOPASS


11.1. V případě, že člen programu (řádné / částečné členství) poruší VOP je TMR, a.s. oprávněna zablokovat konto člena programu GOPASS, a to i bez předchozího upozornění a rozhodnout o okamžitém zániku členství. Za porušení VOP se považuje zejména používání karty GOPASS v rozporu s VOP nebo používání karty GOPASS osobou, která není uvedena jako oprávněná osoba, na kterou byla karta zaregistrována.


11.2. Členství v programu GOPASS zaniká:
11.2.1 Okamžitým zánikem členství v programu z důvodů uvedených v bodě 11.3 VOP;
11.2.2 Vypovězením členství v programu podle bodu 11.4 VOP;
11.2.3 Ukončením činnosti programu GOPASS na základě rozhodnutí TMR, a.s.

 
11.3 Členství v programu GOPASS zaniká okamžitě a to dnem zjištění, že člen programu zneužil výhody poskytované programem GOPASS nebo jiným způsobem porušil tyto VOP nebo porušil Obchodní podmínky jakéhokoli produktu či služby společnosti TMR, a.s. nebo Obchodních partnerů TMR, a.s. zakoupené nebo využívané prostřednictvím programu GOPASS nebo poskytl nepravdivé údaje v žádosti o registraci.


11.4 Člen programu je oprávněn vypovědět členství v programu GOPASS a to na základě písemné výpovědi členství. V případě výpovědi členství, členství zaniká vždy k poslednímu dni v měsíci v němž byla výpověď členství doručena TMR, a.s..

 
11.5 Ukončením členství z jakéhokoliv důvodu a jakýmkoliv způsobem ztrácí člen programu veškerá práva a nároky, které souvisely s členstvím v programu GOPASS, zejména nároky na všechny věrnostní body připsané na kontě GOPASS a slevy a výhody vyplývající z členství.


11.6 Vrácení karty GOPASS neznamená zánik členství v programu pro člena programu GOPASS, který je držitelem vrácené karty GOPASS.


12. Ochrana osobních údajů


12.1 12.1 TMR, a.s. provádí zpracování osobních údajů v souladu s obecně závaznými právními předpisy Slovenské, zejména v souladu se zákonem č. 122/2014 Z.z.o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálním a platném znění (dále jen "Zákon"), a v případě českých Obchodních partnerů TMR, a.s. pak tito provádí zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

12.2 TMR, a.s. zpracovává osobní údaje částečného člena dle bodu 2.4 VOP a člena programu GOPASS (dále jen "Člen programu GOPASS") za účelem poskytování slev, výhod a odměn pro Členy programu GOPASS. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou pro splnění účelu zpracování, avšak maximálně po dobu trvání členství v programu GOPASS příslušného Člena programu GOPASS. Osobní údaje zpracovávané pro účely registrace a evidence členství v programu GOPASS jsou TMR, as zpracovávané na základě § 10 odstavec 3, písmeno b) Zákona bez souhlasu dotčených osob.


12.3 TMR, a.s. zpracovává osobní údaje Člena programu GOPASS pro účely marketingu, v případě jejich výslovného souhlasu, který může Člen programu GOPASS udělit na "Registračním formuláři do programu GOPASS" případně elektronicky potvrzením souhlasu v rámci registrace na www.gopass.sk/www.gopass.cz . Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu pro dosažení účelu pro registraci a evidenci členství v programu GOPASS a to konkrétně: jméno, příjmení, datum narození, adresa, adresa elektronické pošty a mobilní telefonní číslo, tel. číslo. Rozsah osobních údajů zpracovávaných za účelem marketingu obsahuje: jméno a příjmení, datum narození, adresa, adresa elektronické pošty, mobilní telefonní číslo. Člen programu GOPASS svým podpisem na registračním formuláři do programu GOPASS, případně elektronickým potvrzením souhlasu v rámci registrace na www.gopass.sk  uděluje ve smyslu § 11 odst. 1 Zákona TMR, a.s. souhlas, aby zpracované osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, datum narození, adresa, adresa elektronické pošty, mobilní telefonní číslo uvedené v registračním formuláři do programu GOPASS, případně uvedeny v rámci registrace na www.gopass.sk/ www.gopass.cz

poskytla i Obchodním partnerům TMR, a.s. , t.j. společnosti Melida, a.s. (se sídlem Špindlerův Mlýn, 281, PSČ 543 51, ​​IČ: 241 66 511) pro marketingové účely. Člen programu GOPASS zároveň uděluje TMR, a.s. souhlas s přenosem osobních údajů do zahraničí v rámci Evropské unie. TMR, a.s. se zavazuje, že s osobními údaji nebude nakládáno a zacházeno v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje po dobu trvání členství v programu GOPASS a tento souhlas může člen programu GOPASS kdykoli písemně odvolat zasláním odvolání souhlasu na TMR, a.s. Ráztocká 21, Liptovský Mikuláš 03105, kromě případů, kdy zákon nestanoví jinak. Člen programu GOPASS svým podpisem na registračním formuláři do programu GOPASS zároveň potvrzuje, že byl poučen o svých právech uvedených v Zákoně (zejména § 28 Zákona), jakož i v zákoně č. 40/1964 Sb. Občanském zákoníku ve znění pozdějších předpisů, zejména na informace o stavu zpracování osobních údajů v informačním systému, na opravu nesprávných nebo neaktuálních zpracovávaných osobních údajů, na likvidaci osobních údajů, pokud byl splněn účel zpracování a likvidaci osobních údajů, pokud došlo k porušení Zákona, a že jím poskytnuté osobní údaje se shodují se skutečností, a že jsou úplné, pravdivé a přesné a zároveň uděluje souhlas na dobu trvání členství v programu GOPASS zasílání obchodních a reklamních materiálů (tzv. newsletterů) jakoukoli elektronickou formou zpráv (prostřednictvím e-mailu , SMS) týkajících se služeb poskytovaných TMR, a.s. a Obchodních partnerů TMR, a.s., tj společnosti Melida, a.s. (se sídlem Špindlerův Mlýn, 281, PSČ 543 51, ​​IČ: 241 66 511), přičemž Člen programu je oprávněn udělený souhlas kdykoliv odvolat písemným oznámením zaslaným kontaktní adresu TMR, a.s. Ráztocká 21, Liptovský Mikuláš 03105, případně online kliknutím na link "zrušit odebírání newsletteru" přímo v newsletteru.


12.4 TMR, a.s. pověřila zprostředkovatele a to společnosti: HaSaM s.r.o (se sídlem v Tečovice č. 45, 763 02 Tečovice, IČ: 499 68 319), CORTEX, spol. sr.o. (se sídlem U Elektry 974 / 1c, Praha 9, 190 00, Česká republika IČ: 471 256 16), Cardberg, s.r.o (se sídlem A. Bernoláka 1433/38, Ružomberok, IČ: 46 802 185), Klastr Liptov - sdružení cestovního ruchu (se sídlem Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČ: 42 168 724), REGION LIPTOV, oblastní organizace cestovního ruchu (se sídlem Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČ: 42219906), 1 Tatranská  akciová společnost (se sídlem K vodopádům 4051, 059 85 Štrbské Pleso, IČ: 31395783) a Melida, a.s. (se sídlem Špindlerův Mlýn 238, 543 51 Špindlerův Mlýn, Česká republika, IČ: 24166511) se zpracováváním osobních údajů členů programu GOPASS v  digitální formě zaznamenané v elektronické databázi za účelem softwarové podpory a aktualizace informačního systému. Zprostředkovatel zpracovává osobní údaje na základě písemné smlouvy se společností TMR, a.s. a za dodržení podmínek ochrany osobních údajů (zejména dodržováním odborné, technické, organizační a personální způsobilosti a zaručením bezpečnosti opatřeními podle právních předpisů) podle Zákona.


12.5 TMR, a.s. během zpracování osobních údajů může provádět zpracovatelské operace, které zahrnují přenos poskytnutých osobních údajů do zahraničí (konkrétně do zemí EU) resp. přístup k těmto údajům ze zahraničí prostřednictvím vzdáleného přístupu z důvodu administrace informačního systému zprostředkovatelem se sídlem v této zemi. Během přenosu TMR, a.s. dbá na maximální zabezpečení ochrany osobních údajů šifrováním a využíváním softwarových i hardwarových nástrojů pro zabezpečení přenášených dat.
12.6 Každý Člen programu GOPASS je v případě změny svých osobních údajů tyto údaje povinen aktualizovat telefonicky na infolince GOPASS nebo formou písemného oznámení zaslaného na adresu TMR, a.s. Ráztocká 21, Liptovský Mikuláš 03105.

13. Provoz a provozní doba

13.1  V provozu jednotlivých dopravních zařízení (lanových drah a lyžařských vleků) v jednotlivých lyžařských střediscích je závislá na konkrétních povětrnostních podmínkách v jednotlivých lyžařských střediscích.
 
13.2   Přepravní doba lanových drah a lyžařských vleků a lyžařských tratí v jednotlivých lyžařských střediscích je určovaná společností MELIDA, a. s. a provozovateli lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn a společností TMR.
 
13.3  Pokud provozovatel v jednotlivých lyžařských střediscích neurčí jinak, provozní doba lanových drah a lyžařských vleků a lyžařských tratí v jednotlivých lyžařských střediscích provozovaných společností MELIDA a v lyžařských střediscích provozovaných TMR je od 8:30 hod. do 16:00 hod. do ukončení zimní sezóny.
 
13.4   V termínu od začátku zimní sezóny 2016/2017 do konce zimní lyžařské sezóny 2016/2017 v době od 16:00 do 8:30 jsou sjezdovky UZAVŘENY! Hrozí nebezpečí úrazu kabely sněžných děl a od strojů upravujících tratě, zejména navijákové s rozvinutým lanem! V případě, že je na sjezdovce večerní lyžování, vstup je povolen od 18:00 hod. do 21:30 hod., pokud není společností MELIDA - provozovatelem lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn, nebo provozovatelem lyžařského střediska stanoveno jinak.
 
13.5 Společnost MELIDA - provozovatel lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn jsou oprávněni jednostranně změnit provozní dobu dopravních zařízení a lyžařských tratí v jednotlivých lyžařských střediscích. Informace o sněhových podmínkách a provozu lyžařských vleků a lanových drah a lyžařských tratí jsou denně k dispozici v jednotlivých lyžařských střediscích., jakož i na internetových stránkách www.skiareal.cz.

 


14. Závěrečná ustanovení


14.1. Všeobecné obchodní podmínky programu GOPASS nabývají platnosti a účinnosti dnem 15.10.2014.


14.2. Zvýhodněné ceny, slevy, body, odměny a všechny další výhody pro členy programu GOPASS nejsou právně vymahatelné.


14.3. TMR, a.s. je oprávněna Všeobecné obchodní podmínky měnit z důvodu (i) změny politiky TMR, a.s. v oblasti poskytování výhod zákazníkům TMR, a.s. v rámci programu GOPASS, (ii) změny finanční, hospodářské nebo sociální situace na území České republiky, (iii) změny příslušných právních předpisů nebo (iv) z jiného, blíže nespecifikovaného, závažného důvodu.


14.4. Změna VOP je účinná dnem zveřejnění na internetové stránce www.gopass.sk

/ www.gopass.cz.


14.5. Všechny vztahy neupravené těmito VOP se řídí obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky.
15. Kontaktní adresa programu GOPASS:
Tatry Mountain Resorts, a.s.
GOPASS
Demänovská Dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš 1
SLOVAKIA
 
GOPASS Infolinka: 0850 122 155
International helpline: +421 220 510 448
GOPASS Infolinka Špindlerův Mlýn: +420 499 467 101
Email: info@gopass.sk , reklamacia@gopass.sk, reklamace@gopass.cz, info@gopass.cz

 

 


 

 Odstoupení od smlouvy a storno podmínky pro služby nabízené v internetovém obchodě

 

„Lístek na lanovku“

Člen programu GOPASS, který si zakoupil v internetovém obchodě programu GOPASS na www.gopass.cz/www.gopass.sk jakýkoliv z nabízených druhů lístků na lanovku, není okamžikem uzavření smlouvy uzavřené na dálku o poskytnutí služeb oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb ve smyslu § 1 odst. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, je-li daná smlouva uzavírána s TMR, a.s. nebo slovenským Obchodním partnerem TMR, a.s.. Člen programu GOPASS , není okamžikem uzavření smlouvy oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb  ve smyslu §1837 bodu j) zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, který je transpozicí čl. 16 písm. l) směrnice č. 2011/83/EU, jelikož nákup „lístku na lanovku“ je smlouvou o využití volného času (dle přesného znění směrnice smlouvou o službě související s rekreační činností) s určením přesného data či časového úseku plnění.

V případě, že člen programu GOPASS nevyužije z důvodů na straně člena programu zakoupený lístek na lanovku, TMR ani jiný Obchodní partner TMR, a.s. neposkytuje členovi programu žádnou finanční náhradu ani náhradní plnění.

 

 Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy


„Čipová karta GOPASS“

Právo na odstoupení od smlouvy 

Člen programu má právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku, jejímž předmětem je dodání zboží - Karta GOPASS bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14. dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží - čipová karta GOPASS.

 

Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (např. Dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) na adresu Tatry Mountain Resorts, as , Ráztocká 21, Liptovský Mikuláš 03105, reklamacia@gopass.sk. Pro tento účel můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Pokud máte zájem, můžete vyplnit a zaslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy i elektronicky prostřednictvím naší internetové stránky www.gopass.sk Pokud využijete tuto možnost, přijetí odstoupení od smlouvy Vám neprodleně potvrdíme na trvanlivém nosiči (e-mailem) .

 

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zašlete sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

 

Důsledky odstoupení od smlouvy

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme veškeré platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu. Uvedené se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

 

Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve. Kartu GOPASS zašlete nám zpět nebo jej přineste na naši adresu nebo odevzdejte na adrese Tatry mountain resorts, as , Ráztocká 21, Liptovský Mikuláš 03105 nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14 denní lhůty.

 

Náklady na vrácení zboží hradíte VY.


Chytrá sezónka

Zimní lyžařská sezóna 2016/2017

1.    Tyto obchodní podmínky pro zimní lyžařskou sezónu 2016/2017 vydané společností

 MELIDA, a.s., se sídlem  Špindlerův Mlýn 281, 543 51 Špindlerův Mlýn, Česká republika, IČO: 241 66 511, zapsaná v Obchodním registru vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl: B, vložka č.: 3175 a  dále jen „provozovatel“),

 upravují poskytovaní služeb – přepravu lanovými dráhami a lyžařskými vleky a využívání lyžařských tratí - v jednotlivých lyžařských střediscích provozovaných společností MELIDA a úpravu práv a povinností s tím souvisejících na základě Chytré sezónky. Tyto obchodní podmínky jsou platné v lyžařském středisku Skiareál Špindlerův Mlýn. V případě Chytré sezónky SKI Špindlerův Mlýn + Tatry v lyžařském středisku Špindlerův Mlýn, kde provozovatelem je společnost MELIDA, a.s., se sídlem  Špindlerův Mlýn 281, 543 51 Špindlerův Mlýn, Česká republika, IČO: 241 66 511, zapsaná v Obchodním registru vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl: B, vložka č.: 3175 a Tatry mountain resorts, a.s., se sídlem Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapsanou v Obchodním registru Okresního soudu Žilina, oddíl: Sa, vložka č.: 62/L dále jen „společnost TMR“ anebo „provozovatel“)

 

2.    Zákazník má možnost pro zimní lyžařskou sezónu 2016/2017 zakoupit si sezónní lyžařský lístek Chytrá sezónka (dále jen „Chytrá sezónka“) ve smyslu zvláštní nabídky provozovatele pro Chytrou sezónku na zimní lyžařskou sezónu 2016/2017. Chytrá sezónka je platná v termínu od zahájení zimní lyžařské sezóny 2016/2017 do ukončení zimní lyžařské sezóny 2016/2017 a v termínu od 01. 04. 2016 nebo ode dne zakoupení Chytré sezónky, podle toho, který den nastane později, do konce zimní lyžařské sezóny 2015/2016, resp. v závislosti od povětrnostních a lyžařských podmínek do konce zimní sezóny 2015/2016. Ze skutečnosti uvedených na internetové stránce gopass.cz vyplývá, kde je možné využít Chytrou sezónku nebo služby poskytované v lyžařském středisku Skiareál Špindlerův Mlýn a středisek TMR.

 

3.    Chytrou sezónku vydává společnost MELIDA ve formě bezkontaktní čipové karty – GOPASS - s uvedením identifikačních údajů držitele Chytré sezónky. Bezkontaktní čipová karta – GOPASS – opravňuje držitele (osobu, na identifikační údaje, na které je Chytrá sezónka vystavená) na využívání služeb poskytovaných v jednotlivých lyžařských střediscích provozovaných společnosti MELIDA, v lyžařském středisku Skiareál Špindlerův Mlýn a v lyžařských střediscích TMR, v rozsahu podle typu zakoupené Chytré sezónky a údajů o rozsahu služeb uvedených na internetové stránce www.gopass.cz.

 

4.    Zákazník má možnost si předplatit Chytrou sezónku v období od 01. 04. 2016 do 30. 04. 2016 výlučně online prostřednictvím internetové stránky gopass.cz. Při uzavření smlouvy o předplatném Chytré sezónky je zákazník povinný uhradit částku v ceně 990,- Kč. Po uhrazení části předplatného Chytré sezónky je zákazník oprávněný čerpat služby poskytované v některém z lyžařských středisek provozovaných společností MELIDA. Během denního provozu dopravních zařízení i v období od 01. 04. 2016 anebo ode dne zakoupení Chytré sezónky, podle toho, který den nastane později, resp. v závislosti od povětrnostní a lyžařské podmínky do konce zimní sezóny 2015/2016. Zákazník má možnost doplatek za Chytrou sezónku uhradit v období od 01. 09. 2016 do 31. 10. 2016 následovně:

4.1   Chytrá sezónka opravňuje jejího držitele na využívání služeb lyžařských středisek provázaných společností MELIDA, a. s. během denního (tzn. 8:30 - 16:00 hod) provozu dopravních zařízení v období od začátku zimní lyžařské sezóny 2016/2017 do konce zimní lyžařské sezóny 2016/2017 a v období od 01. 04. 2016 nebo ode dne zakoupení Chytré sezónky podle toho, který den nastane později, do konce zimní lyžařské sezóny 2015/2016. Doplatek se platí v e-shopu gopass.cz v částce 4000,-Kč – Dospělí, Junior/Senior – 3000,-Kč, Dítě - 2500,-Kč (celková kupní cena za dospělého je 4990,-Kč, celková kupní cena za Junior/senior – 3990,- Kč, celková kupní cena za Dítě – 3490,- Kč).

 4.2 Chytrá sezónka SKI Špindlerův Mlýn + Tatry opravňuje jejího držitele k využívání služeb v lyžařském středisku Skiareál Špindlerův Mlýn a v lyžařských střediscích provozovaných společností TMR, po dobu denního (tzn. 8:30 - 16:00 hod) provozu dopravních zařízení. Doplatek se platí v e-shopu gopass.cz v částce 4000,-Kč + 50 euro – Dospělí, (doplatek 50 euro bude přepočten na české koruny dle aktuálního kurzu v daném období.) Junior/Senior – 3000,- Kč + 50 euro (doplatek 50 euro bude přepočten na české koruny dle aktuálního kurzu v daném období.) Dítě - 2500,-Kč + 50 euro (doplatek 50 euro bude přepočten na české koruny dle aktuálního kurzu v daném období). (celková kupní cena za dospělého je 4990,-Kč + 50 euro za dospělého (doplatek 50 euro bude přepočten na české koruny dle aktuálního kurzu v daném období).

 V případě, že zákazník doplatek kupní ceny v termínu do 31. 10. 2016 neuhradí, smlouva zaniká 31. 10. 2016 o 24.00 hod.. V případě, že zákazník v období od 01. 04. 2016 nebo ode dne zakoupení Chytré sezónky, podle toho, který den nastane později, do 30. 04. 2016, resp. v závislosti od povětrnostních a lyžařských podmínek do konce zimní sezóny 2015/2016 využije služby, na využití kterých ho opravňuje Chytrá sezónka, a v tomto období projde přechodovým zařízením (turniketem) minimálně 1-krát (1x), nemá zákazník právo na vrácení zaplacené časti kupní ceny v sumě 990,- Kč ani její adekvátní časti.

Faktura která bude vystavena za  nákup CHYTRÉ SEZÓNKY  bude vystavena na jméno a příjmení  kupujícího. Vystavenou fakturu nelze dodatečně měnit na jiného odběratele (včetně právnické osoby). 

 

5.    Zlevnění Chytré sezónky:

5.1   Nárok na Chytrou sezónku „Senior“ mají osoby ve věku 60 a více let.

5.2  Nárok na Chytrou sezónku „Junior“ mají osoby ve veku 12 až 17 roků.

5.3  Nárok na Chytrou sezónku „Děti“ mají děti ve věku 6 až 11 let

5.4  Pro uplatnění zlevnění Chytré sezónky je rozhodující věk zákazníka v čase nákupu, ne v čase využívaní zakoupené  služby.

5.5   Ceny zlevněných Chytrých sezónek jsou uvedené v ceníku společnosti MELIDA, a. s.

5.6   Kombinování slev není možné. Platí nejvýhodnější cena pro zákazníka.

  

6.    Všechny Chytré sezónky jsou nepřenosné.

7.    Provoz a provozní doba:

7.1  V provozu jednotlivých dopravních zařízení (lanových drah a lyžařských vleků) v jednotlivých lyžařských střediscích je závislá na konkrétních povětrnostních podmínkách v jednotlivých lyžařských střediscích.

7.2   Přepravní doba lanových drah a lyžařských vleků a lyžařských tratí v jednotlivých lyžařských střediscích je určovaná společností MELIDA, a. s. a provozovateli lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn a společností TMR.

7.3   První využití sezónního skipassu CHYTRÁ SEZÓNKA - ŠPINDL + TATRY musí být zákazníkem provedeno ve středisku provozovaném společností MELIDA, a. s.. Využití skipasu ve střediscích TMR (Tatry Mountains Resort) lze pouze po předchozí aktivaci ve středisku Skiareál Špindlerův Mlýn provozovaný společností MELIDA, a. s., v jiném případě první využití skipasu ve střediscích TMR není možné.

7.4  Pokud provozovatel v jednotlivých lyžařských střediscích neurčí jinak, provozní doba lanových drah a lyžařských vleků a lyžařských tratí v jednotlivých lyžařských střediscích provozovaných společností MELIDA a v lyžařských střediscích provozovaných TMR je v termínu od začátku zimní sezóny 2016/2017 do 31. 01. 2017 od 8:30 hod. do 16:00 hod. do ukončení zimní sezóny 2015/2016 od 8:30 hod. do 16:00 hodin.

7.5   V termínu od začátku zimní sezóny 2016/2017 do konce zimní lyžařské sezóny 2016/2017 v době od 16:00 do 8:30 jsou sjezdovky UZAVŘENY! Hrozí nebezpečí úrazu kabely sněžných děl a od strojů upravujících tratě, zejména navijákové s rozvinutým lanem! V případě, že je na sjezdovce večerní lyžování, vstup je povolen od 18:00 hod. do 21:30 hod., pokud není společností MELIDA - provozovatelem lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn, nebo provozovatelem lyžařského střediska stanoveno jinak.

7.6 Společnost MELIDA - provozovatel lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn jsou oprávněni jednostranně změnit provozní dobu dopravních zařízení a lyžařských tratí v jednotlivých lyžařských střediscích. Informace o sněhových podmínkách a provozu lyžařských vleků a lanových drah a lyžařských tratí jsou denně k dispozici v jednotlivých lyžařských střediscích., jakož i na internetových stránkách www.skiareal.cz.

 

8.   Ztráta, odcizení a poškození Chytré sezónky:

8.1  Ztráta a odcizení Chytré sezónky

8.1.1     Při ztrátě nebo odcizení Chytré sezónky je držitel Chytré sezónky povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost v informačním centru společnosti MELIDA. Držitel Chytré sezónky je v tomto případě povinen předložit průkaz totožnosti osoby, na jejíž jméno byla Chytrá sezónka vydána (případně jeho zákonného zástupce). Teprve po nahlášení ztráty nebo odcizení a předložení požadovaných dokladů je možné Chytrou sezónku zablokovat a ověřit potřebné údaje. Držitel Chytré sezónky obdrží náhradní Chytrou sezónku. Poplatek za vystavení náhradní Chytré sezónky je 2000,- Kč a záloha za bezkontaktní čipovou kartu je 50,- Kč. Držitel Chytré sezónky nemá nárok na vrácení zaplacené částky nebo poměrné částky případně na jinou formu odškodnění za dny vyjeté v důsledku opožděného nahlášení ztráty nebo odcizení Chytré sezónky a její zablokování.

8.2   Poškození Chytré sezónky

8.2.1     V případě poškození chytré sezónky držitel chytré sezónky neprodleně oznámí tuto skutečnost v informačním centru společnosti MELIDA. Držitel Chytré sezónky je povinen předložit spolu s poškozenou Chytrou sezónkou průkaz totožnosti osoby, na jejíž jméno byla Chytrá sezónka vydána (případně jeho zákonného zástupce). V případě, že nebude možné poškozenou Chytrou sezónku znovu nakódovat, držitel Chytré sezónky obdrží náhradní Chytrou sezónku. V případě mechanického poškození Chytré sezónky je držitel Chytré sezónky povinen zaplatit za vystavení náhradní Chytré sezónky zálohu za bezkontaktní čipovou kartu 50,- Kč.

8.3 V případě ztráty, odcizení nebo poškození Chytré sezónky v lyžařských střediscích TMR se náhradní Chytrá sezónka, ani jiná finanční či nefinanční náhrada držiteli Chytré sezónky neposkytuje, ani není možné vystavit náhradní Chytrou sezónku ani poškozenou Chytrou sezónku znovu nakódovat. 

9. Reklamace a náhrada jízdného:

9.1 Poskytování služeb společností MELIDA, provozovatelem lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a zákona České národní rady č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů a ostatních obecně závazných právních předpisů platný na území České republiky, v případě poskytování služeb v lyžařském středisku Skiareál Špindlerův Mlýn platnými obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky.

9.2 Zákazník má právo na poskytnutí služeb přepravy lanovými drahami nebo lyžařskými vleky nebo poskytnutí služeb v dohodnutém nebo běžném rozsahu, kvalitě, množství a termínu.

9.3 Zákazník je povinen uplatnit nároky z vad služeb (reklamaci) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí důvody pro uplatnění reklamace (vadu nebo vady přepravních služeb - neuskutečnění přepravy nebo neposkytnutí služeb), nejpozději však do 2 pracovních dnů po dni, v kterém se přeprava neuskutečnila, jinak právo na reklamaci zaniká.

9.4 Zákazník je povinen při uplatnění reklamace předložit průkaz totožnosti. Provozovatel po přezkoumání uplatněné reklamace rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Lhůta na vyřízení reklamace nepřesáhne 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Pro účely vyřízení reklamace je zákazník povinen sdělit kontaktní údaje, jejichž prostřednictvím bude zákazník vyrozuměn o způsobu vyřízení reklamace v případě, že není možné vyřídit reklamaci ihned po jejím uplatnění. Zákazník je povinen při vyřizování reklamace poskytnout provozovateli potřebnou součinnost vyžadovanou provozovatelem.

9.5 Držitel Chytré sezónky může ve výjimečných případech požádat provozovatele o změnu držitele zakoupené Chytré sezónky, a to v případě předložení lékařského potvrzení z důvodu úrazu, jiné závažné okolnosti řeší provozovatel individuálně. Držitel Chytré sezónky je povinen předložit oznámení o úrazu nejpozději do 10 dnů od úrazu, nebo od zjištění skutečnosti dlouhodobé pracovní neschopnosti včetně průkazu totožnosti osoby (případně jeho zákonného zástupce). Provozovatelé si vyhrazují právo individuálně posoudit každý takový případ a určit oprávněnost požadavku na změnu držitele Chytré sezónky.

9.6 Provozovatel si vyhrazuje právo na individuální posouzení každého případu reklamace služeb a posouzení oprávněnosti reklamace a požadavků zákazníka a poskytnutí náhrady jízdného a jeho způsobu nebo výšky.

 

10. Ochrana osobních údajů:

10.1          Společnost MELIDA provádí zpracování osobních údajů v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, (dále jen "Zákon").

10.2          Společnost MELIDA zpracovává osobní údaje držitelů Chytré sezónky za účelem prodeje, evidence a kontroly používání Chytré sezónky klientů při využívání služeb poskytovaných společností MELIDA, a společností TMR). Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou pro splnění účelu zpracování - prodeje, evidence a kontroly používání Chytré sezónky klienty při využívání služeb poskytovaných společností MELIDA, a. s. provozovatele lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn a společností TMR

10.3          Společnost MELIDA zpracovává osobní údaje držitelů Chytrých sezónek pro účely marketingu, v případě jejich výslovného souhlasu, který může držitel Chytré sezónky udělit vyplněním údajů a podpisem formuláře.

10.4          Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu k dosažení účelu pro prodej, evidenci a kontrolu zakoupených Chytrých sezónek, a to konkrétně: jméno, příjmení, kontaktní adresa, datum narození, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, fotografie držitele Chytré sezónky, kde fotografie držitele Chytré sezónky (na níž je držitel Chytré sezónky zobrazen) strojově čitelné zóny čtecím zařízením (turniketem) při jeho prvním a každém dalším průchodu turniketem slouží pro účely kontroly využívání služeb poskytovaných provozovatelem a jeho smluvními partnery ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek.

10.5           Rozsah osobních údajů zpracovávaných pro účely marketingu obsahuje: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, mobilní telefonní číslo. Držitel Chytré sezónky vyplněním údajů online ve smyslu § 9 písm. a) Zákona uděluje společnosti MELIDA, a. s. souhlas, aby zpracované osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, mobilní telefonní číslo poskytla i společnosti TMR, jakož i v rámci programu GOPASS (www.gopass.cz), pro marketingové účely. Držitel Chytré sezónky zároveň uděluje provozovateli souhlas s přenosem osobních údajů do zahraničí v rámci Evropské unie. Provozovatel se zavazuje, že s osobními údaji nebude nakládat a zacházet v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje po dobu 3 let a tento souhlas může zákazník kdykoliv písemně odvolat zasláním odvolání souhlasu na adresu sídla provozovatele, s výjimkou případů, kdy zákon nestanoví jinak. Držitel Chytré sezónky potvrzením souhlasu se zpracováním osobních údajů online zároveň potvrzuje, že byl poučen o svých právech uvedených v zákoně (zejména § 11 Zákona), tak v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanském zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zejména na informace o stavu zpracování osobních údajů v informačním systému, na opravu nesprávných nebo neaktuálních zpracovávaných osobních údajů, na likvidaci osobních údajů, pokud byl splněn účel zpracování a na likvidaci osobních údajů, pokud došlo k porušení Zákona, a že jím poskytnuté osobní údaje se shodují se skutečností, a že jsou úplné, pravdivé a přesné a zároveň uděluje souhlas na zasílání obchodních a reklamních materiálů (tzv. newsletterů) jakoukoli elektronickou formou zpráv (prostřednictvím e-mailu, SMS) týkajících se služeb poskytovaných MELIDA a jeho obchodních partnerů, přičemž držitel Chytré sezónky je oprávněn udělený souhlas kdykoliv odvolat písemným oznámením zaslaným na kontaktní adresu provozovatele případně na emailovou adresu uvedenou přímo v newsletteru.

10.6          Společnost MELIDA pověřila zprostředkovatele zpracováním osobních údajů držitele Chytré sezónky za účelem evidence a kontroly využívání Chytré sezónky v rámci služeb poskytovaných zprostředkovateli a zpracováním osobních údajů držitele Chytré sezónky, v jakém jsou v digitální formě zaznamenány v elektronické databázi za účelem softwarové podpory a aktualizace informačního systému. Zprostředkovatelé zpracovávají osobní údaje na základě písemné smlouvy se společností MELIDA a za dodržení podmínek ochrany osobních údajů (zejména dodržováním odborné, technické, organizační a personální způsobilosti a zajištění bezpečnosti opatřeními podle právních předpisů) podle Zákona.

10.7         Společnost MELIDA během zpracování osobních údajů může provádět zpracovatelské operace, které zahrnují přeshraniční přenos poskytnutých osobních údajů do zahraničí v rámci členských států Evropské unie, resp. přístup k těmto údajům ze zahraničí prostřednictvím vzdáleného přístupu z důvodu administrace informačního systému zprostředkovatelem se sídlem v této zemi. Během přenosu společnost MELIDA dbá na maximální zabezpečení ochrany osobních údajů šifrováním a využíváním softwarových i hardwarových nástrojů pro zabezpečení přenášených dat.

10.8          Nástupiště lanových drah a vstupní prostory jsou prostory veřejnosti přístupnými za splnění určitých podmínek (zaplacení vstupného, resp. oprávněný vstup a dodržování návštěvního řádu). Na základě ustanovení § 88 a § 89 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů může společnost MELIDA pořizovat obrazové snímky nebo obrazově zvukové záznamy k účelům úředním, nebo v případě, že někdo vystoupí v záležitosti veřejného zájmu, příp. je lze použít přiměřeným způsobem též k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství, pro umělecké účely nebo pro účely filmového a rozhlasového vysílání, tiskového nebo televizního zpravodajství. Při provádění takového záznamu společnost MELIDA přihlíží k tomu, aby dané záznamy nebyly použity nepřiměřeným způsobem v rozporu s oprávněnými zájmy člověka.

10.9          V případě použití obrazových snímků nebo obrazově zvukových záznamů na propagační a marketingové aktivity společnosti MELIDA budou tyto snímky upraveny tak, aby nebyla možná identifikace fyzických osob, nebo se takové použití provádí pouze na základě souhlasu fyzických osob, které se na předmětných snímcích a záznamech nacházejí.

10.10      Dotčené osoby mají povinnost uvádět aktuální IBAN  a správné osobní údaje podle § 4 Zákona, přičemž následky porušení tohoto ustanovení nese ten, kdo nesprávné, nepravdivé anebo neaktuální údaje poskytl.

10.11      Provozovatel poskytnuté osobní údaje chrání před neoprávněným použitím a neprovádí žádné operace, kterými by poskytnuté osobní údaje zveřejňoval nebo jakkoli jinak zpřístupňoval neoprávněným osobám. Provozovatel se zavazuje neposkytovat získané osobní údaje žádným třetím stranám ani žádným dalším příjemcům kromě zákonem odůvodněných případů.

10.12      Provozovatel v souladu s právními předpisy České republiky vykonává všechna opatření a operace na zpracovávání osobních údajů tak, aby dotčené osoby byly řádně a včas poučeny o svých právech, které jim přísluší z právních předpisů České republiky na základě evropské legislativy a závazných mezinárodních smluv a úmluv. V případě obdržení oprávněné žádosti dotyčné osoby provozovatel vyřídí tuto žádost do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

10.13      Dotyčná osoba má právo zejména na základě písemné žádosti adresované provozovateli požadovat informace o tom, zda její osobní údaje jsou nebo nejsou v informačních systémech provozovatele zpracovávány, z jakého zdroje byly její osobní údaje získané, informace o rozsahu nebo seznamu zpracovávaných osobních údajů, opravu nebo likvidaci svých neúplných, nesprávných nebo neaktuálních osobních údajů, likvidaci osobních údajů, jejichž účel zpracování pominul nebo které jsou předmětem zpracování neoprávněně.

10.14      Dotyčná osoba má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro jiné účely než na ty, na které byly osobní údaje pravomocně poskytnuté a proti zpracování osobních údajů, které by mohly neoprávněně a odůvodněně zasahovat do jejích práv a právem chráněných zájmů, pokud je tato námitka oprávněná. Provozovatel je povinen takové osobní údaje bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jak to okolnosti dovolí.

11. Zakoupením Chytré sezónky a využíváním služeb v jednotlivých lyžařských střediscích provozovaných společností MELIDA, provozovatelem lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn, jakož i dalších provozoven provozovaných společností TMR, společností 1. Tatranská, akciová společností, společností MELIDA, a.s. a společností EUROCOM Investment, s.r.o., se zákazník zavazuje dodržovat pokyny pověřeného zaměstnance provozovatele, přepravní podmínky, tyto obchodní podmínky, všeobecné obchodní podmínky, jednotlivé provozní řády, návštěvní řády a Bílý kodex, který je zveřejněn na webové stránce společnosti MELIDA, www.skiareal.cz a webové stránce společnosti TMR www.jasna.sk, www.vt.sk a dostupný ve všech pokladnách a informačních centrech v jednotlivých lyžařských střediscích provozovaných společností MELIDA provozovatelem lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn. Společnost MELIDA a TMR je oprávněna Chytrou sezónku znehodnotit (zablokovat) a znemožnit tak zákazníkovi využívání služeb v lyžařských střediscích provozovaných společností TMR, lyžařského střediska Štrbské Pleso a lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn, jakož i dalších provozoven provozovaných společností Melida a TMR, společností 1. Tatranská, akciová společností, společností MELIDA, a.s. a společností EUROCOM Investment, s.r.o., v případě zjištění, že Chytrou sezónku na využívání služeb lyžařského střediska používá osoba, která není oprávněna ji používat, a to osoba, která není uvedena jako držitel Chytré sezónky. Chytré sezónky jsou platné pouze s průkazem totožnosti, u dětí do 15 let s průkazem pojištěnce, při zlevněných Chytrých sezónkách s průkazem prokazujícím nárok na vydání zlevněné Chytré sezónky. V případě znehodnocení Chytré sezónky z důvodu porušení těchto obchodních podmínek nebo všeobecných obchodních podmínek (V případě zneužití Chytré sezónky a z toho vyplývajícího neoprávněného využívání služeb poskytovaných provozovatelem v jednotlivých lyžařských střediscích provozovaných společností MELIDA a lyžařských střediscích TMR nebo v případě porušení bodu 12 nebo 13 těchto obchodních podmínek) nemá zákazník nárok na jakoukoliv finanční nebo nefinanční náhradu za nemožnost využití služeb poskytovaných společností MELIDA a společnosti TMR v jednotlivých lyžařských střediscích, ani nárok na vrácení zákazníkem zaplacené ceny nebo její poměrné části.  

12. Chytrá sezónka neopravňuje jeho držitele k vykonávání jakékoliv podnikatelské či jiné výdělečné činnosti (včetně činnosti lyžařských škol) na lyžařských tratích a dojezdových lyžařských plochách bez souhlasu provozovatele a příslušných povolení ve smyslu obecně závazných právních předpisů. Bez souhlasu provozovatele platí zákaz využívání lyžařských tratí a dojezdových lyžařských ploch pro reklamní účely (např. Umísťování prodejních stánků, reklamních zařízení a jiné)

13. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01. 04. 2016 a jsou platné a účinné po celou zimní lyžařské sezóny 2016/2017. Tyto obchodní podmínky se vztahují na poskytování služeb - využívání lyžařských vleků a lanových drah a lyžařských tratí - v lyžařských střediscích provozovaných společností MELIDA, a. s., a ve střediscích TMR. V případě, že ustanovení těchto obchodních podmínek obsahují odlišnou úpravu jako všeobecné obchodní podmínky vztahující se na poskytování služeb - využívání lyžařských vleků a lanových drah a lyžařských tratí v jednotlivých lyžařských střediscích provozovaných společností MELIDA, a. s. nebo ve střediscích TMR (dále jen "všeobecné obchodní podmínky") - přednost mají ustanovení těchto obchodních podmínek. V rozsahu, v jakém se ustanovení těchto obchodních podmínek liší od ustanovení všeobecných obchodních podmínek, jsou rozhodující ustanovení těchto obchodních podmínek.

 

Chytrá sezónka

Zimní lyžařská sezóna 2017/2018

1.    Tyto obchodní podmínky pro zimní lyžařskou sezónu 2017/2018 vydané společností

 MELIDA, a.s., se sídlem Špindlerův Mlýn 281, 543 51 Špindlerův Mlýn, Česká republika, IČO: 241 66 511, zapsaná v Obchodním registru vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl: B, vložka č.: 3175 a dále jen „provozovatel“),

upravují poskytovaní služeb – přepravu lanovými dráhami a lyžařskými vleky a využívání lyžařských tratí - v jednotlivých lyžařských střediscích provozovaných společností MELIDA a úpravu práv a povinností s tím souvisejících na základě Chytré sezónky. Tyto obchodní podmínky jsou platné v lyžařském středisku Skiareál Špindlerův Mlýn. V případě Chytré sezónky SKI Špindlerův Mlýn + Tatry v lyžařském středisku Špindlerův Mlýn, kde provozovatelem je společnost MELIDA, a.s., se sídlem  Špindlerův Mlýn 281, 543 51 Špindlerův Mlýn, Česká republika, IČO: 241 66 511, zapsaná v Obchodním registru vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl: B, vložka č.: 3175 a Tatry mountain resorts, a.s., se sídlem Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapsanou v Obchodním registru Okresního soudu Žilina, oddíl: Sa, vložka č.: 62/L dále jen „společnost TMR“ anebo „provozovatel“)

 

2.    Zákazník má možnost pro zimní lyžařskou sezónu 2017/2018 zakoupit si sezónní lyžařský lístek Chytrá sezónka (dále jen „Chytrá sezónka“) ve smyslu zvláštní nabídky provozovatele pro Chytrou sezónku na zimní lyžařskou sezónu 2017/2018. Chytrá sezónka je platná v termínu od zahájení zimní lyžařské sezóny 2017/2018 do ukončení zimní lyžařské sezóny 2017/2018 a v termínu od 01. 04. 2017 nebo ode dne zakoupení Chytré sezónky, podle toho, který den nastane později, do konce zimní lyžařské sezóny 2017/2018, resp. v závislosti od povětrnostních a lyžařských podmínek do konce zimní sezóny 2017/2018. Na internetových stránkách gopass.cz  je uvedeno, kde je možné využít Chytrou sezónku nebo služby poskytované v lyžařském středisku Skiareál Špindlerův Mlýn a ve střediscích společnosti TMR.

 

3.    Chytrou sezónku vydává společnost MELIDA ve formě bezkontaktní čipové karty – GOPASS - s uvedením identifikačních údajů držitele Chytré sezónky. Bezkontaktní čipová karta – GOPASS – opravňuje držitele (osobu, s jejímiž identifikačními údaji je Chytrá sezónka vystavena) na využívání služeb poskytovaných v jednotlivých lyžařských střediscích provozovaných společnosti MELIDA, v lyžařském středisku Skiareál Špindlerův Mlýn a v lyžařských střediscích TMR, v rozsahu podle typu zakoupené Chytré sezónky a údajů o rozsahu služeb uvedených na internetové stránce www.gopass.cz.

 

4.    Zákazník má možnost si předplatit Chytrou sezónku v období od 20.3. 2017 do 30. 04. 2017 výlučně online prostřednictvím internetové stránky gopass.cz. Při uzavření smlouvy o předplatném Chytré sezónky je zákazník povinný uhradit částku v ceně 990,- Kč. Po uhrazení části předplatného Chytré sezónky je zákazník oprávněný čerpat služby poskytované v některém z lyžařských středisek provozovaných společností MELIDA, a to během denního provozu dopravních zařízení
i v období od 01. 04. 2017 anebo ode dne zakoupení Chytré sezónky, podle toho, který den nastane později, resp. v závislosti od povětrnostních a lyžařských podmínek do konce zimní sezóny 2017/2018. Zákazník má možnost doplatek za Chytrou sezónku uhradit v období od 01. 09. 2017 do 31. 10. 2017 následovně:

4.1   Chytrá sezónka Špindlerův Mlýn opravňuje jejího držitele na využívání služeb lyžařských středisek provázaných společností MELIDA, a. s. během denního (tzn. 8:30 - 16:00 hod) provozu dopravních zařízení v období od začátku zimní lyžařské sezóny 2017/2018 do konce zimní lyžařské sezóny 2017/2018 anebo již dříve v období od 01. 04. 2017 nebo ode dne zakoupení Chytré sezónky podle toho, který den nastane později, do konce zimní lyžařské sezóny 2017/2018. Doplatek se platí v e-shopu gopass.cz v částce 4000,- Kč – Dospělý, Junior/Senior – 3000,- Kč, Dítě - 2500,- Kč (celková kupní cena za Dospělého je 4990,- Kč, celková kupní cena za Junior/senior – 3990,- Kč, celková kupní cena za Dítě – 3490,- Kč).

 4.2 Chytrá sezónka Špindlerův Mlýn + Tatry 2017/2018 opravňuje jejího držitele
k využívání služeb v lyžařském středisku Skiareál Špindlerův Mlýn a v lyžařských střediscích provozovaných společností TMR, po dobu denního (tzn. 8:30 - 16:00 hod) provozu dopravních zařízení. Doplatek se platí v e-shopu gopass.cz v částce 4000,-Kč + 50 euro – Dospělý, (doplatek 50 euro bude přepočten na české koruny dle aktuálního kurzu v daném období.) Junior/Senior – 3000,- Kč + 50 euro (doplatek 50 euro bude přepočten na české koruny dle aktuálního kurzu v daném období.) Dítě - 2500,-Kč + 50 euro (doplatek 50 euro bude přepočten na české koruny dle aktuálního kurzu v daném období). (celková kupní cena za Dospělého je 4990,-Kč + 50 euro za dospělého (doplatek 50 euro bude přepočten na české koruny dle aktuálního kurzu v daném období).

případě, že zákazník doplatek kupní ceny v termínu do 31. 10. 2017 neuhradí, smlouva zaniká dne 31. 10. 2017 o 24.00 hod. (tj. bezkontaktní čipová karta – GOPASS přestane být způsobilá k použití jako sezónní lyžařský lístek nebo k jiným službám dle podmínek zde uvedených). „V případě, že zákazník doplatek kupní ceny v termínu do 31. 10. 2017 neuhradí, smlouva zaniká dne 31. 10. 2017 o 24.00 hod. (tj. bezkontaktní čipová karta – GOPASS přestane být způsobilá k použití jako sezónní lyžařský lístek nebo k jiným službám dle podmínek zde uvedených).  V případě, že zákazník v období od 01. 04. 2017 nebo ode dne zakoupení Chytré sezónky, podle toho, který den nastane později, do 30. 04. 2017, využije služby, na využití kterých ho opravňuje Chytrá sezónka, a v tomto období projde přechodovým zařízením (turniketem) minimálně 1-krát (1x), nemá zákazník právo na vrácení zaplaceného předplatného v sumě 990,- Kč ani jeho adekvátní časti.“

Faktura která bude vystavena za nákup CHYTRÉ SEZÓNKY bude vystavena na jméno a příjmení  kupujícího. Vystavenou fakturu nelze dodatečně měnit na jiného odběratele (včetně právnické osoby). 

 

5.    Zlevnění Chytré sezónky:

5.1   Nárok na Chytrou sezónku „Senior“ mají osoby ve věku 60 a více let.

5.2  Nárok na Chytrou sezónku „Junior“ mají osoby ve veku 12 až 17 roků.

5.3  Nárok na Chytrou sezónku „Děti“ mají děti ve věku 6 až 11 let

5.4  Pro uplatnění zlevnění Chytré sezónky je rozhodující věk zákazníka v čase nákupu, ne v čase využívaní zakoupené  služby.

5.5   Ceny zlevněných Chytrých sezónek jsou uvedené v ceníku společnosti MELIDA, a. s.

5.6   Kombinování slev není možné. Platí nejvýhodnější cena pro zákazníka.

  

6.    Všechny Chytré sezónky jsou nepřenosné.

7.    Provoz a provozní doba:

7.1  V provozu jednotlivých dopravních zařízení (lanových drah a lyžařských vleků) v jednotlivých lyžařských střediscích je závislá na konkrétních povětrnostních podmínkách v jednotlivých lyžařských střediscích.

7.2   Přepravní doba lanových drah a lyžařských vleků a lyžařských tratí v jednotlivých lyžařských střediscích je určovaná společností MELIDA, a. s. a provozovateli lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn a společností TMR.

7.3   První využití sezónního skipasu CHYTRÁ SEZÓNKA - ŠPINDL + TATRY musí být zákazníkem provedeno ve středisku provozovaném společností MELIDA, a. s.. Využití skipasu ve střediscích TMR (Tatry Mountains Resort) lze pouze po předchozí aktivaci ve středisku Skiareál Špindlerův Mlýn provozovaný společností MELIDA, a. s., v jiném případě první využití skipasu ve střediscích TMR není možné.

7.4  Pokud provozovatel v jednotlivých lyžařských střediscích neurčí jinak, provozní doba lanových drah a lyžařských vleků a lyžařských tratí v jednotlivých lyžařských střediscích provozovaných společností MELIDA a v lyžařských střediscích provozovaných TMR je v termínu od začátku zimní sezóny 2017/2018 od 8:30 hod. do 16:00 hod. do ukončení zimní sezóny 2017/2018 od 8:30 hod. do 16:00 hodin.

7.5   V termínu od začátku zimní sezóny 2017/2018 do konce zimní lyžařské sezóny 2017/2018 v době od 16:00 do 8:30 jsou sjezdovky UZAVŘENY! Hrozí nebezpečí úrazu kabely sněžných děl a od strojů upravujících tratě, zejména navijákové s rozvinutým lanem! V případě, že je na sjezdovce večerní lyžování, vstup je povolen od 18:00 hod. do 21:30 hod., pokud není společností MELIDA - provozovatelem lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn, nebo provozovatelem lyžařského střediska stanoveno jinak.

7.6 Společnost MELIDA - provozovatel lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn jsou oprávněni jednostranně změnit provozní dobu dopravních zařízení a lyžařských tratí v jednotlivých lyžařských střediscích. Informace o sněhových podmínkách a provozu lyžařských vleků a lanových drah a lyžařských tratí jsou denně k dispozici v jednotlivých lyžařských střediscích., jakož i na internetových stránkách www.skiareal.cz.

 

8.   Ztráta, odcizení a poškození Chytré sezónky:

8.1  Ztráta a odcizení Chytré sezónky

8.1.1     Při ztrátě nebo odcizení Chytré sezónky je držitel Chytré sezónky povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost v informačním centru společnosti MELIDA. Držitel Chytré sezónky je v tomto případě povinen předložit průkaz totožnosti osoby, na jejíž jméno byla Chytrá sezónka vydána (případně jeho zákonného zástupce). Teprve po nahlášení ztráty nebo odcizení a předložení požadovaných dokladů je možné Chytrou sezónku zablokovat a ověřit potřebné údaje. Držitel Chytré sezónky obdrží náhradní Chytrou sezónku. Poplatek za vystavení náhradní Chytré sezónky je 2000,- Kč a záloha za bezkontaktní čipovou kartu je 50,- Kč. Držitel Chytré sezónky nemá nárok na vrácení zaplacené částky nebo poměrné částky případně na jinou formu odškodnění za dny vyjeté v důsledku opožděného nahlášení ztráty nebo odcizení Chytré sezónky a její zablokování.

8.2   Poškození Chytré sezónky

8.2.1     V případě poškození chytré sezónky držitel chytré sezónky neprodleně oznámí tuto skutečnost v informačním centru společnosti MELIDA. Držitel Chytré sezónky je povinen předložit spolu s poškozenou Chytrou sezónkou průkaz totožnosti osoby, na jejíž jméno byla Chytrá sezónka vydána (případně jeho zákonného zástupce). V případě, že nebude možné poškozenou Chytrou sezónku znovu nakódovat, držitel Chytré sezónky obdrží náhradní Chytrou sezónku. V případě mechanického poškození Chytré sezónky je držitel Chytré sezónky povinen zaplatit za vystavení náhradní Chytré sezónky zálohu za bezkontaktní čipovou kartu 50,- Kč.

8.3 V případě ztráty, odcizení nebo poškození Chytré sezónky v lyžařských střediscích TMR se náhradní Chytrá sezónka, ani jiná finanční či nefinanční náhrada držiteli Chytré sezónky neposkytuje, ani není možné vystavit náhradní Chytrou sezónku ani poškozenou Chytrou sezónku znovu nakódovat. 

9. Reklamace a náhrada jízdného:

9.1 Poskytování služeb společností MELIDA, provozovatelem lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a zákona České národní rady č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů a ostatních obecně závazných právních předpisů platný na území České republiky, v případě poskytování služeb v lyžařském středisku Skiareál Špindlerův Mlýn platnými obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky.

9.2 Zákazník má právo na poskytnutí služeb přepravy lanovými drahami nebo lyžařskými vleky nebo poskytnutí služeb v dohodnutém nebo běžném rozsahu, kvalitě, množství a termínu.

9.3 Zákazník je povinen uplatnit nároky z vad služeb (reklamaci) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí důvody pro uplatnění reklamace (vadu nebo vady přepravních služeb - neuskutečnění přepravy nebo neposkytnutí služeb), nejpozději však do 2 pracovních dnů po dni, v kterém se přeprava neuskutečnila, jinak právo na reklamaci zaniká.

9.4 Zákazník je povinen při uplatnění reklamace předložit průkaz totožnosti. Provozovatel po přezkoumání uplatněné reklamace rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ihned, ve složitějších případech do pracovních dnů. Lhůta na vyřízení reklamace nepřesáhne 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Pro účely vyřízení reklamace je zákazník povinen sdělit kontaktní údaje, jejichž prostřednictvím bude zákazník vyrozuměn o způsobu vyřízení reklamace v případě, že není možné vyřídit reklamaci ihned po jejím uplatnění. Zákazník je povinen při vyřizování reklamace poskytnout provozovateli potřebnou součinnost vyžadovanou provozovatelem.

9.5 Držitel Chytré sezónky může ve výjimečných případech požádat provozovatele
o změnu držitele zakoupené Chytré sezónky, a to v případě předložení lékařskou zprávu z důvodu dlouhodobé nemoci, úrazu nebo jiné závažné okolnosti. Držitel Chytré sezónky je povinen předložit lékařskou zprávu o úrazu nejpozději do 10 dnů od úrazu, nebo od chvíle zjištění dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo od zjištění jiné závažné skutečnosti odůvodňující změny držitele zakoupené Chytré sezónky,  včetně průkazu totožnosti osoby (případně jejího zákonného zástupce). Provozovatelé si vyhrazují právo individuálně posoudit každý takový případ a určit oprávněnost požadavku na změnu držitele Chytré sezónky. V případě vzniku závažné okolnosti bránící držiteli zakoupené Chytré sezónky (dlouhodobá nemoc, úraz apod.) využívat služby, ke kterým ho Chytrá sezónka opravňuje, je možný jen a pouze postup podle tohoto bodu a držitel Chytré sezónky nemá právo na jakoukoli finanční či nefinanční náhradu.

Při změně držitele musí nový držitel splňovat stejné podmínky pro příslušnou kategorii Chytré sezónky jako držitel původní, tj. má-li například dojít ke změně držitele Chytré sezónky – kategorie Dospělý, musí být novým držitelem Chytré sezónky pouze splňující podmínky pro vydání Chytré sezónky – kategorie Dospělý. Totéž platí pro kategorie ostatní – Junior/Senior/Dítě.

9.6 Provozovatel si vyhrazuje právo na individuální posouzení každého případu reklamace služeb a posouzení oprávněnosti reklamace a požadavků zákazníka
a poskytnutí náhrady jízdného a jeho způsobu nebo výšky.

 

10. Ochrana osobních údajů:

10.1          Společnost MELIDA provádí zpracování osobních údajů v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,  o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, (dále jen "Zákon").

10.2          Společnost MELIDA zpracovává osobní údaje držitelů Chytré sezónky za účelem prodeje, evidence a kontroly používání Chytré sezónky klientů při využívání služeb poskytovaných společností MELIDA, a společností TMR). Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou pro splnění účelu zpracování - prodeje, evidence a kontroly používání Chytré sezónky klienty při využívání služeb poskytovaných společností MELIDA, a. s. provozovatele lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn a společností TMR

10.3          Společnost MELIDA zpracovává osobní údaje držitelů Chytrých sezónek pro účely marketingu, v případě jejich výslovného souhlasu, který může držitel Chytré sezónky udělit vyplněním údajů a podpisem formuláře.

10.4          Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu k dosažení účelu pro prodej, evidenci a kontrolu zakoupených Chytrých sezónek, a to konkrétně: jméno, příjmení, kontaktní adresa, datum narození, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, fotografie držitele Chytré sezónky, kde fotografie držitele Chytré sezónky (na níž je držitel Chytré sezónky zobrazen) strojově čitelné zóny čtecím zařízením (turniketem) při jeho prvním a každém dalším průchodu turniketem slouží pro účely kontroly využívání služeb poskytovaných provozovatelem a jeho smluvními partnery ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek.

10.5           Rozsah osobních údajů zpracovávaných pro účely marketingu obsahuje: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, mobilní telefonní číslo. Držitel Chytré sezónky vyplněním údajů online ve smyslu § 9 písm. a) Zákona uděluje společnosti MELIDA, a. s. souhlas, aby zpracované osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, mobilní telefonní číslo poskytla i společnosti TMR, jakož i v rámci programu GOPASS (www.gopass.cz), pro marketingové účely. Držitel Chytré sezónky zároveň uděluje provozovateli souhlas s přenosem osobních údajů do zahraničí v rámci Evropské unie. Provozovatel se zavazuje, že s osobními údaji nebude nakládat a zacházet v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje po dobu 3 let a tento souhlas může zákazník kdykoliv písemně odvolat zasláním odvolání souhlasu na adresu sídla provozovatele, s výjimkou případů, kdy zákon nestanoví jinak. Držitel Chytré sezónky potvrzením souhlasu se zpracováním osobních údajů online zároveň potvrzuje, že byl poučen o svých právech uvedených v zákoně (zejména § 11 Zákona), tak v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanském zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zejména na informace o stavu zpracování osobních údajů v informačním systému, na opravu nesprávných nebo neaktuálních zpracovávaných osobních údajů, na likvidaci osobních údajů, pokud byl splněn účel zpracování a na likvidaci osobních údajů, pokud došlo k porušení Zákona, a že jím poskytnuté osobní údaje se shodují se skutečností, a že jsou úplné, pravdivé a přesné a zároveň uděluje souhlas na zasílání obchodních a reklamních materiálů (tzv. newsletterů) jakoukoli elektronickou formou zpráv (prostřednictvím e-mailu, SMS) týkajících se služeb poskytovaných MELIDA a jeho obchodních partnerů, přičemž držitel Chytré sezónky je oprávněn udělený souhlas kdykoliv odvolat písemným oznámením zaslaným na kontaktní adresu provozovatele případně na emailovou adresu uvedenou přímo v newsletteru.

10.6          Společnost MELIDA pověřila zprostředkovatele zpracováním osobních údajů držitele Chytré sezónky za účelem evidence a kontroly využívání Chytré sezónky v rámci služeb poskytovaných zprostředkovateli a zpracováním osobních údajů držitele Chytré sezónky, v jakém jsou v digitální formě zaznamenány v elektronické databázi za účelem softwarové podpory a aktualizace informačního systému. Zprostředkovatelé zpracovávají osobní údaje na základě písemné smlouvy se společností MELIDA a za dodržení podmínek ochrany osobních údajů (zejména dodržováním odborné, technické, organizační a personální způsobilosti a zajištění bezpečnosti opatřeními podle právních předpisů) podle Zákona.

10.7         Společnost MELIDA během zpracování osobních údajů může provádět zpracovatelské operace, které zahrnují přeshraniční přenos poskytnutých osobních údajů do zahraničí v rámci členských států Evropské unie, resp. přístup k těmto údajům ze zahraničí prostřednictvím vzdáleného přístupu z důvodu administrace informačního systému zprostředkovatelem se sídlem v této zemi. Během přenosu společnost MELIDA dbá na maximální zabezpečení ochrany osobních údajů šifrováním a využíváním softwarových i hardwarových nástrojů pro zabezpečení přenášených dat.

10.8          Nástupiště lanových drah a vstupní prostory jsou prostory veřejnosti přístupnými za splnění určitých podmínek (zaplacení vstupného, resp. oprávněný vstup a dodržování návštěvního řádu). Na základě ustanovení § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů může společnost MELIDA pořizovat obrazové snímky nebo obrazově zvukové záznamy k účelům úředním, nebo v případě, že někdo vystoupí v záležitosti veřejného zájmu, příp. je lze použít přiměřeným způsobem též k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství, pro umělecké účely nebo pro účely filmového a rozhlasového vysílání, tiskového nebo televizního zpravodajství. Při provádění takového záznamu společnost MELIDA přihlíží k tomu, aby dané záznamy nebyly použity nepřiměřeným způsobem v rozporu s oprávněnými zájmy člověka.

10.9          V případě použití obrazových snímků nebo obrazově zvukových záznamů na propagační a marketingové aktivity společnosti MELIDA budou tyto snímky upraveny tak, aby nebyla možná identifikace fyzických osob, nebo se takové použití provádí pouze na základě souhlasu fyzických osob, které se na předmětných snímcích a záznamech nacházejí.

10.10      Dotčené osoby mají povinnost uvádět aktuální IBAN  a správné osobní údaje podle § 4 Zákona, přičemž následky porušení tohoto ustanovení nese ten, kdo nesprávné, nepravdivé anebo neaktuální údaje poskytl.

10.11      Provozovatel poskytnuté osobní údaje chrání před neoprávněným použitím a neprovádí žádné operace, kterými by poskytnuté osobní údaje zveřejňoval nebo jakkoli jinak zpřístupňoval neoprávněným osobám. Provozovatel se zavazuje neposkytovat získané osobní údaje žádným třetím stranám ani žádným dalším příjemcům kromě zákonem odůvodněných případů.

10.12      Provozovatel v souladu s právními předpisy České republiky vykonává všechna opatření a operace na zpracovávání osobních údajů tak, aby dotčené osoby byly řádně a včas poučeny o svých právech, které jim přísluší z právních předpisů České republiky na základě evropské legislativy a závazných mezinárodních smluv a úmluv. V případě obdržení oprávněné žádosti dotyčné osoby provozovatel vyřídí tuto žádost do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

10.13      Dotyčná osoba má právo zejména na základě písemné žádosti adresované provozovateli požadovat informace o tom, zda její osobní údaje jsou nebo nejsou v informačních systémech provozovatele zpracovávány, z jakého zdroje byly její osobní údaje získané, informace o rozsahu nebo seznamu zpracovávaných osobních údajů, opravu nebo likvidaci svých neúplných, nesprávných nebo neaktuálních osobních údajů, likvidaci osobních údajů, jejichž účel zpracování pominul nebo které jsou předmětem zpracování neoprávněně.

10.14      Dotyčná osoba má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro jiné účely než na ty, na které byly osobní údaje pravomocně poskytnuté a proti zpracování osobních údajů, které by mohly neoprávněně a odůvodněně zasahovat do jejích práv a právem chráněných zájmů, pokud je tato námitka oprávněná. Provozovatel je povinen takové osobní údaje bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jak to okolnosti dovolí.

11. Zakoupením Chytré sezónky a využíváním služeb v jednotlivých lyžařských střediscích provozovaných společností MELIDA, provozovatelem lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn, jakož i dalších provozoven provozovaných společností TMR, společností 1. Tatranská, akciová společností, společností MELIDA, a.s. a společností EUROCOM Investment, s.r.o., se zákazník zavazuje dodržovat pokyny pověřeného zaměstnance provozovatele, přepravní podmínky, tyto obchodní podmínky, všeobecné obchodní podmínky, jednotlivé provozní řády, návštěvní řády a Bílý kodex, který je zveřejněn na webové stránce společnosti MELIDA, www.skiareal.cz a webové stránce společnosti TMR www.jasna.sk, www.vt.sk a dostupný ve všech pokladnách a informačních centrech v jednotlivých lyžařských střediscích provozovaných společností MELIDA provozovatelem lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn. Společnost MELIDA a společnost TMR je oprávněna Chytrou sezónku znehodnotit (zablokovat) a znemožnit tak zákazníkovi využívání služeb v lyžařských střediscích provozovaných společností TMR, lyžařského střediska Štrbské Pleso a lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn, jakož i dalších provozoven provozovaných společností Melida a TMR, společností 1. Tatranská, akciová společností, společností MELIDA, a.s. a společností EUROCOM Investment, s.r.o., v případě zjištění, že Chytrou sezónku na využívání služeb lyžařského střediska používá osoba, která není oprávněna ji používat, a to osoba, která není uvedena jako držitel Chytré sezónky. Chytré sezónky jsou platné pouze s průkazem totožnosti, u dětí do 15 let s průkazem pojištěnce, při zlevněných Chytrých sezónkách s průkazem prokazujícím nárok na vydání zlevněné Chytré sezónky. V případě znehodnocení Chytré sezónky z důvodu porušení těchto obchodních podmínek nebo všeobecných obchodních podmínek (V případě zneužití Chytré sezónky a z toho vyplývajícího neoprávněného využívání služeb poskytovaných provozovatelem v jednotlivých lyžařských střediscích provozovaných společností MELIDA a lyžařských střediscích TMR nebo v případě porušení bodu 12 nebo 13 těchto obchodních podmínek) nemá zákazník nárok na jakoukoliv finanční nebo nefinanční náhradu za nemožnost využití služeb poskytovaných společností MELIDA a společnosti TMR v jednotlivých lyžařských střediscích, ani nárok na vrácení zákazníkem zaplacené ceny nebo její poměrné části.  

12. Chytrá sezónka neopravňuje jeho držitele k vykonávání jakékoliv podnikatelské či jiné výdělečné činnosti (včetně činnosti lyžařských škol) na lyžařských tratích a dojezdových lyžařských plochách bez souhlasu provozovatele a příslušných povolení ve smyslu obecně závazných právních předpisů. Bez souhlasu provozovatele platí zákaz využívání lyžařských tratí a dojezdových lyžařských ploch pro reklamní účely (např. Umísťování prodejních stánků, reklamních zařízení a jiné)

13. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 20.3. 2017 a jsou platné a účinné po celou zimní lyžařské sezóny 2017/2018. Tyto obchodní podmínky se vztahují na poskytování služeb - využívání lyžařských vleků a lanových drah a lyžařských tratí - v lyžařských střediscích provozovaných společností MELIDA, a. s., a ve střediscích TMR. V případě, že ustanovení těchto obchodních podmínek obsahují odlišnou úpravu než všeobecné obchodní podmínky vztahující se na poskytování služeb - využívání lyžařských vleků a lanových drah a lyžařských tratí v jednotlivých lyžařských střediscích provozovaných společností MELIDA, a. s. nebo ve střediscích TMR (dále jen "všeobecné obchodní podmínky") - přednost mají ustanovení těchto obchodních podmínek. V rozsahu, v jakém se ustanovení těchto obchodních podmínek liší od ustanovení všeobecných obchodních podmínek, jsou rozhodující ustanovení těchto obchodních podmínek.

----------------

 

 

Orgán dozoru

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, Bratislava

Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, 011 79 Žilina

 

Všeobecné obchodní podmínky Melida, a.s. pro online objednávky služeb lyžařské školy a půjčovny

 

1.    Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro online objednávky služeb lyžařské a snowboardové školy a služby půjčovny lyžařského vybavení (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“) na www.gopass.cz .

Lyžařská škola je otevřena denně v zimní sezóně 2016/2017 od 8:30  do 16:00 hodin.

Všechny služby poskytované lyžařskou školou SKOL MAX a půjčovnou vybavení Spindl Motion na základě online objednávek s využitím internetu či jiných online služeb podléhají těmto obchodním podmínkám.

 

Pokud není výslovně sjednán opak, platí tyto Všeobecné obchodní podmínky pro veškeré právní úkony a smluvní vztahy uzavírané online mezi Melida, a.s. jako prodávajícím a jejími klienty jako smluvními partnery – kupujícími (dále jen „klienty“).

 

Objednávky online jsou činěny prostřednictvím e-shopu www.gopass.cz

 

Provozovatelem lyžařské školy SKOL MAX a půjčoven sportovního vybavení Spindl Motion je obchodní společnost MELIDA, a.s., IČ: 241 66 511, se sídlem Špindlerův Mlýn 281, PSČ: 543 51.

 

 

2.    Nabídky, rezervace, potvrzení objednávky, uzavření smlouvy

Veškeré rezervace služeb lyžařské školy SKOL MAX a půjčovny vybavení Spindl Motion na www.gopass.cz jsou závazné. Ceny jsou prezentovány v Kč včetně všech daní.

 

Každá objednávka je zakončena online platbou za objednané služby v jejich plné výši.

 

Potvrzení objednávky obdrží klient písemně e-mailem na adresu, kterou uvedl při objednávce. Potvrzení obsahuje 2 dokumenty. První z nich shrnuje detaily objednávky, druhý je fakturou za zaplacené služby.

 

3.     Platební podmínky

Veškeré objednávky učiněné přes e-shop www.gopass.cz jsou závazné a pro jejich dokončení je nutné provést platbu ve výši 100 % částky za objednané služby. Platby probíhají online platební kartou.

 

Zaplacením ceny služby vyslovuje klient souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami Melida, a.s. pro online objednávky služeb lyžařské školy a půjčovny.

 

 

4.    Rozsah poskytovaných služeb, změny v objednaných službách a uplatnění reklamací

Lyžařská a snowboardová výuka

Lyžařská a snowboardová výuka probíhá denně za každého počasí certifikovanými instruktory. Vyučovací hodina trvá 50 minut. Výuka probíhá na vlastní nebezpečí a prodávající doporučuje sjednat si před zahájením výuky úrazové pojištění. Klient je povinen před započetím výuky pravdivě instruktora informovat o svých lyžařských a snowboardových schopnostech a zkušenostech a případně také o zdravotních potížích, které by se mohly při výkonu sportu projevit. Klient musí přesně a důsledně respektovat a dodržovat pokyny instruktora SKOL MAX a půjčovny vybavení Spindl Motion. Nerespektování pokynů a napomenutí opravňuje instruktory SKOL MAX a pracovníky půjčovny Spindl Motion k okamžitému odstoupení od smlouvy bez náhrady.

 

Melida, a.s. si vyhrazuje právo k okamžitému ukončení smlouvy s klientem, který je pod vlivem alkoholu a/nebo jiných návykových látek, dále s klientem, který fyzicky nebo slovně napadá instruktora / pracovníka půjčovny SpindlMotion. V případě ukončení smlouvy v takových případech nenáleží klientovi nárok na vrácení nákladů vynaložených na službu ani nárok na jakoukoli náhradu škody.

 

Služba lyžařské nebo snowboardové výuky bude poskytnuta na předem domluveném místě a v předem sjednaném čase. Změnu místa nebo času lze provést až po odsouhlasení oběma smluvními stranami a to písemně na rezervace@skiareal.cz . V případě, že se klient nedostaví na místo určení v předem domluvený čas, nemá nárok na náhradu takto zmeškané služby. Instruktor čeká na Klienta na smluveném místě maximálně 20 minut od sjednaného začátku služby.

 

Půjčovna sportovního vybavení

Půjčovny lyžařského vybavení jsou v provozu denně za každého počasí; otevírací hodiny jsou:

8:00 - 16:30 hodin.

 

Provozovny půjčoven lyžařského vybavení jsou umístěny v rámci Skiareálu Špindlerův Mlýn na těchto místech: Hromovka, Svatý Petr, Medvědín, Horní Mísečky, hotel Clarion

 

Klient je povinen používat sportovní vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno, přičemž je povinen dbát na to, aby nebylo poškozeno událostmi, které mohl předvídat (např. je zakázáno lyžovat v terénu, kde není souvislá sněhová pokrývka a mimo sjezdové tratě vyznačené Skiareálem Špindlerův Mlýn; sušit lyžařskou obuv na tepelných zdrojích nebo v jejich bezprostřední blízkosti, kde hrozí nebezpečí tepelného poškození, apod.).

 

V případě znehodnocení sportovního vybavení nebo jeho části je klient povinen uhradit Melida, a.s. škodu ve výši stanovené v ceníku poškození sportovního vybavení. O poškození nebo znehodnocení sportovního vybavení sepíše zaměstnanec půjčovny vybavení Spindl Motion s Klientem protokol, který je Klient povinen podepsat s uvedením všech osobních údajů.

 

Změny v objednávce služeb

Změny v objednávce služeb lze provádět pouze písemně nejpozději 2 dny před zahájením čerpání služby na rezervace@skiareal.cz . Klient může považovat požadované změny za potvrzené až po písemném odsouhlasení oběma smluvními stranami.

 

Reklamace

Klient je povinen uplatnit reklamaci u Melida, a.s. nebo osoby určené k nápravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku, nejpozději však do 5 dnů od jeho zjištění. Klient je povinen uplatnit reklamaci písemně nebo elektronicky na adresu rezervace@skiareal.cz, s uvedením svých kontaktních údajů, přesného popisu nedostatku a požadavku na způsob vyřízení reklamace. Melida, a.s. je povinna klientovi nejpozději do 5 dnů dát písemné stanovisko o uznání nebo neuznání reklamaci, v případě uznání pak uvede, jakým způsobem bude reklamace vyřízena. Na pozdě podané reklamace nebude brán zřetel.

 

5.     Storno podmínky

Veškeré služby objednané přes www.gopass.cz jsou závazné.

 

Klient není oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb  lyžařské školy a půjčovny ve smyslu §1837 bodu j) zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, který je transpozicí čl. 16 písm. l) směrnice č. 2011/83/EU, jelikož nákup „služeb  lyžařské školy a půjčovny“ je smlouvou o využití volného času (dle přesného znění směrnice smlouvou o službě související s rekreační činností) s určením přesného data či časového úseku plnění.

 

V případě nemožnosti klienta využít službu nebo její část v průběhu využívání služby (zranění, závažné zdravotní komplikace, zásah vyšší moci), po doložení zprávy od lékaře, nebo doložení jiné skutečnosti, která klientovi znemožnila využít službu, bude klientovi vystaven voucher na částku za nevyužité služby s tím, že vrácená částka bude vypočítána od prvního dne, který následuje po dni, ve kterém klient donesl originál lékařské zprávy obsluze půjčovny / do hlavní kanceláře lyžařské školy. Klient musí doložit nemožnost využití služeb nejpozději do 1 měsíce poté, co daná skutečnost znemožňující využití služby nestala. Tento voucher má platnost 1 kalendářního roku ode dne přerušení čerpání služby. Tento voucher může klient využít kdykoli v průběhu jeho doby platnosti na stejnou službu, jejíž čerpání bylo zásahem vyšší moci či úrazu přerušena. Pokud klient v uvedeném termínu nedoloží nemožnost využít služeb, ztrácí nárok na náhradní plnění.

 

6.    Zpracovávání a uchovávání osobních údajů

Klient souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (z. č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Klient má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Klient může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

 

7.    Soudní příslušnost, místo plnění, rozhodné právo, smluvní jazyk

Místem plnění je Špindlerův Mlýn. Příslušným soudem pro veškeré právní spory vyplývající ze smluvního vztahu je soud věcně a místně příslušný podle platných právních předpisů. Platí české právo. Smluvním jazykem je český jazyk.

 

 

8.    Účinnost

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.11.2016.

Pokud by jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek byla neúčinná nebo se takovými stala, neovlivní to účinnost ostatních ustanovení ani celého právního úkonu. Neúčinné ustanovení je nutno nahradit takovým ustanovením, které nejblíže odpovídá účelu neúčinného ustanovení. Jakékoli změny těchto Všeobecných obchodních podmínek musí být provedeny písemně. Melida, a.s. je oprávněna měnit Všeobecné obchodní podmínky jednostranně.

 

Ve Špindlerově Mlýně dne 1.11.2016

MELIDA, a.s.

 

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

"Soutěž GOPASS dotazník" 
MELIDA a.s. – Skiareál Špindlerův Mlýn

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost MELIDA, a.s., IČ: 241 66 511, se sídlem Špindlerův Mlýn 281, PSČ: 543 51 (dále jen „pořadatel soutěže“ nebo pouze „pořadatel“).

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá pouze na internetových stránkách www.gopass.cz od 15.06.2017 do 31.10.2017 (dále jen "místo konání soutěže" a "doba konání soutěže").

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba, která úplně a řádně splní všechny stanovené podmínky soutěže. Pořadatel soutěže má právo na výsledné posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími (dále "účastník" nebo "soutěžící").

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže, jakož i osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel soutěže zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se stala výhercem i přes výše uvedené, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru. V takovém případě se výhercem stává soutěžící, který bude vylosován jako další v pořadí.

4. Princip a podmínky soutěže

Každý soutěžící, který splní následující podmínky soutěže, bude zařazen do slosování o výhru - sezónní skipas do Skiareálu Špindlerův Mlýn s platností na zimní sezónu 2017/2018.

4.1. Podmínkou účasti v soutěži je řádné a kompletní vyplnění dotazníku na adrese …….. a uvedení emailové adresy. Jméno výherce bude uveřejněno na facebookové stránce skiareálu Špindlerův Mlýn (https://www.facebook.com/skiareal.cz)

5. Výhry

Jeden výherce, jehož jméno bude zveřejněno na facebookové stránce skiareálu Špindlerův Mlýn (https://www.facebook.com/skiareal.cz) získává sezónní skipas do Skiareálu Špindlerův Mlýn s platností na zimní sezónu 2017/2018.

Soutěžící si nemůže nárokovat jinou výhru, než tu, která mu bude zaslána. Soutěžící nemá nárok výhru reklamovat. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Pořadatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení či zpoždění soutěžních zásilek, oznámení zasílaných prostřednictvím pošty, elektronické pošty či jiným způsobem. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výhry.

6. Kontaktování výherce a doručení výhry

Výherce bude pořadatelem kontaktován e-mailem (případně telefonicky) po vyhodnocení soutěže a bude mu zaslán e-mail s informací jak si výhru vyzvednout. Pokud nebude možné výherce kontaktovat, např. tak že výherce nebude na e-mail (telefonát) reagovat, a to nejpozději do 14 pracovních dnů, výhra bez náhrady propadá ve prospěch pořadatele soutěže.