VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROGRAMU GOPASS

CHYTRÁ SEZÓNKA - ZIMNÍ LYŽAŘSKÁ SEZÓNA 2016/2017

CHYTRÁ SEZÓNKA - ZIMNÍ LYŽAŘSKÁ SEZÓNA 2017/2018

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A STORNO PODMÍNKY PRO SLUŽBY NABÍZENÉ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MELIDA, a. s. PRO ONLINE OBJEDNÁVKY SLUŽEB LYŽAŘSKÉ ŠKOLY A PŮJČOVNY

 

 

 

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROGRAMU GOPASS

Demänovská Dolina dňa 27.07.2017

1. Preambule

1.1. Všeobecné obchodní podmínky programu GOPASS vydává v souladu s právními předpisy platnými na území Slovenské republiky společnost Tatry mountain resorts, a.s., se sídlem Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Žilina, oddíl:Sa, vložka č. 62 / L (dále jen "TMR, a.s.").

1.2. Všeobecné obchodní podmínky programu GOPASS (dále jen "VOP") podrobně upravují vzájemná práva a povinnosti mezi zákazníkem a TMR, a.s. v rámci programu GOPASS, zejména podmínky při vydávání karet GOPASS, jejich používání, podmínky nákupu zboží a služeb v internetovém obchodě programu GOPASS, způsob získávání věrnostních bodů a způsob jejich následného využití pro různé výhody v rámci internetového obchodu programu GOPASS a v provozech a zařízeních provozovaných TMR , a.s. a obchodními partnery TMR, a.s.

1.3. Všeobecné obchodní podmínky programu GOPASS upravují také vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy uzavřené na dálku v případě internetového obchodu na www.gopass.sk mezi TMR, a.s. jako prodávajícím a členem programu jako kupujícím, v případě internetového obchodu na www.gopass.cz mezi MELIDA, a.s. jako prodávajícím a členem programu jako kupujícím a v případě internetového obchodu na www.gopass.pl mezi SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKA S.A. jako prodávajícím a členem programu jako kupujícím.

1.4. Cílem programu GOPASS je poskytování nadstandardních výhod pro stálé zákazníky provozů
a zařízení provozovaných TMR, a.s., kteří je budou moci využívat podle vlastního uvážení
v internetovém obchodě programu GOPASS, v provozech TMR, a.s. jakož i u Obchodních partnerů
TMR, a.s.

1.5. Program GOPASS je založen na principu sbírání věrnostních bodů za nákup zboží nebo služeb. Věrnostní body může člen programu následně využívat podle vlastního uvážení v souladu s VOP. Technickým nosičem a plnohodnotným autorizačním prvkem, jehož prostřednictvím člen programu sbírá věrnostní body a uplatňuje slevy a věrnostní body ve vybraných a označených provozech
a zařízeních TMR, a.s. a v provozech a zařízeních Obchodních partnerů TMR, a.s. je Karta GOPASS.

1.6. Obchodní akceptační místa, ve kterých členové programu mohou uplatnit, resp. využít výhody, slevy a služby získané členstvím v programu GOPASS jakož i získat věrnostní body jsou označeny symbolem GOPASS, případně jinými symboly. Seznam akceptačních míst zveřejňuje TMR, a.s. na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl.

1.7. Seznam aktuálních slev, výhod a služeb včetně podmínek jejich použití je k dispozici na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl. V případě jakýchkoliv pochybností se má za to, že platí výlučně nabídka slev a výhod zveřejněna na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl.

1.8. Nákup zboží a služeb v internetovém obchodě programu GOPASS včetně nákupu vybraného zboží a služeb prostřednictvím zakoupeného kreditu (přes kredit pouze na www.gopass.sk) může využívat výlučně řádný člen programu. Čerpat slevy, výhody a služby zveřejněné na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl a uplatňovat věrnostní body v rámci provozů
a zařízení TMR, a.s. a v provozech a zařízeních obchodních partnerů TMR, a.s. je oprávněn člen programu GOPASS (řádný / částečný), který je držitel Karty GOPASS.

1.9. Obchodním partnerem TMR, a.s. pro účely VOP je právnická osoba nebo fyzická osoba, která je ve zvláštním smluvním vztahu s TMR, a.s. jako provozovatelem programu GOPASS a která je způsobilá
v souladu s příslušnými právními předpisy dodávat členům programu výrobky nebo služby
a poskytovat slevy (dále jen "Obchodní partner TMR, a.s.").

1.10. Obchodními partnery TMR,a.s. jsou: MELIDA, a.s., se sídlem Špindlerův Mlýn 238, 543 51 Špindlerův Mlýn, Česká republika, IČ: 24166511, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou u B 3175, EUROCOM Investment, s.r.o., se sídlem 034 83 Bešeňová 136, Slovenská republika, IČO: 35 756 985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresným súdom Žilina, oddíl: Sro, vložka č. 14558/L, Snowparadise a.s., se sídlem Zahrady I 13A, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 760 048, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  Okresným súdom Bratislava I, oddíl: Sa, vložka č. 5676/B, Hurricane Factory Tatralandia s.r.o., se sídlem Zahrady I 13A, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 942 498, zapsaná v obchodním rejstříku vedenémOkresným súdom Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 69599 / B,  SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI S.A, se sídlem: Narciarska 10, 43-370 SZCZYRK, Poľsko, IČO/Regon: 072818322, zapsaná v Krajowy register sadowy, Sad Rejonowy Bielsku-Białej, Číslo KRS: 0000140818 (dále jen „SON“) a SLASKIE WESOŁE MIASTECZKO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, se sídlem ul. PLAC ATRAKCJI, nr 1, lok. ---, CHORZÓW, 41-501, Poľsko, IČO/Regon:243516267, zapsaná v SAD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO, číslo KRS :0000499958 (dále jen „SWM“).            

1.11. Všeobecné obchodní podmínky programu GOPASS se v celém rozsahu vztahují na Obchodní partnery TMR, a.s.

2. Členství v programu GOPASS, Karta GOPASS a internetový obchod GOPASS

2.1. Členem programu GOPASS se může stát fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům, která splňuje dále uvedené podmínky pro členství v programu GOPASS. Každé fyzické osobě může vzniknout pouze jedno členství v programu GOPASS. Členem programu GOPASS se nemůže stát právnická osoba (např. obchodní společnost) ani fyzická osoba podnikatel.

2.2. Podmínkou vzniku členství v programu GOPASS je způsobilost k právním úkonům zákazníka.

2.3. Členství v programu GOPASS může být částečné nebo řádně.

2.4. Částečné členství v programu GOPASS vzniká:

2.4.1 vyplněním a podepsáním formuláře na členství v programu GOPASS:

a. v zařízení TMR, a.s.;

b. v zařízení, které je ve smluvním vztahu s TMR, a.s., s REGIONOM LIPTOV, oblastná organizácia cestovného ruchu a s Klastrom Liptov;

c. v infocentrech TMR, a.s. a Obchodních partnerů TMR, a.s.;

d. v síti obchodů TATRY MOTION provozovaných TMR, a.s. a v síti obchodů ŠPINDL MOTION provozovaných MELIDA, a.s.;

e. v pokladnách provozovaných TMR, a.s. a v pokladnách Obchodních partnera TMR, a.s. (MELIDA, a.s. EUROCOM Investment, s.r.o., SON a SWM).

2.4.2 zasláním registrační textové zprávy (SMS) obsahující číslo neregistrované karty GOPASS.

2.5 Řádné členství v programu GOPASS vzniká:

2.5.1 vyplněním registračního formuláře zveřejněného na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl a zároveň vyjádřením souhlasu s VOP, se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních nabídek TMR, a.s. a Obchodních partnerů TMR, a.s. nebo

2.5.2 dokončením registrace na www.gopass.sk/gopass.cz/www.gopass.pl po obdržení tzv. zvacího emailu, v případě registrace podle bodu 2.4.1 a 2.4.2 VOP a zároveň vyjádřením souhlasu s VOP, se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních nabídek TMR, a.s. a Obchodních partnerů TMR, a.s. nebo

2.5.3 dokončením registrace na www.gopass.sk/gopass.cz/www.gopass.pl při prvním nákupu zboží nebo služby v rámci internetového obchodu programu GOPASS na www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl bez zakoupení karty GOOPASS a zároveň vyjádřením souhlasu s VOP, se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních nabídek TMR, a.s. a Obchodních partnerů TMR, a.s.

2.6 Člen programu, jehož členství je částečné, je oprávněn čerpat slevy, výhody, služby a uplatňovat věrnostní body programu GOPASS, není však oprávněn využívat internetový obchod programu GOPASS.

2.7 Řádný člen programu GOPASS je oprávněn čerpat slevy, výhody, služby a uplatňovat věrnostní body programu GOPASS a využívat internetový obchod programu GOPASS, výlučně prostřednictvím platné karty GOPASS, která se vydává pro každého člena programu GOPASS s jedinečným číslem a je nepřenosná. Kartu GOPASS je oprávněn využívat výlučně člen programu, na jméno, kterého byla karta vydána.

2.8 Karta GOPASS se vydává v následujících typech:

2.8.1 Karta GOPASS – Skid, AXESS bez registrace je kartou, kterou zákazník získává s koupí lyžařského lístku v pokladnách v lyžařských střediscích provozovaných TMR, a.s. a v lyžařském středisku Špindlerův Mlýn v podobě bezkontaktní čipové karty. Zákazník hradí za tento typ karty zálohu ve výši 50 Kč. Na základě této karty se zákazník nestává ještě členem programu GOPASS avšak již může sbírat věrnostní body. Podmínkou zachování nasbíraných věrnostních bodů je registrace zákazníka v programu GOPASS a to do 04.00 hod. ranní dne následujícího po dni zakoupení lyžařského lístku, který je nahrán do čipu na Kartě GOPASS. V případě, že zákazník do časového limitu neprovede registraci v programu GOPASS, nasbírané věrnostní body se ruší.

2.8.2 Karta GOPASS – Skid se jménem zákazníka se vydává řádným členům programu GOPASS, kteří se zaregistrovali na www.gopass.sk/www.gopass.pl a je identifikační kartou programu GOPASS obsahující bezkontaktní čip s možností nahrání skipasu platného ve všech lyžařských střediscích provozovaných TMR, as, v lyžařském středisku Skiareál Špindlerův Mlýn a lyžařském středisku Velká Rača Oščadnica přímo do čipu. V případě vybraných vícedenních skipasů/aquapasu je na kontě GOPASS zobrazena i fotografie zákazníka. Karta se vydává v podobě bezkontaktní čipové karty. Karta vždy obsahuje identifikační číslo zákazníka do programu GOPASS a čárový kód. Karta je určena pro autorizaci členy programu. Kartu GOPASS si může zákazník zakoupit výhradně v internetovém obchodě programu GOPASS prostřednictvím internetové stránky www.gopass.sk/www.gopass.pl. Zákazník hradí za kartu GOPASS zálohu ve výši uvedené internetovém obchodě na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.pl.

2.8.3 Karta GOPASS – Skid bez jména zákazníka je identifikační kartou programu GOPASS, kterou zákazník obdržíte při registraci částečného členství podle bodu 2.4.1 VOP. Karta vždy obsahuje identifikační číslo zákazníka do programu GOPASS a čárový kód. Karta se vydává v podobě bezkontaktní čipové karty. V případě, že zákazník zrealizuje registraci na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.pl a stane se řádným členem programu GOPASS všechny nasbírané
a nevyužité body z karty GOPASS bez jména zůstávají zákazníkovi po registraci na www.gopass.sk/ www.gopass.pl automaticky zachovány.

2.8.4 SMS karta GOPASS je identifikační kartou programu GOPASS, kterou zákazník obdrží při registraci částečného členství podle bodu 2.4.2 VOP. SMS karta GOPASS vždy obsahuje jedinečné identifikační číslo zákazníka do programu GOPASS a čárový kód a vydává se v papírové podobě. SMS karta je určena pro autorizaci člena programu. V případě, že zákazník zrealizuje registraci na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.pl a stane se řádným členem programu GOPASS, všechny nasbírané
a nevyužité body z SMS karty GOPASS zůstávají zákazníkovi po registraci na www.gopass.sk/www.gopass.pl automaticky zachovány.

2.8.5 Karta GOPASS bez jména zákazníka je identifikační kartou programu GOPASS, kterou zákazník obdrží při registraci částečného členství podle bodu 2.4.1, písm. e) VOP. Karta vždy obsahuje identifikační číslo zákazníka do programu GOPASS a čárový kód. Karta se vydává v podobě bezkontaktní čipové karty. V případě, že zákazník zrealizuje registraci na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl a stane se řádným členem programu GOPASS, všechny nasbírané a nevyužité body z karty GOPASS bez jména zůstávají zákazníkovi po registraci na www.gopass.sk / www.gopass.cz/ www.gopass.pl automaticky zachovány.

2.8.6 Karta GOPASS – AXESS se jménem zákazníka se vydává řádným členům programu GOPASS, kteří se zaregistrovali na www.gopass.cz a je identifikační kartou programu GOPASS obsahující bezkontaktní čip s možností nahrání skipasu platného ve všech lyžařských střediscích provozovaných TMR, a.s., v lyžařském středisku Špindlerův Mlýn a v lyžařském středisku Velká Rača Oščadnica do čipu a aquapasu. V případě vybraných vícedenních skipasů / aquapassu a skipasu je na kontě GOPASS zobrazena i fotografie zákazníka. Karta se vydává v podobě bezkontaktní čipové karty. Karta vždy obsahuje identifikační číslo zákazníka do programu GOPASS a čárový kód. Karta je určena pro autorizaci člena programu. Kartu GOPASS si může zákazník zakoupit výhradně v internetovém obchodě programu GOPASS prostřednictvím internetové stránky www.gopass.cz. Zákazník hradí za kartu GOPASS zálohu ve výši uvedené v internetovém obchodě na internetové stránce www.gopass.cz.

2.8.7 Karta GOPASS – AXESS bez jména zákazníka je identifikační kartou programu GOPASS, kterou zákazník obdrží při registraci částečného členství podle bodu 2.4.1, písm. e) VOP. Karta vždy obsahuje identifikační číslo zákazníka do programu GOPASS a čárový kód. Karta se vydává v podobě bezkontaktní čipové karty. V případě, že zákazník zrealizuje registraci na internetové stránce www.gopass.cz a stane se řádným členem programu GOPASS, všechny nevyužité body z karty GOPASS bez jména zůstávají zákazníkovi po registraci na www.gopass.cz automaticky zachovány.

2.9 Člen programu GOPASS, který provedl registraci na www.gopass.sk/www.gopass.cz a zrealizoval první nákup podle bodu 2.5.3 obdrží na e-mailovou adresu zadanou při registraci tzv. boardingpass
s jedinečným čárovým kódem, jehož prostřednictvím může člen programu GOPASS sbírat věrnostní body a uplatňovat věrnostní body v rámci provozů a zařízení TMR, a.s. a v provozech a zařízeních Obchodních partnerů TMR, a.s., s výjimkou vybraných produktů.

3. Internetový obchod programu GOPASS

3.1 Objednání zboží / služby: Nákup všech služeb / zboží nabízených v internetovém obchodě programu GOPASS se realizuje prostřednictvím objednávky s povinností zaplatit cenu. Objednávky se považují za závazné okamžikem jejich potvrzení ze strany TMR, a.s./MELIDA, a.s./SON, formou zaslání potvrzení
o přijetí objednávky na e-mailovou na adresu člen programu zadanou při registraci.

3.2 Zaplacení kupní ceny objednané služby / zboží řádný člen programu GOPASS realizuje:

3.2.1 na www.gopass.sk finančními prostředky, a to pomocí služeb TrustPay, CardPay / ComfortPay, kliknutím na tlačítko "ZAPLATIT PŘES INTERNET BANKING", nebo "ZAPLATIT KARTOU", platba bude odečtena z bankovního účtu držitele bankovní karty (podle podmínek mezibankovního převodu peněz jednotlivých bank) a v případě nákupu "Oblečení a doplňků" i platbou na dobírku.

3.2.2 na www.gopass.sk finančními prostředky ze zakoupeného kreditu podle článku 6 VOP, kliknutím na tlačítko "ZAPLATIT kredity", člen programu má možnost volby zaplacení celé kupní ceny z kreditu nebo jen částečné zaplacení kupní ceny z kreditu, zvolená výška kupní ceny bude odečtena z kreditu. Člen programu může využívat tento způsob úhrady jen do výše aktuálního zůstatku svého kreditu.

3.2.3 na www.gopass.sk prostřednictvím věrnostních bodů programu GOPASS, u vybraných produktů / služeb, kliknutím na tlačítko "ZAPLATIT BODY", věrnostní body z konta programu GOPASS budou odečteny v okamžiku platby.

3.2.4 na www.gopass.cz finančními prostředky, a to pomocí služeb PayU, kliknutím na tlačítko "ZAPLATIT PŘES INTERNET BANKING" nebo "ZAPLATIT KARTOU", platba bude odečtena z bankovního účtu držitele bankovní karty (dle podmínek mezibankovního, popř. vnitrobankovního převodu peněz jednotlivých bank) a bude poukázána ve prospěch bankovního účtu Obchodního partnera TMR, a.s., tj. společnosti MELIDA, a.s., Špindlerův Mlýn, 281, PSČ 543 51, IČ: 241 66 511

3.2.5 na www.gopass.cz prostřednictvím věrnostních bodů programu GOPASS, u vybraných produktů / služeb, kliknutím na tlačítko "ZAPLATIT BODY", věrnostní body z konta programu GOPASS budou odečteny v okamžiku platby.

3.2.6 na www.gopass.pl finančními prostředky, a to pomocí služeb PayU, kliknutím na tlačítko "ZAPLATIT PŘES INTERNET BANKING" nebo "ZAPLATIT KARTOU", platba bude odečtena
z bankovního účtu držitele bankovní karty (dle podmínek mezibankovního, popř. vnitrobankovního převodu peněz jednotlivých bank) a bude poukázána ve prospěch bankovního účtu Obchodního partnera TMR, a.s., tj. společnosti SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI S.A, se sídlem: Narciarska 10, 43-370 SZCZYRK, Poľsko.

3.2.7 na www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl věrnostními body programu GOPASS,
u vybraných produktů/služeb, kliknutím na tlačítko "AKTIVOVAT A ZAPLATIT BODY", věrnostní body budou odečteny z konta člena programu GOPASS v okamžiku platby.

3.2.8 na www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl kombinací prostředků a věrnostních bodů programu GOPASS, u vybraných produktů / službách, kliknutím na tlačítko "ZAPLATIT PŘES INTERNET BANKING", nebo "ZAPLATIT KARTOU ", platba bude odečtena z bankovního účtu držitele bankovní karty (dle podmínek mezibankovního, popř. vnitrobankovního převodu peněz jednotlivých bank)
a věrnostní body z konta člena programu GOPASS budou odečteny v okamžiku platby.

3.2.9 na www.gopass.sk/www.gopass.cz věrnostními body programu MAGNUS, u vybraných produktů / služeb, kliknutím na tlačítko "ZAPLATIT MAGNUS BODY" a věrnostní body z konta programu MAGNUS budou odečteny v okamžiku platby.

3.3 Po zrealizování úhrady některým ze způsobů podle bodu 3.1. VOP člen programu GOPASS následně obdrží na emailovou na adresu zadanou při registraci potvrzení o přijetí a zaplacení objednávky
s uvedením druhu a charakteru objednané služby/zboží, doby dodání nebo poskytnutí služby, délky trvání smlouvy a daňový doklad.

3.4 V případě platby na dobírku hradí kupní cenu člen programu GOPASS v hotovosti při převzetí zboží.

3.5 Dodání zboží / služby, v případě nákupu na www.gopass.sk:

3.5.1 Platba předem: Zboží se zasílá členovi programu GOPASS prostřednictvím Slovenské pošty, a.s. formou dopisu / balíku, případně kurýrem za příplatek. Osobní vyzvednutí zboží není možné. Přepravu prostřednictvím Slovenské pošty, a.s. i kurýrem hradí člen programu. Balné a přepravné je v částce
4,- EUR. Při koupi Karty GOPASS hradí náklady na její dodání členu programu GOPASS TMR, a.s. V případě koupě skipasů nebo vstupů do zařízení TMR, a.s. a zařízení Obchodních partnerů TMR, a.s. jsou tyto vloženy řádnému členovi programu GOPASS na jeho Účet GOPASS a řádný člen programu GOPASS je může čerpat výhradně prostřednictvím Karty GOPASS vydané v podobě bezkontaktní čipové karty. TMR, a.s. neodpovídá za poškození zásilky zaviněné doručovatelem.

3.5.2 Platba na dobírku: Zboží se zasílá členovi programu GOPASS na dodací adresu uvedenou

v objednávce prostřednictvím Slovenské pošty, a.s. formou listové / balíkové dobírky. Přepravné prostřednictvím Slovenské pošty, a.s. hradí člen programu GOPASS. Balné a přepravné je v částce
4,- EUR. TMR, a.s. neodpovídá za poškození zásilky zaviněné doručovatelem.

3.6 Dodací lhůty v případě nákupu na www.gopass.sk: Standardní dodací lhůta zboží je do 15 dnů od potvrzení objednávky. V případě zakoupení skipasů nebo vstupů do zařízení TMR, a.s. a zařízení Obchodních partnerů TMR, a.s., jsou tyto vloženy členovi programu GOPASS v den provedení platby na jeho Účet GOPASS a člen programu GOPASS je může čerpat v den provedení platby, a to výhradně s platnou Kartou GOPASS. TMR, a.s. nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží zaviněné Slovensku poštou, a.s. a za členem programu GOPASS nesprávně uvedenou doručovací adresu. TMR, a.s. doručí spolu se zbožím členu programu GOPASS daňový doklad (fakturu), která je současně dodacím listem a potvrzením objednávky zboží. Dodací lhůty zboží v případě nákupu na www.gopass.cz/www.gopass.pl se řídí podmínkami uvedenými na těchto webových stranách.

3.7 Cena zboží / služby v případě nákupu na www.gopass.sk: Všechny služby a zboží nabízené
v internetovém obchodě programu GOPASS mají uvedenou aktuální kupní cenu, která je platná
v okamžiku zaslání objednávky členem programu GOPASS. Všechny kupní ceny jsou včetně DPH. U vybraných produktů nebo služeb jsou zveřejněné kupní ceny omezené časově (délka trvání nabídek). Jakékoliv slevy poskytované členům programu GOPASS nelze navzájem kombinovat. V kupní ceně nejsou zahrnuty náklady na dodání a dopravu objednaného zboží. kupní ceně budou přičteny náklady na balné a přepravní v částce 4,- EUR. Cena zboží/služby v případě nákupu na www.gopass.cz/www.gopass.pl se řídí podmínkami uvedenými na těchto webových stranách.

3.8 Odstoupení od smlouvy v případě nákupu na www.gopass.sk:

3.8.1 Vstup do aquaparku: člen programu GOPASS, který si zakoupil v internetovém obchodě programu GOPASS na www.gopass.sk jakýkoliv z nabízených vstupů do aquaparku Tatralandia, Liptovský Mikuláš a/nebo do aquaparku GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ, Bešeňová není okamžikem uzavření smlouvy na dálku o poskytování služeb oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb ve smyslu § 7 odst. 6 písm. k) zákona č. 1028/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji anebo poskytnutí služieb na základe smlouvy uzavření na dálku anebo smlouvy uzavření mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů předpisů.
V případě, že člen programu GOPASS nevyužije z důvodu na své straně zakoupen vstup do aquaparku GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ, Bešeňová, TMR, a.s. neposkytuje z tohoto důvodu členovi programu GOPASS žádnou finanční náhradu ani náhradní plnění.

3.8.2 Lanovky/ skipas/Lomnický štít: člen programu GOPASS, který si zakoupil v internetovém obchodě programu GOPASS na www.gopass.sk jakýkoliv z nabízených skipasů/lístků na lanové dráhy do kteréhokoliv z nabízených středisek není okamžikem uzavření smlouvy na dálku o poskytnutí služeb oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb ve smyslu § 1 odst. 4 zákona č. 1028/2014Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že člen programu GOPASS nevyužije z důvodu na své straně zakoupený skipas / lístek na lanovou dráhu, TMR, a.s. neposkytuje z tohoto důvodu členovi programu GOPASS žádnou finanční náhradu ani náhradní plnění.

3.8.3 Akce/zážitky: člen programu GOPASS, který si zakoupil v internetovém obchodě programu GOPASS na www.gopass.sk jakoukoliv z nabízených vstupenek na akci / zážitek není okamžikem uzavření smlouvy na dálku o poskytnutí služeb oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb ve smyslu § 7 odst. 6 písm. k) zákona č. 1028/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve znění pozdějších předpisů predpisů. V případě, že člen programu nevyužije z důvodu na své straně zakoupenou vstupenku na akci/zážitek, TMR, a.s. neposkytuje z tohoto důvodu členovi programu GOPASS žádnou finanční náhradu ani náhradní plnění. V případě zrušení akce bude člen programu GOPASS o této skutečnosti informován prostřednictvím internetové stránky www.gopass.sk, spolu s postupem vrácení zaplaceného vstupného.

3.8.4 Hurricanefactory: člen programu GOPASS, který si zakoupil v internetovém obchodě programu GOPASS na www.gopass.sk jakýkoliv z nabízených vstupů do HurricaneFactory, Liptovský Mikuláš je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb i bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, pokud již nenastalo plnění ze smluvního vztahu.

3.8.5 Ubytování: člen programu GOPASS, který si zakoupil v internetovém obchodě programu GOPASS na www.gopass.sk ubytovací služby v nabízených hotelech není okamžikem uzavření smlouvy na dálku o poskytnutí služeb oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb ve smyslu § 7 odst. 6 písm. k) zákona č. 1028/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve znění pozdějších předpisů predpisů. V případě, že člen programu GOPASS nevyužije z důvodu na své straně zakoupené ubytovací služby, TMR, a.s. neposkytuje z tohoto důvodu členovi programu GOPASS žádnou finanční náhradu ani náhradní plnění.

3.8.6 Oblečení a doplňky, čipová karta GOPASS: člen programu, který si zakoupil v internetovém obchodě programu GOPASS na www.gopass.sk (pouze Karta GOPASS) jakýkoliv z nabízených produktů z aktuálního katalogu nebo čipovou kartu GOPASS je oprávněn odstoupit od smlouvy o dodání zboží ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 1028/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve znění pozdějších předpisů predpisůi bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží členem programu GOPASS nebo jím určené třetí osoby, s výjimkou dopravce, nebo se zboží objednané v jedné objednávce dodává odděleně, když člen programu GOPASS nebo jím určená třetí osoba, s výjimkou dopravce převezme zboží, který byl dodán jako poslední. Člen programu GOPASS může odstoupit od smlouvy i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

3.8.7 Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy podle bodu 3.8.6 VOP člen programu GOPASS/spotřebitel informuje TMR, a.s. o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy jednoznačným prohlášením na adresu: Tatry mountain resorts, a.s., Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš. Pro tento účel je možné použít vzorový formulář pro  odstoupení od smlouvy. Formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy je možné zaslat i elektronicky na emailovou adresu: reklamcia@gopass.sk. Pokud člen programu GOPASS využijete tuto možnost, přijetí odstoupení TMR, a.s. neprodleně potvrdí na trvalém nosiči (e-mailem). Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno TMR, a.s. nejpozději v poslední den lhůty. Důkazní břemeno o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nese člen programu GOPASS.

3.8.8 Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. TMR, a.s. bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátí všechny platby, které přijala od člena programu GOPASS na základě smlouvy a v souvislosti s ní (včetně nákladů na dopravu). Platby budou vráceny členovi programu stejným způsobem, který byl použitý při úhradě kupní ceny. Člen programu GOPASS je povinen vrátit, resp. zaslat zboží zpět TMR, a.s. nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží odeslán TMR, a.s. nejpozději v poslední den lhůty. Při odstoupení od smlouvy člen programu GOPASS nese náklady na vrácení zboží. Zboží je člen programu GOPASS povinen vrátit nepoškozené a neopotřebované a v nepoškozeném obalu.

Odstoupení od Smlouvy se v případě nákupu zboží / služby na www.gopass.cz/www.gopass.pl řídí podmínkami uvedenými na těchto webových stránkách.

 

3.9 Storno:

3.9.1 Ubytování: člen programu GOPASS je oprávněn zrušit potvrzenou rezervaci objednaných ubytovacích služeb nejpozději do dne předcházejícího dni nastoupení na rezervovaný pobyt. V případě zrušení rezervace vzniká TMR, a.s. právo a členovi programu GOPASS povinnost uhradit storno poplatky následovně

 

Storno poplatky platné pro všechny pobyty ve všech nabízených hotelích s výjimkou termínu Silvestr:

stornovací poplatek:

10 % z ceny objednaných a potvrzených služeb, minimálně 35, - € ode dne potvrzení objednávky do 29 dnů před dnem nástupu na pobyt

30 % z ceny objednaných a potvrzených služeb 28 až 21 dní před dnem nástupu na pobyt

50 % z ceny objednaných a potvrzených služeb 20 až 14 dní před dnem nástupu na pobyt

80 % z ceny objednaných a potvrzených služeb 13 až 8 dní před dnem nástupu na pobyt

100 % z ceny objednaných a potvrzených služeb 7 a méně dní před dnem nástupu na pobyt

 

Storno poplatky platné pro pobyty ve všech nabízených hotelích v termínu Silvestr 27.12.-06.01.

Stornovací poplatek pro Silvestrovský termín:

10% z ceny objednaných a potvrzených služeb, minimálně 35, - € ode dne potvrzení objednávky do 46 dnů před dnem nástupu na pobyt

30% z ceny objednaných a potvrzených služeb 45 až 40 dnů před dnem nástupu na pobyt

50% z ceny objednaných a potvrzených služeb 39 až 30 dnů před dnem nástupu na pobyt

80% z ceny objednaných a potvrzených služeb 29 až 20 dnů před dnem nástupu na pobyt

100% z ceny objednaných a potvrzených služeb 19 a méně dní před dnem nástupu na pobyt

V případě nenastoupení člena programu GOPASS na objednaný a rezervovaný pobyt vzniká TMR, a.s. nárok na celou cenu za objednaný a rezervovaný pobyt.

3.9.2 V případě zrušení rezervace pobytu nebo nenastoupení člena programu GOPASS na zakoupený pobyt v mimořádných případech (nemoc, úmrtí, postižení živelnou pohromou apod.) je TMR, a.s. oprávněna vzdát se nároku na úhradu storno poplatku na základě předložení důvěryhodného důkazu o vážné příčině zrušení rezervace nebo nenastoupení člena programu GOPASS na zakoupený pobyt.

3.9.3 V případě zrušení rezervace nebo nenastoupení člena programu GOPASS pobytu zašle TMR, a.s. členovi programu GOPASS písemně nebo e-mailem oznámení o uplatnění nároku TMR, a.s. na storno poplatek a jeho výši ve smyslu bodu 3.9.1 VOP do 14 dnů ode dne zrušení rezervace nebo ode dne začátku pobytu v případě nenastoupení člena programu GOPASS na pobyt.

3.9.4 Člen programu GOPASS uhrazením ceny za pobyt a vyjádřením souhlasu s VOP programu GOPASS souhlasí a bere na vědomí, že TMR, a.s. je oprávněna v případě zrušení rezervace nebo nenastoupení k pobytu jednostranně započíst pohledávku člena programu GOPASS na vrácení členům programu GOPASS uhrazené ceny pobytu v rámci internetového nákupu v internetovém obchodě programu GOPASS vůči pohledávce TMR, a.s. na úhradu storno poplatku ve výši uvedené v těchto storno podmínkách ve výšce, v níž se tyto pohledávky kryjí, přičemž částku přesahující vzájemné pohledávky člen programu GOPASS a TMR, a.s. ve prospěch člena programu GOPASS uhradí TMR, a.s. členovi programu GOPASS bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet člen programu GOPASS, ze kterého byla realizována úhrada ceny pobytu v rámci internetového nákupu v internetovém obchodě programu GOPASS, a to do 30 pracovních dnů ode dne následujícího po dni zrušení rezervace nebo nenastoupení na pobyt. Bankovní poplatky spojené s vrácením ceny pobytu členem programu GOPASS snáší člen programu GOPASS.

3.9.5 HurricaneFactory: člen programu GOPASS je oprávnený zrušit potvrzenou rezervaci objednaných služeb při současné úhradě storno poplatku, jehož výše je zveřejněna na  www.hurricanefactory.com/data/files/Tatralandia/SF_VOP_2015.pdf.

3.10           Reklamační řád v případě nákupu na www.gopass.sk: TMR, a.s. poskytuje na prodávané zboží (Karta GOPAS, Oblečení a doplňky) záruční dobu 24 měsíců, která začíná běžet ode dne převzetí zboží členem programu GOPASS. Po uplynutí záruční doby zaniká právo reklamovat vady (chyby) zboží. TMR, a.s. odpovídá za vady zboží/služeb ve smyslu platných právních předpisů, zejména § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ve znění pozdějších předpisů. Záruka se nevztahuje na vady
a poškození vzniklá v souvislosti s opotřebením zboží, jeho běžným používáním, neodborným nebo nešetrným zacházením, nadměrnou zátěží, mechanickým poškozením nebo použitím zboží v rozporu
s jeho návodem nebo účelem použití, zanedbáním pravidel údržby. V případě, že zakoupené zboží/služba vykazuje vady, je člen programu GOPASS povinen uplatnit nároky z vad (reklamaci) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí důvody pro uplatnění reklamace, tj. v den kdy nebyla služba/zboží poskytnuta/dodána v dohodnutém nebo běžném rozsahu, kvalitě, množství a termínu, jinak právo na reklamaci zaniká, a to osobně v závislosti na reklamované služby v infocentrech v lyžařských střediscích, v infocentru AquaparkuTatralandia, na provozech TATRY MOTION nebo na recepci příslušného hotelu nebo zasláním e-mailové zprávy na reklamacia@gopass.sk nebo písemnou reklamací formou poštovní zásilky na adresu Tatry mountain resorts, a.s., Ráztocká 21, Liptovský Mikuláš 03105, nebo telefonicky v pracovní dny na tel. čísle 0850 122 155. Dodatečně zjištěné vady nebudou akceptovány. TMR, a.s. po přezkoumání uplatněné reklamace rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Člen programu GOPASS je povinen při vyřizování reklamace poskytnout TMR, a.s. potřebnou součinnost vyžadovanou TMR, a.s. Ve lhůtě k vyřízení reklamace zašle TMR, a.s. členovi programu GOPASS formou e-mailu nebo prostřednictvím poštovní zásilky vyjádření k reklamaci a způsobu odstranění vad reklamovaného zboží / služby. Reklamační řád v případě nákupu zboží/služby na www.gopass.cz/www.gopass.pl se řídí podmínkami uvedenými na těchto webových stránkách.

3.11           V případě, že člen programu GOPASS - spotřebitel fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání, není spokojen se způsobem kterým TMR, a.s. jako prodávající vyřídila jeho reklamaci nebo se domnívá, že TMR, a.s. porušila jeho práva, má člen programu GOPASS právo obrátit se na TMR, a.s. jako prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud TMR, a.s. na žádost člena programu GOPASS podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání členem programu GOPASS, má člen programu GOPASS právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu u subjektu alternativního řešení sporu podle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Příslušnými subjekty pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s TMR, a.s. jako prodávajícím je a) Slovenská obchodná inšpekcia, kterou je možné za uvedeným účelem kontaktovat na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava nebo elektronicky na ars@soi.sk nebo adr@soi.sk nebo b) jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (seznam oprávněných subjektů je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych- sporů/146987s), přičemž člen programu GOPASS má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Člen programu GOPASS může k podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro alternativní řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Více informací o alternativním řešení spotřebitelských sporů je možno nalézt na internetové stránce Slovenskej obchodnej inšpekcie: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

 

4. Konto GOPASS

4.1. Každému samostatně registrovanému členovi programu GOPASS staršímu 15 let je v rámci programu GOPASS zřízeno jeho osobní konto GOPASS (dále jen "Účet GOPASS").

4.2. Člen programu GOPASS má přístup ke svému Kontu GOPASS na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl po uvedení správného přihlašovacího e-mailu a hesla.

4.3. Přihlašovací e-mail a heslo si zadává každý člen programu GOPASS a je platné po dobu platnosti příslušné Karty GOPASS. Člen programu GOPASS je oprávněn kdykoliv změnit přihlašovací e-mail
a heslo.

4.4. Účet GOPASS umožňuje členům programu GOPASS provádět správu bodů GOPASS, správu získaných voucherů GOPASS a správu vydaných karet k danému účtu v programu GOPASS. Změnu vybraných osobních údajů v aplikaci GOPASS může provést výlučně TMR, a.s. na základě oznámení člena programu GOPASS o změně osobních údajů.

4.5. Věkové hranice v programu GOPASS:

4.5.1 0-14 let (počítá se do posledního dne čtrnáctého roku života včetně). Člen programu v této věkové hranici může mít svou kartu přiřazenou k účtu svého zákonného zástupce.

4.5.2 15 a více let (počítá se od prvního dne patnáctého roku života). Člen programu v této věkové hranici může mít své samostatné konto GOPASS nebo může mít podřízenou kartu přiřazenou ke hlavnímu účtu.

4.6 Každý registrovaný člen programu GOPASS může na svém kontě GOPASS na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl zaregistrovat a přidružit ke svému Kontu GOPASS max. dalších deset (10) osob, kterým je vydána tzv. podřízená karta GOPASS.

4.7 Podřízená karta GOPASS nemá samostatné konto v programu GOPASS. Bodové transakce za nákup zboží a služeb v provozech TMR, a.s. a v provozech Obchodních partnerů TMR, a.s. prostřednictvím podřízené karty jsou evidovány a body jsou připisovány automaticky na bodové konto člena, který kartu zaregistroval. Prostřednictvím podřízené karty lze uplatnit slevy za nasbírané body na kontě GOPASS, ale není možné realizovat nákup na www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl.

5. Nakládání s Kartou GOPASS

5.1. Člen programu GOPASS je oprávněn Kartu GOPASS používat v souladu s VOP. Platnost Karty GOPASS zaniká dnem zániku členství v programu GOPASS. Po zániku členství v programu GOPASS bude členovi programu vrácena záloha uhrazena při vydání karty, v případě, že člen programu předá kartu GOPASS v některém z akceptačních míst.

5.2. Po zániku členství v programu GOPASS odpovídá člen programu GOPASS TMR, a.s. za škodu způsobenou v důsledku neoprávněného užívání karty GOPASS a zavazuje se ji v celém rozsahu nahradit TMR, a.s.

5.3. Karta GOPASS je nepřenosná a je platná jen s průkazem totožnosti člena programu GOPASS, na jehož jméno byla vydána. Kartu GOPASS je oprávněn používat výlučně člen programu, na jehož jméno byla karta vydána. Za účelem výkonu kontroly se člen programu zavazuje poskytovat TMR, a.s.
a Obchodním partnerům TMR, a.s. součinnost, a to zejména předložit identifikační doklad (občanský průkaz, cestovní pas) příslušnému zaměstnanci TMR, a.s. nebo zaměstnanci Obchodního partnera TMR, a.s. za účelem ověření identity člena programu. Totožnost dítěte do 15. roku života se prokazuje zdravotním průkazem nebo cestovním pasem.

5.4. K akceptaci karty GOPASS v programu GOPASS dochází v označených akceptačních obchodních místech GOPASS po předložení platné karty GOPASS. Aktuální seznam akceptačních obchodních míst GOPASS je k dispozici na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl.

5.5. Prostřednictvím karty GOPASS jsou výlučně řádní členové programu oprávněni využívat internetový obchod programu GOPASS. Členové programu (řádně / částečné členství) jsou oprávněni sbírat věrnostní body do programu GOPASS, uplatňovat nasbírané věrnostní body v podobě slev nebo odměn a realizovat nákupy za zvýhodněné ceny služeb a produktů dle aktuální nabídky zveřejněné na internetové stránce www.gopass.sk/www. gopass.cz/www.gopass.pl.

5.6. V případě, že člen programu GOPASS nemá ve své osobní dispozic kartu GOPASS, není oprávněn uplatňovat si slevy, výhody, služby, ani požadovat přičítání bodů z titulu členství v programu GOPASS, a to ani dodatečně.

5.7. Pověření zaměstnanci TMR, a.s. a / nebo pověření zaměstnanci Obchodního partnera TMR, a.s. jsou oprávněni odebrat kartu GOPASS osobě, která kartu GOPASS využívá neoprávněně, tj. osobě, která není uvedena jako držitel a člen programu odebrané karty GOPASS. TMR, a.s. si pro tento případ vyhrazuje právo rozhodnout o dalším postupu.

 

6. Poskytování zvýhodněných cen a dalších výhod pro členy programu GOPASS

6.1 Nákup za zvýhodněné ceny realizuje člen programu GOPASS prostřednictvím platné Karty GOPASS v síti akceptačních míst GOPASS a / nebo v případě řádného člena i v internetovém obchodě programu GOPASS na stránce www.gopass.sk/ www.gopass.cz/www.gopass.pl za ceny stanovené TMR, a.s. nebo Obchodními partnery TMR, a.s., které jsou platné v době nákupu v měně EURO při nákupu na www.gopass.sk, v měně CZK při nákupu na www.gopass.cz a v měně PLN při nákupu na www.gopass.pl.

6.2 Řádný člen programu GOPASS má možnost zakoupit si "kredit" v podobě finančních prostředků (dále jen "Kredit"), výhradně na www.gopass.sk, jehož prostřednictvím může realizovat úhradu nákupu zboží a služeb v internetovém obchodě programu GOPASS na stránce www. gopass.sk a / nebo úhradu zboží a služeb ve vybraných provozech a zařízeních provozovaných TMR, a.s.

6.3 Kredit je možné zakoupit v internetovém obchodě programu GOPASS výlučně na www.gopass.sk
v měně EURO. Výše Kreditu není omezena, musí být však vyjádřena celým kladným číslem. Člen programu je oprávněn kdykoliv doplňovat výši Kreditu.

6.4 Kredit je člen programu oprávněn používat na nákup vybraného zboží a služeb po celou dobu členství v programu GOPASS. V případě zániku členství v programu GOPASS z jakéhokoliv důvodu, bude členovi programu vrácen Kredit ve výši zůstatku ke dni zániku členství, a to ve lhůtě 30 pracovních dnů ode dne zániku členství.

6.5 Kredit je možné zakoupit na www.gopass.sk finančními prostředky, a to pomocí služeb TrustPay, CardPay / ComfortPay, kliknutím na tlačítko "ZAPLATIT PŘES INTERNET BANKING", nebo "ZAPLATIT KARTOU", platba bude odečtena z bankovního účtu držitele bankovní karty (dle podmínek mezibankovního, popř. vnitrobankovního převodu peněz jednotlivých bank).

6.6 Člen programu má možnost zakoupit Kredit i pro vybranou podřízenou osobu svého konta, která je držitelem tzv. podřízené karty a také jako dárkovou poukázku pro kteréhokoliv řádného člena programu GOPASS.

6.7 Platbu Kreditem lze uplatňovat výhradně v internetovém obchodu programu GOPASS na www.gopass.sk.

6.8 TMR, a.s. neodpovídá za využití Kreditu neoprávněnou osobou, tj. osobou, která není držitelem karty GOPASS, na kterou je zakoupen Kredit např. v případě ztráty nebo odcizení Karty GOPASS.

6.9 Aktuální přehled všech výhod pro členy programu GOPASS je k dispozici vždy na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl.

6.10 Člen programu GOPASS bere na vědomí, že přehled výhod i samotné poskytování výhod a slev pro členy programu GOPASS se mění. TMR, a.s. a Obchodní partneři TMR, a.s. pravidelně aktualizují nabídku všech výhod a slev na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl.

6.11 Držitelé ISIC, ITIC, EURO26, GO26. karty si její číslo musí vložit do svého účtu na www.gopass.sk jako první v pořadí (ještě před vložením čísla regionálního nebo jiného slevového kódu), jelikož ISIC, ITIC, EURO26, GO26 karta není jednorázová slevová karta, ale platná ISIC, ITIC, EURO26, GO26 karta mění status jejího držitele na studentský status i tehdy, když se už podle věku jedná o dospělou osobu. Držitelé ISIC, ITIC, EURO26, GO26 karty mohou uplatňovat výhody spojené držitelem ISIC, ITIC, EURO26, GO26 karty výlučně na www.gopass.sk.

 

7. Body v programu GOPASS

7.1. Člen programu GOPASS (řádně / částečné členství) je oprávněn v akceptačních místech GOPASS sbírat věrnostní body do programu GOPASS za zrealizované nákupy zboží, služeb a produktů jako i uplatňovat věrnostní body na slevy, výhody při nákupu zboží, služeb a produktů. Řádný člen programu GOPASS je oprávněn sbírat věrnostní body do programu GOPASS za zrealizované nákupy zboží, služeb a produktů v internetovém obchodě programu GOPASS jakož i uplatňovat věrnostní body na slevy, výhody při nákupu zboží, služeb a produktů v internetovém obchodě.

7.2. TMR, a.s. si vyhrazuje právo nepřisuzovat členům programu GOPASS (řádně / částečné členství) věrnostní body do programu GOPASS za nákup zboží v síti obchodů TATRY MOTION a ŠPINDL MOTION během akce "AMERICAN SALE".

7.3. Za nákup, při kterém je předložena platná Karta GOPASS získává člen programu GOPASS automaticky věrnostní body, s výjimkou bodu 7.2 VOP. V případě nákupu v internetovém obchodě programu GOPASS se věrnostní body připočítávají členovi programu GOPASS na jeho bodové konto bezprostředně nejpozději do 24 hodin po uskutečnění nákupu. V případě nákupu v akceptačním místě GOPASS je člen programu GOPASS oprávněn před platbou za zboží / službu nebo produkt a po předložení platné Karty GOPASS požádat obsluhu pokladny o připsání věrnostních bodů GOPASS za zaplacené zboží / službu nebo produkt. Věrnostní body jsou připisovány členovi programu GOPASS na jeho bodové konto automaticky nejpozději však do 24 hodin po uskutečnění nákupu.

7.4. Člen programu GOPASS získá za každé jedno EURO zaplacené při nákupu uskutečněném po předložení platné karty GOPASS v akceptačním místě ve Slovenské republice a/nebo za nákup
v internetovém obchodě programu GOPASS na www.gopass.sk jeden (1) věrnostní bod. Člen programu GOPASS získá za každých 25 CZK zaplacených při nákupu uskutečněném po předložení platné karty GOPASS v akceptačním místě v České republice a/nebo za nákup v internetovém obchodě programu GOPASS na www.gopass.cz jeden (1) věrnostní bod. Člen programu GOPASS získá za každé 4 PLN zaplacené při nákupu uskutečněném po předložení platné karty GOPASS v akceptačním místě v Polské republice a/nebo za nákup v internetovém obchodě programu GOPASS na www.gopass.pl jeden (1) věrnostní bod.

7.5. TMR, a.s. si vyhrazuje právo změnit hodnotu věrnostního bodu. V případě změny hodnoty věrnostního bodu oznamuje TMR, a.s. novou hodnotu věrnostního bodu na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl. Účinnost nové hodnoty věrnostního bodu nastává okamžikem jejího zveřejnění na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl.

7.6. Člen programu GOPASS má k dispozici aktuální stav svého bodového konta na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl po přihlášení prostřednictvím svého e-mailu a hesla.

7.7. Při zrealizování nákupu v akceptačním místě a zároveň při předložení platné Karty GOPASS je zaměstnanec akceptačního místa povinen vydat ke každému nákupu členovi programu GOPASS pokladní doklad, na jehož základě je možné provést následnou kontrolu získaných věrnostních bodů GOPASS. V případě, že hodnota získaných věrnostních bodů neodpovídá hodnotě uskutečněného nákupu nebo nebyla vůbec připsána na konto GOPASS, má člen programu GOPASS právo nárokovat si dodatečné připsání správné hodnoty bodů GOPASS, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne zrealizování nákupu. Podmínkou dodatečného připsání bodů je zaslání naskenovaného pokladního dokladu na adresu TMR, a.s.: reklamace @ gopass.sk / reklamace @ gopass.cz / reklamacje@gopass.pl

7.8. Při zrealizování nákupu v internetovém obchodě programu GOPASS na stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl bude řádnému členovi programu GOPASS zaslán daňový doklad na jeho emailovou adresu s uvedením počtu získaných věrnostních bodů. V případě, že hodnota získaných věrnostních bodů neodpovídá hodnotě uskutečněného nákupu nebo nebyla vůbec připsána na konto GOPASS má řádný člen programu právo nárokovat si dodatečné připsání správné hodnoty bodů GOPASS, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne zrealizování nákupu. Podmínkou dodatečného připsání bodů je zaslání daňového dokladu na adresu TMR, a.s.: reklamacia@gopass.sk / reklamace@gopass.cz / reklamacje@gopass.pl

7.9. TMR, a.s. si vyhrazuje právo na posouzení a nepřipsání bodů členovi programu GOPASS, pokud je přípis bodů nárokovaný za podmínek, které nejsou uvedeny v článku 7 VOP.
V případě, že TMR, a.s. zjistí, že členovi programu GOPASS byly připsány věrnostní body GOPASS
v rozporu s VOP, má TMR, a.s. právo vymazat neoprávněně připsány věrnostní body z konta příslušného člena programu GOPASS, o této skutečnosti TMR, a.s. vyrozumí člena programu GOPASS.

 

7.10. Platnost věrnostních bodů GOPASS je časově ohraničená následovně:

7.10.1 Platnost věrnostních bodů GOPASS expiruje dnem 30.04. (24:00 hod.) Každého kalendářního roku v případě, že člen programu GOPASS neuplatnil žádné věrnostní body na slevy, výhody při nákupu zboží, služeb a produktů a / nebo nezískal věrnostní body GOPASS za zrealizované nákupy zboží, služeb a produktů v akceptačních místech nebo v internetovém obchodě programu GOPASS
v období 2 (dvou) let ke dni expirace bodů včetně dne expirace bodů v příslušném kalendářním roce (dále jen "Sledované období I"), v takovém případě zaniká platnost věrnostních bodů GOPASS nasbíraných k prvnímu dni sledovaného období I a to bez jakékoliv náhrady

7.10.2 Platnost věrnostních bodů GOPASS expiruje dnem 31.10. (24:00 hod.) Každého kalendářního roku v případě, že člen programu GOPASS neuplatnil žádné věrnostní body na slevy, výhody při nákupu zboží, služeb a produktů a / nebo nezískal věrnostní body GOPASS za zrealizované nákupy zboží, služeb a produktů v akceptačních místech nebo v internetovém obchodě programu GOPASS v období 2 (dvou) let ke dni expirace bodů včetně dne expirace bodů v příslušném kalendářním roce (dále jen "Sledované období II"), v takovém případě zaniká platnost věrnostních bodů GOPASS nasbíraných k prvnímu dni sledovaného období II a to bez jakékoliv náhrady

Příklad:

Pokud člen programu GOPASS, který v období od 31.10.2014 do 31.10.2016 včetně neuplatnil žádné věrnostní body na slevy, výhody při nákupu zboží, služeb a produktů a / nebo nezískal věrnostní body GOPASS za zrealizované nákupy zboží, služeb a produktů v akceptačních místech nebo
v internetovém obchodě programu GOPASS, dnem 31.10.2016 (24:00) končí platnost jeho věrnostních bodů programu GOPASS nasbíraných do 31.10.2014 včetně, a to bez jakékoliv náhrady.

 

 

8. Odměny v programu GOPASS

8.1 Člen programu GOPASS je oprávněn uplatnit nasbírané věrnostní body za odměny, slevy
a výhody, jejichž aktuální seznam je dostupný na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl nebo akceptačních místech. Člen programu GOPASS je oprávněn uplatnit věrnostní body za odměnu, slevy a výhody za podmínek stanovených při každé
a jedné odměně, slevě a výhodě. Uplatnění věrnostních bodů je možné pouze v případě členství
v programu GOPASS a autorizuje se předložením platné Karty GOPASS člena programu.

9. Ztráta, odcizení a poškození Karty GOPASS a vydání náhradní karty

9.1 Karta GOPASS se vydává členovi programu GOPASS na jeho žádost s platností na dobu neurčitou.

9.2 Člen programu GOPASS je povinen chránit Kartu GOPASS před jejím ztrátou, poškozením nebo zničením. Je povinen zajistit, aby se Karta GOPASS nedostala do rukou neoprávněné osoby.

9.3 V případě, že má člen programu zakoupen Kredit na Kartě GOPASS, TMR, a.s. neodpovídá za využití Kreditu neoprávněnou osobou, tj osobou, která není držitelem karty GOPASS, na kterou je zakoupen Kredit např. v případě ztráty nebo odcizení Karty GOPASS.

9.4 Člen programu GOPASS (nebo zákonný zástupce) je povinen ztrátu, odcizení nebo poškození Karty GOPASS bez zbytečného odkladu nahlásit v informačních centrech TMR, a.s. nebo telefonicky na GOPASS lince: 0850 122 155 (číslo pro mezinárodní hovory: +421 220 510 448) nebo ji sám zablokovat po přihlášení do svého účtu GOPASS na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl. Po obdržení oznámení TMR, a.s. Kartu GOPASS ihned zablokuje.

9.5 Člen programu GOPASS může požádat TMR, a.s. v případě ztráty, odcizení nebo poškození Karty GOPASS o vydání nové Karty GOPASS na svém kontě na internetové stránce www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl. TMR, a.s. po ověření totožnosti člena programu GOPASS v systému GOPASS a blokací původní karty vydá členovi programu GOPASS novou náhradní Kartu GOPASS. Náhradní Karta GOPASS se objednává výhradně v internetovém obchodě programu GOPASS prostřednictvím internetové stránky www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl. Výše manipulačního poplatku za vydání náhradní Karty GOPASS je uvedena internetovém obchodě na internetové stránce www.gopass.sk/ www.gopass.cz/www.gopass.pl.

9.6 V případě ztráty nebo odcizení Karty GOPASS, na níž má člen programu zakoupen Kredit, člen programu obdrží novou kartu jen s výší Kreditu zjištěné ke dni zablokování karty podle bodu 9.4. tohoto článku VOP.

9.7 Vydáním náhradní Karty GOPASS zůstávají všechny evidované záznamy a nastavení na kontě člena programu GOPASS v platnosti a nová karta je přiřazena k účtu GOPASS jako aktuální jediná platná.

9.8 V případě, že Karta GOPASS obsahovala bezkontaktní čip s nahraným skipasem, člen programu GOPASS obdrží novou kartu pouze s příslušným počtem neproježděných dní, ke dni zablokování karty.

9.9 Člen programu nemá nárok na vrácení zaplacené částky nebo poměrné částky ceny skipasu, případně na jinou formu odškodnění za dny vyjeté v důsledku opožděného nahlášení ztráty nebo odcizení Karty GOPASS. Člen programu nemá nárok na jakoukoliv finanční nebo nefinanční náhradu za Kredit čerpán neoprávněnou osobou ke dni zablokování karty GOPASS.

 

 

10. Zablokování konta GOPASS a zánik členství v programu GOPASS

10.1. V případě, že člen programu GOPASS (řádné / částečné členství) poruší VOP, je TMR, a.s. oprávněna zablokovat konto člena programu GOPASS, a to i bez předchozího upozornění
a rozhodnout o okamžitém zániku členství. Za porušení VOP se považuje zejména používání Karty GOPASS v rozporu s VOP nebo používání Karty GOPASS osobou, která není uvedena jako oprávněná osoba, na kterou byla karta zaregistrována.

10.2. Členství v programu GOPASS zaniká:

10.2.1 Okamžitým zánikem členství v programu GOPASS z důvodů uvedených v bodě 10.3 VOP;

10.2.2 Vypovězením členství v programu GOPASS podle bodu 10.4 VOP;

10.2.3 Ukončením činnosti programu GOPASS na základě rozhodnutí TMR, a.s.

10.3 Členství v programu GOPASS zaniká okamžitě, a to dnem zjištění, že člen programu GOPASS zneužil výhody poskytované programem GOPASS nebo jiným způsobem porušil tyto VOP nebo porušil Obchodní podmínky jakéhokoliv produktu či služby společnosti TMR, a.s. nebo Obchodních partnerů TMR, a.s. zakoupené nebo využívané prostřednictvím programu GOPASS nebo poskytl nepravdivé údaje v žádosti o registraci.

10.4 Člen programu GOPASS je oprávněn vypovědět členství v programu GOPASS, a to na základě písemné výpovědi členství. V případě výpovědi členství, členství v programu GOPASS zaniká vždy
k poslednímu dni v měsíci, v němž byla výpověď členství doručena TMR, a.s.

10.5 Ukončením členství v programu GOPASS z jakéhokoliv důvodu a jakýmkoliv způsobem ztrácí člen programu GOPASS všechna práva a nároky, které souvisely s členstvím v programu GOPASS, zejména nároky na všechny věrnostní body připsané na kontě GOPASS a slevy a výhody vyplývající z členství
v programu GOPASS.

10.6 Vrácení Karty GOPASS neznamená zánik členství v programu GOPASS pro člena programu GOPASS, který je držitelem vrácené Karty GOPASS.

10.7 V případě ukončení členství v programu GOPASS z jakéhokoliv důvodu a jakýmkoliv způsobem bude členovi programu vrácen Kredit ve výši zůstatku ke dni zániku členství, a to ve lhůtě 30 pracovních dnů ode dne zániku členství.

11. GOPASS Aplikace

11.1 Programu GOPASS je možné využívat i prostřednictvím aplikace pro mobilní telefony
s operačním systémem Apple iOS a Google Android.

11.2 Aplikace umožňuje prodej vybraných výrobků / služeb internetového obchodu www.gopass.sk ze středisek Jasná Nízké Tatry, Vysoké Tatry, aquapark Tatralandia, aquapark GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ, soutěžit v online soutěži SkiChallenge a získávat střediskové informace ze středisek Jasná Nízké Tatry, Vysoké Tatry, aquapark Tatralandia, aquapark GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ.

11.3 Objednání zboží/služeb: Nákup všech výrobků/služeb nabízených v GOPASS Aplikaci se realizuje prostřednictvím objednávky s povinností zaplatit cenu. Objednávky se považují za závazné okamžikem jejich potvrzení ze strany TMR, a.s., formou zaslání potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou na adresu člena programu zadanou při registraci.

11.3.1 finančními prostředky, a to pomocí služeb CardPay/Comfortpay, kliknutím na tlačítko ZAPLATIT. Platba bude odečtena z bankovního účtu držitele bankovní karty (dle podmínek mezibankovního, popř. vnitrobankovního převodu peněz jednotlivých bank).

11.3.2 věrnostními body programu GOPASS, u vybraných produktů/služeb, kliknutím na tlačítko ZAPLATIT BODY, věrnostní body z konta člena programu budou odečteny v okamžiku platby.

11.3.3 kombinací prostředků a věrnostních bodů programu GOPASS, u vybraných produktů/služeb kliknutím na tlačítko ZAPLATIT, platba bude stažena z bankovního účtu držitele bankovní karty (dle podmínek mezibankovního, popř. vnitrobankovního převodu peněz jednotlivých bank) a věrnostní body z konta člena programu budou odečteny v okamžiku platby.

11.4 Po zrealizování úhrady některým ze způsobů podle bodu 11.3. obdrží člen programu GOPASS na emailovou na adresu zadanou při registraci potvrzení o přijetí a zaplacení objednávky s uvedením druhu a charakteru objednané služby/zboží, doby dodání nebo poskytnutí služby, doby trvání  smlouvy a daňový doklad.

11.5 Storno: Storno podmínky pro zboží/služby nabízené v GOPASS Aplikaci se řídí příslušnými ustanovení článku 3 VOP – Internetový obchodem GOPASS.

 

 

12. Ochrana osobních údajů

12.1 TMR, a.s. provádí zpracování osobních údajů v souladu s obecně závaznými právními předpisy Slovenské republiky, zejména v souladu se zákonem č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů
a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálním
a platném znění (dále jen "Zákon").

12.2 TMR, a.s. zpracovává osobní údaje částečného člena dle bodu 2.4 VOP a řádného člena programu GOPASS za účelem poskytování slev, výhod a odměn pro členy programu GOPASS. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou pro splnění účelu zpracování, avšak maximálně po dobu trvání členství v programu GOPASS příslušného člena programu GOPASS. Osobní údaje zpracovávané pro účely registrace a evidence členství v programu GOPASS jsou TMR, a.s. zpracovávané na základě § 10 odstavec 3, písmeno b) Zákona bez souhlasu dotčených osob.

12.3 TMR, a.s. zpracovává osobní údaje člena programu GOPASS pro účely marketingu, v případě jejich výslovného souhlasu, který může člen programu GOPASS udělit na "Registračním formuláři do programu GOPASS" případně elektronicky potvrzením souhlasu v rámci registrace na www.gopass.sk/www.gopass.cz/ www.gopass.pl. Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu k dosažení účelu pro registraci a evidenci členství v programu GOPASS a to konkrétně: jméno, příjmení, datum narození, adresa, adresa elektronické pošty a mobilní telefonní číslo tel. číslo. Rozsah osobních údajů zpracovávaných za účelem marketingu obsahuje: jméno a příjmení, datum narození, adresa, adresa elektronické pošty, mobilní telefonní číslo. Dále jsou to osobní údaje nacházející se na kartách ZTP a ZTPS potřebné pro registraci a evidenci členství v programu GOPASS pro případ uplatnění případné slevy. Karty ZTP a ZTPS jsou zasílány ve formě skenu na adresu info@gopass.cz. Člen programu GOPASS svým podpisem na registračním formuláři do programu GOPASS, případně elektronickým potvrzením souhlasu v rámci registrace na www.gopass.sk uděluje ve smyslu § 11 odst. 1 Zákona TMR, a.s. souhlas, aby zpracované osobní údaje v rozsahu jméno
a příjmení, datum narození, adresa, adresa elektronické pošty, mobilní telefonní číslo uvedené
v registračním formuláři do programu GOPASS, případně uvedené v rámci registrace na www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.pl poskytla i obchodním partnerům TMR, a.s. , .tj. společnosti MELIDA, a.s. (se sídlem Špindlerův Mlýn, 281, PSČ 543 51, IČ: 241 66 511), společnosti EUROCOM Investment, s.r.o. (se sídlem 034 83 Bešeňová 136, IČO: 35 756 985), společnosti Snowparadise a.s. (se sídlem Zahrady I 13A, 821 05 Bratislava, IČO: 36 760 048) a společnosti Hurricane Factory Tatralandia s.r.o. (Se sídlem Zahrady I 13A, 821 05 Bratislava, IČO: 45 942 498) pro marketingové účely. Člen programu GOPASS zároveň uděluje TMR, a.s. souhlas
s přenosem osobních údajů do zahraničí v rámci Evropské unie. TMR, a.s. se zavazuje, že s osobními údaji nebude nakládat a zacházet v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje po dobu trvání členství v programu GOPASS a tento souhlas může člen programu GOPASS kdykoli písemně odvolat zasláním odvolání souhlasu na TMR, a.s. Ráztocká 21, Liptovský Mikuláš 03105, kromě případů, kdy Zákon nestanoví jinak. Člen programu GOPASS svým podpisem na registračním formuláři do programu GOPASS zároveň potvrzuje, že byl poučen o svých právech uvedených v zákoně (zejména § 28 Zákona), jakož i v zákoně č. 40/1964 Zb. Občianskom zákonníku ve znění pozdějších předpisů, zejména na informace o stavu zpracování osobních údajů v informačním systému, na opravu nesprávných nebo neaktuálních zpracovávaných osobních údajů, na likvidaci osobních údajů, pokud byl splněn účel zpracování a likvidaci osobních údajů, pokud došlo k porušení Zákona, a že jím poskytnuté osobní údaje se shodují se skutečností, a že jsou úplné, pravdivé a přesné a zároveň uděluje souhlas na dobu trvání členství v programu GOPASS na zasílání obchodních a reklamních materiálů (tzv. newsletterů) jakoukoli elektronickou formou zpráv (prostřednictvím e-mailu, SMS) týkajících se služeb poskytovaných TMR, a.s. a Obchodních partnerů TMR, a.s., tj. společnosti MELIDA, a.s. (se sídlem Špindlerův Mlýn, 281, PSČ 543 51, IČ: 241 66 511), společnosti EUROCOM Investment, s.r.o. (se sídlem 034 83 Bešeňová 136, IČO: 35 756 985), společnosti Snowparadise a.s. (se sídlem Zahrady I 13A, 821 05 Bratislava, IČO: 36 760 048),společnosti Hurricane Factory Tatralandia s.r.o. (se sídlem Zahrady I 13A, 821 05 Bratislava, IČO: 45 942 498), společnosti SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI S.A. (se sídlem: Narciarska 10, 43-370 SZCZYRK, Poľsko, IČO/Regon: 072818322) a SLASKIE WESOŁE MIASTECZKO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (se sídlem ul. PLAC ATRAKCJI, nr 1, lok. ---, CHORZÓW, 41-501, Poľsko, IČO/Regon:243516267), přičemž člen programu GOPASS je oprávněn udělený souhlas kdykoli odvolat písemným oznámením zaslaným kontaktní adresu TMR, a.s., Ráztocká 21, Liptovský Mikuláš 03105, případně online kliknutím na link "ZRUŠIT ODEBÍRÁNÍ NEWSLETTERU" přímo v newsletteru.

 

12.4 TMR, a.s. pověřila zprostředkovatele a to společnosti HaSaM, s.r.o. (se sídlem v Tečovice č. 45, 763 02 Tečovice, IČ: 499 68 319), CORTEX, spol. s.r.o. (Se sídlem U Elektry 974/1c, Praha 9, 190 00, Česká republika IČ: 471 256 16), Cardberg, s.r.o. (se sídlem A. Bernoláka 1433/38, Ružomberok, IČO: 46 802 185), Klaster Liptov - združenie cestovného ruchu (se sídlem Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 42 168 724), REGION LIPTOV, oblastná organizácia cestovného ruchu (se sídlem Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 42219906), 1. Tatranská, akciová společnost (se sídlem K vodopádom 4051, 059 85 Štrbské Pleso, IČO: 31395783), MELIDA, a.s. (se sídlem Špindlerův Mlýn 238, 543 51 Špindlerův Mlýn, Česká republika, IČ: 24166511), EUROCOM Investment, s.r.o. (se sídlem 034 83 Bešeňová 136, IČO: 35 756 985), Snowparadise a.s. (se sídlem Zahrady I 13A, 821 05 Bratislava, IČO: 36 760 048), Hurricane Factory Tatralandia s.r.o. (se sídlem Zahrady I 13A, 821 05 Bratislava, IČO: 45 942 498), SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI S.A. (se sídlem: Narciarska 10, 43-370 SZCZYRK, Poľsko, IČO/Regon: 072818322) a SLASKIE WESOŁE MIASTECZKO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (se sídlem ul. PLAC ATRAKCJI, nr 1, lok. ---, CHORZÓW, 41-501, Poľsko, IČO/Regon:243516267), zpracováním osobních údajů členů programu GOPASS v jakém jsou v digitální formě zaznamenané v elektronické databázi za účelem softwarové podpory a aktualizace informačního systému. Zprostředkovatel zpracovává osobní údaje na základě písemné smlouvy se společností TMR, a.s. a za dodržení podmínek ochrany osobních údajů (zejména dodržováním odborné, technické, organizační a personální způsobilosti a zaručením bezpečnosti opatřeními podle právních předpisů) podle Zákona.

12.5 TMR, a.s. během zpracování osobních údajů může provádět zpracovatelské operace, které zahrnují přeshraniční přenos poskytnutých osobních údajů do zahraničí (konkrétně do zemí EU) resp. přístup k těmto údajům ze zahraničí prostřednictvím vzdáleného přístupu z důvodu administrace informačního systému zprostředkovatelem se sídlem v této zemi. Během přenosu TMR, a.s. dbá na maximální zabezpečení ochrany osobních údajů šifrováním a využíváním softwarových i hardwarových nástrojů pro zabezpečení přenášených dat.

12.6 Každý člen programu GOPASS je v případě změny svých osobních údajů tyto údaje povinen aktualizovat telefonicky na infolince GOPASS nebo formou písemného oznámení zaslaného na adresu TMR, a.s., Ráztocká 21, Liptovský Mikuláš 03105.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Všeobecné obchodní podmínky programu GOPASS nabývají platnosti a účinnosti dne 21.10.2013.

13.2. Zvýhodněné ceny, slevy, body, odměny a všechny další výhody pro členy programu GOPASS nejsou právně vymahatelné.

13.3. TMR, a.s. je oprávněna Všeobecné obchodní podmínky měnit z důvodu (i) změny politiky TMR, a.s. v oblasti poskytování výhod zákazníkům TMR, a.s. v rámci programu GOPASS, (ii) změny finanční, hospodářské nebo sociální situace na území Slovenské republiky, (iii) změny příslušných právních předpisů nebo (iv) z jiného, ​​blíže nespecifikovaného, ​​závažného důvodu.

13.4. Změna VOP je účinná dnem zveřejnění na internetové stránce www.gopass.sk/ www.gopass.cz/www.gopass.pl.

13.5. Všechny vztahy neupravené těmito VOP se řídí obecně závaznými právními předpisy platnými na území Slovenské republiky a zvláštními obchodními podmínky vztahujícími se na poskytování jednotlivých služeb nebo produktů.

14. Kontaktní adresa programu GOPASS

Tatry mountainresorts, a.s.

GOPASS

Demänovská Dolina 72

031 01 Liptovský Mikuláš 1

SLOVAKIA

 

GOPASS Infolinka: 0850 122 155

International helpline: +421 220 510 448

GOPASS Infolinka Špindlerův Mlýn: +420 499 467 101

GOPASS Infolinka Polsko: +48 602 53 43 63

Email: info@gopass.sk, reklamacia@gopass.sk, reklamace@gopass.cz, info@gopass.cz, info@gopass.pl, reklamacje@gopass.pl

 

orgán dozoru

 

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, Bratislava

Inšpektorát SOI se sídlem v Žilině pro Žilinský kraj, Predmestská 71, 011 79 Žilina

 

 

 

 Odstoupení od smlouvy a storno podmínky pro služby nabízené v internetovém obchodě

 

„Lístek na lanovku“

Člen programu GOPASS, který si zakoupil v internetovém obchodě programu GOPASS na www.gopass.cz/www.gopass.sk jakýkoliv z nabízených druhů lístků na lanovku, není okamžikem uzavření smlouvy uzavřené na dálku o poskytnutí služeb oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb ve smyslu § 1 odst. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, je-li daná smlouva uzavírána s TMR, a.s. nebo slovenským Obchodním partnerem TMR, a.s.. Člen programu GOPASS , není okamžikem uzavření smlouvy oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb  ve smyslu §1837 bodu j) zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, který je transpozicí čl. 16 písm. l) směrnice č. 2011/83/EU, jelikož nákup „lístku na lanovku“ je smlouvou o využití volného času (dle přesného znění směrnice smlouvou o službě související s rekreační činností) s určením přesného data či časového úseku plnění.

V případě, že člen programu GOPASS nevyužije z důvodů na straně člena programu zakoupený lístek na lanovku, TMR ani jiný Obchodní partner TMR, a.s. neposkytuje členovi programu žádnou finanční náhradu ani náhradní plnění.

 

 Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy


„Čipová karta GOPASS“

Právo na odstoupení od smlouvy 

Člen programu má právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku, jejímž předmětem je dodání zboží - Karta GOPASS bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14. dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží - čipová karta GOPASS.

 

Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (např. Dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) na adresu Tatry Mountain Resorts, as , Ráztocká 21, Liptovský Mikuláš 03105, reklamacia@gopass.sk. Pro tento účel můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Pokud máte zájem, můžete vyplnit a zaslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy i elektronicky prostřednictvím naší internetové stránky www.gopass.sk Pokud využijete tuto možnost, přijetí odstoupení od smlouvy Vám neprodleně potvrdíme na trvanlivém nosiči (e-mailem) .

 

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zašlete sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

 

Důsledky odstoupení od smlouvy

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme veškeré platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu. Uvedené se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

 

Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve. Kartu GOPASS zašlete nám zpět nebo jej přineste na naši adresu nebo odevzdejte na adrese Tatry mountain resorts, as , Ráztocká 21, Liptovský Mikuláš 03105 nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14 denní lhůty.

 

Náklady na vrácení zboží hradíte VY.


Chytrá sezónka

Zimní lyžařská sezóna 2016/2017

1.    Tyto obchodní podmínky pro zimní lyžařskou sezónu 2016/2017 vydané společností

 MELIDA, a.s., se sídlem  Špindlerův Mlýn 281, 543 51 Špindlerův Mlýn, Česká republika, IČO: 241 66 511, zapsaná v Obchodním registru vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl: B, vložka č.: 3175 a  dále jen „provozovatel“),

 upravují poskytovaní služeb – přepravu lanovými dráhami a lyžařskými vleky a využívání lyžařských tratí - v jednotlivých lyžařských střediscích provozovaných společností MELIDA a úpravu práv a povinností s tím souvisejících na základě Chytré sezónky. Tyto obchodní podmínky jsou platné v lyžařském středisku Skiareál Špindlerův Mlýn. V případě Chytré sezónky SKI Špindlerův Mlýn + Tatry v lyžařském středisku Špindlerův Mlýn, kde provozovatelem je společnost MELIDA, a.s., se sídlem  Špindlerův Mlýn 281, 543 51 Špindlerův Mlýn, Česká republika, IČO: 241 66 511, zapsaná v Obchodním registru vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl: B, vložka č.: 3175 a Tatry mountain resorts, a.s., se sídlem Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapsanou v Obchodním registru Okresního soudu Žilina, oddíl: Sa, vložka č.: 62/L dále jen „společnost TMR“ anebo „provozovatel“)

 

2.    Zákazník má možnost pro zimní lyžařskou sezónu 2016/2017 zakoupit si sezónní lyžařský lístek Chytrá sezónka (dále jen „Chytrá sezónka“) ve smyslu zvláštní nabídky provozovatele pro Chytrou sezónku na zimní lyžařskou sezónu 2016/2017. Chytrá sezónka je platná v termínu od zahájení zimní lyžařské sezóny 2016/2017 do ukončení zimní lyžařské sezóny 2016/2017 a v termínu od 01. 04. 2016 nebo ode dne zakoupení Chytré sezónky, podle toho, který den nastane později, do konce zimní lyžařské sezóny 2015/2016, resp. v závislosti od povětrnostních a lyžařských podmínek do konce zimní sezóny 2015/2016. Ze skutečnosti uvedených na internetové stránce gopass.cz vyplývá, kde je možné využít Chytrou sezónku nebo služby poskytované v lyžařském středisku Skiareál Špindlerův Mlýn a středisek TMR.

 

3.    Chytrou sezónku vydává společnost MELIDA ve formě bezkontaktní čipové karty – GOPASS - s uvedením identifikačních údajů držitele Chytré sezónky. Bezkontaktní čipová karta – GOPASS – opravňuje držitele (osobu, na identifikační údaje, na které je Chytrá sezónka vystavená) na využívání služeb poskytovaných v jednotlivých lyžařských střediscích provozovaných společnosti MELIDA, v lyžařském středisku Skiareál Špindlerův Mlýn a v lyžařských střediscích TMR, v rozsahu podle typu zakoupené Chytré sezónky a údajů o rozsahu služeb uvedených na internetové stránce www.gopass.cz.

 

4.    Zákazník má možnost si předplatit Chytrou sezónku v období od 01. 04. 2016 do 30. 04. 2016 výlučně online prostřednictvím internetové stránky gopass.cz. Při uzavření smlouvy o předplatném Chytré sezónky je zákazník povinný uhradit částku v ceně 990,- Kč. Po uhrazení části předplatného Chytré sezónky je zákazník oprávněný čerpat služby poskytované v některém z lyžařských středisek provozovaných společností MELIDA. Během denního provozu dopravních zařízení i v období od 01. 04. 2016 anebo ode dne zakoupení Chytré sezónky, podle toho, který den nastane později, resp. v závislosti od povětrnostní a lyžařské podmínky do konce zimní sezóny 2015/2016. Zákazník má možnost doplatek za Chytrou sezónku uhradit v období od 01. 09. 2016 do 31. 10. 2016 následovně:

4.1   Chytrá sezónka opravňuje jejího držitele na využívání služeb lyžařských středisek provázaných společností MELIDA, a. s. během denního (tzn. 8:30 - 16:00 hod) provozu dopravních zařízení v období od začátku zimní lyžařské sezóny 2016/2017 do konce zimní lyžařské sezóny 2016/2017 a v období od 01. 04. 2016 nebo ode dne zakoupení Chytré sezónky podle toho, který den nastane později, do konce zimní lyžařské sezóny 2015/2016. Doplatek se platí v e-shopu gopass.cz v částce 4000,-Kč – Dospělí, Junior/Senior – 3000,-Kč, Dítě - 2500,-Kč (celková kupní cena za dospělého je 4990,-Kč, celková kupní cena za Junior/senior – 3990,- Kč, celková kupní cena za Dítě – 3490,- Kč).

 4.2 Chytrá sezónka SKI Špindlerův Mlýn + Tatry opravňuje jejího držitele k využívání služeb v lyžařském středisku Skiareál Špindlerův Mlýn a v lyžařských střediscích provozovaných společností TMR, po dobu denního (tzn. 8:30 - 16:00 hod) provozu dopravních zařízení. Doplatek se platí v e-shopu gopass.cz v částce 4000,-Kč + 50 euro – Dospělí, (doplatek 50 euro bude přepočten na české koruny dle aktuálního kurzu v daném období.) Junior/Senior – 3000,- Kč + 50 euro (doplatek 50 euro bude přepočten na české koruny dle aktuálního kurzu v daném období.) Dítě - 2500,-Kč + 50 euro (doplatek 50 euro bude přepočten na české koruny dle aktuálního kurzu v daném období). (celková kupní cena za dospělého je 4990,-Kč + 50 euro za dospělého (doplatek 50 euro bude přepočten na české koruny dle aktuálního kurzu v daném období).

 V případě, že zákazník doplatek kupní ceny v termínu do 31. 10. 2016 neuhradí, smlouva zaniká 31. 10. 2016 o 24.00 hod.. V případě, že zákazník v období od 01. 04. 2016 nebo ode dne zakoupení Chytré sezónky, podle toho, který den nastane později, do 30. 04. 2016, resp. v závislosti od povětrnostních a lyžařských podmínek do konce zimní sezóny 2015/2016 využije služby, na využití kterých ho opravňuje Chytrá sezónka, a v tomto období projde přechodovým zařízením (turniketem) minimálně 1-krát (1x), nemá zákazník právo na vrácení zaplacené časti kupní ceny v sumě 990,- Kč ani její adekvátní časti.

Faktura která bude vystavena za  nákup CHYTRÉ SEZÓNKY  bude vystavena na jméno a příjmení  kupujícího. Vystavenou fakturu nelze dodatečně měnit na jiného odběratele (včetně právnické osoby). 

 

5.    Zlevnění Chytré sezónky:

5.1   Nárok na Chytrou sezónku „Senior“ mají osoby ve věku 60 a více let.

5.2  Nárok na Chytrou sezónku „Junior“ mají osoby ve veku 12 až 17 roků.

5.3  Nárok na Chytrou sezónku „Děti“ mají děti ve věku 6 až 11 let

5.4  Pro uplatnění zlevnění Chytré sezónky je rozhodující věk zákazníka v čase nákupu, ne v čase využívaní zakoupené  služby.

5.5   Ceny zlevněných Chytrých sezónek jsou uvedené v ceníku společnosti MELIDA, a. s.

5.6   Kombinování slev není možné. Platí nejvýhodnější cena pro zákazníka.

  

6.    Všechny Chytré sezónky jsou nepřenosné.

7.    Provoz a provozní doba:

7.1  V provozu jednotlivých dopravních zařízení (lanových drah a lyžařských vleků) v jednotlivých lyžařských střediscích je závislá na konkrétních povětrnostních podmínkách v jednotlivých lyžařských střediscích.

7.2   Přepravní doba lanových drah a lyžařských vleků a lyžařských tratí v jednotlivých lyžařských střediscích je určovaná společností MELIDA, a. s. a provozovateli lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn a společností TMR.

7.3   První využití sezónního skipassu CHYTRÁ SEZÓNKA - ŠPINDL + TATRY musí být zákazníkem provedeno ve středisku provozovaném společností MELIDA, a. s.. Využití skipasu ve střediscích TMR (Tatry Mountains Resort) lze pouze po předchozí aktivaci ve středisku Skiareál Špindlerův Mlýn provozovaný společností MELIDA, a. s., v jiném případě první využití skipasu ve střediscích TMR není možné.

7.4  Pokud provozovatel v jednotlivých lyžařských střediscích neurčí jinak, provozní doba lanových drah a lyžařských vleků a lyžařských tratí v jednotlivých lyžařských střediscích provozovaných společností MELIDA a v lyžařských střediscích provozovaných TMR je v termínu od začátku zimní sezóny 2016/2017 do 31. 01. 2017 od 8:30 hod. do 16:00 hod. do ukončení zimní sezóny 2015/2016 od 8:30 hod. do 16:00 hodin.

7.5   V termínu od začátku zimní sezóny 2016/2017 do konce zimní lyžařské sezóny 2016/2017 v době od 16:00 do 8:30 jsou sjezdovky UZAVŘENY! Hrozí nebezpečí úrazu kabely sněžných děl a od strojů upravujících tratě, zejména navijákové s rozvinutým lanem! V případě, že je na sjezdovce večerní lyžování, vstup je povolen od 18:00 hod. do 21:30 hod., pokud není společností MELIDA - provozovatelem lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn, nebo provozovatelem lyžařského střediska stanoveno jinak.

7.6 Společnost MELIDA - provozovatel lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn jsou oprávněni jednostranně změnit provozní dobu dopravních zařízení a lyžařských tratí v jednotlivých lyžařských střediscích. Informace o sněhových podmínkách a provozu lyžařských vleků a lanových drah a lyžařských tratí jsou denně k dispozici v jednotlivých lyžařských střediscích., jakož i na internetových stránkách www.skiareal.cz.

 

8.   Ztráta, odcizení a poškození Chytré sezónky:

8.1  Ztráta a odcizení Chytré sezónky

8.1.1     Při ztrátě nebo odcizení Chytré sezónky je držitel Chytré sezónky povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost v informačním centru společnosti MELIDA. Držitel Chytré sezónky je v tomto případě povinen předložit průkaz totožnosti osoby, na jejíž jméno byla Chytrá sezónka vydána (případně jeho zákonného zástupce). Teprve po nahlášení ztráty nebo odcizení a předložení požadovaných dokladů je možné Chytrou sezónku zablokovat a ověřit potřebné údaje. Držitel Chytré sezónky obdrží náhradní Chytrou sezónku. Poplatek za vystavení náhradní Chytré sezónky je 2000,- Kč a záloha za bezkontaktní čipovou kartu je 50,- Kč. Držitel Chytré sezónky nemá nárok na vrácení zaplacené částky nebo poměrné částky případně na jinou formu odškodnění za dny vyjeté v důsledku opožděného nahlášení ztráty nebo odcizení Chytré sezónky a její zablokování.

8.2   Poškození Chytré sezónky

8.2.1     V případě poškození chytré sezónky držitel chytré sezónky neprodleně oznámí tuto skutečnost v informačním centru společnosti MELIDA. Držitel Chytré sezónky je povinen předložit spolu s poškozenou Chytrou sezónkou průkaz totožnosti osoby, na jejíž jméno byla Chytrá sezónka vydána (případně jeho zákonného zástupce). V případě, že nebude možné poškozenou Chytrou sezónku znovu nakódovat, držitel Chytré sezónky obdrží náhradní Chytrou sezónku. V případě mechanického poškození Chytré sezónky je držitel Chytré sezónky povinen zaplatit za vystavení náhradní Chytré sezónky zálohu za bezkontaktní čipovou kartu 50,- Kč.

8.3 V případě ztráty, odcizení nebo poškození Chytré sezónky v lyžařských střediscích TMR se náhradní Chytrá sezónka, ani jiná finanční či nefinanční náhrada držiteli Chytré sezónky neposkytuje, ani není možné vystavit náhradní Chytrou sezónku ani poškozenou Chytrou sezónku znovu nakódovat. 

9. Reklamace a náhrada jízdného:

9.1 Poskytování služeb společností MELIDA, provozovatelem lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a zákona České národní rady č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů a ostatních obecně závazných právních předpisů platný na území České republiky, v případě poskytování služeb v lyžařském středisku Skiareál Špindlerův Mlýn platnými obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky.

9.2 Zákazník má právo na poskytnutí služeb přepravy lanovými drahami nebo lyžařskými vleky nebo poskytnutí služeb v dohodnutém nebo běžném rozsahu, kvalitě, množství a termínu.

9.3 Zákazník je povinen uplatnit nároky z vad služeb (reklamaci) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí důvody pro uplatnění reklamace (vadu nebo vady přepravních služeb - neuskutečnění přepravy nebo neposkytnutí služeb), nejpozději však do 2 pracovních dnů po dni, v kterém se přeprava neuskutečnila, jinak právo na reklamaci zaniká.

9.4 Zákazník je povinen při uplatnění reklamace předložit průkaz totožnosti. Provozovatel po přezkoumání uplatněné reklamace rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Lhůta na vyřízení reklamace nepřesáhne 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Pro účely vyřízení reklamace je zákazník povinen sdělit kontaktní údaje, jejichž prostřednictvím bude zákazník vyrozuměn o způsobu vyřízení reklamace v případě, že není možné vyřídit reklamaci ihned po jejím uplatnění. Zákazník je povinen při vyřizování reklamace poskytnout provozovateli potřebnou součinnost vyžadovanou provozovatelem.

9.5 Držitel Chytré sezónky může ve výjimečných případech požádat provozovatele o změnu držitele zakoupené Chytré sezónky, a to v případě předložení lékařského potvrzení z důvodu úrazu, jiné závažné okolnosti řeší provozovatel individuálně. Držitel Chytré sezónky je povinen předložit oznámení o úrazu nejpozději do 10 dnů od úrazu, nebo od zjištění skutečnosti dlouhodobé pracovní neschopnosti včetně průkazu totožnosti osoby (případně jeho zákonného zástupce). Provozovatelé si vyhrazují právo individuálně posoudit každý takový případ a určit oprávněnost požadavku na změnu držitele Chytré sezónky.

9.6 Provozovatel si vyhrazuje právo na individuální posouzení každého případu reklamace služeb a posouzení oprávněnosti reklamace a požadavků zákazníka a poskytnutí náhrady jízdného a jeho způsobu nebo výšky.

 

10. Ochrana osobních údajů:

10.1          Společnost MELIDA provádí zpracování osobních údajů v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, (dále jen "Zákon").

10.2          Společnost MELIDA zpracovává osobní údaje držitelů Chytré sezónky za účelem prodeje, evidence a kontroly používání Chytré sezónky klientů při využívání služeb poskytovaných společností MELIDA, a společností TMR). Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou pro splnění účelu zpracování - prodeje, evidence a kontroly používání Chytré sezónky klienty při využívání služeb poskytovaných společností MELIDA, a. s. provozovatele lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn a společností TMR

10.3          Společnost MELIDA zpracovává osobní údaje držitelů Chytrých sezónek pro účely marketingu, v případě jejich výslovného souhlasu, který může držitel Chytré sezónky udělit vyplněním údajů a podpisem formuláře.

10.4          Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu k dosažení účelu pro prodej, evidenci a kontrolu zakoupených Chytrých sezónek, a to konkrétně: jméno, příjmení, kontaktní adresa, datum narození, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, fotografie držitele Chytré sezónky, kde fotografie držitele Chytré sezónky (na níž je držitel Chytré sezónky zobrazen) strojově čitelné zóny čtecím zařízením (turniketem) při jeho prvním a každém dalším průchodu turniketem slouží pro účely kontroly využívání služeb poskytovaných provozovatelem a jeho smluvními partnery ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek.

10.5           Rozsah osobních údajů zpracovávaných pro účely marketingu obsahuje: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, mobilní telefonní číslo. Držitel Chytré sezónky vyplněním údajů online ve smyslu § 9 písm. a) Zákona uděluje společnosti MELIDA, a. s. souhlas, aby zpracované osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, mobilní telefonní číslo poskytla i společnosti TMR, jakož i v rámci programu GOPASS (www.gopass.cz), pro marketingové účely. Držitel Chytré sezónky zároveň uděluje provozovateli souhlas s přenosem osobních údajů do zahraničí v rámci Evropské unie. Provozovatel se zavazuje, že s osobními údaji nebude nakládat a zacházet v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje po dobu 3 let a tento souhlas může zákazník kdykoliv písemně odvolat zasláním odvolání souhlasu na adresu sídla provozovatele, s výjimkou případů, kdy zákon nestanoví jinak. Držitel Chytré sezónky potvrzením souhlasu se zpracováním osobních údajů online zároveň potvrzuje, že byl poučen o svých právech uvedených v zákoně (zejména § 11 Zákona), tak v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanském zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zejména na informace o stavu zpracování osobních údajů v informačním systému, na opravu nesprávných nebo neaktuálních zpracovávaných osobních údajů, na likvidaci osobních údajů, pokud byl splněn účel zpracování a na likvidaci osobních údajů, pokud došlo k porušení Zákona, a že jím poskytnuté osobní údaje se shodují se skutečností, a že jsou úplné, pravdivé a přesné a zároveň uděluje souhlas na zasílání obchodních a reklamních materiálů (tzv. newsletterů) jakoukoli elektronickou formou zpráv (prostřednictvím e-mailu, SMS) týkajících se služeb poskytovaných MELIDA a jeho obchodních partnerů, přičemž držitel Chytré sezónky je oprávněn udělený souhlas kdykoliv odvolat písemným oznámením zaslaným na kontaktní adresu provozovatele případně na emailovou adresu uvedenou přímo v newsletteru.

10.6          Společnost MELIDA pověřila zprostředkovatele zpracováním osobních údajů držitele Chytré sezónky za účelem evidence a kontroly využívání Chytré sezónky v rámci služeb poskytovaných zprostředkovateli a zpracováním osobních údajů držitele Chytré sezónky, v jakém jsou v digitální formě zaznamenány v elektronické databázi za účelem softwarové podpory a aktualizace informačního systému. Zprostředkovatelé zpracovávají osobní údaje na základě písemné smlouvy se společností MELIDA a za dodržení podmínek ochrany osobních údajů (zejména dodržováním odborné, technické, organizační a personální způsobilosti a zajištění bezpečnosti opatřeními podle právních předpisů) podle Zákona.

10.7         Společnost MELIDA během zpracování osobních údajů může provádět zpracovatelské operace, které zahrnují přeshraniční přenos poskytnutých osobních údajů do zahraničí v rámci členských států Evropské unie, resp. přístup k těmto údajům ze zahraničí prostřednictvím vzdáleného přístupu z důvodu administrace informačního systému zprostředkovatelem se sídlem v této zemi. Během přenosu společnost MELIDA dbá na maximální zabezpečení ochrany osobních údajů šifrováním a využíváním softwarových i hardwarových nástrojů pro zabezpečení přenášených dat.

10.8          Nástupiště lanových drah a vstupní prostory jsou prostory veřejnosti přístupnými za splnění určitých podmínek (zaplacení vstupného, resp. oprávněný vstup a dodržování návštěvního řádu). Na základě ustanovení § 88 a § 89 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů může společnost MELIDA pořizovat obrazové snímky nebo obrazově zvukové záznamy k účelům úředním, nebo v případě, že někdo vystoupí v záležitosti veřejného zájmu, příp. je lze použít přiměřeným způsobem též k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství, pro umělecké účely nebo pro účely filmového a rozhlasového vysílání, tiskového nebo televizního zpravodajství. Při provádění takového záznamu společnost MELIDA přihlíží k tomu, aby dané záznamy nebyly použity nepřiměřeným způsobem v rozporu s oprávněnými zájmy člověka.

10.9          V případě použití obrazových snímků nebo obrazově zvukových záznamů na propagační a marketingové aktivity společnosti MELIDA budou tyto snímky upraveny tak, aby nebyla možná identifikace fyzických osob, nebo se takové použití provádí pouze na základě souhlasu fyzických osob, které se na předmětných snímcích a záznamech nacházejí.

10.10      Dotčené osoby mají povinnost uvádět aktuální IBAN  a správné osobní údaje podle § 4 Zákona, přičemž následky porušení tohoto ustanovení nese ten, kdo nesprávné, nepravdivé anebo neaktuální údaje poskytl.

10.11      Provozovatel poskytnuté osobní údaje chrání před neoprávněným použitím a neprovádí žádné operace, kterými by poskytnuté osobní údaje zveřejňoval nebo jakkoli jinak zpřístupňoval neoprávněným osobám. Provozovatel se zavazuje neposkytovat získané osobní údaje žádným třetím stranám ani žádným dalším příjemcům kromě zákonem odůvodněných případů.

10.12      Provozovatel v souladu s právními předpisy České republiky vykonává všechna opatření a operace na zpracovávání osobních údajů tak, aby dotčené osoby byly řádně a včas poučeny o svých právech, které jim přísluší z právních předpisů České republiky na základě evropské legislativy a závazných mezinárodních smluv a úmluv. V případě obdržení oprávněné žádosti dotyčné osoby provozovatel vyřídí tuto žádost do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

10.13      Dotyčná osoba má právo zejména na základě písemné žádosti adresované provozovateli požadovat informace o tom, zda její osobní údaje jsou nebo nejsou v informačních systémech provozovatele zpracovávány, z jakého zdroje byly její osobní údaje získané, informace o rozsahu nebo seznamu zpracovávaných osobních údajů, opravu nebo likvidaci svých neúplných, nesprávných nebo neaktuálních osobních údajů, likvidaci osobních údajů, jejichž účel zpracování pominul nebo které jsou předmětem zpracování neoprávněně.

10.14      Dotyčná osoba má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro jiné účely než na ty, na které byly osobní údaje pravomocně poskytnuté a proti zpracování osobních údajů, které by mohly neoprávněně a odůvodněně zasahovat do jejích práv a právem chráněných zájmů, pokud je tato námitka oprávněná. Provozovatel je povinen takové osobní údaje bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jak to okolnosti dovolí.

11. Zakoupením Chytré sezónky a využíváním služeb v jednotlivých lyžařských střediscích provozovaných společností MELIDA, provozovatelem lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn, jakož i dalších provozoven provozovaných společností TMR, společností 1. Tatranská, akciová společností, společností MELIDA, a.s. a společností EUROCOM Investment, s.r.o., se zákazník zavazuje dodržovat pokyny pověřeného zaměstnance provozovatele, přepravní podmínky, tyto obchodní podmínky, všeobecné obchodní podmínky, jednotlivé provozní řády, návštěvní řády a Bílý kodex, který je zveřejněn na webové stránce společnosti MELIDA, www.skiareal.cz a webové stránce společnosti TMR www.jasna.sk, www.vt.sk a dostupný ve všech pokladnách a informačních centrech v jednotlivých lyžařských střediscích provozovaných společností MELIDA provozovatelem lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn. Společnost MELIDA a TMR je oprávněna Chytrou sezónku znehodnotit (zablokovat) a znemožnit tak zákazníkovi využívání služeb v lyžařských střediscích provozovaných společností TMR, lyžařského střediska Štrbské Pleso a lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn, jakož i dalších provozoven provozovaných společností Melida a TMR, společností 1. Tatranská, akciová společností, společností MELIDA, a.s. a společností EUROCOM Investment, s.r.o., v případě zjištění, že Chytrou sezónku na využívání služeb lyžařského střediska používá osoba, která není oprávněna ji používat, a to osoba, která není uvedena jako držitel Chytré sezónky. Chytré sezónky jsou platné pouze s průkazem totožnosti, u dětí do 15 let s průkazem pojištěnce, při zlevněných Chytrých sezónkách s průkazem prokazujícím nárok na vydání zlevněné Chytré sezónky. V případě znehodnocení Chytré sezónky z důvodu porušení těchto obchodních podmínek nebo všeobecných obchodních podmínek (V případě zneužití Chytré sezónky a z toho vyplývajícího neoprávněného využívání služeb poskytovaných provozovatelem v jednotlivých lyžařských střediscích provozovaných společností MELIDA a lyžařských střediscích TMR nebo v případě porušení bodu 12 nebo 13 těchto obchodních podmínek) nemá zákazník nárok na jakoukoliv finanční nebo nefinanční náhradu za nemožnost využití služeb poskytovaných společností MELIDA a společnosti TMR v jednotlivých lyžařských střediscích, ani nárok na vrácení zákazníkem zaplacené ceny nebo její poměrné části.  

12. Chytrá sezónka neopravňuje jeho držitele k vykonávání jakékoliv podnikatelské či jiné výdělečné činnosti (včetně činnosti lyžařských škol) na lyžařských tratích a dojezdových lyžařských plochách bez souhlasu provozovatele a příslušných povolení ve smyslu obecně závazných právních předpisů. Bez souhlasu provozovatele platí zákaz využívání lyžařských tratí a dojezdových lyžařských ploch pro reklamní účely (např. Umísťování prodejních stánků, reklamních zařízení a jiné)

13. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01. 04. 2016 a jsou platné a účinné po celou zimní lyžařské sezóny 2016/2017. Tyto obchodní podmínky se vztahují na poskytování služeb - využívání lyžařských vleků a lanových drah a lyžařských tratí - v lyžařských střediscích provozovaných společností MELIDA, a. s., a ve střediscích TMR. V případě, že ustanovení těchto obchodních podmínek obsahují odlišnou úpravu jako všeobecné obchodní podmínky vztahující se na poskytování služeb - využívání lyžařských vleků a lanových drah a lyžařských tratí v jednotlivých lyžařských střediscích provozovaných společností MELIDA, a. s. nebo ve střediscích TMR (dále jen "všeobecné obchodní podmínky") - přednost mají ustanovení těchto obchodních podmínek. V rozsahu, v jakém se ustanovení těchto obchodních podmínek liší od ustanovení všeobecných obchodních podmínek, jsou rozhodující ustanovení těchto obchodních podmínek.

 

Chytrá sezónka

Zimní lyžařská sezóna 2017/2018

1.    Tyto obchodní podmínky pro zimní lyžařskou sezónu 2017/2018 vydané společností

 MELIDA, a.s., se sídlem Špindlerův Mlýn 281, 543 51 Špindlerův Mlýn, Česká republika, IČO: 241 66 511, zapsaná v Obchodním registru vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl: B, vložka č.: 3175 a dále jen „provozovatel“),

upravují poskytovaní služeb – přepravu lanovými dráhami a lyžařskými vleky a využívání lyžařských tratí - v jednotlivých lyžařských střediscích provozovaných společností MELIDA a úpravu práv a povinností s tím souvisejících na základě Chytré sezónky. Tyto obchodní podmínky jsou platné v lyžařském středisku Skiareál Špindlerův Mlýn. V případě Chytré sezónky SKI Špindlerův Mlýn + Tatry v lyžařském středisku Špindlerův Mlýn, kde provozovatelem je společnost MELIDA, a.s., se sídlem  Špindlerův Mlýn 281, 543 51 Špindlerův Mlýn, Česká republika, IČO: 241 66 511, zapsaná v Obchodním registru vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl: B, vložka č.: 3175 a Tatry mountain resorts, a.s., se sídlem Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapsanou v Obchodním registru Okresního soudu Žilina, oddíl: Sa, vložka č.: 62/L dále jen „společnost TMR“ anebo „provozovatel“)

 

2.    Zákazník má možnost pro zimní lyžařskou sezónu 2017/2018 zakoupit si sezónní lyžařský lístek Chytrá sezónka (dále jen „Chytrá sezónka“) ve smyslu zvláštní nabídky provozovatele pro Chytrou sezónku na zimní lyžařskou sezónu 2017/2018. Chytrá sezónka je platná v termínu od zahájení zimní lyžařské sezóny 2017/2018 do ukončení zimní lyžařské sezóny 2017/2018 a v termínu od 01. 04. 2017 nebo ode dne zakoupení Chytré sezónky, podle toho, který den nastane později, do konce zimní lyžařské sezóny 2017/2018, resp. v závislosti od povětrnostních a lyžařských podmínek do konce zimní sezóny 2017/2018. Na internetových stránkách gopass.cz  je uvedeno, kde je možné využít Chytrou sezónku nebo služby poskytované v lyžařském středisku Skiareál Špindlerův Mlýn a ve střediscích společnosti TMR.

 

3.    Chytrou sezónku vydává společnost MELIDA ve formě bezkontaktní čipové karty – GOPASS - s uvedením identifikačních údajů držitele Chytré sezónky. Bezkontaktní čipová karta – GOPASS – opravňuje držitele (osobu, s jejímiž identifikačními údaji je Chytrá sezónka vystavena) na využívání služeb poskytovaných v jednotlivých lyžařských střediscích provozovaných společnosti MELIDA, v lyžařském středisku Skiareál Špindlerův Mlýn a v lyžařských střediscích TMR, v rozsahu podle typu zakoupené Chytré sezónky a údajů o rozsahu služeb uvedených na internetové stránce www.gopass.cz.

 

4.    Zákazník má možnost si předplatit Chytrou sezónku v období od 20.3. 2017 do 30. 04. 2017 výlučně online prostřednictvím internetové stránky gopass.cz. Při uzavření smlouvy o předplatném Chytré sezónky je zákazník povinný uhradit částku v ceně 990,- Kč. Po uhrazení části předplatného Chytré sezónky je zákazník oprávněný čerpat služby poskytované v některém z lyžařských středisek provozovaných společností MELIDA, a to během denního provozu dopravních zařízení
i v období od 01. 04. 2017 anebo ode dne zakoupení Chytré sezónky, podle toho, který den nastane později, resp. v závislosti od povětrnostních a lyžařských podmínek do konce zimní sezóny 2017/2018. Zákazník má možnost doplatek za Chytrou sezónku uhradit v období od 01. 09. 2017 do 31. 10. 2017 následovně:

4.1   Chytrá sezónka Špindlerův Mlýn opravňuje jejího držitele na využívání služeb lyžařských středisek provázaných společností MELIDA, a. s. během denního (tzn. 8:30 - 16:00 hod) provozu dopravních zařízení v období od začátku zimní lyžařské sezóny 2017/2018 do konce zimní lyžařské sezóny 2017/2018 anebo již dříve v období od 01. 04. 2017 nebo ode dne zakoupení Chytré sezónky podle toho, který den nastane později, do konce zimní lyžařské sezóny 2017/2018. Doplatek se platí v e-shopu gopass.cz v částce 4000,- Kč – Dospělý, Junior/Senior – 3000,- Kč, Dítě - 2500,- Kč (celková kupní cena za Dospělého je 4990,- Kč, celková kupní cena za Junior/senior – 3990,- Kč, celková kupní cena za Dítě – 3490,- Kč).

 4.2 Chytrá sezónka Špindlerův Mlýn + Tatry 2017/2018 opravňuje jejího držitele
k využívání služeb v lyžařském středisku Skiareál Špindlerův Mlýn a v lyžařských střediscích provozovaných společností TMR, po dobu denního (tzn. 8:30 - 16:00 hod) provozu dopravních zařízení. Doplatek se platí v e-shopu gopass.cz v částce 4000,-Kč + 50 euro – Dospělý, (doplatek 50 euro bude přepočten na české koruny dle aktuálního kurzu v daném období.) Junior/Senior – 3000,- Kč + 50 euro (doplatek 50 euro bude přepočten na české koruny dle aktuálního kurzu v daném období.) Dítě - 2500,-Kč + 50 euro (doplatek 50 euro bude přepočten na české koruny dle aktuálního kurzu v daném období). (celková kupní cena za Dospělého je 4990,-Kč + 50 euro za dospělého (doplatek 50 euro bude přepočten na české koruny dle aktuálního kurzu v daném období).

případě, že zákazník doplatek kupní ceny v termínu do 31. 10. 2017 neuhradí, smlouva zaniká dne 31. 10. 2017 o 24.00 hod. (tj. bezkontaktní čipová karta – GOPASS přestane být způsobilá k použití jako sezónní lyžařský lístek nebo k jiným službám dle podmínek zde uvedených). „V případě, že zákazník doplatek kupní ceny v termínu do 31. 10. 2017 neuhradí, smlouva zaniká dne 31. 10. 2017 o 24.00 hod. (tj. bezkontaktní čipová karta – GOPASS přestane být způsobilá k použití jako sezónní lyžařský lístek nebo k jiným službám dle podmínek zde uvedených).  V případě, že zákazník v období od 01. 04. 2017 nebo ode dne zakoupení Chytré sezónky, podle toho, který den nastane později, do 30. 04. 2017, využije služby, na využití kterých ho opravňuje Chytrá sezónka, a v tomto období projde přechodovým zařízením (turniketem) minimálně 1-krát (1x), nemá zákazník právo na vrácení zaplaceného předplatného v sumě 990,- Kč ani jeho adekvátní časti.“

Faktura která bude vystavena za nákup CHYTRÉ SEZÓNKY bude vystavena na jméno a příjmení  kupujícího. Vystavenou fakturu nelze dodatečně měnit na jiného odběratele (včetně právnické osoby). 

 

5.    Zlevnění Chytré sezónky:

5.1   Nárok na Chytrou sezónku „Senior“ mají osoby ve věku 60 a více let.

5.2  Nárok na Chytrou sezónku „Junior“ mají osoby ve veku 12 až 17 roků.

5.3  Nárok na Chytrou sezónku „Děti“ mají děti ve věku 6 až 11 let

5.4  Pro uplatnění zlevnění Chytré sezónky je rozhodující věk zákazníka v čase nákupu, ne v čase využívaní zakoupené  služby.

5.5   Ceny zlevněných Chytrých sezónek jsou uvedené v ceníku společnosti MELIDA, a. s.

5.6   Kombinování slev není možné. Platí nejvýhodnější cena pro zákazníka.

  

6.    Všechny Chytré sezónky jsou nepřenosné.

7.    Provoz a provozní doba:

7.1  V provozu jednotlivých dopravních zařízení (lanových drah a lyžařských vleků) v jednotlivých lyžařských střediscích je závislá na konkrétních povětrnostních podmínkách v jednotlivých lyžařských střediscích.

7.2   Přepravní doba lanových drah a lyžařských vleků a lyžařských tratí v jednotlivých lyžařských střediscích je určovaná společností MELIDA, a. s. a provozovateli lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn a společností TMR.

7.3   První využití sezónního skipasu CHYTRÁ SEZÓNKA - ŠPINDL + TATRY musí být zákazníkem provedeno ve středisku provozovaném společností MELIDA, a. s.. Využití skipasu ve střediscích TMR (Tatry Mountains Resort) lze pouze po předchozí aktivaci ve středisku Skiareál Špindlerův Mlýn provozovaný společností MELIDA, a. s., v jiném případě první využití skipasu ve střediscích TMR není možné.

7.4  Pokud provozovatel v jednotlivých lyžařských střediscích neurčí jinak, provozní doba lanových drah a lyžařských vleků a lyžařských tratí v jednotlivých lyžařských střediscích provozovaných společností MELIDA a v lyžařských střediscích provozovaných TMR je v termínu od začátku zimní sezóny 2017/2018 od 8:30 hod. do 16:00 hod. do ukončení zimní sezóny 2017/2018 od 8:30 hod. do 16:00 hodin.

7.5   V termínu od začátku zimní sezóny 2017/2018 do konce zimní lyžařské sezóny 2017/2018 v době od 16:00 do 8:30 jsou sjezdovky UZAVŘENY! Hrozí nebezpečí úrazu kabely sněžných děl a od strojů upravujících tratě, zejména navijákové s rozvinutým lanem! V případě, že je na sjezdovce večerní lyžování, vstup je povolen od 18:00 hod. do 21:30 hod., pokud není společností MELIDA - provozovatelem lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn, nebo provozovatelem lyžařského střediska stanoveno jinak.

7.6 Společnost MELIDA - provozovatel lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn jsou oprávněni jednostranně změnit provozní dobu dopravních zařízení a lyžařských tratí v jednotlivých lyžařských střediscích. Informace o sněhových podmínkách a provozu lyžařských vleků a lanových drah a lyžařských tratí jsou denně k dispozici v jednotlivých lyžařských střediscích., jakož i na internetových stránkách www.skiareal.cz.

 

8.   Ztráta, odcizení a poškození Chytré sezónky:

8.1  Ztráta a odcizení Chytré sezónky

8.1.1     Při ztrátě nebo odcizení Chytré sezónky je držitel Chytré sezónky povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost v informačním centru společnosti MELIDA. Držitel Chytré sezónky je v tomto případě povinen předložit průkaz totožnosti osoby, na jejíž jméno byla Chytrá sezónka vydána (případně jeho zákonného zástupce). Teprve po nahlášení ztráty nebo odcizení a předložení požadovaných dokladů je možné Chytrou sezónku zablokovat a ověřit potřebné údaje. Držitel Chytré sezónky obdrží náhradní Chytrou sezónku. Poplatek za vystavení náhradní Chytré sezónky je 2000,- Kč a záloha za bezkontaktní čipovou kartu je 50,- Kč. Držitel Chytré sezónky nemá nárok na vrácení zaplacené částky nebo poměrné částky případně na jinou formu odškodnění za dny vyjeté v důsledku opožděného nahlášení ztráty nebo odcizení Chytré sezónky a její zablokování.

8.2   Poškození Chytré sezónky

8.2.1     V případě poškození chytré sezónky držitel chytré sezónky neprodleně oznámí tuto skutečnost v informačním centru společnosti MELIDA. Držitel Chytré sezónky je povinen předložit spolu s poškozenou Chytrou sezónkou průkaz totožnosti osoby, na jejíž jméno byla Chytrá sezónka vydána (případně jeho zákonného zástupce). V případě, že nebude možné poškozenou Chytrou sezónku znovu nakódovat, držitel Chytré sezónky obdrží náhradní Chytrou sezónku. V případě mechanického poškození Chytré sezónky je držitel Chytré sezónky povinen zaplatit za vystavení náhradní Chytré sezónky zálohu za bezkontaktní čipovou kartu 50,- Kč.

8.3 V případě ztráty, odcizení nebo poškození Chytré sezónky v lyžařských střediscích TMR se náhradní Chytrá sezónka, ani jiná finanční či nefinanční náhrada držiteli Chytré sezónky neposkytuje, ani není možné vystavit náhradní Chytrou sezónku ani poškozenou Chytrou sezónku znovu nakódovat. 

9. Reklamace a náhrada jízdného:

9.1 Poskytování služeb společností MELIDA, provozovatelem lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a zákona České národní rady č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů a ostatních obecně závazných právních předpisů platný na území České republiky, v případě poskytování služeb v lyžařském středisku Skiareál Špindlerův Mlýn platnými obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky.

9.2 Zákazník má právo na poskytnutí služeb přepravy lanovými drahami nebo lyžařskými vleky nebo poskytnutí služeb v dohodnutém nebo běžném rozsahu, kvalitě, množství a termínu.

9.3 Zákazník je povinen uplatnit nároky z vad služeb (reklamaci) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí důvody pro uplatnění reklamace (vadu nebo vady přepravních služeb - neuskutečnění přepravy nebo neposkytnutí služeb), nejpozději však do 2 pracovních dnů po dni, v kterém se přeprava neuskutečnila, jinak právo na reklamaci zaniká.

9.4 Zákazník je povinen při uplatnění reklamace předložit průkaz totožnosti. Provozovatel po přezkoumání uplatněné reklamace rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ihned, ve složitějších případech do pracovních dnů. Lhůta na vyřízení reklamace nepřesáhne 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Pro účely vyřízení reklamace je zákazník povinen sdělit kontaktní údaje, jejichž prostřednictvím bude zákazník vyrozuměn o způsobu vyřízení reklamace v případě, že není možné vyřídit reklamaci ihned po jejím uplatnění. Zákazník je povinen při vyřizování reklamace poskytnout provozovateli potřebnou součinnost vyžadovanou provozovatelem.

9.5 Držitel Chytré sezónky může ve výjimečných případech požádat provozovatele
o změnu držitele zakoupené Chytré sezónky, a to v případě předložení lékařskou zprávu z důvodu dlouhodobé nemoci, úrazu nebo jiné závažné okolnosti. Držitel Chytré sezónky je povinen předložit lékařskou zprávu o úrazu nejpozději do 10 dnů od úrazu, nebo od chvíle zjištění dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo od zjištění jiné závažné skutečnosti odůvodňující změny držitele zakoupené Chytré sezónky,  včetně průkazu totožnosti osoby (případně jejího zákonného zástupce). Provozovatelé si vyhrazují právo individuálně posoudit každý takový případ a určit oprávněnost požadavku na změnu držitele Chytré sezónky. V případě vzniku závažné okolnosti bránící držiteli zakoupené Chytré sezónky (dlouhodobá nemoc, úraz apod.) využívat služby, ke kterým ho Chytrá sezónka opravňuje, je možný jen a pouze postup podle tohoto bodu a držitel Chytré sezónky nemá právo na jakoukoli finanční či nefinanční náhradu.

Při změně držitele musí nový držitel splňovat stejné podmínky pro příslušnou kategorii Chytré sezónky jako držitel původní, tj. má-li například dojít ke změně držitele Chytré sezónky – kategorie Dospělý, musí být novým držitelem Chytré sezónky pouze splňující podmínky pro vydání Chytré sezónky – kategorie Dospělý. Totéž platí pro kategorie ostatní – Junior/Senior/Dítě.

9.6 Provozovatel si vyhrazuje právo na individuální posouzení každého případu reklamace služeb a posouzení oprávněnosti reklamace a požadavků zákazníka
a poskytnutí náhrady jízdného a jeho způsobu nebo výšky.

 

10. Ochrana osobních údajů:

10.1          Společnost MELIDA provádí zpracování osobních údajů v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,  o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, (dále jen "Zákon").

10.2          Společnost MELIDA zpracovává osobní údaje držitelů Chytré sezónky za účelem prodeje, evidence a kontroly používání Chytré sezónky klientů při využívání služeb poskytovaných společností MELIDA, a společností TMR). Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou pro splnění účelu zpracování - prodeje, evidence a kontroly používání Chytré sezónky klienty při využívání služeb poskytovaných společností MELIDA, a. s. provozovatele lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn a společností TMR

10.3          Společnost MELIDA zpracovává osobní údaje držitelů Chytrých sezónek pro účely marketingu, v případě jejich výslovného souhlasu, který může držitel Chytré sezónky udělit vyplněním údajů a podpisem formuláře.

10.4          Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu k dosažení účelu pro prodej, evidenci a kontrolu zakoupených Chytrých sezónek, a to konkrétně: jméno, příjmení, kontaktní adresa, datum narození, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, fotografie držitele Chytré sezónky, kde fotografie držitele Chytré sezónky (na níž je držitel Chytré sezónky zobrazen) strojově čitelné zóny čtecím zařízením (turniketem) při jeho prvním a každém dalším průchodu turniketem slouží pro účely kontroly využívání služeb poskytovaných provozovatelem a jeho smluvními partnery ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek.

10.5           Rozsah osobních údajů zpracovávaných pro účely marketingu obsahuje: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, mobilní telefonní číslo. Držitel Chytré sezónky vyplněním údajů online ve smyslu § 9 písm. a) Zákona uděluje společnosti MELIDA, a. s. souhlas, aby zpracované osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, mobilní telefonní číslo poskytla i společnosti TMR, jakož i v rámci programu GOPASS (www.gopass.cz), pro marketingové účely. Držitel Chytré sezónky zároveň uděluje provozovateli souhlas s přenosem osobních údajů do zahraničí v rámci Evropské unie. Provozovatel se zavazuje, že s osobními údaji nebude nakládat a zacházet v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje po dobu 3 let a tento souhlas může zákazník kdykoliv písemně odvolat zasláním odvolání souhlasu na adresu sídla provozovatele, s výjimkou případů, kdy zákon nestanoví jinak. Držitel Chytré sezónky potvrzením souhlasu se zpracováním osobních údajů online zároveň potvrzuje, že byl poučen o svých právech uvedených v zákoně (zejména § 11 Zákona), tak v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanském zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zejména na informace o stavu zpracování osobních údajů v informačním systému, na opravu nesprávných nebo neaktuálních zpracovávaných osobních údajů, na likvidaci osobních údajů, pokud byl splněn účel zpracování a na likvidaci osobních údajů, pokud došlo k porušení Zákona, a že jím poskytnuté osobní údaje se shodují se skutečností, a že jsou úplné, pravdivé a přesné a zároveň uděluje souhlas na zasílání obchodních a reklamních materiálů (tzv. newsletterů) jakoukoli elektronickou formou zpráv (prostřednictvím e-mailu, SMS) týkajících se služeb poskytovaných MELIDA a jeho obchodních partnerů, přičemž držitel Chytré sezónky je oprávněn udělený souhlas kdykoliv odvolat písemným oznámením zaslaným na kontaktní adresu provozovatele případně na emailovou adresu uvedenou přímo v newsletteru.

10.6          Společnost MELIDA pověřila zprostředkovatele zpracováním osobních údajů držitele Chytré sezónky za účelem evidence a kontroly využívání Chytré sezónky v rámci služeb poskytovaných zprostředkovateli a zpracováním osobních údajů držitele Chytré sezónky, v jakém jsou v digitální formě zaznamenány v elektronické databázi za účelem softwarové podpory a aktualizace informačního systému. Zprostředkovatelé zpracovávají osobní údaje na základě písemné smlouvy se společností MELIDA a za dodržení podmínek ochrany osobních údajů (zejména dodržováním odborné, technické, organizační a personální způsobilosti a zajištění bezpečnosti opatřeními podle právních předpisů) podle Zákona.

10.7         Společnost MELIDA během zpracování osobních údajů může provádět zpracovatelské operace, které zahrnují přeshraniční přenos poskytnutých osobních údajů do zahraničí v rámci členských států Evropské unie, resp. přístup k těmto údajům ze zahraničí prostřednictvím vzdáleného přístupu z důvodu administrace informačního systému zprostředkovatelem se sídlem v této zemi. Během přenosu společnost MELIDA dbá na maximální zabezpečení ochrany osobních údajů šifrováním a využíváním softwarových i hardwarových nástrojů pro zabezpečení přenášených dat.

10.8          Nástupiště lanových drah a vstupní prostory jsou prostory veřejnosti přístupnými za splnění určitých podmínek (zaplacení vstupného, resp. oprávněný vstup a dodržování návštěvního řádu). Na základě ustanovení § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů může společnost MELIDA pořizovat obrazové snímky nebo obrazově zvukové záznamy k účelům úředním, nebo v případě, že někdo vystoupí v záležitosti veřejného zájmu, příp. je lze použít přiměřeným způsobem též k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství, pro umělecké účely nebo pro účely filmového a rozhlasového vysílání, tiskového nebo televizního zpravodajství. Při provádění takového záznamu společnost MELIDA přihlíží k tomu, aby dané záznamy nebyly použity nepřiměřeným způsobem v rozporu s oprávněnými zájmy člověka.

10.9          V případě použití obrazových snímků nebo obrazově zvukových záznamů na propagační a marketingové aktivity společnosti MELIDA budou tyto snímky upraveny tak, aby nebyla možná identifikace fyzických osob, nebo se takové použití provádí pouze na základě souhlasu fyzických osob, které se na předmětných snímcích a záznamech nacházejí.

10.10      Dotčené osoby mají povinnost uvádět aktuální IBAN  a správné osobní údaje podle § 4 Zákona, přičemž následky porušení tohoto ustanovení nese ten, kdo nesprávné, nepravdivé anebo neaktuální údaje poskytl.

10.11      Provozovatel poskytnuté osobní údaje chrání před neoprávněným použitím a neprovádí žádné operace, kterými by poskytnuté osobní údaje zveřejňoval nebo jakkoli jinak zpřístupňoval neoprávněným osobám. Provozovatel se zavazuje neposkytovat získané osobní údaje žádným třetím stranám ani žádným dalším příjemcům kromě zákonem odůvodněných případů.

10.12      Provozovatel v souladu s právními předpisy České republiky vykonává všechna opatření a operace na zpracovávání osobních údajů tak, aby dotčené osoby byly řádně a včas poučeny o svých právech, které jim přísluší z právních předpisů České republiky na základě evropské legislativy a závazných mezinárodních smluv a úmluv. V případě obdržení oprávněné žádosti dotyčné osoby provozovatel vyřídí tuto žádost do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

10.13      Dotyčná osoba má právo zejména na základě písemné žádosti adresované provozovateli požadovat informace o tom, zda její osobní údaje jsou nebo nejsou v informačních systémech provozovatele zpracovávány, z jakého zdroje byly její osobní údaje získané, informace o rozsahu nebo seznamu zpracovávaných osobních údajů, opravu nebo likvidaci svých neúplných, nesprávných nebo neaktuálních osobních údajů, likvidaci osobních údajů, jejichž účel zpracování pominul nebo které jsou předmětem zpracování neoprávněně.

10.14      Dotyčná osoba má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro jiné účely než na ty, na které byly osobní údaje pravomocně poskytnuté a proti zpracování osobních údajů, které by mohly neoprávněně a odůvodněně zasahovat do jejích práv a právem chráněných zájmů, pokud je tato námitka oprávněná. Provozovatel je povinen takové osobní údaje bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jak to okolnosti dovolí.

11. Zakoupením Chytré sezónky a využíváním služeb v jednotlivých lyžařských střediscích provozovaných společností MELIDA, provozovatelem lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn, jakož i dalších provozoven provozovaných společností TMR, společností 1. Tatranská, akciová společností, společností MELIDA, a.s. a společností EUROCOM Investment, s.r.o., se zákazník zavazuje dodržovat pokyny pověřeného zaměstnance provozovatele, přepravní podmínky, tyto obchodní podmínky, všeobecné obchodní podmínky, jednotlivé provozní řády, návštěvní řády a Bílý kodex, který je zveřejněn na webové stránce společnosti MELIDA, www.skiareal.cz a webové stránce společnosti TMR www.jasna.sk, www.vt.sk a dostupný ve všech pokladnách a informačních centrech v jednotlivých lyžařských střediscích provozovaných společností MELIDA provozovatelem lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn. Společnost MELIDA a společnost TMR je oprávněna Chytrou sezónku znehodnotit (zablokovat) a znemožnit tak zákazníkovi využívání služeb v lyžařských střediscích provozovaných společností TMR, lyžařského střediska Štrbské Pleso a lyžařského střediska Skiareál Špindlerův Mlýn, jakož i dalších provozoven provozovaných společností Melida a TMR, společností 1. Tatranská, akciová společností, společností MELIDA, a.s. a společností EUROCOM Investment, s.r.o., v případě zjištění, že Chytrou sezónku na využívání služeb lyžařského střediska používá osoba, která není oprávněna ji používat, a to osoba, která není uvedena jako držitel Chytré sezónky. Chytré sezónky jsou platné pouze s průkazem totožnosti, u dětí do 15 let s průkazem pojištěnce, při zlevněných Chytrých sezónkách s průkazem prokazujícím nárok na vydání zlevněné Chytré sezónky. V případě znehodnocení Chytré sezónky z důvodu porušení těchto obchodních podmínek nebo všeobecných obchodních podmínek (V případě zneužití Chytré sezónky a z toho vyplývajícího neoprávněného využívání služeb poskytovaných provozovatelem v jednotlivých lyžařských střediscích provozovaných společností MELIDA a lyžařských střediscích TMR nebo v případě porušení bodu 12 nebo 13 těchto obchodních podmínek) nemá zákazník nárok na jakoukoliv finanční nebo nefinanční náhradu za nemožnost využití služeb poskytovaných společností MELIDA a společnosti TMR v jednotlivých lyžařských střediscích, ani nárok na vrácení zákazníkem zaplacené ceny nebo její poměrné části.  

12. Chytrá sezónka neopravňuje jeho držitele k vykonávání jakékoliv podnikatelské či jiné výdělečné činnosti (včetně činnosti lyžařských škol) na lyžařských tratích a dojezdových lyžařských plochách bez souhlasu provozovatele a příslušných povolení ve smyslu obecně závazných právních předpisů. Bez souhlasu provozovatele platí zákaz využívání lyžařských tratí a dojezdových lyžařských ploch pro reklamní účely (např. Umísťování prodejních stánků, reklamních zařízení a jiné)

13. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 20.3. 2017 a jsou platné a účinné po celou zimní lyžařské sezóny 2017/2018. Tyto obchodní podmínky se vztahují na poskytování služeb - využívání lyžařských vleků a lanových drah a lyžařských tratí - v lyžařských střediscích provozovaných společností MELIDA, a. s., a ve střediscích TMR. V případě, že ustanovení těchto obchodních podmínek obsahují odlišnou úpravu než všeobecné obchodní podmínky vztahující se na poskytování služeb - využívání lyžařských vleků a lanových drah a lyžařských tratí v jednotlivých lyžařských střediscích provozovaných společností MELIDA, a. s. nebo ve střediscích TMR (dále jen "všeobecné obchodní podmínky") - přednost mají ustanovení těchto obchodních podmínek. V rozsahu, v jakém se ustanovení těchto obchodních podmínek liší od ustanovení všeobecných obchodních podmínek, jsou rozhodující ustanovení těchto obchodních podmínek.

----------------

 

 

Orgán dozoru

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, Bratislava

Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, 011 79 Žilina

 

Všeobecné obchodní podmínky Melida, a.s. pro online objednávky služeb lyžařské školy a půjčovny

 

1.    Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro online objednávky služeb lyžařské a snowboardové školy a služby půjčovny lyžařského vybavení (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“) na www.gopass.cz .

Lyžařská škola je otevřena denně v zimní sezóně 2016/2017 od 8:30  do 16:00 hodin.

Všechny služby poskytované lyžařskou školou SKOL MAX a půjčovnou vybavení Spindl Motion na základě online objednávek s využitím internetu či jiných online služeb podléhají těmto obchodním podmínkám.

 

Pokud není výslovně sjednán opak, platí tyto Všeobecné obchodní podmínky pro veškeré právní úkony a smluvní vztahy uzavírané online mezi Melida, a.s. jako prodávajícím a jejími klienty jako smluvními partnery – kupujícími (dále jen „klienty“).

 

Objednávky online jsou činěny prostřednictvím e-shopu www.gopass.cz

 

Provozovatelem lyžařské školy SKOL MAX a půjčoven sportovního vybavení Spindl Motion je obchodní společnost MELIDA, a.s., IČ: 241 66 511, se sídlem Špindlerův Mlýn 281, PSČ: 543 51.

 

 

2.    Nabídky, rezervace, potvrzení objednávky, uzavření smlouvy

Veškeré rezervace služeb lyžařské školy SKOL MAX a půjčovny vybavení Spindl Motion na www.gopass.cz jsou závazné. Ceny jsou prezentovány v Kč včetně všech daní.

 

Každá objednávka je zakončena online platbou za objednané služby v jejich plné výši.

 

Potvrzení objednávky obdrží klient písemně e-mailem na adresu, kterou uvedl při objednávce. Potvrzení obsahuje 2 dokumenty. První z nich shrnuje detaily objednávky, druhý je fakturou za zaplacené služby.

 

3.     Platební podmínky

Veškeré objednávky učiněné přes e-shop www.gopass.cz jsou závazné a pro jejich dokončení je nutné provést platbu ve výši 100 % částky za objednané služby. Platby probíhají online platební kartou.

 

Zaplacením ceny služby vyslovuje klient souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami Melida, a.s. pro online objednávky služeb lyžařské školy a půjčovny.

 

 

4.    Rozsah poskytovaných služeb, změny v objednaných službách a uplatnění reklamací

Lyžařská a snowboardová výuka

Lyžařská a snowboardová výuka probíhá denně za každého počasí certifikovanými instruktory. Vyučovací hodina trvá 50 minut. Výuka probíhá na vlastní nebezpečí a prodávající doporučuje sjednat si před zahájením výuky úrazové pojištění. Klient je povinen před započetím výuky pravdivě instruktora informovat o svých lyžařských a snowboardových schopnostech a zkušenostech a případně také o zdravotních potížích, které by se mohly při výkonu sportu projevit. Klient musí přesně a důsledně respektovat a dodržovat pokyny instruktora SKOL MAX a půjčovny vybavení Spindl Motion. Nerespektování pokynů a napomenutí opravňuje instruktory SKOL MAX a pracovníky půjčovny Spindl Motion k okamžitému odstoupení od smlouvy bez náhrady.

 

Melida, a.s. si vyhrazuje právo k okamžitému ukončení smlouvy s klientem, který je pod vlivem alkoholu a/nebo jiných návykových látek, dále s klientem, který fyzicky nebo slovně napadá instruktora / pracovníka půjčovny SpindlMotion. V případě ukončení smlouvy v takových případech nenáleží klientovi nárok na vrácení nákladů vynaložených na službu ani nárok na jakoukoli náhradu škody.

 

Služba lyžařské nebo snowboardové výuky bude poskytnuta na předem domluveném místě a v předem sjednaném čase. Změnu místa nebo času lze provést až po odsouhlasení oběma smluvními stranami a to písemně na rezervace@skiareal.cz . V případě, že se klient nedostaví na místo určení v předem domluvený čas, nemá nárok na náhradu takto zmeškané služby. Instruktor čeká na Klienta na smluveném místě maximálně 20 minut od sjednaného začátku služby.

 

Půjčovna sportovního vybavení

Půjčovny lyžařského vybavení jsou v provozu denně za každého počasí; otevírací hodiny jsou:

8:00 - 16:30 hodin.

 

Provozovny půjčoven lyžařského vybavení jsou umístěny v rámci Skiareálu Špindlerův Mlýn na těchto místech: Hromovka, Svatý Petr, Medvědín, Horní Mísečky, hotel Clarion

 

Klient je povinen používat sportovní vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno, přičemž je povinen dbát na to, aby nebylo poškozeno událostmi, které mohl předvídat (např. je zakázáno lyžovat v terénu, kde není souvislá sněhová pokrývka a mimo sjezdové tratě vyznačené Skiareálem Špindlerův Mlýn; sušit lyžařskou obuv na tepelných zdrojích nebo v jejich bezprostřední blízkosti, kde hrozí nebezpečí tepelného poškození, apod.).

 

V případě znehodnocení sportovního vybavení nebo jeho části je klient povinen uhradit Melida, a.s. škodu ve výši stanovené v ceníku poškození sportovního vybavení. O poškození nebo znehodnocení sportovního vybavení sepíše zaměstnanec půjčovny vybavení Spindl Motion s Klientem protokol, který je Klient povinen podepsat s uvedením všech osobních údajů.

 

Změny v objednávce služeb

Změny v objednávce služeb lze provádět pouze písemně nejpozději 2 dny před zahájením čerpání služby na rezervace@skiareal.cz . Klient může považovat požadované změny za potvrzené až po písemném odsouhlasení oběma smluvními stranami.

 

Reklamace

Klient je povinen uplatnit reklamaci u Melida, a.s. nebo osoby určené k nápravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku, nejpozději však do 5 dnů od jeho zjištění. Klient je povinen uplatnit reklamaci písemně nebo elektronicky na adresu rezervace@skiareal.cz, s uvedením svých kontaktních údajů, přesného popisu nedostatku a požadavku na způsob vyřízení reklamace. Melida, a.s. je povinna klientovi nejpozději do 5 dnů dát písemné stanovisko o uznání nebo neuznání reklamaci, v případě uznání pak uvede, jakým způsobem bude reklamace vyřízena. Na pozdě podané reklamace nebude brán zřetel.

 

5.     Storno podmínky

Veškeré služby objednané přes www.gopass.cz jsou závazné.

 

Klient není oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb  lyžařské školy a půjčovny ve smyslu §1837 bodu j) zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, který je transpozicí čl. 16 písm. l) směrnice č. 2011/83/EU, jelikož nákup „služeb  lyžařské školy a půjčovny“ je smlouvou o využití volného času (dle přesného znění směrnice smlouvou o službě související s rekreační činností) s určením přesného data či časového úseku plnění.

 

V případě nemožnosti klienta využít službu nebo její část v průběhu využívání služby (zranění, závažné zdravotní komplikace, zásah vyšší moci), po doložení zprávy od lékaře, nebo doložení jiné skutečnosti, která klientovi znemožnila využít službu, bude klientovi vystaven voucher na částku za nevyužité služby s tím, že vrácená částka bude vypočítána od prvního dne, který následuje po dni, ve kterém klient donesl originál lékařské zprávy obsluze půjčovny / do hlavní kanceláře lyžařské školy. Klient musí doložit nemožnost využití služeb nejpozději do 1 měsíce poté, co daná skutečnost znemožňující využití služby nestala. Tento voucher má platnost 1 kalendářního roku ode dne přerušení čerpání služby. Tento voucher může klient využít kdykoli v průběhu jeho doby platnosti na stejnou službu, jejíž čerpání bylo zásahem vyšší moci či úrazu přerušena. Pokud klient v uvedeném termínu nedoloží nemožnost využít služeb, ztrácí nárok na náhradní plnění.

 

6.    Zpracovávání a uchovávání osobních údajů

Klient souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (z. č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Klient má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Klient může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

 

7.    Soudní příslušnost, místo plnění, rozhodné právo, smluvní jazyk

Místem plnění je Špindlerův Mlýn. Příslušným soudem pro veškeré právní spory vyplývající ze smluvního vztahu je soud věcně a místně příslušný podle platných právních předpisů. Platí české právo. Smluvním jazykem je český jazyk.

 

 

8.    Účinnost

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.11.2016.

Pokud by jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek byla neúčinná nebo se takovými stala, neovlivní to účinnost ostatních ustanovení ani celého právního úkonu. Neúčinné ustanovení je nutno nahradit takovým ustanovením, které nejblíže odpovídá účelu neúčinného ustanovení. Jakékoli změny těchto Všeobecných obchodních podmínek musí být provedeny písemně. Melida, a.s. je oprávněna měnit Všeobecné obchodní podmínky jednostranně.

 

Ve Špindlerově Mlýně dne 1.11.2016

MELIDA, a.s.