Zásady ochrany soukromí a zpracování osobních údajů

VYHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Stáhněte si kompletní znění ve formátu PDF

VYHLÁŠENÍ O ZPRACOVNÍ ÚDAJŮ Z WEBOVÉHO PROSTŘEDÍ A COOKIES

Stáhněte si kompletní znění ve formátu PDF

Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím naší Odpovědné osoby za dohled nad ochranou osobních údajů (DPO), a to e-mailem zaslaným na adresu privacy@tmr.sk.


 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROGRAMU GOPASS

CHYTRÁ SEZÓNKA - ZIMNÍ LYŽAŘSKÁ SEZÓNA 2018/2019

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A STORNO PODMÍNKY PRO SLUŽBY NABÍZENÉ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

 

 

 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROGRAMU GOPASS

 

Demänovská Dolina dne 15. 10. 2018

 

1 PREAMBULE

1.1 Všeobecné obchodní podmínky programu GOPASS vydává v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky společnost Tatry mountain resorts, a. s., se sídlem Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Žilina, oddíl: Sa, vložka č. 62 / L (dále jen "TMR, a. S.").

1.2 Všeobecné obchodní podmínky programu GOPASS (dále jen "VOP") podrobně upravují vzájemná práva a povinnosti mezi zákazníkem a TMR, a. s. v rámci programu GOPASS, zejména podmínky při vydávání karet GOPASS, jejich používání, podmínky nákupu služeb v internetovém obchodě programu GOPASS, způsob získávání věrnostních bodů a způsob jejich následného využití pro různé výhody v rámci internetového obchodu programu GOPASS a v provozech a zařízeních provozovaných TMR, a.s. a Obchodními partnery TMR, a.s..

1.3 Všeobecné obchodní podmínky programu GOPASS upravují také vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy uzavřené na dálku v případě internetového obchodu na www.gopass.sk mezi TMR, a. s. jako prodávajícím a členem programu jako kupujícím, v případě internetového obchodu na www.gopass.cz mezi MELIDA, a. s. jako prodávajícím a členem programu jako kupujícím a v případě internetového obchodu na www.gopass.pl mezi SZCZYRKOWSKI Ośrodek Narciarska S.A. jako prodávajícím a členem programu jako kupujícím.

1.4 Cílem programu GOPASS je poskytování nadstandardních výhod pro stálé zákazníky provozů a zařízení provozovaných TMR, a. s., kteří je budou moci využívat podle vlastního uvážení v internetovém obchodě programu GOPASS, v provozech TMR, a. s. jakož i v provozech Obchodních partnerů TMR, a. s..

1.5 Program GOPASS je založen na principu sbírání věrnostních bodů za nákup zboží nebo služeb v provozech TMR, a. s., v provozech Obchodních partnerů TMR, a. s. a v internetovém obchodě programu GOPASS. Věrnostní body může člen programu následně využívat podle vlastního uvážení v souladu s VOP. Technickým nosičem a plnohodnotným autorizačním prvkem, jehož prostřednictvím člen programu sbírá věrnostní body, použije slevy a věrnostní body ve vybraných a označených provozech a zařízeních TMR, a. s., v provozech a zařízeních Obchodních partnerů TMR, a.s. 1.6 Obchodní akceptační místa, ve kterých členové programu mohou uplatnit, resp. využít výhody, slevy a služby získané členstvím v programu GOPASS, jakož i získat věrnostní body jsou označeny symbolem GOPASS.

1.7 Seznam aktuálních slev, výhod a služeb, včetně podmínek jejich uplatnění, je uveden v aktuálních cenících zboží a služeb v označených provozech a zařízeních TMR, a. s., v provozech a zařízeních Obchodních partnerů TMR, a. s. a v internetovém obchodě programu GOPASS.

 

1.8 Obchodním partnerem TMR, a. s. pro účely VOP je právnická osoba nebo fyzická osoba, která je ve zvláštním smluvním vztahu s TMR, a. s. jako provozovatelem programu GOPASS a která je způsobilá v souladu s příslušnými právními předpisy dodávat členům programu výrobky nebo služby a poskytovat slevy (dále jen "Obchodní partner TMR, a. s."). Obchodním partnerům TMR, a. s. je MELIDA, a. s., se sídlem Špindlerův Mlýn 238, 543 51 Špindlerův Mlýn, Česká republika, IČ: 24166511, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou u B 3175, 1. Tatranská, akciová společnost, se sídlem K vodopádem 4051, 059 85 Štrbské Pleso, IČO: 31 395 783, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Prešov, oddíl: Sa, vložka č. 10427 / P, EUROCOM Investment, s.r.o., se sídlem 034 83 Bešeňová 136, Slovenská republika, IČO: 35 756 985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Žilina, oddíl: Sro, vložka č. 14558 / L, SZCZYRKOWSKI Ośrodek Narciarska SA, se sídlem: Narciarska 10, 43-370 Szczyrk Polsko, IČO / REGON: 072818322, zapsaný v Krajowy rejester Sądowy, Sad Rejonowy Bielsku-Białej, číslo KRS: 0000140818 (dále jen "SON") a Slaskie Wesoły Miasteczko spolky Z ograniczoną ODPOWIEDZIALNOSCIA, se sídlem ul. Plac Atrakcje, nr.1, 41 501 Chorzow, Polsko, IČO / REGON: 243516267, zapsaný v Sad Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, číslo KRS: 0000499958 (dále jen "SWM"). Smlouva uzavřená mezi TMR, a. s. a Obchodním partnerem není přístupná členem programu GOPASS a ani jiné veřejnosti. Podléhá mlčenlivosti o všech skutečnostech v ní uvedených. Z uvedené smlouvy nevznikají přímá práva a povinnosti členem programu GOPASS.

1.9 Všeobecné obchodní podmínky programu GOPASS se v celém rozsahu vztahují na Obchodní partnery TMR, a. s..

2 ČLENSTVÍ V PROGRAMU GOPASS A ČLEN PROGRAMU GOPASS

2.1. Členem programu GOPASS se může stát fyzická osoba, která splňuje dále uvedené podmínky pro členství v programu GOPASS. Členem programu GOPASS se nemůže stát právnická osoba (např. Obchodní společnost) a ani fyzická osoba podnikatel, která vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo na základě jiného oprávnění.

2.2 Částečné členství v programu GOPASS – registrace na Slovensku vzniká:

2.2.1 vyplněním a podepsáním formuláře na členství v programu GOPASS:

2.2.1.1 v zařízení TMR, a. s.;

2.2.1.2 v zařízení, které je ve smluvním vztahu s TMR, a. s., s REGION LIPTOV, oblastní organizace cestovního ruchu, s Region Vysoké Tatry, oblastní organizace cestovního ruchu oblastní organizace cestovního ruchu, s Klastr Liptov a s vybranými smluvními cestovními kancelářemi / cestovními agenturami;

2.2.2 prostřednictvím automatizovaných obchodních míst (GOPASS Point / GOPASS Ticket) v jednotlivých střediscích provozovaných TMR, a. s. a ve vodním parku Bešeňová;

2.2.3 zasláním registrační textové zprávy (SMS) obsahující číslo neregistrované karty GOPASS;

2.2.4 registrací na www.gopass.sk.

2.3 Částečné členství v programu GOPASS – registrace v České republice vzniká:

2.3.1 vyplněním a podepsáním formuláře na členství v programu GOPASS:

2.3.1.1 v zařízení, které je ve smluvním vztahu s TMR, a. s. nebo s Obchodním partnerem, s vybranými smluvními cestovními kancelářemi / cestovními agenturami;

2.3.2 zasláním registrační textové zprávy (SMS) obsahující číslo neregistrované karty GOPASS;

2.3.3 registrací na www.gopass.cz.

 

2.4 Částečné členství v programu GOPASS – registrace v Polsku vzniká:

2.4.1 vyplněním a podepsáním formuláře na členství v programu GOPASS:

2.4.1.1 v zařízení, které je ve smluvním vztahu s TMR, a. s. nebo s Obchodním partnerem, s vybranými smluvními cestovními kancelářemi / cestovními agenturami;

2.4.2 zasláním registrační textové zprávy (SMS) obsahující číslo neregistrované karty GOPASS;

2.4.3 registrací na www.gopass.pl.

 

2.5 Řádné členství v programu GOPASS vzniká registrací do programu GOPASS na internetové stránce na www.gopass.sk / www.gopass.cz / www.gopass.pl a zároveň vyjádřením souhlasu s VOP a se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném při registraci na účel administrativy členství v programu GOPASS.

 

2.6 Pro účely programu GOPASS se za člena programu GOPASS považuje:

 

2.6.1 Hlavní uživatel – fyzická osoba starší 15 let, jejíž vzniklo řádné členství / částečné členství v programu GOPASS a která mě zřízeny tzv. Hlavní účet v programu GOPASS

2.6.2 Přiřazený uživatel – fyzická osoba, které vzniklo řádné členství / částečné členství v programu GOPASS registrací Hlavním uživatelem nebo samostatnou registrací a která mě zřízené tzv. Přiřazené konto v programu GOPASS

(Hlavní uživatel a Přiřazený uživatel dále jen "člen programu GOPASS")

 

3 KARTA GOPASS

3.1 Karta GOPASS (dále jen "Karta GOPASS") se vydává v následujících typech:

3.1.1 Karta GOPASS 021 je karta, kterou zákazník nabývá při registraci částečného členství na Slovensku s výjimkou registrace podle bodu 2.2.2 VOP a registrací řádného členství na www.gopass.sk. Kartu nabývá člen programu bezplatně, v případě zaslání Karty poštovní zásilkou člen programu hradí poplatek = 2 EUR / zásilka.

3.1.2 Karta GOPASS 022 je kartou, kterou zákazník nabývá při registraci částečného členství v České republice a registrací řádného členství na www.gopass.cz. Kartu nabývá člen programu za poplatek = 50 CZK, zákazník poštovné neplatí.

3.1.3 Karta GOPASS 023 je karta, kterou zákazník nabývá při registraci částečného členství v Polsku a registrací řádného členství na www.gopass.pl. Kartu nabývá člen programu za poplatek je = 10 PLN, zákazník poštovné neplatí.

3.1.4 Karta GOPASS 024 je karta, kterou zákazník nabývá při registraci částečného členství na Slovensku způsobem podle bodu 2.2.2 VOP. Kartu nabývá člen programu bezplatně.

3.1.5 Dočasná Karta GOPASS je karta, kterou člen programu GOPASS nabývá registrací řádného členství na www.gopass.sk / www.gopass.cz / www.gopass.pl a současně zrealizoval první nákup služeb v internetovém obchodě programu GOPASS. Člen programu GOPASS obdrží kartu na e-mailovou adresu zadanou při registraci jako tzv. boarding pass s jedinečným čárovým kódem, prostřednictvím, kterého může člen programu GOPASS sbírat věrnostní body a uplatňovat věrnostní body v rámci provozů a zařízení TMR, a. s. a v provozech a zařízeních Obchodních partnerů TMR, a. s. s výjimkou vybraných produktů.

 

(Dále jen "Karta GOPASS")

 

3.2 Karta GOPASS s výjimkou Prozatímní karty se vydává v podobě bezkontaktní čipové karty. Karta GOPASS vždy obsahuje identifikační číslo člena programu GOPASS do programu GOPASS a čárový kód. Karta je určena pro autorizaci členy programu GOPASS.

 

3.3 Karta GOPASS umožňuje nahrání jízdenky / skipasu platného ve všech lyžařských střediscích provozovaných TMR, a. s. a Obchodními partnery přímo do čipu.

 

3.5 Člen programu GOPASS, který do 30. 11. 2017 zaplatil zálohu za Kartu GOPASS podle bod 3.1.1 VOP ve výši = 2 EUR, může požádat TMR, a.s. o vrácení zaplacené zálohy formou vyplnění žádosti o vrácení zálohy a současně předáním Karty GOPASS v infocentrech v lyžařských střediscích provozovaných TMR, a. s. nebo zasláním Karty GOPASS na adresu TMR, a.s.: Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš a záloha ve výši = 2 EUR bude členovi programu vrácena. Vrácením zálohy podle tohoto bodu VOP budou hlavní uživateli z jeho Hlavního konta vymazány věrnostní body, které získal ke dni vrácení Karty GOPASS.

 

3.6 V případě vrácení Karty GOPASS podle 3.1.2 VOP ve výši = 50 Kč, může člen programu GOPASS požádat TMR, a. s. o vrácení zaplaceného poplatku formou vyplnění žádosti o vrácení poplatku a současně předáním Karty GOPASS v infocentrech v lyžařských střediscích provozovaných Obchodním partnerem MELIDA, a. s. nebo zasláním Karty GOPASS na adresu TMR, a. s.: Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš a poplatek ve výši = 50 CZK bude členovi programu vrácen. Vrácením poplatku, podle tohoto bodu VOP, budou hlavní uživateli z jeho Hlavní konta vymazány věrnostní body, které získal ke dni vrácení Karty GOPASS.

 

3.7 V případě vrácení Karty GOPASS podle 3.1.32 VOP ve výši = 10 PLN, může člen programu GOPASS požádat TMR, a. s. o vrácení zaplaceného poplatku formou vyplnění žádosti o vrácení poplatku a současně předáním Karty GOPASS v infocentrech v lyžařských střediscích provozovaných Obchodním partnerem SON nebo zasláním Karty GOPASS na adresu TMR, a. s.: Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš a poplatek ve výši = 10 PLN bude členovi programu vrácen. Vrácením poplatku, podle tohoto bodu VOP, budou hlavní uživateli z jeho Hlavního konta vymazány věrnostní body, které získal ke dni vrácení Karty GOPASS.

 

3.8 Člen programu GOPASS je povinen Kartu GOPASS používat v souladu s VOP.

 

3.9 Platnost Karty GOPASS zaniká dnem zániku členství v programu GOPASS. Po zániku členství v programu GOPASS bude členovi programu GOPASS, který do 30. 11. 2017 zaplatil zálohu za Kartu GOPASS podle bod 3.1.1 VOP, ve výši 2 EUR vrácena záloha, v případě, že člen programu GOPASS předá Kartu GOPASS v infocentru v některém z horských středisek provozovaných TMR, a. s. . Po zániku členství v programu GOPASS bude členovi programu GOPASS, který zaplatil poplatek za Kartu GOPASS podle bod 3.1.2 VOP ve výši = 50 CZK nebo poplatek za Kartu GOPASS podle bod 3.1.3 VOP ve výši = 10 PLN vrácen zaplacený poplatek, v případě, že člen programu GOPASS předá Kartu GOPASS podle bodu 3.1.2. v infocentru v horském středisku Špindlerův Mlýn ČR nebo Kartu GOPASS, v případě Karty GOPASS podle bodu 3.1.3. v infocentru v horském středisku SZCZYRKOWSKI Ośrodek Narciarska, Polsko.

 

3.10 Po zániku členství v programu GOPASS odpovídá člen programu GOPASS za škodu způsobenou v důsledku neoprávněného užívání Karty GOPASS se zavazuje ji v celém rozsahu nahradit TMR, a.s..

 

3.11 Karta GOPASS je nepřenosná a je platná jen s průkazem totožnosti člena programu GOPASS, na jméno, kterého byla vydána. Kartu GOPASS je oprávněn používat výlučně člen programu GOPASS, na jméno, kterého byla karta vydána. Za účelem výkonu kontroly se člen programu GOPASS zavazuje poskytovat TMR, a. s. a Obchodním partnerem TMR, a. s. součinnost, a to zejména předložit identifikační dokladu (občanský průkaz, cestovní pas) příslušnému zaměstnanci TMR, a. s. nebo zaměstnanci Obchodního partnera TMR, a. s. za účelem ověření identity člena programu GOPASS. Totožnost dítěte do 15 roku života se prokazuje průkazem zdravotního pojištění nebo jiným dokladem prokazujícím věk dítěte.

 

3.12 K akceptaci Karty GOPASS dochází v označených akceptačních obchodních místech GOPASS po předložení platné Karty GOPASS.

 

3.13 V případě, že člen programu GOPASS nemá ve své osobní dispozic Kartu GOPASS není oprávněn uplatňovat si slevy, výhody, služby ani požadovat přičítání bodů z titulu členství v programu GOPASS, a to ani dodatečně.

 

3.14 Pověření zaměstnanci TMR, a. s. a / nebo pověření zaměstnanci Obchodního partnera TMR, a. s. jsou oprávněni odebrat Kartu GOPASS osobě, která Kartu GOPASS používá neoprávněně, tj osobě, která není uvedena jako držitel a člen programu odebrané Karty GOPASS. TMR, a. s. si pro tento případ vyhrazuje právo rozhodnout o dalším postupu.

 

4 Konto GOPASS

4.1. Každému samostatně registrovanému členu programu GOPASS – Hlavní uživatel podle bodu 2.7.1 VOP je v rámci programu GOPASS zřízeno jeho osobní konto GOPASS (dále jen "Hlavní konto GOPASS").

 

4.2. Každému členovi programu GOPASS, jehož registroval Hlavní uživatel nebo provedl registraci samostatně, tj. Přiřazený uživatel podle bodu 2.6.2 VOP je v rámci programu GOPASS zřízen pod Hlavním účtem Hlavního uživatele tzv. přiřazené konto GOPASS (dále jen "Přiřazené konto GOPASS").

 

4.3. Hlavní uživatel je oprávněn zřídit v rámci svého Hlavního účtu GOPASS max. 10 (deset) Přiřazených kont GOPASS.

 

4.4. Hlavní uživatel je oprávněn dle vlastního uvážení rozhodnout o odpojení Přiřazení uživatele z Hlavního konta, a to formou tzv. osamostatnění Přiřazení účtu a současně zadáním emailové adresy přiřazeného uživatele. V případě, pokud Přiřazený uživatel dokončí registraci do programu GOPASS zaniká jeho Přiřazené konto u Hlavního uživatele. Všechny produkty, které měl Přiřazený uživatel zakoupené na svém přiřazeném kontě mu zůstávají zachovány, ale nasbírané body zůstávají Hlavnímu uživateli v Hlavním kontě. V případě, pokud Přiřazený uživatel nedokončí registraci do programu GOPASS na základě osamostatnění zůstává mu zachováno Přiřazené konto u Hlavního uživatele.

 

4.5. Přiřazený uživatel může požádat TMR, a. s. o odpojení svého přiřazení účtu od Hlavního účtu, a to zvláštní žádostí zaslanou na email: info@gopass.sk (registrace na www.gopass.sk), info@gopass.cz (registrace na www.gopass.cz), info@gopass.pl (registrace na www.gopass.pl). Všechny produkty, které má takový Přiřazený uživatel zakoupené na svém přiřazeném kontě mu zůstávají zachovány a nasbírané body zůstávají Hlavnímu uživateli v Hlavním kontě.

 

4.6. Člen programu GOPASS – Hlavní uživatel má přístup ke svému Hlavnímu kontu GOPASS na internetové stránce www.gopass.sk / www.gopass.cz / www.gopass.pl po uvedení správného přihlašovacího e-mailu a hesla.

 

4.7. Přihlašovací e-mail a heslo si zadává každý Hlavní uživatel a je platné po dobu trvání členství v programu GOPASS.

 

4.8. Hlavní uživatel je oprávněn kdykoliv změnit heslo do Hlavní konta GOPASS, tel. číslo a adresu Hlavního uživatele, tel. číslo a adresu přiřazeného uživatele uvedeného při registraci do programu GOPASS. Změna přihlašovacího emailu do Hlavního konta je možná pouze na základě žádosti Hlavního uživatele zaslané na emailovou adresu: info@gopass.sk (registrace na www.gopass.sk), info@gopass.cz (registrace na www.gopass.cz), info@gopass.pl (registrace na www.gopass.pl), která obsahuje původní přihlašovací emailovou adresu a / nebo číslo Karty GOPASS.

 

4.9. Hlavní uživatel provádí správu bodů GOPASS, správu získaných voucherů GOPASS a správu vydaných karet k danému účtu v programu GOPASS ve svém Hlavním kontě GOPASS.

 

4.10. Bodové transakce za nákup zboží a služeb v provozech TMR, a. s. a v provozech Obchodních partnerů TMR, a. s., které člen programu GOPASS (Hlavní uživatel, Přiřazený uživatel) provedl na základě předložení Karty GOPASS, jsou evidovány a body jsou připisovány / odepisovány automaticky výlučně na / z Hlavní účet Hlavního uživatele.

 

4.11. TMR, a. s. nenese odpovědnost a neodpovídá za jakékoli škody vzniklé v souvislosti s přístupem do Hlavního konta na stránky www.gopass.sk/www.gopass.cz/www.gopass.cz. Hlavní uživatel je povinen utajovat a chránit své přihlašovací údaje k Hlavnímu kontu s cílem zamezit jejich zneužití. TMR, a. s. nenese odpovědnost za škodu a za jiné důsledky způsobené zfalšováním nebo nesprávným vyplněním údajů při vzniku, změně nebo zániku členství v programu GOPASS.

 

5 VĚRNOSTNÍ BODY PROGRAMU GOPASS

5.1. Člen programu GOPASS (Hlavní uživatel / Přiřazený uživatel) je oprávněn v akceptačních místech GOPASS sbírat věrnostní body programu GOPASS do Hlavního konta za zrealizované nákupy zboží, služeb a produktů, jakož i uplatňovat věrnostní body z Hlavního konta na slevy, výhody při nákupu zboží, služeb a produktů.

 

5.2. Přiřazený člen sbírá / čerpá věrnostní body programu GOPASS a uplatňuje slevy a výhody při nákupu zboží, služeb a produktů v akceptačních místech výlučně z Hlavního konta Hlavního uživatele.

 

5.3. Hlavní uživatel je oprávněn sbírat věrnostní body programu GOPASS za zrealizované nákupy služeb a produktů i v internetovém obchodě programu GOPASS, jakož i uplatňovat věrnostní body na slevy, výhody při nákupu služeb a produktů v internetovém obchodě programu GOPASS. Přiřazený uživatel není oprávněn realizovat nákupy v internetovém obchodě programu GOPASS.

 

5.4. TMR, a. s. si vyhrazuje právo nepřisuzovat členům programu GOPASS (Hlavní uživatel / Přiřazený uživatel) věrnostní body programu GOPASS za nákup zboží v síti obchodů TATRY MOTION a ŠPINDL MOTION během akce "AMERICAN SALE" a za nákup ubytovacích služeb v ubytovacích zařízeních provozovaných TMR, a.s. a / nebo Obchodními partnery TMR, a.s., které si člen programu zakoupil prostřednictvím třetích stran (např. Booking.com, Expedia.com, atd.), tj. body za nákup ubytovacích služeb budou členům programu připsány, jen v případě jejich zakoupení prostřednictvím rezervačního oddělení Hotelů TMR (tel., email) a / nebo prostřednictvím online rezervačních procesů Hotelů TMR (https://booking.tmrhotels.com) a / nebo prostřednictvím recepce ubytovacích zařízení provozovaných TMR, a. s. nebo Obchodními partnery TMR, a. s. .

 

5.5. Za nákup v akceptačních místech GOPASS, při kterém je předložena platná Karta GOPASS získává člen programu GOPASS automaticky věrnostní body, s výjimkou bodu 5.4 VOP. V případě nákupu v internetovém obchodě programu GOPASS se věrnostní body připočítávají Hlavnímu uživateli do jeho Hlavního konta bezprostředně nejpozději do 24 hodin po uskutečnění nákupu. V případě nákupu v akceptačním místě GOPASS je člen programu GOPASS oprávněn před platbou za zboží / službu nebo produkt a po předložení platné karty GOPASS požádat obsluhu pokladny o připsání věrnostních bodů GOPASS za zaplacené zboží / službu nebo produkt. Věrnostní body jsou připisovány členovi programu GOPASS – Hlavní uživatel do jeho Hlavního konta automaticky nejpozději však do 24 hodin po uskutečnění nákupu.

 

5.6. Člen programu GOPASS získá za každé jedno EURO zaplaceného nákupu uskutečněných po předložení platné Karty GOPASS v akceptačním místě v České republice a za nákup v internetovém obchodě programu GOPASS realizovaném Hlavním uživatelem na www.gopass.sk jeden (1) věrnostní bod. Člen programu GOPASS získá za každých 25 CZK zaplaceného nákupu uskutečněných po předložení platné karty GOPASS v akceptačním místě v České republice a za nákup v internetovém obchodě programu GOPASS realizovaném Hlavním uživatelem na www.gopass.cz jeden (1) věrnostní bod. Člen programu GOPASS získá za každé 4 PLN zaplaceného nákupu uskutečněných po předložení platné karty GOPASS v akceptačním místě v Polské republice a za nákup v internetovém obchodě programu GOPASS realizovaném Hlavním uživatelem na www.gopass.pl jeden (1) věrnostní bod.

 

5.7. TMR, a. s. si vyhrazuje právo změnit hodnotu věrnostního bodu programu GOPASS. V případě změny hodnoty věrnostního bodu oznamuje TMR, a. s. novou hodnotu věrnostního bodu na internetové stránce www.gopass.sk/ www.gopass.cz/ www.gopass.pl. Účinnost nové hodnoty věrnostního bodu nastává dnem zveřejnění nové hodnoty věrnostního bodu na internetové stránce www.gopass.sk/ www.gopass.cz/ www.gopass.pl.

 

5.8. Hlavní uživatel má k dispozici aktuální stav věrnostních bodů v Hlavním kontě na internetové stránce příslušné podle registrace na www.gopass.sk / www.gopass.cz/ www.gopass.pl po přihlášení prostřednictvím svého e-mailu a hesla.

 

5.9. Při zrealizování nákupu v akceptačním místě a zároveň po předložení platné Karty GOPASS je zaměstnanec akceptačního místa povinen vydat ke každému nákupu členovi programu GOPASS pokladní doklad, na jehož základě je možné provést následnou kontrolu získaných věrnostních bodů GOPASS. V případě, že hodnota získaných věrnostních bodů neodpovídá hodnotě uskutečněných nákupu nebo nebyla vůbec připsána na Hlavní konto Hlavního uživatele, má Hlavní uživatel právo nárokovat si dodatečné připsání správné hodnoty bodů GOPASS, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne zrealizování nákupu. Podmínkou dodatečného připsání bodů je zaslání naskenovaného pokladního dokladu na adresu TMR, a. s.: reklamacia@gopass.sk (nákup na Slovensku) /reklamacje@gopass.pl (nákup v Polsku) / reklamace@gopass.cz (nákup v České republice).

 

5.10. Při zrealizování nákupu v internetovém obchodě programu GOPASS na stránce www.gopass.sk bude Hlavnímu uživateli zaslán daňový doklad na jeho emailovou adresu s uvedením počtu získaných věrnostních bodů. V případě, že hodnota získaných věrnostních bodů neodpovídá hodnotě uskutečněných nákupu nebo nebyla vůbec připsána na Hlavní konto Hlavního uživatele, má Hlavní uživatel právo nárokovat si dodatečné připsání správné hodnoty bodů GOPASS, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne zrealizování nákupu. Podmínkou dodatečného připsání bodů je zaslání daňového dokladu na adresu TMR, a.s.: reklamacia@gopass.sk (nákup na Slovensku) /reklamacje@gopass.pl (nákup v Polsku) / reklamace@gopass.cz (nákup v České republice).

 

5.11. TMR, a. s. si vyhrazuje právo na posouzení a nezaplacených bodů Hlavnímu uživateli, pokud je přípis bodů nárokovaný za podmínek, které nejsou uvedeny v článku 5 VOP. V případě, že TMR, a. s. zjistí, že Hlavnímu uživateli byly připsány věrnostní body GOPASS v rozporu s VOP, má TMR, a. s. právo vymazat neoprávněně připsané věrnostní body z Hlavního konta příslušného Hlavního uživatele, o této skutečnosti TMR, a. s. vyrozumí Hlavního uživatele.

 

5.12. Platnost věrnostních bodů programu GOPASS je časově ohraničená následovně:

 

5.12.1 Platnost věrnostních bodů programu GOPASS expiruje dnem 30. 04. (24:00 hod.) Každého kalendářního roku v případě, že Hlavní uživatel a / nebo Přiřazený uživatel neuplatnil žádné věrnostní body na slevy, výhody při nákupu zboží, služeb a produktů a / nebo nezískal věrnostní body GOPASS za zrealizované nákupy zboží, služeb a produktů v akceptačních místech nebo v internetovém obchodě programu GOPASS v období 2 (dvou) let ke dni expirace bodů, včetně dne expirace bodů, v příslušném kalendářním roce (dále jen "Sledované období I "), v takovém případě zaniká platnost věrnostních bodů GOPASS nasbíraných k prvnímu dni sledovaného období I, a to bez jakékoliv náhrady.

5.12.2 Platnost věrnostních bodů GOPASS expiruje dnem 31. 10. (24:00 hod.) Každého kalendářního roku v případě, že člen programu GOPASS neuplatnil žádné věrnostní body na slevy, výhody při nákupu zboží, služeb a produktů a / nebo nezískal věrnostní body GOPASS za zrealizované nákupy zboží, služeb a produktů v akceptačních místech nebo v internetovém obchodě programu GOPASS v období 2 (dvou) let ke dni expirace bodů včetně dne expirace bodů v příslušném kalendářním roce (dále jen "Sledované období II"), v takovém případě zaniká platnost věrnostních bodů GOPASS nasbíraných k prvnímu dni sledovaného období II, a to bez jakékoliv náhrady.

Příklad:

Pokud člen programu GOPASS, který v období od 31. 10. 2014 do 31. 10. 2016 včetně neuplatnil žádné věrnostní body na slevy, výhody při nákupu zboží, služeb a produktů a / nebo nezískal věrnostní body GOPASS za zrealizované nákupy zboží, služeb a produktů v akceptačních místech nebo v internetovém obchodě programu GOPASS, dnem 31. 10. 2016 (24:00 hod.) končí platnost jeho věrnostních bodů programu GOPASS nasbíraných do 31. 10. 2014 včetně, a to bez jakékoliv náhrady.

 

POSKYTOVÁNÍ ZVÝHODNĚNÝCH CEN A VÝHOD ČLENŮM PROGRAMU GOPASS

6.1 Nákup za zvýhodněné ceny realizuje člen programu GOPASS (Hlavní uživatel / Přiřazený uživatel) po předložení Karty GOPASS v síti akceptačních míst GOPASS, v automatizovaných obchodních místech (GOPASS Point) a / nebo v případě Hlavního uživatele i internetovém obchodě programu GOPASS na stránce www. gopass.sk/ www.gopass.cz/ www.gopass.pl za ceny stanovené TMR, a. s. nebo Obchodními partnery TMR, a. s. platné v době nákupu a jménem EURO při nákupu na www.gopass.sk, jménem CZK při nákupu na www.gopass.cz a jménem PLN při nákupu na www.gopass.pl.

6.2 Aktuální přehled výhod pro členy programu GOPASS je k dispozici vždy na internetové stránce www.gopass.sk/ www.gopass.cz/ www.gopass.pl.

 

6.3 Člen programu GOPASS bere na vědomí, že přehled výhod i samotné poskytování výhod a slev pro členy programu GOPASS se mění. TMR, a. s. a Obchodní partner TMR, a. s. pravidelně aktualizují nabídku všech výhod a slev na internetové stránce www.gopass.sk/ www.gopass.cz/ www.gopass.pl.

 

6.4 Držitelé ISIC, ITIC, EURO26, GO26 karty si její číslo musí vložit do svého účtu na www.gopass.sk/ www.gopass.cz/ www.gopass.pl jako první v pořadí (ještě před vložením čísla regionálního nebo jiného slevového kódu), jelikož ISIC, ITIC, EURO26, GO26 karta není jednorázová slevová karta, ale platná ISIC, ITIC, EURO26, GO26 karta mění status jejího držitele na studentský status i tehdy, když se už podle věku jedná o dospělou osobu. Dodatečné, vložení čísla karty ISIC, ITIC, EURO26, GO26 karty není možné a držitel nemá nárok na slevu / výhodu už zakoupené služby.

 

6.5 Držitelé průkazu zdravotně těžce postižený (ZTP) nebo zdravotně těžce postižený s průvodcem (ZTP-S) si mohou uplatnit nárok na slevu z ceny služeb / produktů ve smyslu ceníku nabízených v internetovém obchodě programu GOPASS na www.gopass.sk/ www.gopass .cz / www.gopass.pl, pouze v případě, pokud před zakoupením služby / produktu zašlou na e-mailovou adresu: info@gopass.sk/ info@gopass.cz/ info@gopass.pl scan průkazu ZTP nebo ZTP-S. Po zaslání průkazu ZTP nebo ZŤP- S obdrží člen programu GOPASS potvrzující nebo zamítací e-mail, kterým mu bude přiznán nebo zamítnut nárok na slevu z ceny služeb / produktů z titulu zdravotního postižení, a to na e-mailovou adresu ze které byl zaslán scan průkazu ZTP nebo ZTP-S. Po obdržení e-mailu, kterým byl a členu programu GOPASS přiznána sleva z titulu zdravotního postižení, může člen programu GOPASS nakupovat v internetovém obchodě programu GOPASS služby / produkty, u kterých je možné ve smyslu ceníku uplatnit slevu z titulu zdravotního postižení.

 

7 INTERNETOVÝ OBCHOD PROGRAMU GOPASS, KREDIT

7.1 Objednání služeb: Nákup všech služeb nabízených v internetovém obchodě programu GOPASS se realizuje prostřednictvím objednávky s povinností zaplatit cenu. Objednávky se považují za závazné okamžikem jejich potvrzení ze strany TMR, a. s. (Nákup na www.gopass.sk) / MELIDA, a. s. (Nákupu na www.gopass.cz) / SON (nákup na www.gopass.pl), formou zaslání potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu Hlavního uživatele zadanou při registraci.

 

7.2 Zaplacení kupní ceny objednané služby Hlavní uživatel realizuje na www.gopass.sk:

 

7.2.1 finančními prostředky, a to pomocí služeb TrustPay, CardPay / ComfortPay, kliknutím na tlačítko "ZAPLATIT PŘES INTERNET BANKING" (výhradně při službách, jejichž čerpání je později než 48 hodin od zaplacení služby), nebo "ZAPLATIT KARTOU", platba bude stažena z bankovního účtu držitele bankovní karty (dle podmínek mezibankovního, resp. mezibankovním převodu peněz jednotlivých bank);

7.2.2 finančními prostředky ze zakoupeného Kreditu, kliknutím na tlačítko "ZAPLATIT kredity", Hlavní uživatel má možnost volby zaplacení celé kupní ceny z Kreditu nebo jen částečné zaplacení kupní ceny z Kreditu, zvolená výška kupní ceny bude stažena z Kreditu. Hlavní uživatel může využívat tento způsob úhrady jen do výše aktuálního zůstatku svého Kreditu.

7.2.3 věrnostními body programu GOPASS, při vybraných službách, kliknutím na tlačítko „AKTIVOVAT ZAPLATIT BODEM ", věrnostní body z Hlavního konta Hlavního uživatele budou odečteny v okamžiku platby.

7.2.4 kombinací prostředků a věrnostních bodů programu GOPASS, při vybraných službách, kliknutím na tlačítko "ZAPLATIT PŘES INTERNET BANKING" (výhradně při službách, jejichž čerpání je později než 48 hodin od zaplacení služby), nebo "ZAPLATIT KARTOU", platba bude stažena z bankovního účtu držitele bankovní karty (dle podmínek mezibankovního, resp. mezibankovním převodu peněz jednotlivých bank) a věrnostní body z Hlavního konta Hlavního uživatele budou odečteny v okamžiku platby.

7.2.5 věrnostními body programu MAGNUS, při vybraných službách, kliknutím na tlačítko "ZAPLATIT MAGNUS BODEM" a věrnostní body z konta programu MANGUS budou odečteny v okamžiku platby

 

7.3 Zaplacení kupní ceny objednané služby Hlavní uživatel realizuje na www.gopass.cz:

 

7.3.1 finančními prostředky, a to pomocí služeb Pay U, kliknutím na tlačítko "ZAPLATIT PŘES INTERNET BANKING" nebo "zaplatit KARTOU", platba bude stažena z bankovního účtu držitele bankovní karty (dle podmínek mezibankovního, resp. Mezibankovním převodu peněz jednotlivých bank) a bude poukázána ve prospěch bankovního účtu Obchodního partnera TMR, as, tj. společnosti MELIDA, as, Špindlerův Mlýn, 281, PSČ 543 51, IČ: 241 66 511;

7.3.2 věrnostními body programu GOPASS, při vybraných službách, kliknutím na tlačítko „AKTIVOVAT ZAPLATIT BODEM ", věrnostní body z Hlavního konta Hlavního uživatele budou odečteny v okamžiku platby.

7.3.3 kombinací prostředků a věrnostních bodů programu GOPASS, při vybraných službách, kliknutím na tlačítko "ZAPLATIT PŘES INTERNET BANKING" (výhradně při službách, jejichž čerpání je později než 48 hodin od zaplacení služby) nebo "ZAPLATIT KARTOU", platba bude stažena z bankovního účtu držitele bankovní karty (dle podmínek mezibankovního, resp. mezibankovním převodu peněz jednotlivých bank) a věrnostní body z Hlavního konta Hlavního uživatele odečteny v okamžiku platby.

7.3.4 věrnostními body programu MAGNUS, při vybraných službách, kliknutím na tlačítko "ZAPLATIT MAGNUS BODEM" a věrnostní body z konta programu MANGUS budou odečteny v okamžiku platby

 

7.4 Zaplacení kupní ceny objednané služby Hlavní uživatel realizuje na www.gopass.pl:

 

7.4.1 finančními prostředky, a to pomocí služeb Pay U, kliknutím na tlačítko "ZAPLATIT PŘES INTERNET BANKING" nebo "ZAPLATIT KARTOU", platba bude stažena z bankovního účtu držitele bankovní karty (dle podmínek mezibankovního, resp. Mezibankovním převodu peněz jednotlivých bank) a bude poukázána ve prospěch bankovního účtu Obchodního partnera TMR, as, tj společnosti SZCZYRKOWSKI Ośrodek Narciarska SA, se sídlem: Narciarska 10, 43-370 Szczyrk, Polsko.

 

7.5 TMR, a. s. si vyhrazuje právo rozšířit nebo omezit jednotlivé způsoby platby ve vztahu k jednotlivým službám nabízených v internetovém obchodě programu GOPASS.

 

7.6 Po zrealizování úhrady některým ze způsobů podle bodu 7.2 až 7.4 VOP Hlavní uživatel následně obdrží na e-mailovou adresu zadanou při registraci potvrzení o přijetí a zaplacení objednávky s uvedením druhu a charakteru objednané služby, doby poskytnutí služby délce trvání smlouvy a daňový doklad.

 

7.7 Nakup služeb na www.gopass.sk/ www.gopass.cz/ www.gopass.pl je oprávněn realizovat výlučně Hlavní uživatel v Hlavním kontě. Hlavní uživatel má možnost nakupovat službu i v prospěch přiřazení uživatele, který bude službu čerpat.

 

7.8 KREDIT

 

7.8.1 Hlavní uživatel má možnost zakoupit si "Kredit" v podobě finančních prostředků (dále jen "Kredit") na www.gopass.sk jménem EURO, na www.gopass.pl jménem PLN a na www.gopass.cz v měně CZK, jehož prostřednictvím může realizovat úhradu nákupu služeb v internetovém obchodě programu GOPASS na stránce www.gopass.sk (platba EURO), na ww.gopass.pl (platba PLN) a na www.gopass.cz (platba CZK).

7.8.2 Výška Kreditu není omezena, musí být však vyjádřena celým kladným číslem. Hlavní uživatel je oprávněn kdykoliv doplňovat výšku Kreditu.

7.8.3 Kredit je Hlavní uživatel oprávněn používat na nákup služeb po celou dobu členství v programu GOPASS. V případě zániku členství v programu GOPASS, z jakéhokoliv důvodu, bude Hlavnímu uživateli vrácen Kredit ve výši zůstatku ke dni zániku členství, a to ve lhůtě 30 pracovních dnů od doručení žádosti vrácení Kreditu.

7.8.4 Kredit je možné zakoupit na www.gopass.sk způsobem podle bodu 7.2.1 VOP, na www.gopass.cz způsobem podle bodu 7.3.1 VOP a na www.gopass.pl způsobem podle bodu 7.4.1 VOP.

7.8.5 Člen programu má možnost zakoupit Kredit i jako dárkovou poukázku pro jakéhokoliv Hlavního uživatele.

7.9 DODÁNÍ SLUŽBY v případě nákupu na www.gopass.sk:

 

7.9.1 Veškeré služby nabízené v internetovém obchodě programu GOPASS na www.gopass.sk mají uvedenou aktuální kupní cenu, která je platná v okamžiku zaslání objednávky Hlavním uživatelem. Všechny kupní ceny jsou včetně DPH. U vybraných službách jsou zveřejněny kupní ceny omezené časově (délka trvání nabídek). Jakékoliv slevy poskytované členům programu GOPASS nelze navzájem kombinovat. V případě nákupu na www.gopass.sk je prodávajícím společnost Tatry mountain resorts, a. s., se sídlem Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Žilina, oddíl: Sa, vložka č. 62 / L, DIČ SK2020428036.

 

7.9.2 Odstoupení od smlouvy v případě nákupu služby na www.gopass.sk:

7.9.2.1 Vstup do aquaparku / vodního parku:

7.9.2.1.1 v případě koupě jakéhokoliv z nabízených vstupů do Aquaparku Tatralandia, Liptovský Mikuláš a / nebo do Vodního parku Bešeňová, Bešeňová v internetovém obchodě programu GOPASS na www.gopass.sk je vyloučena aplikace ust. § 7 zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji nebo poskytnutí služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o odstoupení od smlouvy.

7.9.2.1.2 Hlavní uživatel má možnost zrušit smlouvu s výjimkou koupě sezónních vstupů, a to od okamžiku vzniku smluvního vztahu do 23:59 hod. dne předcházejícího dni, v němž měli být zakoupeny služby (vstupy) poskytnuté z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zrušení smlouvy se provede kliknutím na tlačítko "STORNO ZA KREDIT". V případě zrušení smlouvy podle tohoto bodu VOP, bude kupní cena za vstupy zaplacena Hlavním uživatelem ponížená o administrativní poplatek ve výši 1 EURO, a následně přeúčtována na KREDIT Hlavního uživatele, jehož prostřednictvím může realizovat úhradu nákupu služeb v internetovém obchodě programu GOPASS na stránce www.gopass.sk. V případě zaplacení kupní ceny kombinací s věrnostními body budou použity věrnostní body přeúčtovány do Hlavního konta Hlavního uživatele.

7.9.2.1.3 V případě, že člen programu GOPASS nevyužije, z důvodu na své straně, zakoupen vstup do Vodního parku Bešeňová, Bešeňová, a / nebo Aquaparku Tatralandia, TMR, a. s. neposkytuje z tohoto důvodu členovi programu GOPASS žádnou finanční náhradu ani náhradní plnění.

7.9.2.1.4 Hlavní uživatel má možnost změnit v Hlavním kontě termín poskytnutí zakoupené služby (vstupu) od okamžiku vzniku smluvního vztahu do 23:59 hod. dne předcházejícího dni, v němž měli být zakoupeny služby (vstupy) poskytnuty. Změna termínu je zpoplatněna poplatkem ve výši 1 EURO.

7.9.2.1.5 Reklamace služeb poskytnutých na základě zakoupených vstupů se řídí obchodními podmínkami vztahujícími se k jednotlivým vstupům vydanými TMR, a. s. a Obchodními partnery TMR, a. s..

 

7.9.2.2 Lanové dráhy – jízdenka / skipas:

7.9.2.2.1 v případě koupě jakéhokoliv z nabízených skipasů / lístků na lanové dráhy do kteréhokoliv z nabízených středisek v internetovém obchodě programu GOPASS na www.gopass.sk se na uzavřenou smlouvu nevztahuje zákon č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji nebo poskytnutí služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7.9.2.2.2 Hlavní uživatel má možnost zrušit smlouvu s výjimkou smlouvy o poskytnutí služby FRESH TRACK a v případě sezónních skipasů / lístků, a to od okamžiku uzavření smlouvy do 23:59 hod. dne předcházejícího dni, ve kterém měly být služby zakoupené na základě skipasu / jízdenky na lanové dráhy poskytnuty. Zrušení smlouvy se provede kliknutím na tlačítko "STORNO ZA KREDIT". V případě zrušení smlouvy podle tohoto bodu VOP, bude kupní cena za skipas / lístek na lanové dráhy zaplacená členem programu GOPASS ponížená o administrativní poplatek ve výši 1 EURO a následně přeúčtována na KREDIT Hlavního uživatele, jehož prostřednictvím může realizovat úhradu nákupu služeb v internetovém obchodě programu GOPASS na stránce www.gopass.sk. V případě zaplacení kupní ceny kombinací s věrnostními body budou použity věrnostní body přeúčtovány do Hlavního konta Hlavního uživatele.

7.9.2.2.3 V případě, že člen programu GOPASS nevyužije, z důvodu na své straně, zakoupený skipas / lístek na lanovou dráhu, TMR, a. s. neposkytuje z tohoto důvodu členovi programu GOPASS žádnou finanční náhradu ani náhradní plnění.

7.9.2.2.4 Hlavní uživatel má možnost změnit v Hlavním kontě termín poskytnutí zakoupené služby na základě skipasu / lístku od okamžiku vzniku smluvního vztahu do 23:59 hod. dne předcházejícího dni, v němž měli být zakoupeny služby na základě skipasu / jízdenky poskytnuty. Změna termínu je zpoplatněna poplatkem ve výši 1 EURO.

7.9.2.2.5 Reklamace služeb poskytnutých na základě zakoupených jízdenek / skipasů se řídí obchodními podmínkami vztahujícími se k jednotlivým jízdenkou / skipasů vydanými TMR, a. s. a Obchodními partnery TMR, a.s..

 

7.9.2.3 Akce / zážitky:

 

7.9.2.3.1 v případě koupě jakékoliv z nabízených vstupenek na akci / zážitky v internetovém obchodě programu GOPASS na www.gopass.sk je vyloučena aplikace úst. § 7 zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji nebo poskytnutí služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o odstoupení od smlouvy.

7.9.2.3.2 Hlavní uživatel má možnost zrušit smlouvu od okamžiku vzniku smluvního vztahu do 23:55 hod. dne předcházejícího dni, ve kterém mělo být událost a / nebo zážitek poskytnutý z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zrušení smlouvy se provede kliknutím na tlačítko "STORNO ZA KREDIT". V případě zrušení smlouvy podle tohoto bodu VOP, bude kupní cena za vstupy zaplacena Hlavním uživatelem ponížená o administrativní poplatek ve výši 1 EURO a následně přeúčtována na KREDIT Hlavního uživatele, jehož prostřednictvím může realizovat úhradu nákupu služeb v internetovém obchodě programu GOPASS na stránce www. gopass.sk. V případě zaplacení kupní ceny kombinací s věrnostními body, budou použity věrnostní body přeúčtovány do Hlavního konta Hlavního uživatele.

7.9.2.3.3 V případě, že člen programu GOPASS nevyužije, z důvodu na své straně, zakoupenou vstupenku na akci / zážitek TMR, a. s. neposkytuje z tohoto důvodu členovi programu GOPASS žádnou finanční náhradu ani náhradní plnění. V případě zrušení akce bude člen programu GOPASS o této skutečnosti informován prostřednictvím internetové stránky www.gopass.sk spolu s postupem vrácení zaplaceného vstupního

7.9.2.3.4 Reklamace služeb poskytnutých na základě zakoupených vstupenek se řídí obchodními podmínkami vztahujícími se k jednotlivým vstupenkám vydanými TMR, a. s. a Obchodními partnery TMR, a. s.

 

7.9.2.4 Ubytování:

7.9.2.4.1 Hlavní uživatel, který si zakoupil v internetovém obchodě programu GOPASS na www.gopass.sk ubytovací služby v nabízených hotelích není okamžikem uzavření smlouvy na dálku o poskytnutí služeb oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb ve smyslu § 7 odst. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji nebo poskytnutí služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7.9.2.4.2 v případě, že člen programu GOPASS nevyužije, z důvodu na své straně, zakoupené ubytovací služby, TMR, a. s. neposkytuje z tohoto důvodu členovi programu GOPASS žádnou finanční náhradu ani náhradní plnění.

7.9.2.4.3 v případě odstoupení a zrušení potvrzené rezervace objednaných ubytovacích služeb nebo v případě částečného odstoupení a zrušení potvrzené rezervace objednaných ubytovacích služeb je člen programu GOPASS povinen uhradit storno poplatky ve výši a za podmínek stanovených ve všeobecných obchodních podmínkách "Rezervace ubytovacích a souvisejících služeb "dostupných na internetových stránkách příslušných ubytovacích zařízení, a to: www.ghpraha.sk, www.grandhotel.sk, www.hotelfis.sk, www.tatralandiavillage.sk, www.galeriathermal.sk, www.hotelbesenova.sk, www .chaletsjasna.sk, www.grandjasna.sk, www.hotelsrdiecko.sk, www.tristudnicky.sk, www.hotelrotunda.sk, www.hotelposta.sk

7.9.2.4.4 Reklamace ubytovacích služeb se řídí obchodními podmínkami týkajících se ubytovacích služeb vydanými TMR, a. s. a Obchodními partnery TMR, a. s. .

 

7.10 DODÁNÍ SLUŽBY v případě nákupu na www.gopass.cz:

 

7.10.1 Všechny služby nabízené v internetovém obchodě programu GOPASS na www.gopass.cz mají uvedenou aktuální kupní cenu, která je platná v okamžiku zaslání objednávky Hlavním uživatelem. Všechny kupní ceny jsou včetně DPH. U vybraných službách jsou zveřejněny kupní ceny omezené časově (délka trvání nabídek). Jakékoliv slevy poskytované členům programu GOPASS nelze navzájem kombinovat. V případě nákupu na www.gopass.cz je prodávajícím společnost MELIDA, a. s., se sídlem Špindlerův Mlýn 238, 543 51 Špindlerův Mlýn, Česká republika, IČ: 24166511, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou u B 3175, DIČ: CZ 24166511.

 

7.10.2 Odstoupení od smlouvy v případě nákupu služby na www.gopass.cz:

 

7.10.2.1 Lanové dráhy – jízdenka / skipas:

 

7.10.2.1.1 v případě koupě jakéhokoliv z nabízených skipasů / jízdenek na lanové dráhy do kteréhokoliv z nabízených středisek v internetovém obchodě programu GOPASS na www.gopass.cz se na uzavřenou smlouvu nevztahují ustanovení § 1820 až § 1839 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

7.10.2.1.2 Hlavní uživatel má možnost zrušit smlouvu s výjimkou smlouvy o poskytnutí služby FRESH TRACK a v případě sezónních skipasů / jízdenek od okamžiku uzavření smlouvy do 23:59 hod. dne předcházejícího dni, ve kterém měly být služby zakoupené na základě skipasu / jízdenky na lanové dráhy poskytnuty. Zrušení smlouvy se provede kliknutím na tlačítko "STORNO ZA KREDIT". V případě zrušení smlouvy podle tohoto bodu VOP, bude kupní cena za skipas / jízdenku na lanové dráhy zaplacená členem programu GOPASS ponížená o administrativní poplatek ve výši 30 korun a následně přeúčtována na KREDIT Hlavního uživatele, jehož prostřednictvím může realizovat úhradu nákupu služeb v internetovém obchodě programu GOPASS na stránce www.gopass.cz. V případě zaplacení kupní ceny kombinací s věrnostními body budou použity věrnostní body do Hlavního konta Hlavního uživatele.

7.10.2.1.3 v případě, že člen programu GOPASS nevyužije z důvodu, na své straně, zakoupený skipas / jízdenku na lanovou dráhu, MELIDA, a. s. neposkytuje body přeúčtovány z tohoto důvodu členovi programu GOPASS žádnou finanční náhradu ani náhradní plnění.

7.10.2.1.4 Hlavní uživatel má možnost změnit v Hlavním kontě termín poskytnutí zakoupené služby na základě skipasu / jízdenky od okamžiku vzniku smluvního vztahu do 23:59 hod. dne předcházejícího dni, v němž měli být zakoupeny služby na základě skipasu / jízdenky poskytnuty. Změna termínu je zpoplatněna poplatkem ve výši 30 CZK.

7.10.2.1.5 reklamace služeb poskytovaných na základě zakoupených jízdenek / skipasů se řídí obchodními podmínkami vztahujícími se k jednotlivým jízdenkou / skipasů vydanými TMR, a. s. a Obchodními partnery TMR, a. s.

 

7.10.2.2 Akce / zážitky:

 

7.10.2.2.1 v případě koupě jakékoliv z nabízených vstupenek na akci / zážitky v internetovém obchodě programu GOPASS na www.gopass.cz je vyloučena aplikace úst. § 1829 až § 1836 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů o odstoupení od smlouvy.

7.10.2.2.2 Hlavní uživatel má možnost zrušit smlouvu od okamžiku vzniku smluvního vztahu do 23:59 hod. dne předcházejícího dni, ve kterém mělo být událost a / nebo zážitek poskytnutý z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zrušení smlouvy se provede kliknutím na tlačítko "STORNO ZA KREDIT". V případě zrušení smlouvy podle tohoto bodu VOP, bude kupní cena za vstupy zaplacena Hlavním uživatelem ponížená o administrativní poplatek ve výši 30 korun a následně přeúčtována na KREDIT Hlavního uživatele, jehož prostřednictvím může realizovat úhradu nákupu služeb v internetovém obchodě programu GOPASS na stránce www. gopass.cz. V případě zaplacení kupní ceny kombinací s věrnostními body budou použity věrnostní body přeúčtovány do Hlavního konta Hlavního uživatele.

7.10.2.2.3 v případě, že člen programu GOPASS nevyužije, z důvodu na své straně, zakoupenou vstupenku na akci / zážitek MELIDA, a. s. neposkytuje z tohoto důvodu členovi programu GOPASS žádnou finanční náhradu ani náhradní plnění. V případě zrušení akce bude člen programu GOPASS o této skutečnosti informován prostřednictvím internetové stránky www.gopass.cz, spolu s postupem vrácení zaplaceného vstupního

7.10.2.2.4 reklamace služeb poskytovaných na základě zakoupených vstupenek se řídí obchodními podmínkami vztahujícími se k jednotlivým vstupenkám vydanými TMR, a. s. a Obchodními partnery TMR, a. s.

 

 

7.11 DODÁNÍ SLUŽBY v případě nákupu na www.gopass.pl:

 

7.11.1 Všechny služby nabízené v internetovém obchodě programu GOPASS na www.gopass.pl mají uvedenou aktuální kupní cenu, která je platná v okamžiku zaslání objednávky Hlavním uživatelem. Všechny kupní ceny jsou včetně DPH. U vybraných službách jsou zveřejněny kupní ceny omezené časově (délka trvání nabídek). Jakékoliv slevy poskytované členům programu GOPASS nelze navzájem kombinovat. V případě nákupu na www.gopass.pl je prodávajícím společnost SZCZYRKOWSKI Ośrodek Narciarska SA, se sídlem: Narciarska 10, 43-370 Szczyrk Polsko, IČO / REGON: 072818322, zapsaný v Krajowy rejester Sądowy, Sad Rejonowy Bielsku-Białej, číslo KRS: 0000140818

 

7.11.2 Odstoupení od smlouvy v případě nákupu služby na www.gopass.pl:

 

 

7.11.2.1 Vstup do zábavního parku:

 

7.11.2.1.1 v případě koupě jakéhokoliv z nabízených vstupů do zábavního parku legendě, Chorzow v internetovém obchodě programu GOPASS na www.gopass.pl je vyloučena aplikace ust. § 27 zákona o právech spotřebitele ze dne 30.04.2014 (Dz.U.2017.683) s poukazem na § 38 odst. 12 zákon o právech spotřebitelů ze dne 30.04.2014 (Dz.U.2017.683) o odstoupení od smlouvy

7.11.2.1.2 v případě, že člen programu GOPASS nevyužije, z důvodu na své straně, zakoupen vstup do zábavního parku legendy, Chorzow, SON neposkytuje z tohoto důvodu členovi programu GOPASS žádnou finanční náhradu ani náhradní plnění.

7.11.2.1.3 reklamace služeb poskytovaných na základě zakoupených vstupů se řídí obchodními podmínkami vztahujícími se k jednotlivým vstupům vydanými TMR, a. s. a Obchodními partnery TMR, a. s.

 

7.11.2.2 Lanové dráhy – jízdenka / skipas:

 

7.11.2.2.1 v případě koupě jakéhokoliv z nabízených skipasů / jízdenek na lanové dráhy do kteréhokoliv z nabízených středisek v internetovém obchodě programu GOPASS se na www.gopass.pl se na smlouvu nevztahuje zákon o právech spotřebitelů ze dne 30.04.2014 (Dz.U.2017.683).

7.11.2.2.1 v případě, že člen programu GOPASS nevyužije, z důvodu na své straně, zakoupený skipas / jízdenku na lanovou dráhu, SON neposkytuje z tohoto důvodu členovi programu GOPASS žádnou finanční náhradu ani náhradní plnění.

7.11.2.2.2 reklamace služeb poskytovaných na základě zakoupených jízdenek / skipasů se řídí obchodními podmínkami vztahujícími se k jednotlivým jízdenkou / skipasem vydanými TMR, a. s. a Obchodními partnery TMR, a. s.

 

7.11.2.3 Akce / zážitky:

 

7.11.2.3.1 v případě koupě jakékoliv z nabízených vstupenek na akci / zážitky v internetovém obchodě programu GOPASS na www.gopass.pl. je vyloučena aplikace úst. § 27 zákona o právech spotřebitele ze dne 30.04.2014 (Dz.U.2017.683) s poukazem na § 38 odst. 12 zákon o právech spotřebitelů ze dne 30.04.2014 (Dz.U.2017.683) o odstoupení od smlouvy.

7.11.2.3.2 v případě, že člen programu GOPASS nevyužije, z důvodu na své straně, zakoupenou vstupenku na akci / zážitek, SON neposkytuje z tohoto důvodu členovi programu GOPASS žádnou finanční náhradu ani náhradní plnění.

7.11.2.3.3 reklamace služeb poskytovaných na základě zakoupených vstupů se řídí obchodními podmínkami vztahujícími se k jednotlivým vstupům vydanými TMR, a. s. a Obchodními partnery TMR, a. s.

7.12 REKLAMAČNÍ ŘÁD: TMR, a. s. odpovídá za vady služeb ve smyslu platných právních předpisů, zejména § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a ostatních obecně závazných právních předpisů. V případě, že zakoupená služba obsahuje vady, je člen programu GOPASS povinen uplatnit nároky z vad (reklamaci) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí důvody pro uplatnění reklamace, tj. v den v němž nebyla služba poskytnuta v dohodnutém nebo běžném rozsahu, kvalitě, množství a termínu, jinak právo na reklamaci zaniká, a to osobně v závislosti na reklamované služby v infocentrech v lyžařských střediscích, v infocentru aquaparku Tatralandia, v infocentru vodního parku Bešeňová, na provozech TATRY MOTION nebo na recepci příslušného hotelu nebo zasláním e-mailové zprávy na reklamacia@gopass.sk (nákup na Slovensku) / reklamacje@gopass.pl (nákup v Polsku) / reklamace@gopass.cz (nákup v České republice) nebo písemnou reklamací formou poštovní zásilky na adresu Tatry mountain resorts, a. s., Ráztocká 21, Liptovský Mikuláš 03105, nebo telefonicky v pracovní dny na tel. čísle 0850 122 155. Dodatečně zjištěné vady nebudou akceptovány. TMR, a. s. po přezkoumání uplatněné reklamace rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Člen programu GOPASS je povinen při vyřizování reklamace poskytnout TMR, a. s. potřebnou součinnost vyžadovanou TMR, a. s.. Ve lhůtě na vyřízení reklamace zašle TMR, a. s. členovi programu GOPASS formou e-mailu nebo prostřednictvím poštovní zásilky vyjádření k reklamaci a o způsobu odstranění vad reklamované služby.

7.13 V případě, že člen programu GOPASS – spotřebitel fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání, není spokojen se způsobem, kterým TMR, a. s. jako prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že TMR, a. s. porušil jeho práva, má člen programu GOPASS právo obrátit se na TMR, a. s. jako prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud TMR, a. s. na žádost člena programu GOPASS podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání členem programu GOPASS, má člen programu GOPASS právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporu podle § 12 zákona č. 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s TMR, a. s. jako prodávajícím je a) Slovenská obchodní inspekce, kterou je možné za uvedeným účelem kontaktovat na adrese Ústřední inspektorát SOI, Odbor mezinárodních vztahů a ARS, Prievozská 32, poštovní přihrádka 29, 827 99 Bratislava nebo elektronicky na ars@soi.sk nebo adr @ soi .cz nebo b) jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářská České republiky (seznam oprávněných subjektů je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych- sporů / 146987s), přičemž člen programu GOPASS má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Člen programu GOPASS může k podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro alternativní řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Více informací o alternativním řešení spotřebitelských sporů naleznete na internetové stránce České obchodní inspekce: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

 

V případě, že člen programu GOPASS – spotřebitel fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání, není spokojen se způsobem, kterým MELIDA, a. s. jako prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že MELIDA, a. s. porušila jeho práva, má člen programu GOPASS právo obrátit se na společnost MELIDA a.s. jako prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud MELIDA, a. s. na žádost člena programu GOPASS podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání členem programu GOPASS, má člen programu GOPASS právo podat ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., Z. o ochraně spotřebitele, podnět na českou obchodní inspekci, případně požádat Českou obchodní inspekci o mimosoudní řešení sporů, nebo se obrátit na soud. Postup České obchodní inspekci při mimosoudních řešeních spotřebitelských sporů je upraven zákonem o ochraně spotřebitele a Pravidly, které Česká obchodní inspekce na základě zákonného zmocnění vydala https://www.coi.cz/userdata/files/dokumenty-ke-stazeni/pravidla-pro -postup-adr.pdf..

7.14 V případě, že člen programu GOPASS – spotřebitel, jak je definován v zákoně ze dne 23. dubna 1964- občanka zákoník (úplné znění Dz. U. z 2016 r. Poz. 380, 585, 1579 i 2255), není spokojen se způsobem, kterým SON jako prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že SON porušil jeho práva, má člen programu GOPASS právo obrátit se na SON jako prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud SON na žádost člena programu GOPASS podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání členem programu GOPASS, má člen programu GOPASS právo podle zákona ze dne 30. 05. 2014 o právech spotřebitelů (úplné znění Dz. U.2017.683), zákona ze dne 23. 09. 2016 r. o mimosoudních řešení spotřebitelských sporů (úplné znění Dz.U.2016.1823) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o online řešení spotřebitelských sporů, kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22 / ES (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů) podat návrh na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použitím platformy pro alternativní řešení sporů online, která je dostupná na https: //webgate.ec.europa. eu / odr / main / index.cfm? event = main.home.show & lng = PL.

8 GOPASS APLIKACE

8.1 Program GOPASS je možné využívat i prostřednictvím aplikace pro mobilní telefony s operačním systémem Apple iOS a Google Android.

8.2 Aplikace umožňuje prodej vybraných služeb internetového obchodu www.gopass.sk/ www.gopass.cz/ www.gopass.pl vybraných horských středisek a Aquapark / vodních parků, soutěžit v online soutěži SkiChallenge a získávat střediskové informace z horských středisek, aquaparků / vodních parků.

 

8.3 Objednání služeb: Nákup všech služeb nabízených v GOPASS Aplikaci realizuje výlučně Hlavní uživatel prostřednictvím objednávky s povinností zaplatit cenu. Objednávky se považují za závazné okamžikem jejich potvrzení ze strany TMR, a. s., formou zaslání potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou na adresu Hlavního uživatele zadanou při registraci.

 

8.4 Platba za objednané služby se realizuje při nákupu na www.gopass.sk způsobem podle bodu 7.2.1 VOP (výlučně Comfortpay), bodu 7.2.2, 7.2.3 a 7.2.4, při nákupu na www.gopass.cz způsobem podle bodu 7.3.1 VOP (PayU) a při nákupu na www.gopass.pl způsobem podle bodu 7.4.1 VOP (PayU).

 

8.5 Po zrealizování úhrady některým ze způsobem podle bodu 8.4 VOP Hlavní uživatel obdrží na e-mailovou adresu zadanou při registraci potvrzení o přijetí a zaplacení objednávky s uvedením druhu a charakteru objednané služby / zboží, doby dodání nebo poskytnutí služby, délka smlouvy a daňový doklad.

 

8.6 Podmínky dodání služby nabízené v GOPASS Aplikaci se řídí příslušnými ustanovení článku 7 VOP – Internetový obchod GOPASS.

 

 

 

9 ZTRÁTA, ODCIZENÍ A POŠKOZENÍ KARTY GOPASS

 

9.1 Karta GOPASS se vydává členovi programu GOPASS (Hlavní uživatel / Přiřazený uživatel) na jeho žádost s platností na dobu neurčitou.

 

9.2 Člen programu GOPASS je povinen chránit Kartu GOPASS před jejím ztrátou, poškozením nebo zničením. Je povinen zajistit, aby se Karta GOPASS nedostala do rukou neoprávněné osoby.

 

9.3 Člen programu GOPASS (nebo zákonný zástupce) je povinen ztrátu, odcizení nebo poškození Karty GOPASS bez zbytečného odkladu nahlásit v informačních centrech TMR, a. s. nebo telefonicky na GOPASS lince: 0850 122 155 (číslo pro mezinárodní hovory: +421 220 510 448) nebo je Hlavní uživatel oprávněn sám zablokovat po přihlášení do svého účtu GOPASS na internetové stránce příslušné podle registrace www.gopass.sk/ www.gopass. cz / www.gopass.pl (i Kartu GOPASS Přiřazení uživatele). Po obdržení oznámení TMR, a. s. Kartu GOPASS ihned zablokuje.

 

9.4 Hlavní uživatel může požádat TMR, a. s. v případě ztráty, odcizení nebo poškození Karty GOPASS Hlavního uživatele / Přiřazení uživatele o vydání nové Karty GOPASS na svém Hlavním kontě na internetové stránce příslušné podle registrace www.gopass.sk/ www.gopass.cz/ www.gopass.pl. TMR, a. s. po ověření totožnosti člena programu GOPASS v systému GOPASS a blokací původní karty vydá členovi programu GOPASS novou Kartu GOPASS. Hlavní uživatel může objednat novou Kartu GOPASS v internetovém obchodě programu GOPASS prostřednictvím internetové stránky www.gopass.sk/ www.gopass.cz/ www.gopass.pl nebo hlavní uživatel / Přiřazený uživatel může požádat o vydání nové Karty GOPASS v infocentru v jednotlivých střediscích. V případě objednání Karty GOPASS prostřednictvím internetové stránky Hlavní uživatel hradí náklady na poštovné za doručení nové Karty GOPASS v částce = 2 EUR / zásilka, v případě vydání nové Karty GOPASS v infocentrech člen programu uhradí manipulační poplatek v částce = 2 EUR.

 

9.5 Vydáním nové Karty GOPASS zůstávají všechny evidované záznamy a nastavení na Hlavním kontě Hlavního uživatele v platnosti a nová karta je přiřazena ke Hlavnímu kontu GOPASS jako aktuální jediná platná karta Hlavního uživatele / Přiřazení uživatele.

 

9.6 V případě, že Karta GOPASS obsahovala bezkontaktní čip s nahraným skipasem, člen programu GOPASS obdrží novou kartu pouze s příslušným počtem neprojezděných dní, ke dni zablokování karty.

 

9.7 Člen programu nemá nárok na vrácení zaplacené částky nebo poměrné částky ceny skipasu, případně na jinou formu odškodnění za dny vyjeté, v důsledku opožděného nahlášení ztráty nebo odcizení Karty GOPASS. Člen programu nemá nárok na jakoukoliv finanční nebo nefinanční náhradu za body programu GOPASS, které čerpaly / využívaly neoprávněně osoby ke dni zablokování karty GOPASS.

 

10 ZÁNIK ČLENSTVÍ V PROGRAMU GOPASS

 

10.1 Členství v programu GOPASS zaniká:

 

10.1.1 Okamžitým zánikem členství v programu GOPASS z důvodů uvedených v bodě 10.2 VOP;

10.1.2 Vypovězením členství v programu GOPASS podle bodu 10.4 VOP;

10.1.3 Ukončením činnosti programu GOPASS na základě rozhodnutí TMR, a. s..

 

10.2 Členství v programu GOPASS zaniká okamžitě jestliže:

 

10.2.1 člen programu GOPASS zneužil výhody poskytované programem GOPASS;

10.2.2 člen programu GOPASS jiným způsobem porušil tyto VOP nebo porušil obchodní podmínky jakékoli služby / produktu společnosti TMR, a. s. nebo Obchodních partnerů TMR, a. s. zakoupené nebo využívané prostřednictvím programu GOPASS;

10.2.3 člen programu GOPASS poskytl nepravdivé údaje v žádosti o registraci;

10.2.4 člen programu používá Kartu GOPASS v rozporu s VOP nebo umožnil, aby jeho Kartu GOPASS používala jiná osoba než osoba, na kterou byla Karta GOPASS registrována;

10.2.5 člen programu písemně oznámí TMR, a. s., že nesouhlasí se změnou VOP podle článku 12, bod 12.4 VOP

 

10.3 V případě, že TMR, a. s. zjistí, že u člena programu GOPASS nastaly důvody pro okamžitý zánik členství podle bodů 1.2.1 až 1.2.4 VOP je TMR, a. s. oprávněné zablokovat Hlavní / Přiřazené konto člena programu GOPASS, a to i bez předchozího upozornění a členství v programu zaniká dnem zjištění důvodů na okamžitý zánik členství v programu GOPASS. V případě zániku členství podle bodu 1.2.5 VOP, členství zaniká dnem doručení písemného oznámení člena programu GOPASS TMR, a. s., že nesouhlasí se změnou VOP.

 

10.4 Člen programu GOPASS je oprávněn vypovědět členství v programu GOPASS i bez udání důvodu, a to na základě písemné výpovědi členství zaslání na adresu: sídla TMR, a. s. Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš. V případě výpovědi členství podle tohoto bodu VOP, členství v programu GOPASS zaniká vždy k poslednímu dni v měsíci, v němž byla výpověď členství doručena TMR, a. s. V případě, že má člen programu GOPASS zakoupenou službu, jejíž čerpání má nastat po uplynutí výpovědní doby, členství v programu zaniká až v den následující po vyčerpání, resp. po uplynutí doby po kterou může / mohl zakoupené služby čerpat.

 

10.5 Ukončením členství v programu GOPASS z jakéhokoliv důvodu a jakýmkoliv způsobem ztrácí člen programu GOPASS všechna práva a nároky, které souvisely s členstvím v programu GOPASS, zejména nároky na všechny věrnostní body připásané na kontě GOPASS a slevy a výhody vyplývající z členství v programu GOPASS. V případě zániku členství z důvodů uvedených v bodech 10.2.1 až 10.2.4 VOP nemá člen programu GOPASS nárok na jakoukoliv finanční nebo nefinanční náhradu za nemožnost využití služeb zakoupených v internetovém obchodě programu GOPASS, ani nárok na vrácení členům programu zaplacené ceny nebo její alikvotní části. V případě zániku členství z důvodu uvedeného v bodech 10.2.5 VOP má člen programu GOPASS nárok na vrácení členům programu zaplacené poměrné části ceny služby ke dni zániku členství v programu GOPASS.

 

10.6 Vrácení Karty GOPASS neznamená zánik členství v programu GOPASS pro člena programu GOPASS, který je držitelem vrácené Karty GOPASS.

 

10.7 V případě ukončení členství v programu GOPASS z jakéhokoliv důvodu a jakýmkoliv způsobem bude členovi programu vráceno Kredit ve výši zůstatku ke dni zániku členství, a to ve lhůtě 30 pracovních dnů ode dne zániku členství v programu GOPASS.

11 ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

11.1 Informace týkající se ochrany osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany soukromí a zpracování osobních údajů TMR Group a jsou zveřejněny na internetové stránce www.tmr.sk/o-nas/gdpr/.

 

12 ZÁVERČNÉ USTANOVENÍ

 

12.1 Všeobecné obchodní podmínky programu GOPASS byly zveřejněny dne .............. a nabývají platnosti a účinnosti dne ................. Tyto VOP ode dne vstupu nahrazují Všeobecné obchodní podmínky programu GOPASS platné do ..........

 

12.2 Zvýhodněné ceny, slevy, body, odměny a všechny další výhody pro členy programu GOPASS nejsou právně vymahatelné.

 

12.3 TMR, a. s. je oprávněna Všeobecné obchodní podmínky měnit z důvodu (i) změny politiky TMR, a. s. v oblasti poskytování výhod zákazníkům TMR, a. s. v rámci programu GOPASS, (ii) změny finanční, hospodářské nebo sociální situace na území České republiky, (iii) změny příslušných právních předpisů nebo (iv) z jiného, ​​blíže nespecifikovaného, ​​závažného důvodu.

 

12.4 TMR, a. s. je povinné zveřejnit aktuální znění VOP na stránce www.gopass.sk/ www.gopass.cz/ www.gopass.pl. V případě, kdy TMR, a. s. jednostranně změní ustanovení VOP, zavazuje se zveřejnit jejich aktuální znění na www.gopass.sk/ www.gopass.cz/ www.gopass.pl nejpozději do 5 dnů od schválení jejich změny a minimálně 15 dní před vstupem nových VOP. Vznikem členství v programu GOPASS, člen programu souhlasí s tím, aby TMR, a. s. mohl jednostranně měnit VOP. V případě, že člen programu GOPASS nesouhlasí se změnou VOP, je oprávněn ode dne zveřejnění VOP s okamžitou účinností ukončit členství v programu GOPASS, a to zasláním písemného oznámení o ukončení členství na emailovou adresu: info@gopass.sk (registrace na www.gopass .cz), info@gopass.cz (registrace na www.gopass.cz), info@gopass.pl (registrace na www.gopass.pl), okamžité ukončení členství nemá vliv na využití již zakoupených služeb a způsob jejich dočerpání bude individuálně dohodnutý s členem programu. Pokud člen programu GOPASS ve smyslu předchozí věty neukončí členství v programu GOPASS, platí, že se změnou VOP souhlasí. Za souhlas člena programu GOPASS se změnou VOP se považují zejména konkludentní projevy vůle člena programu GOPASS spočívající ve vykonání faktických nebo právních úkonů, kterými pokračuje v nákupu služeb v rámci programu GOPASS nebo v nákupu zboží, služeb, produktů nebo čerpá věrnostní body v provozech TMR, a. s. a / nebo v provozech Obchodních partnerů TMR, a. s..

 

12.5 Veškeré vztahy neupravené těmito VOP se řídí obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky a zvláštními obchodními podmínky vztahujícími se na poskytování jednotlivých služeb nebo produktů

13 KONTAKTNÍ ADRESA PROGRAMU GOPASS

Tatry mountain resorts, a.s., GOPASS

Demänovská Dolina 72

031 01 Liptovský Mikuláš 1, SLOVAKIA

 

GOPASS Infolinka: 0850 122 155

International helpline: +421 220 510 448

GOPASS Infolinka Špindlerův Mlýn: +420 499 467 101

GOPASS Infolinka Polsko +48 602 53 43 63

Email: info@gopass.sk, reklamacia@gopass.sk, info@gopass.cz, reklamace@gopass.cz, info@gopass.pl, reklamacje@gopass.pl

 

ORGÁN DOZORU

Ústřední inspektorát České obchodní inspekce, Přívozská 32, Bratislava

Inspektorát SOI se sídlem v Žilině pro Ústecký kraj, Předměstská 71, 011 79 Žilina